archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer - teknisk forskning - Regelhjelp.no
  Teknisk forskning prøving og analyse Bransjen omfatter forskning og utvikling innen natur og teknikk teknisk prøving analyse og teknisk konsulentvirksomhet Se også bransjen Kontorvirksomhet Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Begrensning i bruk av helse og miljøfarlige stoffer og produkter Mange helse og miljøfarlige stoffer og produkter er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Enkelte farlige stoffer og produkter er det forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for teknisk forskning prøving og analyse Forskriften gjelder ikke bruk av produkter til analyse og forskningsformål med mindre annet framgår særskilt av de enkelte bestemmelsene F eks er kvikksølvtermometre også forbudt til analyse og forskningsformål Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http www miljodirektoratet no kjemikaliesok finner du en oversikt over stoffer stoffblandinger og produktgrupper som er regulert i produktforskriften og REACH vedlegg XVII Regelverk Produktforskriften REACH forskriften Publikasjoner REACH vedlegg XVII konsolidert versjon Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Miljødirektoratet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Teknisk-forskning-proving-og-analyse---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse-og-miljofarlige-stoffer---teknisk-forskning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - - trelast - Regelhjelp.no
  av noen stoffer til impregnering og overflatebehandling av tre Andre stoffer er regulert i biocidforskriften som krever at stoffene må være godkjent av EU før de kan brukes 2 Det er strenge krav til omsetning av CCA impregnert trevirke 3 og kreosotimpregnert trevirke 4 1 Krav til kreosot for behandling av trevirke REACH vedlegg XVII post 31 Flere av stoffene i kreosot er arvestoffskadelige og kreftfremkallende Kreosot som skal brukes til impregnering skal inneholde mindre enn 0 005 vektprosent benzo a pyren 3 vekstprosent vannekstraherbare fenoler 2 Krav til impregnering og overflatebehandling av trevirke med andre midler enn kreosot Det er forbud mot treimpregnering med kvikksølvforbindelser til trebeskyttelse se produktforskriften 2 3 arsenforbindelser se REACH vedlegg XVII post 19 kromforbindelser se produktforskriften 2 11 tributyltinn TBT og tribfenyltinnforbindelser TFT se REACH vedlegg XVII post 20 pentaklorfenol se REACH vedlegg XVII post 22 andre stoffer er regulert i biocidforskriften som krever at stoffene må være godkjent av EU før de kan brukes 3 Forbud mot omsetning av krom eller arsenbehandlet trevirke CCA impregnert trevirke Det er forbudt å importere eksportere og omsette CCA impregnert trevirke Brukt slik trevirke kan bare gjenbrukes i næringsvirksomhet for de bruksområder som er angitt i REACH vedlegg XVII post 19 og produktforskriften 2 11 4 Forbud mot omsetning av kreosotbehandlet trevirke REACH vedlegg XVII post 31 Det er forbudt å importere eksportere omsette og ta i bruk eller gjenbruke kreosotbehandlet trevirke Forbudet gjelder ikke kreosotbehandlet trevirke som skal benyttes i næringsvirksomhet av yrkesutøvere Forbudet gjelder heller ikke omsetning og gjenbruk av brukt trevirke som er kreosotbehandlet før 31 12 2002 Det er uansett forbudt å bruke kreosotbehandlet trevirke inne i bygninger i leker eller på lekeplasser i parker hager og anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter dersom dette kan medføre risiko for hyppig hudkontakt i produksjon av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Trelastindustrien---forurensning/Begrensninger-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter-----trelast/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter-undervisning - Regelhjelp.no
  produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for undervisning PCB kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudt å ha i bruk Les mer PCB holdige isolerglassruter Det er forbudt å gjenbruke eller selge PCB holdige isolerglassruter Les mer Kulde og klimaanlegg Det er forbudt å installere og etterfylle kulde og klimaanlegg med ozonreduserende stoffer KFK og HKFK gasser Ved bruk av HFK gasser som ikke er ozonreduserende men fortsatt kan være sterke klimagasser er det stilt krav sertifisering av personell firmasom installerer og vedlikeholder anleggene og at det skal være jevnlig kontroll Bruken av disse gassene er regulert i Produktforskriften kapittel 6 og 6a Brannnslokking Det er forbudt å ha fastmonterte brannslokkeanlegg med halon Det er også forbudt å bruke håndslokkere med halon Det er forbudt å ha brannskum som inneholder 0 001 vektprosent eller mer PFOS eller PFOS relaterte forbindelser Produktforskriften 2 9 Elektriske og elektroniske produkter Det er forbud mot enkelte miljøgifter i EE produkter Det stilles også krav om merking og informasjon Les mer Lekeplassutstyr skal ikke inneholde eller avgi miljø eller helsefarlige kjemikalier Les mer Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Undervisning---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter-undervisning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - vedlikeh rep motorvogner - Regelhjelp.no
  forbudt å produsere importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for vedlikehold og reparasjon av motorvogner Aktuelle eksempler Nonyl fenoler og deres etoksylater har blandt annet vært brukt i rengjøringsmidler og bilpleiemidler men er nå forbudt i en rekke produktgrupper REACH vedlegg XVII post 46 Oktylfenol Det er forbudt å bruke oktylfenol og oktylfenoletoksilater og stoffblandinger som inneholder disse stoffene Enkelte produktgrupper er unntatt fra forbudet Produktforskriften 2 5 Frostvæske med etylenglykol skal tilsettes være tilsatt bitter smak Produktforskriften 2 29 Klorerte løsemidler Det er forbudt å bruke diverse klorerte løsemidler beskrevet i REACH vedlegg XVII post 32 38 Bruk av ozonreduserende stoffer er forbudt Dette gjelder blant annet KFK HKFK tetraklormetan og 1 1 1 trikloretan TKE Produktforskriften kapittel 6 PCB kondensatorer i lysarmaturer fra før 1980 er forbudte å ha i bruk Les mer om PCB kondensatorer i lysarmaturer Løsemidler i billakkprodukter Det stilles det krav til maksimalt innhold av flyktige organiske forbindelser VOC i billakkprodukter Les mer om løsemidler i billakkprodukter Bildekk Bruk av PAH i bildekk er strengt regulert REACH vedlegg XVII post 50 Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Vedlikehold-og-reparasjon-av-motorvogner---forurensning/Begrensning-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter---vedlikeh-rep-motorvogner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Begrensninger i bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og produkter - veterinærtjenester - Regelhjelp.no
  importere omsette og bruke Tilleggsinformasjon for veterinær og andre dyrehelsetjenester PCB kondensatorer i lysarmaturer Det er forbudt å ha i bruk PCB kondensatorer i lysarmaturer som er fra før 1980 les mer Kulde og klimaanlegg Det er forbudt å installere og etterfylle kulde og klimaanlegg med ozonreduserende stoffer KFK og HKFK gasser Ved bruk av HFK gasser som ikke er ozonreduserende men fortsatt kan være sterke klimagasser er det stilt krav sertifisering av personell firmasom installerer og vedlikeholder anleggene og at det skal være jevnlig kontroll Bruken av disse gassene er regulert i Produktforskriften kapittel 6 og 6a Brannnslokking Det er forbudt å bruke brannslokkeanlegg med ozonreduserende stoffer Det er forbudt å ha brannskum som inneholder 0 001 vektprosent eller mer PFOS eller PFOS relaterte forbindelser Produktforskriften 2 9 og kapittel 6 Rengjøringsmidler Det stilles krav til innhold av fosfor og biologisk nedbrytbarhet Produkter som inneholder nonyl eller oktylfenoler er forbudt å bruke les mer Desinfeksjonsmidler med biocidvirkning er særskilt regulert les mer Et forbud kan gjelde generelt for visse produktgrupper eller for enkelte bruksområder Les mer om begrensningene her Les mer om produktforskriften her Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettsiden http

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Veterinartjenester---forurensning/Begrensninger-i-bruk-av-helse--og-miljofarlige-stoffer-og-produkter---veterinartjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bekjempningsmidler - produksjon av tekstiler, lær og klær - Regelhjelp.no
  inneholder stoffer som skal hindre uønskede dyr bakterier sopp eller planter å gjøre skade på bl a skog avlinger og hus eller andre byggverk Bekjempningsmidler er strengt regulert i Norge Tilleggsinformasjon for produksjon av tekstiler lær og klær Konserveringsmidler for tekstiler og lær er biocider Plantevernmidler Produkter som skal beskytte planter kalles sprøytemidler eller plantevernmidler Alle slike midler som benyttes i Norge i dag skal være godkjent av Mattilsynet Mange tidligere vanlig brukte plantevernmidler er nå forbudt i Norge og mange andre land på grunn av alvorlige effekter på miljø og helse Mattilsynet forvalter regelverket om bruken av plantevernmidler Les mer om bruken av plantevernmidler hos mattilsynet no Biocider Et biocidprodukt brukes for å forstyrre uskadeliggjøre eller på annen måte forhindre virkning av skadelige organismer Eksempler på produkttyper er treimpregneringsmidler bunnstoff til båter desinfeksjonsmidler insektrepellenter rottemidler og slimbekjempningsmidler til f eks resirkulert prosessvann og kjølevann Alle virkestoffer og selve biocidproduktet må oppfylle kravene i biocidforskriften for å kunne bli innført omsatt eller brukt i Norge Godkjenning av biocidprodukter kreves når det enkelte produkts aktive stoff er er godkjent i henhold til EUs biocidforordning Miljødirektoratet har hovedansvar for arbeidet med biocider Les mer om godkjenning av biocider og biocidprodukter Enkelte stoffer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kravlister/Produksjon-av-tekstiler-lar-og-klar---forurensning/Bekjempningsmidler---produksjon-av-tekstiler-lar-og-klar/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Belastningsskader ved manuelt arbeid - forebygging - Regelhjelp.no
  og dermed forsterke effekten av den fysiske belastningen Arbeidsgiver må tilrettelegge Fremoverbøying og vridning av ryggen under løfting kan gi varige ryggskader Det er derfor spesielt viktig at arbeidsgiveren under planlegging av arbeidsplassen sørger for at sammenhengen mellom arbeidsstillinger og arbeidsbelastninger bruk av maskiner og innredninger av lokalene blir nøye vurdert Forebyggende tiltak må vurderes og gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne Dette gjelder også ved anskaffelse av hjelpemidler for eksempel løfteutstyr Tilleggsinformasjon Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet http www arbeidstilsynet no Relevante lenker Faktaside om ergonomi http www arbeidstilsynet no fakta html tid 78183 på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 10 10 1 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 2 om forebygging av skader ved ergonomisk belastende arbeid http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 10 10 2 Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 2 1 om arbeidstakernes medvirkning http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1355 KAPITTEL 2 2 1 Forskrift om utførelse av arbeid 23 1 om risikovurdering ved planlegging utforming og utførelse av manuelt arbeid http lovdata no forskrift 2011

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Belastningsskader-ved-manuelt-arbeid---forebygging/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Belastningsskader ved manuelt arbeid - planlegging og forebygging - sosial omsorg - Regelhjelp.no
  og utførelse av manuelt arbeid skal arbeidsgiveren ha øye for sammenhengen mellom arbeidsstillinger og arbeidsbelastninger bruk av maskiner og innredning av lokalene Tilleggsinformasjon for barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Uheldig belastning på grunn av tunge manuelle løft kan i stor grad unngås Dette oppnås bl a ved godt planlagte og romslige lokaler utstyr som er lett tilgjengelig og hensiktsmessig og opplæring som gjennomføres og følges opp Personalet skal ha faste rutiner for å samarbeide om krevende arbeidsoppgaver Dette forutsetter god personalplanlegging at bemanningen er tilstrekkelig og at lokalene og hjelpemidlene benyttes slik de er planlagt Det må være faste rutiner og tydelige ansvarsforhold for vedlikehold av hjelpemidler og utstyr Arbeidsgivers ansvar Som arbeidsgiver skal du sørge for en kontinuerlig kartlegging og vurdering av ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet Muskel og skjelettlidelser som følge av uheldige arbeidsstillinger og dårlig planlegging av arbeidet er en utbredt risikofaktor i bransjen Psykisk belastning kan gi fysiske plager Ulike belastninger påvirker hverandre Psykiske belastninger som tidspress styrt arbeid krav til oppmerksomhet konsentrasjon og presisjon kan forårsake spenninger i muskulaturen og dermed forsterke effekten av den fysiske belastningen Arbeidsgiver må tilrettelegge Fremoverbøying og vridning av ryggen under løfting kan gi varige ryggskader Det er derfor spesielt viktig at arbeidsgiveren under planlegging av arbeidsplassen sørger for at sammenhengen mellom arbeidsstillinger og arbeidsbelastninger bruk av maskiner og innredninger av lokalene blir nøye vurdert Forebyggende tiltak må vurderes og gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne Dette gjelder også ved anskaffelse av hjelpemidler for eksempel løfteutstyr Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 2 om forebygging av skader ved ergonomisk belastende arbeid Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 2 1 om arbeidstakernes medvirkning Forskrift om utførelse av arbeid 23 1 om risikovurdering ved planlegging

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Sosiale-omsorgstjenester-uten-botilbud---arbeidsmiljo/Belastningsskader-ved-manuelt-arbeid---planlegging-og-forebygging---sosial-omsorg/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive