archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Endring i bruk av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  ut Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidsutstyr ikke utsettes for endringer som kan medføre at utstyret benyttes til andre arbeider enn forutsatt eller at det påføres større eller andre belastninger enn forutsatt Bruksanvisning fra produsent eller leverandør skal alltid følge med og denne skal alltid følges I bruksanvisningen må det fremgå klart og tydelig hvordan arbeidsutstyret eller den tekniske innretningen skal benyttes Hvis endringer gjøres vil ikke bruksanvisningen gjelde Arbeidsutstyr er spesielt laget og utformet og har styrken kun til det som utstyret er ment å bli brukt til Alle endringer som medfører at det blir et annet produkt krever derfor egne tester og egen bruksanvisning Misbruk eller feilbruk er arbeidsgiverens ansvar Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 3 om krav til valg av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 10 5 om alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr Produsentforskriften 2 25 om merking Produsentforskriften om 2 26 om bruksanvisning Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Endring-i-bruk-av-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Installering, bygging og merking av utstyr og enheter under trykk - Regelhjelp.no
  eier eller bruker installere eller bygge nytt utstyr og nye enheter under trykk må du sørge for at dette skjer i samsvar med kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr Om du skal installere eller bygge nytt utstyr og nye enheter med trykk høyere enn 0 5 bar overtrykk må du sørge for at dette skjer i samsvar med kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr Bruk av harmoniserte standarder vil oppfylle forskriftens krav til det trykkpåkjente utstyret Kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr gjelder også om det trykkpåkjente utstyret ikke inneholder brannfarlig vare giftige ikke giftige gasser eller væsker Atmosfæriske tanker annet utstyr og anlegg med trykk lik eller mindre enn 0 5 bar overtrykk skal konstrueres produseres utstyres og utføres fagmessig i samsvar med anerkjente standarder Merking Du må sørge for at utstyret og anlegget er tilfredsstillende merket Merkingen skal opplyse om faren for brann eksplosjon eller annen ulykke Publikasjoner Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Regelverk Forskrift om trykkpåkjent utstyr Bransjer som har tilleggsinformasjon Elektrisitets og fjernvarmeforsyning Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Installering-bygging-og-merking-av-utstyr-og-enheter-under-trykk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ensilering - Regelhjelp.no
  at arbeidstaker unngår etseskader For sikker ensilering med etsende væske skal en verne øyne og hud dette er viktig for å unngå etseskader Forsvarlig oppbevaring og handtering av syrekannene og rett bruk og vedlikehold av syreutstyret er òg avgjørende for det gode arbeidsmiljø Personlig verneutstyr Bruk alltid vernebriller og hansker av neopren vinyl eller annet motstandsdyktig materiale ved handtering av etsende væsker Ved t d skifte av dyse på syreutstyret bør ansiktsskjerm brukes da risikoen for syresprut er stor Ha alltid ei spruteflaske med vann i lommen og en større kanne med vann tilgjengelig Arbeidsmiljøloven krever at personlig verneutstyr skal stilles til disposisjon og at utstyret skal brukes dersom andre vernetiltak ikke er akseptable Oppbevaring Oppbevar både tomme og fulle kanner avlåst Maursyre Foraform og Ensimax bør oppbevares i et godt ventilert rom skjermet for sollys Golv eller underlag bør være av syrefast materiale Oppbevaringen må ikke være slik at syra kan komme i kontakt med stoff den kan reagere med Regelverk Arbeidsmiljøloven 3 2 2 om særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Ensilering/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ergonomi i landbruket - Regelhjelp.no
  arbeider på gården skal få økt forståelse for helsefaren ved gjentagelsesarbeid Alternative arbeidsmåter kan være bruk hjelpemidler til tunge løft bytt ut tunge objekter med lettere få hjelp av andre variér arbeidet unngå ensformig arbeid og tidspress Eier eller driver har ansvar Eier eller driver har ansvar for å legge til rette arbeidet slik at du får minst mulig gjentakelsesarbeid og for at du får opplæring i forflytning og riktige løft Eier eller driver bør være med og peke på nødvendige endringer for å bedre forholdene og må også selv gi beskjed når kroppens grenser er nådd En god måte å unngå belastningslidelser på er å legge til rette for samarbeid varierte arbeidsoppgaver og frihet Det finnes mange gode arbeidsstillinger det viktigste er å få anledning til variasjon Ved belastende arbeid der variasjon ikke er mulig må det være tid til nødvendig hvile og restitusjon Tungt arbeid med s kyv og trekk Ved stadig skyving eller trekking av gjenstander med høy vekt anbefales hjelpemidler eller at man er to om jobben Nivåforskjeller bør unngås Gulvet og underlaget må gi godt fotfeste Tungt arbeid ved løfting I utgangspunktet bør arbeidet organiseres slik at tunge løft unngås Dette kan oppnås ved bruk av hensiktsmessige hjelpemidler og god planlegging og tilrettelegging av arbeidet For gjentatte løft eller høyere vekt anbefales bruk av hensiktsmessige hjelpemidler som for eksempel hydrauliske løfteanordninger vogner med separat bunn som kan høydereguleres transportør rullebord taljer og truck Tungt arbeid ved bæring Mye bæring bør unngås For å lette arbeidet anbefales bruk av løfte og transportinnretninger som for eksempel transportbånd vakuumløftere og traller NB Gulvet må være sklisikkert og uten store nivåforskjeller Tungt arbeid over skulderhøyde eller under knehøyde Stadig gjentatt eller langvarig arbeid med armene over skulderhøyde eller arbeid under knehøyde bør unngås Der hvor dette ikke kan unngås

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Ergonomi-i-landbruket/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Erstatt farlige kjemikalier - Regelhjelp.no
  lenker Utskrift Skriv ut Om mulig skal dere erstatte farlige kjemikalier med mindre farlige kjemikalier Dette tiltaket skal prøves først før dere setter i gang andre tiltak for å redusere helserisikoen Alternativet til å erstatte farlige kjemikalier substitusjon er å velge en prosess som gir lavere eksponering Hvilke kjemikalier skal erstattes Det er særlig aktuelt å erstatte kjemikalier som kan føre til akutt forgiftning kreft skader på arvestoffet reproduksjonsskader allergi Organiske løsemidler som gir høy avdamping bør om mulig erstattes Arbeidsgivers ansvar Som arbeidsgiver bør du jevnlig gå igjennom de kjemikaliene som finnes i virksomheten og kvitte deg med de som er blitt unødvendige Ved innkjøp må du som arbeidsgiver nøye vurdere om det er nødvendig å kjøpe nye helsefarlige kjemikalier eller om det finnes mindre farlige produkter som gir like godt resultat Publikasjoner Veiledning til kjemikalieforskriften på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøloven 4 5 særlig om kjemisk og biologisk helsefare Bransjer som har tilleggsinformasjon Avløpsbransjen Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Erstatt-farlige-kjemikalier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Unngå fall - Regelhjelp.no
  Dette gjeld til dømes sikring mellom og rundt siloar Det skal vere rekkverk på innvendig og utvendig låvebru Stigar bør ikkje brukast som dagleg tilkomst mellom etasjane Fôrluker og trappeopningar skal sikrast Regelverk Arbeidsplassforskriften 1 3 om hvem forskriften retter seg mot Forskrift om utførelse av arbeid 1 3 om hvem forskriften retter seg mot Bransjer som har tilleggsinformasjon Jordbruk Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Unnga-fall/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fare fra gjenstander som faller eller slynges ut - Regelhjelp.no
  skal være utstyrt med egnede sikkerhetsinnretninger som gir vern mot den fare det gjelder Det skal treffes tiltak for å forebygge uhell på grunn av gjenstander som faller eller slynges ut Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 10 11 om fare fra gjenstander som faller eller slynges ut Bransjer som har tilleggsinformasjon Trelastindustrien Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Fare-fra-gjenstander-som-faller-eller-slynges-ut/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Faremerking av utstyr og anlegg for rørtransport av gass - Regelhjelp.no
  samfunnssikkerhet og beredskap har anbefalt hvordan merkingen skal skje bl a på gassanlegg Dette kan du lese mer om i temaveiledning om gassanlegg 7 Dersom du distribuerer brannfarlig gass som ikke krysser eiendomsgrenser for eksempel fra tank til bruker på boligfelt gjelder kravene som er beskrevet under brannfarlig eller trykksatt stoff Publikasjoner Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Faremerking-av-utstyr-og-anlegg-for-rortransport-av-gass/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive