archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - møbler mm - Regelhjelp.no
  Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for produksjon øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon Aktuelle eksempler Materiale Delprosess Produkt forskriften REACH Vedlegg XVII post Tekstil lær Impregnering Kvikksølv 2 3 Flammebeskyttelse Pentaklorfenol 2 10 Penta og okta BDE 44 og 45 Deka BDE 2 7 Fargestoffer Azofargestoffer mm 43 Bearbeiding Nonylfenol og etoksilater 46 Oktylfenol og etoksilater 2 5 Antimuggmidler Dimetylfumarat Annet Formaldehyd 2 10 Metall Avfetting Klorerte løsemidler 32 38 Flyktige organiske forbindelser VOC 2 24 til 2 26 Ozonreduserende stoffer kap 6 Tetraklormetan 1 1 1 trikloretan Bearbeiding Nonylfenol og etoksilater 46 Oktylfenol og etoksilater 2 5 Maling lakkering Bly 16 og 17 Kadmium 23 Kortkjedete klorparafiner 42 Kadmiering Kadmium 23 Tre Impregnering Krombehandlet trevirke 2 11 Arsenbehandlet trevirke 19 Maling lakkering Bly 16 og 17 Kadmium 23 Kortkjedete klorparafiner 42 Flyktige organiske forbindelser VOC 2 24 til 2 26 Plast Innsatsstoffer Kadmium i fargestoff Kadmium som stabilisator i produkter 23 Penta og okta BDE 44 og 45 Deka BDE 2 7 Ftalater i leketøy og småbarnsprodukter 51 og 52 HKFK til produksjon av skum kap 6 Avfetting Ozonreduserende stoffer kap 6 Tetraklormetan 1 1 1 trikloretan Maling lakkering Bly og blyforbindelser 16 og 17 Kamium i fargestoff 23 Kortkjedete klorparafiner 42 Nonylfenol og etoksilater 46 Oktylfenol og etoksilater 2 5 Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http www miljodirektoratet no kjemikaliesok finner du en oversikt over stoffer stoffblandinger

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Mobler-og-annen-industriproduksjon---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter---mobler-mm/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - produksjon av dyrefôr - Regelhjelp.no
  for produksjon av dyrefôr Det er strenge begrensninger på bruk av produkter og kjemikalier som har alvorlige skadevirkninger for miljø og helse Følgende produktgrupper og stoffer kan være i bruk i din virksomhet PCB kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudte å ha i bruk Les mer Kulde og klimaanlegg Det er forbudt å installere og etterfylle kulde og klimaanlegg med ozonreduserende stoffer KFK og HKFK gasser Ved bruk av HFK gasser som ikke er ozonreduserende men fortsatt kan være sterke klimagasser er det stilt krav sertifisering av personell firmasom installerer og vedlikeholder anleggene og at det skal være jevnlig kontroll Bruken av disse gassene er regulert i Produktforskriften kapittel 6 og 6a Brannslokking Det er forbudt å bruke brannslokkeanlegg med ozonreduserende stoffer Det er forbudt å ha brannskum som inneholder 0 001 vektprosent eller mer PFOS eller PFOS relaterte forbindelser Produktforskriften 2 9 og kapittel 6 Rengjøringsmidler Enkelte stoffer er forbudt i rengjøringsmidler og det stilles krav til merking og emballasje Les mer Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-dyrefor---forurensning/Begrensninger-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter---produksjon-av-dyrefor/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensning i bruk av helse og miljfarlige stoffer og produkter - produksjon av elektiiske maskiner og apparater - Regelhjelp.no
  kan likevel ha en restkonsentrasjon av kadmium på inntil 0 1 vektprosent Forbudet gjelder ikke der kadmium må benyttes av sikkerhetsmessige grunner REACH vedlegg XVII post 23 Kortkjedete klorparafiner Klorerte parafiner brukes blant annet som myknere og brannhemmere i plast og smøreoljer Kortkjedede klorparafiner SCCP er regulert gjennom POP s regelverket og REACH forskriften SCCP omfattes av POPs protokollen i langtransportkonvensjonen under ECE Economic Commission for Europe og er tatt inn i norsk regelverk gjennom produktforskriften 4 1 Det er forbudt å produsere importere og omsette produkter som inneholder SCCP Det er per i dag ingen gjeldende grenseverdi for SCCP i produkter hvilket betyr at stoffet ikke skal finnes i produkter SCCP er oppført på kandidatlisten SVHC listen til REACH forskriften og stoffet er foreslått inkludert på REACH forskriftens vedlegg XIV Stoffet er også oppført på prioritetslisten Se også REACH vedlegg XVII post 42 Klorerte løsemidler Det er forbudt å bruke diverse klorerte løsemidler Det er unntak fra forbudet dersom løsemidlene kun brukes i lukkede industriprosesser som ikke gir diffuse utslipp REACH vedlegg XVII post 32 38 og 59 Nonylfenol til rengjøring Det er forbudt å bruke nonylfenol og nonylfenoletoksilat i konsentrasjoner på 0 1 vektprosent eller mer til rengjøring Det gis unntak for bl a rengjøring for kjemisk rensing i kontrollerte lukkede systemer og i spesielle rengjøringssystem hvor rengjøringsmidlet gjenvinnes eller forbrennes REACH vedlegg XVII post 46 Oktylfenol Det er forbudt å bruke oktylfenol og oktylfenoletoksilater og stoffblandinger som inneholder disse stoffene Enkelte produktgrupper er unntatt fra forbudet Forbudet gjelder ikke maling lakk smøreolje og faste bearbeidede produkter Produktforskriften 2 5 Penta okta og deka BDE bromerte flammehemmere Det er forbudt å produsere importere eksportere og omsette produkter eller flammehemmende deler av produkter som inneholder 0 1 vektprosent eller mer av et av penta og okta BDE REACH vedlegg

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-elektriske-maskiner-og-apparater---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse-og-miljfarlige-stoffer-og-produkter---produksjon-av-elektiiske-maskiner-og-apparater/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - produksjon av glass, sement, gips, betong og andre ikke-metallholdige mineralprodukter - Regelhjelp.no
  alvorlige skadevirkninger for miljø og helse er forbudt Som produsent av ikke metallholdige mineralprodukter må du vurdere om innsatsstoffene råvarer og andre kjemikalier i din produksjon er regulert i produktforskriften eller REACH vedlegg XVII REACH vedlegg XVII REACH vedlegg XVII regulerer framstilling omsetning og bruk av visse farlige stoffer stoffblandinger og produkter Vedlegget viderefører tidligere reguleringer fra begrensningsdirektivet som nå er opphevet i EU I Norge sto kravene fra begrensningsdirektivet tidligere i produktforskriften Produktforskriften Produktforskriften regulerer også framstilling omsetning eksport og bruk av farlige stoffer stoffblandinger og produkter Produktforskriften gjennomfører krav fra EU direktiver som ikke står i REACH og andre internasjonale forpliktelser som Norge har Den inneholder også noen særnorske krav til enkelte stoffer Kapittel 2 og 4 i forskriften regulerer produksjon import eksport omsetning og bruk av enkelte stoffer og stoffblandinger Myndighetene har forbudt enkelte stoffer som kortkjedete klorparafiner tributyltinnforbindelser og penta og okta BDE bromerte flammehemmere Disse forbudene er generelle Andre stoffer og stoffblandinger er kun tillatt brukt til enkelte formål Nonylfenoler og oktylfenoler er for eksempel kun tillatt brukt i noen få typer produkter Kapittel 3 regulerer enkelte grupper av produkter som kan inneholde farlige kjemikalier Kapittel 5 omhandler omsetningsrestriksjoner for giftige stoffer Det er forbud mot import og omsetning av meget giftige og giftige kjemikalier til privat bruk Kapittel 6 regulerer ozonreduserende stoffer Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettstedet miljodir no finner du en oversikt over stoffer stoffblandinger og produktgrupper som er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Regulerte stoffer stoffgrupper Sement Sement som inneholder seksverdig krom er strengt regulert REACH vedlegg XVII post 43 Elektriske og elektroniske produkter Det er forbud mot enkelte stoffer i EE produkter og krav til merking og informasjon les mer Batterier Det er også krav til innhold av tungmetaller i

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-glass-sement-gips-betong-og-andre-ikke-metallholdige-mineralprodukter---forurensning/Begrensninger-i-bruk-av-helse-og-miljofarlige-stoffer-og-produkter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - prod av gummi og plast - Regelhjelp.no
  omsette produkter eller flammehemmende deler av produkter som inneholder 0 1 vektprosent eller mer av penta og okta BDE REACH vedlegg XVII post 44 og 45 og produktforskriften 2 30 Det er tilsvarende forbud mot bruk av deka BDE produktforskriften 2 7 Ftalater brukes hovedsaklig som mykgjørere i plast Ftalater i leketøy og en del småbarnsprodukter til barn under 3 år er forbudt REACH vedlegg XVII post 51 og 52 Les mer om ftalater i leketøy og småbarnsprodukter Kadmium og kadmiumforbindelser er blandt annet forbudt i fargestoffer i plast og som stabilisator i PVC REACH vedlegg XVII post 23 Klorerte løsemidler Det er forbudt å bruke diverse klorerte løsemidler beskrevet i REACH vedlegg XVII post 32 38 Klorerte parafiner brukes blant annet som myknere og brannhemmere i plast Kortkjedede klorparafiner SCCP er regulert gjennom POP s regelverket og REACH forskriften SCCP omfattes av POPs protokollen i langtransportkonvensjonen under ECE Economic Commission for Europe og er tatt inn i norsk regelverk gjennom produktforskriften 4 1 Det er forbudt å produsere importere og omsette produkter som inneholder SCCP Det er per i dag ingen gjeldende grenseverdi for SCCP i produkter hvilket betyr at stoffet ikke skal finnes i produkter SCCP er oppført på kandidatlisten SVHC listen til REACH forskriften og stoffet er foreslått inkludert på REACH forskriftens vedlegg XIV Stoffet er også oppført på prioritetslisten Se også REACH vedlegg XVII post 42 Ozonreduserende stoffer Bruk av ozonreduserende stoffer er forbudt Dette gjelder blant annet tetraklormetan 1 1 1 trikloretan TKE KFK og HKFK Produktforskriften kapittel 6 PCB PCB kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudte å ha i bruk Tungmetall i emballasje Det er forbudt å produsere importere eksportere og omsette emballasje der det samlede innhold av bly kadmium kvikksølv og seksverdig krom overstiger 100 mg kg Produktforskriften 2 15 Et

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-gummi-og-plastprodukter---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter---prod-av-gummi-og-plast/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter -produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter - Regelhjelp.no
  av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produktforskriften og REACH vedlegg XVII er sentralt regelverk for deg som produserer kjemikalier og kjemiske produkter Du har plikt til å sørge for at du overholder restriksjonene gitt her Hvordan produktforskriften er bygget opp REACH vedlegg XVII REACH vedlegg XVII regulerer framstilling omsetning og bruk av visse farlige stoffer stoffblandinger og produkter Vedlegget viderefører tidligere reguleringer fra begrensningsdirektivet som nå er opphevet i EU I Norge sto kravene fra begrensningsdirektivet tidligere i produktforskriften Produktforskriften Produktforskriften regulerer også framstilling omsetning eksport og bruk av farlige stoffer stoffblandinger og produkter Produktforskriften gjennomfører krav fra EU direktiver som ikke står i REACH og andre internasjonale forpliktelser som Norge har Den inneholder også noen særnorske krav til enkelte stoffer Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http www miljodirektoratet no kjemikaliesok

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-kjemikalier-og-kjemiske-produkter---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter--produksjon-av-kjemikalier-og-kjemiske-produkter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensning i bruk av helse og miljfarlige stoffer og produkter - produksjon av kontor og datamaskiner - Regelhjelp.no
  benyttes av sikkerhetsmessige grunner REACH vedlegg XVII post 23 Kortkjedete klorparafiner Klorerte parafiner brukes blant annet som myknere og brannhemmere i plast og smøreoljer Kortkjedede klorparafiner SCCP er regulert gjennom POP s regelverket og REACH forskriften SCCP omfattes av POPs protokollen i langtransportkonvensjonen under ECE Economic Commission for Europe og er tatt inn i norsk regelverk gjennom produktforskriften 4 1 Det er forbudt å produsere importere og omsette produkter som inneholder SCCP Det er per i dag ingen gjeldende grenseverdi for SCCP i produkter hvilket betyr at stoffet ikke skal finnes i produkter SCCP er oppført på kandidatlisten SVHC listen til REACH forskriften og stoffet er foreslått inkludert på REACH forskriftens vedlegg XIV Stoffet er også oppført på prioritetslisten Se også REACH vedlegg XVII post 42 Klorerte løsemidler Det er forbudt å bruke diverse klorerte løsemidler Det er unntak fra forbudet dersom løsemidlene kun brukes i lukkede industriprosesser som ikke gir diffuse utslipp REACH vedlegg XVII post 32 38 Nonylfenol til rengjøring Det er forbudt å bruke nonylfenol og nonylfenoletoksilat i konsentrasjoner på 0 1 vektprosent eller mer til rengjøring Det gis unntak for bl a rengjøring for kjemisk rensing i kontrollerte lukkede systemer og i spesielle rengjøringssystem hvor rengjøringsmidlet gjenvinnes eller forbrennes REACH vedlegg XVII post 46 Oktylfenol Det er forbudt å bruke oktylfenol og oktylfenoletoksilater og stoffblandinger som inneholder disse stoffene Enkelte produktgrupper er unntatt fra forbudet Forbudet gjelder ikke maling lakk smøreolje og faste bearbeidede produkter Produktforskriften 2 5 Bromerte flammehemmere Det er forbudt å produsere importere eksportere og omsette produkter eller flammehemmende deler av produkter som inneholder 0 1 vektprosent eller mer av et av pent og octa BDE REACH vedlegg XVII post 44 og 45 og produktforskriften 2 30 Det er et tilsvarende forbud mot deca BDE Produktforskriften 2 7 Elektriske og elektroniske produkter Det

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-kontor--og-datamaskiner---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse-og-miljfarlige-stoffer-og-produkter---produksjon-av-kontor-og-datamaskiner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensning i bruk av helse og miljfarlige stoffer og produkter - produksjon av maskiner og utstyr - Regelhjelp.no
  Klorerte parafiner brukes blant annet som myknere og brannhemmere i plast og smøreoljer Kortkjedede klorparafiner SCCP er regulert gjennom POP s regelverket og REACH forskriften SCCP omfattes av POPs protokollen i langtransportkonvensjonen under ECE Economic Commission for Europe og er tatt inn i norsk regelverk gjennom produktforskriften 4 1 Det er forbudt å produsere importere og omsette produkter som inneholder SCCP Det er per i dag ingen gjeldende grenseverdi for SCCP i produkter hvilket betyr at stoffet ikke skal finnes i produkter SCCP er oppført på kandidatlisten SVHC listen til REACH forskriften og stoffet er foreslått inkludert på REACH forskriftens vedlegg XIV Stoffet er også oppført på prioritetslisten Se også REACH vedlegg XVII post 42 Klorerte løsemidler Det er forbudt å bruke diverse klorerte løsemidler Det er unntak fra forbudet dersom løsemidlene kun brukes i lukkede industriprosesser som ikke gir diffuse utslipp REACH vedlegg XVII post 32 38 Nonylfenol til rengjøring Det er forbudt å bruke nonylfenol og nonylfenoletoksilat i konsentrasjoner på 0 1 vektprosent eller mer til rengjøring Det gis unntak for bl a rengjøring for kjemisk rensing i kontrollerte lukkede systemer og i spesielle rengjøringssystem hvor rengjøringsmidlet gjenvinnes eller forbrennes REACH vedlegg XVII post 46 Oktylfenol Det er forbudt å bruke oktylfenol og oktylfenoletoksilater og stoffblandinger som inneholder disse stoffene Enkelte produktgrupper er unntatt fra forbudet Forbudet gjelder ikke maling lakk smøreolje og faste bearbeidede produkter Produktforskriften 2 5 Blyhagl Det er forbudt å bruke blyhagl på skytebaner jmf produktforskriften 2 2 Bruk av blyhagl til jakt reguleres i forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst 17 som tillater jakt på angitte arter som er vurdert å ikke primært oppholde seg i våtmarksområder Det er også åpnet for jakt på gjess som oppholder seg på innmark Penta og okta BDE bromerte flammehemmere Det er forbudt å produsere

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-maskiner-og-utstyr---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse-og-miljfarlige-stoffer-og-produkter---produksjon-av-maskiner-og-utstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive