archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier - akvakultur - Regelhjelp.no
  og kjemikalier som har alvorlige skadevirkninger for miljø og helse PCB kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudte å ha i bruk Les mer Kulde og klimaanlegg Det er forbudt å installere og etterfylle kulde og klimaanlegg med ozonreduserende stoffer KFK og HKFK gasser Ved bruk av HFK gasser som ikke er ozonreduserende men fortsatt kan være sterke klimagasser er det stilt krav sertifisering av personell firmasom installerer og vedlikeholder anleggene og at det skal være jevnlig kontroll ruken av disse gassene er regulert i Produktforskriften kapittel 6 og 6a Brannnslokking Det er forbudt å bruke brannslokkeanlegg med ozonreduserende stoffer Det er forbudt å ha brannskum som inneholder 0 001 vektprosent eller mer PFOS eller PFOS relaterte forbindelser Produktforskriften 2 9 og kapittel 6 Kvikksølvforbindelser Forbudt å bruke i diverse utstyr for fiske eller skjelloppdrett REACH vedlegg XVII post 18 Arsenforbindelser Forbudt å bruke i diverse utstyr for fiske eller skjelloppdrett REACH vedlegg XVII post 19 Organiske tinnforbindelser Forbudt å bruke i diverse utstyr for fiske eller skjelloppdrett REACH vedlegg XVII post 20 Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Akvakultur---forurensning/Begrensninger-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-kjemikalier---akvakultur/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - anlegg - Regelhjelp.no
  for anleggsbransjen Aktuelle eksempler Akrylamid Det er forbudt å bruke akrylamid eller metylokarylamid til tetting av vannlekkasjer i forbindelse med anleggsvirksomhet Forbudet gjelder ikke polyakrylatprodukter som inneholder mindre enn 1 vektprosent av stoffene Produktforskriften 2 6 og REACH vedlegg XVII post 60 PCB PCB kondensatorer i lysarmaturer er forbudt å ha i bruk Klorerte parafiner brukes blant annet som mykner i maling som brannhemmende midler og i tilsetning i skjærevæske for metaller Kortkjedede klorparafiner SCCP er regulert gjennom POP s regelverket og REACH forskriften SCCP omfattes av POPs protokollen i langtransportkonvensjonen under ECE Economic Commission for Europe og er tatt inn i norsk regelverk gjennom produktforskriften 4 1 Det er forbudt å produsere importere og omsette produkter som inneholder SCCP Det er per i dag ingen gjeldende grenseverdi for SCCP i produkter hvilket betyr at stoffet ikke skal finnes i produkter SCCP er oppført på kandidatlisten SVHC listen til REACH forskriften og stoffet er foreslått inkludert på REACH forskriftens vedlegg XIV Stoffet er også oppført på prioritetslisten Se også REACH vedlegg XVII post 42 Kulde og klimaanlegg Det er forbudt å installere og etterfylle kulde og klimaanlegg med ozonreduserende stoffer KFK og HKFK gasser Ved bruk av HFK gasser som ikke er ozonreduserende men fortsatt kan være sterke klimagasser er det stilt krav sertifisering av personell firmasom installerer og vedlikeholder anleggene og at det skal være jevnlig kontroll Bruken av disse gassene er regulert i produktforskriften kapittel 6 og 6a Sement Sement som inneholder seksverdig krom er strengt regulert REACH vedlegg XVII post 43 Maling lakk lim etc En rekke stoffer er strengt regulert Se maling lim lakk et Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Anleggsbransjen---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter---anlegg/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Beggrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter- bygg - Regelhjelp.no
  i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for byggebransjen Aktuelle eksempler PCB PCB kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudt å ha i bruk Det er forbudt å gjenbruke eller selge PCB holdige isolerglassruter Bromerte flammehemmere brukes som brannhemmende stoffer i en rekke produkttyper som EE produkter i byggematerialer som cellegummi i maling og i fugemidler Det er forbudt å bruke produkter med mer enn 0 1 vektprosent av to av flammehemmerne penta og okta BDE REACG vedlegg XVII post 44 og 45 Det er også et tilsvarende forbud mot bruk av deka BDE med visse unntak Produktforskriften 2 7 Bruk av visse bromerte flammehemmere i EE produkter er også forbudt Maling Det er også forbudt å bruke maling som inneholder o blykarbonater og blysulfater REACH vedlegg XVII post 16 og 17 o kadmium og kadmiumforbindelser REACH vedlegg XVII post 23 Kulde og klimaanlegg Import og installering av kulde og klimaanlegg og varmepumper med ozonreduserende stoffer som KFK og HKFK er forbudt Det er forbudt å etterfylle eksisterende anlegg med KFK Produktforskriften kapittel 6 Impregnert trevirke Det er strenge krav til import omsetning og bruk av CCA impregnert trevirke og kreosotimpregnert trevirke Les mer Sement Sement som inneholder seksverdig krom er strengt regulert REACH vedlegg XVII post 43 Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http www miljodirektoratet no kjemikaliesok finner du en oversikt over stoffer stoffblandinger og produktgrupper som er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Byggebransjen---forurensning/Beggrensning-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter--bygg/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - skipsverft - Regelhjelp.no
  og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Aktuelle eksempler Bunnstoff for båter Det er forbud mot bruk av tinnorganiske forbindelser i bunnstoff for båter Fra 2008 er også tilstedeværelse av slike bunnstoffer på båter forbudt REACH vedlegg XVII post 20 Maling Det er også forbudt å bruke maling som inneholder blykarbonater og blysulfater REACH vedlegg XVII post 16 og 17 kadmium og kadmiumforbindelser REACH vedlegg XVII post 23 Klorerte løsemidler Det er forbudt å bruke diverse klorerte løsemidler Det er unntak fra forbudet dersom løsemidlene kun brukes i lukkede industriprosesser som ikke gir diffuse utslipp REACH vedlegg XVII post 32 38 Nonylfenol til rengjøring Det er forbudt å bruke nonylfenol og nonylfenoletoksilat i konsentrasjoner på 0 1 vektprosent eller mer til rengjøring Det gis unntak for bl a rengjøring for kjemisk rensing i kontrollerte lukkede systemer og i spesielle rengjøringssystem hvor rengjøringsmidlet gjenvinnes eller forbrennes REACH vedlegg XVII post 46 Oktylfenol Det er forbudt å bruke oktylfenol og oktylfenoletoksilater og stoffblandinger som inneholder disse stoffene Enkelte produktgrupper er unntatt fra forbudet Produktforskriften 2 5 Brannslokking Brannslokking med halon er forbudt Der er et unntak der enkelte bruksområder er definert som kritiske Produktforskriften kapill 6 vedlegg IV PCB kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudte å ha i bruk Les mer om PCB kondensatorer i lysarmaturer Sement som inneholder seksverdig krom er strengt regulert REACH vedlegg XVII post 43 PFOS holdig brannskum er forbudt REACH vedlegg XVII post 53 Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http www miljodirektoratet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Byggingreparasjon-av-skip-bater-oljeplattformer-og-moduler---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter---skipsverft/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensninger i bruk av helse- og miljøgfarlige stoffer og produkter - tjenester tilknyttet eiendomsdrift - Regelhjelp.no
  Isolerglassruter Bygninger fra før 1980 kan inneholde isolerglassruter med PCB Det er forbudt å gjenbruke eller selge PCB holdige isolerglassruter Mer om PCB i isolerglassruter Maling lakk lim etc Det er strenge begrensninger på tillatt innhold av bly kadmium og kortkjedete klorparafiner og enekelte andre stoffer i maling lim lakk etc Mer om maling lakk lim m m innhold av helse og miljøfarlige kjemikalier Vaskemidler Vaskemidler skal ikke inneholde oktylfenol eller etoksilater eller mer enn 0 1 vektprosent nonylfenol eller etoksilater Produktforskriften 2 5 og REACH vedlegg XVII post 46 De skal kun inneholde nedbrytbare tensider Det er ulike grenser for innhold av fosfor i vaskemidler til forskjellige formål Produktforskriften 2 12 Cellegummi Cellegummi som brukes som isolasjon på vannrør etc kan inneholde bromerte flammehemmere Det er forbudt å bruke produkter med mer enn 0 1 penta og okta BDE REACH vedlegg XVII post 44 og 45 Det er også et tilsvarende forbud mot bruk av deka BDE i cellegummi Produktforskriften 2 7 Kulde og klimaanlegg Det er forbudt å installere og etterfylle kulde og klimaanlegg med ozonreduserende stoffer KFK og HKFK gasser Ved bruk av HFK gasser som ikke er ozonreduserende men fortsatt kan være sterke klimagasser er det stilt krav sertifisering av personell firmasom installerer og vedlikeholder anleggene og at det skal være jevnlig kontroll Bruken av disse gassene er regulert i Produktforskriften kapittel 6 og 6a Asbestholdig materiale Det er ikke tillatt å benytte asbestholdig materiale i forbindelse med vedlikehold eller reparasjon av bygninger I spesielle tilfeller kan det vurderes om det er hensiktsmessig å forsegle for eksempel male over med støvbindende maling eller bygge inn asbestholdig materiale fremfor å fjerne det I så fall må det merkes tydelig enten på stedet eller i tilgjengelig dokumentasjon at bygningen inneholder asbestholdig materiale Arbeidstilsynet vil vurdere dette fra sak

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Tjenester-tilknyttet-eiendomsdrift---forurensning/Begrensninger-i-bruk-av-helse--og-miljogfarlige-stoffer-og-produkter---tjenester-tilknyttet-eiendomsdrift-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - elektrisitets- og fjernvarmeforsyning - Regelhjelp.no
  til å ta i bruk og gjenbruke trevirke som er impregnert med kreosot men det er visse unntak for impregnerte stolper til telefon og kraftlinjer Forbudet gjelder ikke trevirke som skal benyttes i elektrisk kraftoverføring Kreosotbehandlet trevirke kan uansett ikke brukes på lekeplasser eller i parker hager og anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter dersom dette kan medføre en risiko for hyppig hudkontakt REACH vedlegg XVII post 31 Mer om impregnert trevirke omsetningsrestriksjoner for CCA impregnert og kreosotimpregnert tre CCA impregnert trevirke Det er forbudt å impregnere med arsen ref biocidforskriften Denne forskriften gjelder foran unntaket om bruk av CCA holdig materiale til elektrisk kraftoverføring Mer om impregnert trevirke omsetningsrestriksjoner for CCA impregnert og kreosotimpregnert tre PCB Det er forbudt å ha transformatorer kraftkondensatorer og strømgjennomføringer for strømgjennomføringer gjelder forbudet etter 1 januar 2010 med PCB i bruk Produktforskriften 2 1 Andre krav Lysarmaturer I kondensatorer i lysarmaturer fra 1960 1980 er det stor sannsynlighet for å finne PCB Dersom du ikke kan dokumentere at dine gamle lysarmaturer ikke inneholder PCB skal de skiftes ut Produktforskriften 2 1 Mer om PCB i lysarmaturer Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Elektrisitets--og-fjernvarmeforsyning---forurensning/Begrensninger-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter---elektrisitets--og-fjernvarmeforsyning-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - grafisk - Regelhjelp.no
  Skriv ut Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for grafisk produksjon Aktuelle eksempler Klorerte løsemidler Det er forbudt å bruke diverse klorerte løsemidler Det er unntak fra forbudet dersom løsemidlene kun brukes i lukkede industriprosesser som ikke gir diffuse utslipp REACH vedlegg XVII post 32 38 Ozonreduserende stoffer Bruk av ozonreduserende stoffer er forbudt Dette gjelder blant annet tetraklormetan og 1 1 1 trikloretan TKE Produktforskriften kapittel 6 PCB PCB kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudt å ha i bruk Det er forbudt å gjenbruke eller selge PCB holdige isolerglassruter Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http www miljodirektoratet no kjemikaliesok finner du en oversikt over stoffer stoffblandinger og produktgrupper som er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Regelverk Produktforskriften REACH forskriften Publikasjoner REACH vedlegg XVII konsolidert versjon Relevante lenker Miljøstatus i Norge

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Grafisk-produksjon---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter---grafisk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensninger i bruk av helse - og miljøfarlige stoffer og produkter - handel med motorvogner samt deler og utstyr til motorvogner - Regelhjelp.no
  benyttes i forbindelse med produksjon av motorvogner og deler til disse Enkelte stoffer har alvorlige skadevirkninger for miljø og helse Du kan ikke importere kjøretøy som er produsert etter 1 juli 2003 dersom de inneholder bly kvikksølv kadmium eller seksverdig krom Enkelte bruksområder er unntatt fra forbudet i produktforskriften 2 19 se kapittel 2 vedlegg III Dersom du produserer eller importerer kjøretøy og deler med komponenter og materialer som er omfattet av unntaket i 2 19 har du plikt til å merke komponentene og materialene eller gjøre dem identifiserbare på annen måte Du må også sørge for at det foreligger demonteringsopplysninger for hver type nytt kjøretøy som produseres eller importeres senest seks måneder etter at kjøretøyet er tilgjengelig for omsetning Klorerte løsemidler til avfetting Klorerte løsemidler benyttes til avfetting Det er forbudt å bruke visse klorerte løsemidlene REACH vedlegg XVII post 32 38 Det er unntak fra forbudet dersom løsemidlene kun brukes i lukkede industriprosesser som ikke gir diffuse utslipp Nonyl og oktylfenoler og deres etoksylater har vært brukt i rengjøringsmidler og bilpleiemidler og er nå forbudt brukt i flere produktgrupper REACH vedlegg XVII post 46 og produktforskriften 2 5 Frostvæske med etylenglykol skal tilsettes være tilsatt bitter smak produktforskriften 2 29 Løsemidler i billakkprodukter Det stilles det krav til maksimalt innhold av flyktige organiske forbindelser VOC i billakkprodukter Les mer om løsemidler i billakkprodukter Elektriske og elektroniske produkter Det er forbud mot enkelte stoffer i EE produkter og krav til merking og informasjon Les mer Batterier Det er også krav til innhold av tungmetaller i batterier og forbud mot enkelte typer batterier Les mer PCB Det er forbudt å ha i bruk PCB kondensatorer i lysarmaturer som er fra før 1980 Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Handel-med-motorvogner-samt-deler-og-utstyr-til-motorvogner---forurensning-/Begrensninger-i-bruk-av-helse-og-miljofarlige-stoffer-og-produkter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive