archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Om nettstedet - Regelhjelp.no
  tilhører flere bransjer anbefaler vi at du går inn på hver aktuelle bransje og ser hvilke krav som gjelder Virksomhetene har ansvar for å kjenne regelverket Det er ditt ansvar å sørge for at du er kjent med alt regelverk som er aktuelt for deg Regelhjelp no oppdateres regelmessig men vi tar forbehold om at feil kan oppstå Ta kontakt med oss hvis du er i tvil Du kan ellers abonnere gratis på nyhetsmeldinger om regelverksendringer som gjelder din bransje Hvilke bransjer omfattes Regelhjelp no omfatter nå 58 bransjer Enkelte bransjer er ikke med enten fordi bransjen er for liten og sammensatt eller fordi det vesentlige av regelverket håndheves av andre etater enn de syv etatene som står bak nettstedet Hvordan finne fram på nettstedet Hvis du vil finne de regelverkskravene som gjelder din bedrift kan du gjøre det på tre måter Velg den bransjen du tilhører Der ser du alle kravene som kan gjelde for din virksomhet Skriv inn virksomhetens navn eller organisasjonsnummer og bli ledet til riktig bransje Informasjon på Regelhjelp no er organisert etter bransjer og bransjene er definert i forhold til Standard for næringsgruppering Se informasjon om bransjer næringskoder og organisasjonsnummer Jobber du med noe som kan omfatte flere yrker eller bransjer kan det være at du bør søke informasjon på hver bransje for å få god nok oversikt over de relevante kravene for din virksomhet Om du søker på organisasjonsnummeret vil du få opp treff på den bransjen eller de bransjene din virksomhet er registrert under i Enhetsregisteret Du kan også navigere med menyen på toppen av siden Velg for eksempel Emne A Å og finn informasjon om ulike emner uavhengig av bransje Under Lenker regelverk finner du lenker til alle forskrifter og lover som er aktuelle for de ulike bransjene Hvem står bak Arbeidstilsynet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Om-nettstedet/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  i kraft 1 januar 2013 Dette betyr at antall forskrifter er redusert fra 47 til 6 Les mer om de nye forskriftene her Arbeidstilsynet fører tilsyn med at aktuelle bestemmelser gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven blir overholdt Arbeidsrettslige områder som stillingsvern arbeidstid og lønn gjelder i utgangspunktet alle bransjer og er derfor ikke behandlet under Viktigste krav for bransjen Disse emnene kan du finne informasjon om under linken Generelle krav i kategorien arbeidsmiljø Her kan du søke etter arbeidsmiljøkrav for din bransje eller du kan benytte bransjelisten under Vis kravene som gjelder for din bransje Fyll inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer for din virksomhet Vet du hvilken bransje du tilhører Velg bransje her Akvakultur Anleggsbransjen Avfall og gjenvinning Begravelsesbyråer krematorier og kirkegårder Bensinstasjoner Bergverksdrift Byggebransjen Bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Detaljhandel Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Drift av underholdningsvirksomhet Eiendomsdrift Elektrisitets og fjernvarmeforsyning Teknisk forskning prøving og analyse Frisør kroppspleie og helsestudio Grafisk produksjon Handel med motorvogner Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon Hotell og restaurantvirksomhet Import engros og agentur Informasjons og kommunikasjonsvirksomhet Interesseorganisasjoner Jordbruk Kontorvirksomhet Lagring lasting lossing parkering bom og kaianlegg Landtransport Produksjon øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon Avløpsbransjen Overflatebehandling av metaller Post og distribusjonsvirksomhet Privat etterforskning og vakttjeneste Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av dyrefôr Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av kontor og datamaskiner Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metaller Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Produksjon av næringsmidler og drikkevarer Produksjon av papir og papirvarer Produksjon av radio fjernsyn og kamerautstyr Produksjon av tekstiler lær og klær Reiseliv og fritidsvirksomhet Renhold Reparasjon og handel med motorsykler Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Sport og idrett Trelastindustrien

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kategorier/Arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Brann- og eksplosjonsvern - Regelhjelp.no
  farlig gods på land Regelverkets krav til beredskap I denne kategorien presenteres også krav til beredskap og innsats overfor akutte ulykker der brannvesenet har en innsatsplikt Enhver plikter å oppfylle krav til alminnelig aktsomhet slik at brann eksplosjon og annen ulykke forebygges og skade begrenses Regler knyttet til brannfarlig eller trykksatt stoff På Regelhjelp no finner du også informasjon om krav som gjelder for virksomheter og privatpersoner som i egenskap av eier eller bruker håndterer brannfarlig eller trykksatt stoff og tilhørende utstyr og anlegg Vis kravene som gjelder for din bransje Fyll inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer for din virksomhet Vet du hvilken bransje du tilhører Velg bransje her Akvakultur Anleggsbransjen Avfall og gjenvinning Avløpsbransjen Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Begravelsesbyråer krematorier og kirkegårder Bensinstasjoner Bergverksdrift Byggebransjen Bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Detaljhandel Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Drift av underholdningsvirksomhet Eiendomsdrift Elektrisitets og fjernvarmeforsyning Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk Engroshandel med kjemiske produkter Frisør kroppspleie og helsestudio Reiseliv og fritidsvirksomhet Grafisk produksjon Handel med motorvogner Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon Hotell og restaurantvirksomhet Import engros og agentur Informasjons og kommunikasjonsvirksomhet Interesseorganisasjoner Jordbruk Kontorvirksomhet Lagring lasting lossing parkering bom og kaianlegg Landtransport Produksjon øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon Overflatebehandling av metaller Post og distribusjonsvirksomhet Privat etterforskning og vakttjeneste Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av dyrefôr Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av kontor og datamaskiner Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metaller Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Produksjon av næringsmidler og drikkevarer Produksjon av papir og papirvarer Produksjon av radio fjernsyn og kamerautstyr Produksjon av tekstiler lær og klær Renhold Reparasjon og handel med motorsykler Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk Sport og idrett

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Kategorier/Brann--og-eksplosjonsvern/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • El-sikkerhet - Regelhjelp.no
  dvs monterer og vedlikeholder elektriske anlegg Det stilles også krav til den som produserer importerer omsetter markedsfører merker eller bruker elektrisk utstyr Vis kravene som gjelder for din bransje Fyll inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer for din virksomhet Vet du hvilken bransje du tilhører Velg bransje her Akvakultur Anleggsbransjen Avfall og gjenvinning Avløpsbransjen Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Begravelsesbyråer krematorier og kirkegårder Bensinstasjoner Bergverksdrift Byggebransjen Bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Detaljhandel Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Drift av underholdningsvirksomhet Eiendomsdrift Elektrisitets og fjernvarmeforsyning Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk Engroshandel med kjemiske produkter Frisør kroppspleie og helsestudio Reiseliv og fritidsvirksomhet Grafisk produksjon Handel med motorvogner Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon Hotell og restaurantvirksomhet Import engros og agentur Interesseorganisasjoner Jordbruk Kontorvirksomhet Lagring lasting lossing parkering bom og kaianlegg Produksjon øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon Overflatebehandling av metaller Post og distribusjonsvirksomhet Privat etterforskning og vakttjeneste Produksjon av dyrefôr Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av kontor og datamaskiner Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metaller Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Produksjon av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Kategorier/El-sikkerhet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forbrukertjenester - Regelhjelp.no
  ikke er farlige for forbrukere og andre Under søkefeltet ser du hvilke bransjer som får regelverksinformasjon om forbrukertjenester Vis kravene som gjelder for din bransje Fyll inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer for din virksomhet Vet du hvilken bransje du tilhører Velg bransje her Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Drift av underholdningsvirksomhet Frisør kroppspleie og helsestudio Reiseliv og fritidsvirksomhet Hotell og restaurantvirksomhet Sport og idrett Undervisning Nettsiden viser typiske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Kategorier/Forbrukertjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forurensning - Regelhjelp.no
  finne informasjon om regler knyttet til helse og miljøfarlige produkter i kategorien Produkter og forbrukertjenester Vis kravene som gjelder for din bransje Fyll inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer for din virksomhet Vet du hvilken bransje du tilhører Velg bransje her Akvakultur Anleggsbransjen Avfall og gjenvinning Avløpsbransjen Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Begravelsesbyråer krematorier og kirkegårder Bensinstasjoner Bergverksdrift Byggebransjen Bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Detaljhandel Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Drift av underholdningsvirksomhet Elektrisitets og fjernvarmeforsyning Frisør kroppspleie og helsestudio Reiseliv og fritidsvirksomhet Grafisk produksjon Handel med motorvogner Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon Hotell og restaurantvirksomhet Import engros og agentur Informasjons og kommunikasjonsvirksomhet Interesseorganisasjoner Jordbruk Kontorvirksomhet Lagring lasting lossing parkering bom og kaianlegg Landtransport Produksjon øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon Overflatebehandling av metaller Post og distribusjonsvirksomhet Produksjon av dyrefôr Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av kontor og datamaskiner Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metaller Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Produksjon av næringsmidler og drikkevarer Produksjon av papir og papirvarer Produksjon av radio fjernsyn og kamerautstyr Produksjon av tekstiler lær og klær

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Kategorier/Forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Industrivern - Regelhjelp.no
  eller flere sysselsatte skal ha en egenberedskap et industrivern Industrivernet skal bestå av kvalifiserte personer som er utstyrt for og øvd i å håndtere uønskede hendelser slik at konsekvensene begrenses Med uønskede hendelser menes personskader brann utslipp og eventuelt andre sikkerhetsrelaterte hendelser Vis kravene som gjelder for din bransje Fyll inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer for din virksomhet Vet du hvilken bransje du tilhører Velg bransje her Avfall og gjenvinning Bergverksdrift Bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Elektrisitets og fjernvarmeforsyning Grafisk produksjon Import engros og agentur Lagring lasting lossing parkering bom og kaianlegg Produksjon øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon Overflatebehandling av metaller Produksjon av dyrefôr Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av kontor og datamaskiner Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metaller Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Produksjon av næringsmidler og drikkevarer Produksjon av papir og papirvarer Produksjon av radio fjernsyn og kamerautstyr Produksjon av tekstiler lær og klær Trelastindustrien Vaskeri og renseri Vedlikehold og reparasjon av motorvogner Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Etatenes-sider/Naringslivets-sikkerhetsorganisasjon-NSO/Kategorier/Industrivern/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Miljø og helse - Regelhjelp.no
  en helsemessig tilfredsstillende måte slik at det ikke oppstår fare for helseskade eller medfører helsemessig ulempe Vis kravene som gjelder for din bransje Fyll inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer for din virksomhet Vet du hvilken bransje du tilhører Velg bransje her Akvakultur Anleggsbransjen Avfall og gjenvinning Avløpsbransjen Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Begravelsesbyråer krematorier og kirkegårder Bensinstasjoner Bergverksdrift Byggebransjen Bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Detaljhandel Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Drift av underholdningsvirksomhet Eiendomsdrift Elektrisitets og fjernvarmeforsyning Frisør kroppspleie og helsestudio Grafisk produksjon Handel med motorvogner Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon Hotell og restaurantvirksomhet Import engros og agentur Informasjons og kommunikasjonsvirksomhet Interesseorganisasjoner Jordbruk Kontorvirksomhet Lagring lasting lossing parkering bom og kaianlegg Landtransport Produksjon øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon Overflatebehandling av metaller Post og distribusjonsvirksomhet Privat etterforskning og vakttjeneste Produksjon av dyrefôr Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av kontor og datamaskiner Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metaller Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Produksjon av næringsmidler og drikkevarer Produksjon av papir og papirvarer Produksjon av radio fjernsyn og kamerautstyr Produksjon av tekstiler

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Kategorier/Miljorettet-helsevern/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive