archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Daglig leder må ha gjennomført en etablererprøve - Regelhjelp.no
  være myndig dvs over 18 år og ikke være umyndiggjort I tillegg må daglig leder ha gjennomført en etablererprøve og oppfylle serveringslovens krav til vandel serveringsloven 5 6 jf 7 Når du søker om serveringsbevilling må du oppgi navn og adresse til daglig leder Det samme gjelder hvis du bytter ut daglig leder Daglig leder må gjennomføre en etablererprøve Serveringsstedets daglige leder må ha dokumentert kunnskap om drift av serveringssteder Dette kravet er oppfylt når daglig leder har bestått etablererprøve Etablererprøven skal bidra til å sikre at daglig leder har de nødvendige grunnkunnskaper om økonomistyring og lovgivning som er av betydning for drift av serveringssteder Det er ingen begrensninger i antall ganger daglig leder kan forsøke å ta etablererprøven Bestått etablerprøve gjelder uten tidsbegrensning Når du søker om serveringsbevilling må du legge ved bevis på gjennomført etablererprøve Det samme må du gjøre når du melder fra til kommunen om skifte av daglig leder Kravet om serveringsbevilling er også oppfylt for den som har bestått eksamen i en konkret utdanning som er godkjent som kompetansegivende av av Nærings og handelsdepartementet Foreløpig er det bare godkjent en linje ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger Ta kontakt med skolen direkte Kommunen kan

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/narings-og-fiskeridepartementet/Emner/Daglig-leder-ma-ha-gjennomfort-en-etablererprove/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Meldeplikt for kjeler til produksjon av damp eller hetvann - Regelhjelp.no
  kjeler til produksjon av damp eller hetvann reguleres av Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Krav om tillatelse er erstattet av meldeplikt og samtykke Informasjon om meldeplikten finnes i høyremenyen her Dersom du bruker eller benytter kjeler som er beregnet for produksjon av damp eller hetvann med temperatur over 110 o C og hvor produktet av trykk i bar og volum i liter er større enn 3 000 og hvor trykket er større enn 0 5 bar overtrykk og volumet er større enn 100 liter skal du sende melding til kommunen og til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Publikasjoner DSBs skjema på Altinn Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Del 2 omfatter kulde og varmepumpeanlegg kjelanlegg for damp og hetvannsystemer trykkluftanlegg samt diverse forbruksanlegg Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Meldeplikt-for-kjeler-til-produksjon-av-damp-eller-hetvann/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier - Regelhjelp.no
  selv og miljøet Et sikkerhetsdatablad skal gi viktig informasjon om kjemikalier slik at brukerne kan beskytte seg selv og miljøet Om din virksomhet fremstiller importerer eller omsetter farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk har dere plikt til å utarbeide og legge ved sikkerhetsdatablad ved første gangs levering av kjemikaliet og ved senere endringer av databladet Dette gjelder kjemikalier som kan medføre helsefare for dem som bruker kjemikaliene fare for brann eller eksplosjon eller fare for ytre miljø Sikkerhetsdatabladet skal være skrevet på norsk Det kan leveres elektronisk eller på papir Les mer om sikkerhetsdatablad hos miljødirektoratet Krav til deg som arbeidsgiver Arbeidsgiver skal påse at sikkerhetsdatabladene for alle farlige kjemikalier som benyttes er samlet i virksomhetens stoffkartotek Se krav stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter Som arbeidsgiver skal du utarbeide informasjonsblad for helsefarlige kjemikalier som det ikke er krav om å ha sikkerhetsdatablad for Relevante lenker Faktaside om sikkerhetsdatablader på arbeidstilsynet no Faktaark om utvidede sikkerhetsdatablad på miljødirektoratet no Produktinformasjonsbanken PIB Regelverk Forskrift om registrering vurdering godkjenning og begrensning av kjemikalier REACH Bransjer som har tilleggsinformasjon Grafisk produksjon Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Miljødirektoratet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Sikkerhetsdatablader-for-farlige-kjemikalier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Deklarasjonsplikt for radioaktivt avfall - Regelhjelp.no
  skjema bestilles fra Norsas skal avfallsprodusenten gi opplysninger om avfallets opprinnelse innhold og egenskaper som gjør at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte Deklarasjonsskjema som skal benyttes er et felles skjema for farlig avfall og radioaktivt avfall Relevante lenker NORSAS Regelverk Avfallsforskriften 16 9 om deklarasjonsplikt for radioaktivt avfall Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Deklarasjonsplikt-for-radioaktivt-avfall/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring - Regelhjelp.no
  ut Når du som arbeidsgiver risikovurderer et arbeidsutstyr og finner at dette må brukes med særlig forsiktighet må du påse at utstyret bare brukes av arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring Dokumentert sikkerhetsopplæring innebærer at arbeidstakeren har fått kunnskaper om arbeidsutstyrets oppbygging betjening bruksegenskaper bruksområde vedlikehold kontroll Disse kunnskapene må også kunne dokumenteres Eksempler på arbeidsutstyr som krever opplæring Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis dersom bruken av arbeidsutstyret medfører en stor risiko for skade Dette gjelder for eksempel arbeidsutstyr for hengende last bærbare kjedesager spikerpistoler boltpistoler hel eller halvautomatiske produksjons transport eller lagringssystemer presser kantpresser og maskiner betongsager høytrykkspyleutstyr krokløftere sveiseutstyr Listen er eksempler på aktuelt utstyr Det forutsettes at du som arbeidsgiver til enhver tid vurderer hvor farlig utstyret er med hensyn til skade Opplæring kan gis av arbeidsgiveren eller andre som er kompetent til det Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 10 1 om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk Bransjer som har tilleggsinformasjon Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Dokumentert-sikkerhetsopplaring/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring i landbruket - Regelhjelp.no
  du som eier eller driver risikovurderer arbeidsutstyr og finner at dette må brukes med særlig forsiktighet må du påse at utstyret bare brukes av personer som har dokumentert sikkerhetsopplæring Dokumentert sikkerhetsopplæring er særlig aktuelt for arbeidsutstyr som fôrhøster silotalje vedklyver motorkjedesag Opplæring om ulike områder Dokumentert sikkerhetsopplæring innebærer at arbeidstakeren har fått kunnskap om arbeidsutstyrets oppbygging betjening bruksegenskaper bruksområde vedlikehold kontroll Disse kunnskapene må også kunne dokumenteres Eksempler på arbeidsutstyr der sikkerhetsoplæring er aktuelt Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis dersom bruken av arbeidsutstyret medfører stor risiko for skade arbeidsutstyr for hengende last bærbare kjedesager spikerpistoler boltpistoler hel eller halvautomatiske produksjons transport eller lagringssystemer presser kantpresser og maskiner betongsager høytrykkspyleutstyr krokløftere sveiseutstyr Listen er eksempler på aktuelt utstyr Det forutsettes at du som eier eller driver til enhver tid vurderer hvor farlig utstyret er med hensyn til skade Opplæring kan gis av deg eller andre som er kompetent til det Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 10 1 om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Dokumentert-sikkerhetsopplaring-i-landbruket/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Dosegrenser og bruk av persondosimeter - Regelhjelp.no
  arbeider innenfor kontrollert eller overvåket område skal bære persondosimeter Kontrollert eller overvåket område se Klassifisering og merking av arbeidsplassen All stråleeksponering skal holdes så lav som praktisk mulig Følgende dosegrenser skal aldri overskrides Dosegrensen for yrkeseksponerte arbeidstakere over 18 år er 20 mSv per kalenderår Stråledosen til øyelinsen skal ikke overstige 150 mSv per år Stråledosen til hud hender og føtter skal ikke overstige 500 mSv per år For lærlinger mellom 16 og 18 år gjelder henholdsvis 5 50 og 150 mSv per år i stedet for dosegrenser ovenfor For yrkeseksponerte gravide skal dosen til fosteret ikke overstige 1 mSv for den resterende delen av svangerskapet dvs etter at graviditet er kjent Dere skal sørge for at arbeidstakere innen kontrollert eller overvåket område får fastlagt sin personlige stråleeksponering og at arbeidstakeren medvirker til dette Personlig stråleeksponering fastlegges normalt ved å bære persondosimeter Arbeidstakerne skal informeres skriftlig om doseavlesningene og virksomheten skal iverksette tiltak ved behov Personlig stråleeksponering regnes som en helseopplysning og virksomheten skal oppbevare persondoserapportene i 60 år Regelverk Strålevernforskriften 30 om dosegrenser mm Strålevernforskriften 32 om persondosimetri Strålevernforskriften 33 om doserapportering Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Dosegrenser-og-bruk-av-persondosimeter-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg - Regelhjelp.no
  til kontroll og vedlikehold Som arbeidsgiver må du sørge for riktig drift av tekniske anlegg tilpasning til endrede behov og regelmessig kontroll og vedlikehold av installasjoner Krav til kompetanse og opplæring Ansvarlige for drift og vedlikehold må ha nødvendig kompetanse og opplæring Publikasjoner Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4 1 og 2 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Forskrift om organisering ledelse

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Drift-og-vedlikehold-av-ventilasjonsanlegg/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive