archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forbrenningsmotor - Regelhjelp.no
  brukes under jord skal kontrolleres regelmessig og justeres ved behov Det skal føres journal over kontroller og justeringer Bensin eller gass skal ikke brukes som drivstoff til forbrenningsmotor under jord Dette forbudet gjelder ikke for utrykningskjøretøy Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Forbrenningsmotor-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Meldeplikt – forbrukartenester - Regelhjelp.no
  som er sette i verk Føresegna om meldeplikt skal sikre at tilsynsmyndigheitene får kunnskap om farlege tenester så tidleg som mogleg Føresegna strekar under aktsemds og kunnskapsplikta for den som er ansvarleg for tenesta Publikasjoner Animerte sikkerhetsfilmer på seks ulike språk som kan vises til alle som skal leie låne båt Brosjyre om risikovurdering Kontroll med risiko gir gevinst Faktaark Sikkerhet på lekeland informasjon til deg som driver lekeland Fishing and safety at sea in Norway in English Fisketurisme her finner du informasjon om mulighet for å laste ned materiell Forbrukartenesta båtutleige fokus på tryggleik ved båtutleige og tryggingsutstyr nynorsk utgåve Forbrukartenesta sportsdykking fokus på tryggleik ved sportsdykking og dykkarutstyr nynorsk utgåve Forbrukertjenesten båtutleie fokus på sikkerhet ved båtutleie og sikkerhetsutstyr Forbrukertjenesten sportsdykking fokus på sikkerhet ved sportsdykking og dykkerutstyr Gästeinformation Angelsport und Sicherheit auf dem Wasser in Norwegen Har du trygg drift Veiledning for tilbydere av forbrukertjenester til sjøs Information for tourits about fishing and safety at sea in Norway Rettleiing for tryggleik ved store arrangement nynorsk utgåve revidert januar 2014 Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester Veileder for sikkerhet ved store arrangementer revidert utgave januar 2014 Regelverk Produktkontrolloven 6b om meldeplikt Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Forbrukertjenester/Meldeplikt---forbrukertjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forbud mot nattarbeid for unge arbeidstakere - Regelhjelp.no
  lærlinger hvis det er nødvendig for å gjennomføre en praktisk vaktordning i bedriften Den arbeidsfrie perioden må likevel ikke være kortere enn elleve timer Arbeidstakere mellom 15 og 18 år som arbeider på lærekontrakt kan utføre arbeid frem til klokka 24 00 når dette er nødvendig av hensyn til virksomhetens åpningstid Det er viktig å fremheve at unntaket kun gjelder ungdom med lærekontrakt i bedriften Regelverk Arbeidsmiljøloven 11 3 om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Forbud-mot-nattarbeid-for-unge-arbeidstakere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forebyggende tiltak mot vibrasjonsskader - Regelhjelp.no
  til ryggproblemer og nerve og slitasjeskader i armer og hender Vibrasjonsbelastninger må kartlegges og tekniske og organisatoriske tiltak som begrenser eksponeringen må settes i verk Skader i hender og armer Håndholdt verktøy for meisling kutting sliping og boring vil ofte overskride grenseverdiene for hånd og armvibrasjoner ved lengre tids bruk Dette kan føre til alvorlig helseskade med slitasje smerte nedsatt følelse og hvite fingre Tiltak kan være bruke vibrasjonsdempet arbeidsutstyr verktøy redusere eksponeringstid forbedret arbeidsteknikk eks ikke bruke mer kraft enn nødvendig alternative arbeidsmetoder verktøy vibrasjonsdempende hansker Skader i rygg og nakke Maskinførere blir utsatt for helkroppsvibrasjoner på grunn av kjøring på ujevnt underlag og håndtering av last Dette kan føre til slitasje og belastningsskader i rygg og nakke Tiltak kan være vibrasjonsdempende førerhytte og eller sete dekk hjul tilpasset underlaget lavere kjørehastighet redusere eksponeringstid utbedring av transportveier Arbeidsmiljøforskriftene setter grenser for vibrasjoner krever risikovurdering og forebyggende tiltak Hvis tiltaksgrensene overskrides skal helseundersøkelse tilbys og hvis helsehensyn tilsier det skal arbeidstakere om mulig omplasseres Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 14 arbeid som kan medføre eksponering for støy eller mekaniske vibrasjoner Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Forebyggende-tiltak-mot-vibrasjonsskader/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forebygging av sykdom og skade ved tungt ensformig arbeid i engroshandelen - Regelhjelp.no
  underlag Et alminnelig trappetinn tilsvarer en bæreavstand på ca én meter stabling helst ikke over skulderhøyde Les mer om muskel og skjelettlidelser på Arbeidstilsynets faktaside om ergonomi Bruk egnede tekniske hjelpemidler I utgangspunktet bør arbeidet organiseres slik at tunge løft og bæring unngås Dette kan oppnås ved bruk av riktige hjelpemidler Hjelpemidler skal stilles til rådighet ved både bæring og tunge løft De skal være tilpasset arbeidstaker som bruker dem Det skal gis informasjon opplæring og mulighet til å trene praktisk på hvordan hjelpemidlene brukes Eksempler på hjelpemidler transportør rullebord vogner med separat bunn som er høyderegulerbar traller hydrauliske løfteanordninger truck Variasjon i arbeidet viktig Det er uheldig med arbeid som binder arbeidstakeren til en bestemt arbeidsstilling eller bestemte bevegelser over tid Skjevbelastning bør unngås Det mest hensiktsmessige for kroppen er å skifte mellom sittende og gående eller stående arbeid Hvis variasjon ved ensformig eller tempostyrt arbeid ikke innføres må det legges inn mulighet for hvile og variasjon Arbeidet skal tilrettelegges av arbeidsgiveren slik at arbeidstakerne har tid til å benytte hjelpemidler løfte eller forflytte på riktig måte Arbeidsoppgaven kan særlig føre til sykdom eller skade dersom det er utilstrekkelig tid for restitusjon og hvile et arbeidstempo som bestemmes av en prosess som arbeidstaker ikke kan regulere Sjekkliste for tunge løft og uheldige arbeidsstillinger Kartlegg følgende forhold om arbeidstakerne foretar tunge løft om arbeidstakerne løfter uhåndterlig gods hvor mye den enkelte løfter totalt daglig om arbeidstakerne løfter fra under kne eller over skulderhøyde om arbeidstakerne bærer tungt over lengre avstander om tunge gjenstander skyves eller trekkes om det brukes det tekniske hjelpemidler som er egnet til å håndtere varene om det er tilstrekkelig plass til å bruke tekniske hjelpemidler om det brukes tungt lastede jekketraller eller andre håndbetjente vogner til transport om jekketraller og håndbetjente vogner er tunge å betjene

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Forebygging-av-sykdom-og-skade-ved-tungt-ensformig-arbeid-i-engroshandelen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forebygging av sykdom og skade ved tungt ensformig arbeid i frisørbransjen - Regelhjelp.no
  enkelte arbeidstakere eventuelt har pådratt seg skader eller blitt syke tidligere må vurderes ta på alvor at arbeidstakere påpeker problemer som kan føre til helserisiko ta på alvor det som fremkommer i samtaler mellom deg og den enkelte arbeidstaker være bevisst på at mennesker har forskjellig toleranse for belastninger Toleransen kan variere med styrke størrelse forhold mellom ulike kroppsdeler alder erfaring og evt funksjonshemninger Eksempler på gode tiltak arbeidstakeren får opplæring i god arbeidsteknikk gjøre arbeidstakeren bevisst på ulike arbeidsstillinger arbeides det med armene over skuldrene arbeides det med løftende armer organisere arbeidet slik at arbeidstakere utfører forskjellige typer arbeidsoppgaver i løpet av arbeidsdagen Arbeid som binder arbeidstaker til en bestemt arbeidsstilling eller bestemte bevegelser over tid er uheldig sørge for nok plass til å få utført oppgavene uten at vridning av kroppen eller vanskelig arbeidsstillinger er nødvendig Vaskestolene bør for eksempel være plassert slik at det er fri plass rundt sørge for tilstrekkelig med pauser i løpet av arbeidsdagen sørge for at arbeidstakeren har mulighet til å påvirke sin egen arbeidsinnsats uten hele tiden å bli styrt av ytre omstendigheter skaffe til veie gode hjelpemidler for eksempel avlastningsstoler dersom arbeidstakerne har behov for dette Arbeidsforholdene skal være forsvarlig også når det gjelder lønnsystemer som prestasjonslønn Publikasjoner Hvordan forebygge yrkesrelatert muskel og skjelettlidelser på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven kap 4 Krav til arbeidsmiljøet Arbeidsplassforskriften 2 1 om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 2 om forebygging av skader ved ergonomisk belastende arbeid Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 2 1 om arbeidstakernes medvirkning Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 8 1 om gjennomgående krav til opplæring Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 9 1 om gjennomgående krav om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Forebygging-av-sykdom-og-skade-ved-tungt-ensformig-arbeid-i-frisorbransjen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fôrhøsting - Regelhjelp.no
  ut Ved bruk av maursyre skal det brukes verneskjerm eller briller og vernehansker Ved etterfylling og utblanding av maursyre må man buke verneutstyr for å unngå etseskader Bransjer som har tilleggsinformasjon Jordbruk Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Forhosting/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Formelle krav for å drive serveringsvirksomhet - Regelhjelp.no
  og ikke være under konkursbehandling Serveringsloven har ikke begrensninger på eierskap med hensyn til alder umyndiggjøring og statsborgerskap men for å være daglig leder for et serveringssted må du være myndig ha tilknytning til Norge og ikke være under konkursbehandling Enkeltpersonforetak I tillegg til at virksomheten må ha serveringsbevilling må du som eier være myndig ha fylt 18 år og ikke være umyndiggjort ikke være under konkursbehandling dersom du er utenlandsk statsborger ha oppholdstillatelse i Norge og fått D nummer Ansvarlig selskap med solidarisk og delt ansvar I tillegg til at virksomheten må ha serveringsbevilling må alle fullt ansvarlige deltakere i et ansvarlig selskap være myndige ha fylt 18 år og ikke være umyndiggjort ikke være under konkursbehandling dersom de er utenlandske statsborgere ha oppholdstillatelse i Norge og fått D nummer Aksjeselskap I tillegg til at virksomheten må ha serveringsbevilling må samtlige medlemmer av styret være myndige minst halvparten av styremedlemmene og daglig leder bo i Norge Relevante lenker Læremateriell for deg som skal ta etablererprøven hos stiftelsen VINN Regelverk Serveringsloven 3 Bevilling Serveringsloven 5 Krav om etablererprøve Serveringsloven 6 Krav til vandel Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Kommunen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/narings-og-fiskeridepartementet/Emner/Formelle-krav-for-a-drive-serveringsvirksomhet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive