archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Belastningsskader ved manuelt arbeid - planlegging og forebygging -helse - Regelhjelp.no
  er tilstrekkelig og at lokalene og hjelpemidlene benyttes slik de er planlagt Det må være faste rutiner og tydelige ansvarsforhold for vedlikehold av hjelpemidler og utstyr Pasientsenger For å hindre unødige belastninger må pasientsengene ha mulighet for å regulere høyde hjul med sentrallåssystem tredelt sengebunn ryggregulering Elektrisk regulerbare senger er å foretrekke fordi de både reduserer belastningen for personalet og i mange tilfeller øker graden av selvhjulpenhet for pasienter og beboere Forflytnings og løftehjelpemidler For å tilfredsstille kravene om at tekniske hjelpemidler i størst mulig grad skal erstatte manuelle løft skal det brukes løftehjelpemidler eller tekniske hjelpemidler og gis opplæring i forflytnings og arbeidsteknikk Tunge løft skal unngås Det må finnes tilstrekkelig antall forflytnings og løftehjelpemidler på hver avdeling Pasientheisen må være slik at den kan løfte en liggende pasient opp fra golvet Bruk av takmonterte pasientløftere anbefales for pasienter som er avhengige av å bli løftet Hver avdeling trenger oppstillingsplasser for tekniske hjelpemidler Andre hjelpemidler for forflytning kan være dreieskive glidebrett eller teppe glidematte glidelaken friksjonsmatter gåstativ løftebøyle transportstol stellesele pasientbelter med håndtak og katapultsete eller oppreisningssete Dette er kun eksempler og gir ingen fullstendig oversikt over hjelpemidler som kan være hensiktsmessige i bruk Tøy og søppelsekker må ha stativ på hjul Det må finnes egnede vogner og traller til all nødvendig transport i institusjonen for å unngå unødig løfting og bæring Arbeidsgivers ansvar Som arbeidsgiver skal du sørge for en kontinuerlig kartlegging og vurdering av ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet Muskel og skjelettlidelser som følge av uheldige arbeidsstillinger og dårlig planlegging av arbeidet er en utbredt risikofaktor i bransjen Psykisk belastning kan gi fysiske plager Ulike belastninger påvirker hverandre Psykiske belastninger som tidspress styrt arbeid krav til oppmerksomhet konsentrasjon og presisjon kan forårsake spenninger i muskulaturen og dermed forsterke effekten av den fysiske belastningen Arbeidsgiver må tilrettelegge Fremoverbøying og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Helsetjenester---arbeidsmiljo/Belastningsskader-ved-manuelt-arbeid---planlegging-og-forebygging--helse-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Belastningsskader ved manuelt arbeid - planlegging og forebygging - hotell - Regelhjelp.no
  arbeid skal arbeidsgiveren ha øye for sammenhengen mellom arbeidsstillinger og arbeidsbelastninger bruk av maskiner og innredning av lokalene Tilleggsinformasjon for hotell og restaurantvirksomhet Mange uheldige arbeidsforhold skyldes at serverings og værelsespersonalet tvinges til unaturlige arbeidsstillinger Arbeidsgivers ansvar Som arbeidsgiver skal du sørge for en kontinuerlig kartlegging og vurdering av ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet Muskel og skjelettlidelser som følge av uheldige arbeidsstillinger og dårlig planlegging av arbeidet er en utbredt risikofaktor i bransjen Psykisk belastning kan gi fysiske plager Ulike belastninger påvirker hverandre Psykiske belastninger som tidspress styrt arbeid krav til oppmerksomhet konsentrasjon og presisjon kan forårsake spenninger i muskulaturen og dermed forsterke effekten av den fysiske belastningen Arbeidsgiver må tilrettelegge Fremoverbøying og vridning av ryggen under løfting kan gi varige ryggskader Det er derfor spesielt viktig at arbeidsgiveren under planlegging av arbeidsplassen sørger for at sammenhengen mellom arbeidsstillinger og arbeidsbelastninger bruk av maskiner og innredninger av lokalene blir nøye vurdert Forebyggende tiltak må vurderes og gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne Dette gjelder også ved anskaffelse av hjelpemidler for eksempel løfteutstyr Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 2 om forebygging av skader ved ergonomisk belastende

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Hotell--og-restaurantvirksomhet--arbeidsmiljo/Belastningsskader-ved-manuelt-arbeid---planlegging-og-forebygging---hotell/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Belysning ved arbeid i kjøkken og serveringslokaler - Regelhjelp.no
  arbeidet Lysbehovet er avhengig av kravet til presisjon og arbeidstakerens alder Nødvendig belysningsstyrke for en arbeidsoperasjon bestemmes først og fremst av størrelsen på de detaljer som skal sees og hvordan disse avtegner seg mot bakgrunnen det vil si kontrasten Bedre lysforhold oppnås ikke bare ved å øke belysningsstyrken det må også tas hensyn til kontrast og blending Plassbelysning I tillegg til allmennbelysningen i arbeidslokaler er det ofte nødvendig med plass eller punktbelysning Slik plassbelysning er nødvendig for eksempel ved arbeidsbenk på kjøkkenet ved bord i kafé restaurant i resepsjon og i trapper Plassbelysningen må være slik at den ikke gir ubehagelig blending Refleksblending fra blanke flater kan være et problem for eksempel i kjøkkenet Blending Refleksblending kan unngås eller begrenses enten ved korrekt plassering og innretting av lysarmaturer eller ved å bruke materialer som gir en matt overflate Renhold av lysarmaturer Lysarmaturer som fort blir tilsmusset for eksempel på kjøkken skal jevnlig rengjøres slik at lyset alltid er tilfredsstillende Dagslys Arbeidsplassen skal ha gode lysforhold og om mulig dagslys og utsyn Særlig om belysning i kjøkkenavdeling De hygienekrav som må stilles til kjøkkenavdelingen gjør det nødvendig med godt lys Dårlig lys kan skjule dårlig hygiene Behovet for plassbelysning må vurderes for hver enkelt arbeidsplass og så langt som mulig etter individuelle behov Kjøkkenavdelingen er spesielt utsatt for tilsmussing av lysarmatur Det er viktig at disse blir holdt rene til enhver tid Stadig veksling mellom gode og dårlig opplyste lokaler gir synsproblemer som krever spesielle løsninger I mørke serveringslokaler kan en male lyse flater i overgangen mellom et godt opplyst kjøkken og et mørkt serveringslokale for å minske synsproblemene I tillegg kan en sørge for sterk belysning av flatene i overgangen mellom lokalene Belysning i serveringsavdeling Alle arbeidstakere skal ha godt arbeidslys Dette gjelder både ved serveringsarbeid og renholdsarbeid i serveringslokalene

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Belysning-ved-arbeid-i-kjokken-og-serveringslokaler-/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Belysning ved arbeid under jord - Regelhjelp.no
  SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 2 2 10 Arbeidsplassforskriften 2 11 om belysning http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 2 2 11 Arbeidsplassforskriften 2 13 om nødbelysning http lovdata no dokument SF forskrift 2011 12 06 1356 KAPITTEL 2 2 13 Forskrift om utførelse av arbeid 27 11om krav til personlig lykt ved bergarbeid http lovdata no forskrift 2011 12 06 1357 27

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Belysning-ved-arbeid-under-jord/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bensindamp – reduksjon av utslipp fra lagring og distribusjon av bensin på bensinstasjoner - Regelhjelp.no
  med fast tak for mellomlagring av damp må dampen returneres til transporttanken gjennom en tett slange Lasting får ikke utføres før innretningene er på plass og fungerer korrekt Tilleggsinformasjon Regelverk Forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distibusjon av bensin http lovdata no dokument SF forskrift 1999 02 10 206 q Forskrift om reduksjon av utslipp Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Bensindamp--reduksjon-av-utslipp-fra-lagring-og-distibusjon-av-bensin-pa-bensinstasjoner/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Risikoanalyse for anlegg som leverer motordrivstoff - Regelhjelp.no
  no no toppmeny Kontakt Kommunen ved brannvesenet http www kommunenokkelen no Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen http lovdata no dokument SF forskrift 2009 06 08 602 q Forskrift om h C3 A5ndtering av brannfarlig 2C Bransjer som har tilleggsinformasjon Sport og idrett Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB http www

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Risikoanalyse-for-anlegg-som-leverer-motordrivstoff/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive