archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - produksjon av metaller - Regelhjelp.no
  av jern stål aluminium og andre lettmetaller edelmetaller og tungmetaller legeringer og halvfabrikater Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for produksjon av metaller Aktuelle eksempler Heksakloretan Det er forbudt å bruke heksakloretan ved produksjon eller bearbeiding av ikke jernholdige metaller REACH vedlegg XVII post 41 Nonylfenol Det er forbudt å bruke nonylfenol og nonylfenoletoksylater i konsentrasjoner på 0 1 vektprosent eller mer til metallbearbeiding Forbudet gjelder ikke lukkede systemer hvor rensevæsken gjenvinnes eller forbrennes REACH vedlegg XVII post 46 Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http www miljodirektoratet no kjemikaliesok finner du en oversikt over stoffer stoffblandinger og produktgrupper som er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Regelverk Produktforskriften REACH forskriften Publikasjoner REACH vedlegg XVII konsolidert versjon Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Miljødirektoratet Nettsiden viser typiske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-metaller---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter---produksjon-av-metaller/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr - Regelhjelp.no
  bruke diverse klorerte løsemidler Det er unntak fra forbudet dersom løsemidlene kun brukes i lukkede industriprosesser som ikke gir diffuse utslipp REACH vedlegg XVII post 32 38 Ozonreduserende stoffer Bruk av ozonreduserende stoffer er forbudt Dette gjelder blant annet tetraklormetan og 1 1 1 trikloretan TKE Produktforskriften kapittel 6 Nonylfenol Det er forbudt å bruke nonylfenol og nonylfenoletoksilat i konsentrasjoner på 0 1 vektprosent eller mer til rengjøring og metallbearbeiding Det gis unntak for bruk i kontrollerte lukkede systemer og hvor rensevæsken gjenvinnes eller forbrennes REACH vedlegg XVII post 46 Oktylfenol Det er forbudt å bruke oktylfenol og oktylfenoletoksilater og stoffblandinger som inneholder disse stoffene Forbudet gjelder ikke bruk i maling lakk smøreolje og faste bearbeidede produkter Produktforskriften 2 5 Kortkjedete klorparafiner Klorerte parafiner brukes blant annet som myknere og brannhemmere i plast og smøreoljer Det er forbudt å bruke kortkjedete klorparafiner Kortkjedede klorparafiner SCCP er regulert gjennom POP s regelverket og REACH forskriften SCCP omfattes av POPs protokollen i langtransportkonvensjonen under ECE Economic Commission for Europe og er tatt inn i norsk regelverk gjennom produktforskriften 4 1 Det er forbudt å produsere importere og omsette produkter som inneholder SCCP Det er per i dag ingen gjeldende grenseverdi for SCCP i produkter hvilket betyr at stoffet ikke skal finnes i produkter SCCP er oppført på kandidatlisten SVHC listen til REACH forskriften og stoffet er foreslått inkludert på REACH forskriftens vedlegg XIV Stoffet er også oppført på prioritetslisten Se og REACH vedlegg XVII post 42 Maling og lakk Det er også forbudt å bruke maling som inneholder blykarbonater og blysulfater REACH vedlegg XVII post 16 og 17 Dette gjelder også kadmium og kadmiumforbindelser REACH vedlegg XVII post 23 Det stilles det krav til maksimalt innhold av flyktige organiske forbindelser VOC i billakkprodukter Les mer om løsemidler i billakkprodukter Emballasje Det er

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-metallvarer-unntatt-maskiner-og-utstyr---forurensning/Begrensninger-i-bruk-av-helse-og-miljofarlige-stoffer-og-produkter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - Regelhjelp.no
  det forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for produksjon av næringsmidler og drikkevarer PCB kondensatorer i lysarmaturer Det er forbudt å ha i bruk PCB kondensatorer i lysarmaturer som er fra før 1980 les mer Kulde og klimaanlegg Det er forbudt å installere og etterfylle kulde og klimaanlegg med ozonreduserende stoffer KFK og HKFK gasser Ved bruk av HFK gasser som ikke er ozonreduserende men fortsatt kan være sterke klimagasser er det stilt krav sertifisering av personell firmasom installerer og vedlikeholder anleggene og at det skal være jevnlig kontroll Bruken av disse gassene er regulert i Produktforskriften kapittel 6 og 6a Brannnslokking Det er forbudt å bruke brannslokkeanlegg med ozonreduserende stoffer Det er forbudt å ha brannskum som inneholder 0 001 vektprosent eller mer PFOS eller PFOS relaterte forbindelser Produktforskriften 2 9 og kapittel 6 Rengjøringmidler Det stilles krav til innhold av fosfor og biologisk nedbrytbarhet Produkter som inneholder nonyl eller oktylfenoler er forbudt å bruke les mer Desinfeksjonsmidler med biocidvirkning er særskilt regulert les mer Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-naringsmidler-og-drikkevarer---forurensning/Begrensninger-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - produksjon av papirmasse, papir og papirvarer - Regelhjelp.no
  og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for produksjon av papir og papirvarer En rekke kjemikalier benyttes for å gi produktene ønskede egenskaper og utseende Enkelte stoffer som har alvorlige skadevirkninger for miljø og helse er forbudt Emballasje Det er forbudt å produsere importere eksportere og omsette emballasje der det samlede innhold av bly kadmium kvikksølv og seksverdig krom overstiger 100 mg kg Produktforskriften 2 15 Nonylfenol og deres etoksilater Det er forbudt å bruke disse stoffene i konsentrasjoner på eller over 0 1 vektprosent til framstilling av papir og papirmasse REACH vedlegg XVII post 46 Bruk av oktylfenol og deres etoksilater er også regulert gjennom produktforskriften 2 5 Biocider Slimbekjempningsmidler er biocidprodukter som brukes i forbindelse med produksjon av papirmasse papir og papirvarer Les mer om biocider Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http www miljodirektoratet no kjemikaliesok finner du en

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-papirmasse-papir-og-papirvarer---forurensning/Begrensninger-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter---produksjon-av-papirmasse-papir-og-papirvarer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensning i bruk av helse og miljfarlige stoffer og produkter - produksjon av radio mm - Regelhjelp.no
  sikkerhetsmessige grunner REACH vedlegg XVII post 23 Kortkjedete klorparafiner Klorerte parafiner brukes blant annet som myknere og brannhemmere i plast og smøreoljer Kortkjedede klorparafiner SCCP er regulert gjennom POP s regelverket og REACH forskriften SCCP omfattes av POPs protokollen i langtransportkonvensjonen under ECE Economic Commission for Europe og er tatt inn i norsk regelverk gjennom produktforskriften 4 1 Det er forbudt å produsere importere og omsette produkter som inneholder SCCP Det er per i dag ingen gjeldende grenseverdi for SCCP i produkter hvilket betyr at stoffet ikke skal finnes i produkter SCCP er oppført på kandidatlisten SVHC listen til REACH forskriften og stoffet er foreslått inkludert på REACH forskriftens vedlegg XIV Stoffet er også oppført på prioritetslisten Se også REACH vedlegg XVII post 42 Klorerte løsemidler Det er forbudt å bruke diverse klorerte løsemidler Det er unntak fra forbudet dersom løsemidlene kun brukes i lukkede industriprosesser som ikke gir diffuse utslipp REACH vedlegg XVII post 32 38 Nonylfenol til rengjøring Det er forbudt å bruke nonylfenol og nonylfenoletoksilat i konsentrasjoner på 0 1 vektprosent eller mer til rengjøring Det gis unntak for bl a rengjøring for kjemisk rensing i kontrollerte lukkede systemer og i spesielle rengjøringssystem hvor rengjøringsmidlet gjenvinnes eller forbrennes REACH vedlegg XVII post 46 Oktylfenol Det er forbudt å bruke oktylfenol og oktylfenoletoksilater og stoffblandinger som inneholder disse stoffene Enkelte produktgrupper er unntatt fra forbudet Forbudet gjelder ikke maling lakk smøreolje og faste bearbeidede produkter Produktforskriften 2 5 Penta og okta BDE bromerte flammehemmere Det er forbudt å produsere importere eksportertere og omsette produkter eller flammehemmende deler av produkter som inneholder 0 1 vektprosent eller mer av penta og okta BDE REACH vedlegg XVII post 44 og 45 og produktforskriften 2 30 Det er tilsvarende forbud mot bruk av deca BDE produktforskriften 2 7 Elektriske og elektroniske produkter

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-radio--fjernsyns--og-annet-kommunikasjonsutstyr---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse-og-miljfarlige-stoffer-og-produkter---produksjon-av-radio-mm/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - produksjon av tekstiler, lær og klær - Regelhjelp.no
  farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for produksjon av tekstiler lær og klær En rekke kjemikalier benyttes for å gi produktene ønskede egenskaper og utseende Enkelte stoffer som har alvorlige skadevirkninger på miljø og helse er forbudt Eksempler på stoffer regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Materiale Delprosess Stoff stoffgruppe Produkt forskriften REACH vedlegg XVII post Tekstiler lær Impregnering Kvikksølv 2 3 18 Flammebeskyttelse Pentaklorfenol 2 10 Penta og oktaBDE 44 45 DekaBDE 2 7 Polybromertebifenyler PBB 8 Fargestoffer Azofargestoffer med mer 43 Bearbeiding Nonylfenol og etoksilater 46 Oktylfenol og etoksilater 2 5 Formaldehyd 2 10 Knapper nagler ol Nikkel 27 Antimuggemiddel Dimetylfumarat Annet Tris aziridinyl fosfinoksid 7 Tris 2 3dibromopropyl fosfat 4 Perfluoroktansulfonat PFOS 53 Kunstfiber og plast Innsatsstoffer Kadmium som fargestoff og som stabilisator i produkter 23 Penta og oktaBDE 44 45 DekaBDE 2 7 Ftalater i leketøy og småbarnsprodukter 51 52 HKFK til produksjon av skum kap 6 Avfetting Ozonreduserende stoffer kap 6 og 6a Tetraklormetan 1 1 1 trikloretan kap 6 Se også link til Mer om nikkel i produkter Produksjon av plast og gummiprodukter Mer om vaskeri og renseri Et forbud kan gjelde generelt for visse

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-tekstiler-lar-og-klar---forurensning/Begrensninger-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter---produksjon-av-tekstiler-lar-og-klar/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter- annen fritid - Regelhjelp.no
  Utskrift Skriv ut Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for reiseliv og fritidsvirksomhet Blyhagl Det er forbudt å bruke blyhagl på skytebaner jmf produktforskriften 2 2 Bruk av blyhagl til jakt reguleres i forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst 17 som tillater jakt på angitte arter som er vurdert å ikke primært oppholde seg i våtmarksområder Det er også åpnet for jakt på gjess som oppholder seg på innmark Metanol Det er forbudt å omsette giftige eller meget giftige kjemikalier som metanol til privatpersoner Modellmotorer f eks i modellfly bruker gjerne metanol som drivstoff Du må søke om tillatelse til omsetning av metanol til privat bruk Les mer om omsetningsrestriksjoner på giftige kjemikalier Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http www miljodirektoratet no kjemikaliesok finner du en oversikt over stoffer stoffblandinger og produktgrupper som

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Fritidsvirksomhet---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter--annen-fritid/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - reparasjon og handel med motorsykler - Regelhjelp.no
  produksjon av motorsykler og deler Enkelte stoffer som har alvorlige skadevirkninger for miljø og helse er forbudt Klorerte løsemidler Klorerte løsemidler benyttes til avfetting Det er forbudt å bruke diverse klorerte løsemidler REACH vedlegg XVII post 32 38 Det er unntak fra forbudet dersom løsemidlene kun brukes i lukkede industriprosesser som ikke gir diffuse utslipp Nonylfenol Det er forbudt å bruke nonylfenol og nonylfenoletoksilat i konsentrasjoner på 0 1 vektprosent eller mer REACH vedlegg XVII post 46 Oktylfenol Det er forbudt å bruke oktylfenol og oktylfenoletoksilater og stoffblandinger som inneholder disse stoffene Enkelte produktgrupper er unntatt fra forbudet Produktforskriften 2 5 Frostvæske med etylenglykol skal tilsettes være tilsatt bitter smak Produktforskriften 2 29 Løsemidler i billakkprodukter Det stilles det krav til maksimalt innhold av flyktige organiske forbindelser VOC i billakkprodukter Les mer om løsemidler i billakkprodukter Elektriske og elektroniske produkter Det er forbud mot enkelte stoffer i EE produkter og krav til merking og informasjon L es mer Batterier Det er også krav til innhold av tungmetaller i batterier og forbud mot enkelte typer L es mer PCB PCB kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudt å ha i bruk Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Reparasjon-og-handel-med-motorsykler---forurensning/Begrensninger-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter---reparasjon-og-handel-med-motorsykler-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive