archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forplantningsskader og arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  grunnlag av risikovurderingen må du som arbeidsgiver iverksette tiltak Om nødvendig må du sørge for omplassering av gravide og ammende arbeidstakere samt menn og ikke gravide kvinner i forplantningsdyktig alder Gravide og ammende arbeidstakere må under ingen omstendighet settes til arbeid når risikovurderingen viser at arbeidet kan medføre risiko for forplantningsskade Publikasjoner Veiledning om arbeidstakere som er gravide nylig har født eller ammer på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om utførelse

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Forplantningsskader-og-arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Forsvarlig arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdom Standard for sikkerhet helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet Publikasjoner Veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 1 om generelle krav til arbeidsmiljøet Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Forsvarlig-arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forsvarlig oppbevaring med videre av radioaktivt avfall - Regelhjelp.no
  foregå på en måte som ikke vanskeliggjør den videre håndteringen av avfallet Forsvarlig håndtering omfatter blant annet at Håndtering av radioaktivt avfall skal foregå på en slik måte at det fører til minst mulig skade eller ulempe på mennesker og miljø as low as reasonably achievable ALARA Håndtering av radioaktivt avfall skal foregå med best tilgjengelige teknikk teknologi BAT Virksomheten skal tilstrebe at det dannes minst mulig radioaktivt avfall Radioaktivt avfall skal ikke oppbevares sammen med eksplosiver sterkt brennbare stoffer eller i korrosivt miljø Oppbevaringsplassen skal være sikret mot adgang for uvedkommende Oppbevaringsplassen skal utformes slik at strålenivået utenfor der allmennheten har tilgang skal være så lavt som mulig og aldri overstige 0 25 millisievert pr år Innenfor virksomhetens område der kun ansatte har tilgang skal strålenivået utenfor oppbevaringsplassen ikke overstige 7 5 mikrosievert pr time Radioaktivt avfall skal ikke sammenblandes med annet avfall dersom dette medfører fare for forurensning eller skaper problemer for den videre håndteringen Mengde radioaktivt avfall som oppbevares skal holdes på et minimum På oppbevaringsplassen skal det foreligge en liste over det radioaktive avfallet herunder nuklider mengder og spesifikk aktivitet Virksomheter som håndterer radioaktivt avfall skal oppfylle kravene til helse miljø og sikkerhet i lovgivningen En

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Forsvarlig-oppbevaring-med-videre-av-radioaktivt-avfall/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forurensning fra fiskeforedlingsbedrifter - Regelhjelp.no
  døgn ferdig produkt gjelder forurensningsforskriftens kapittel 26 Det er krav til renseanlegg for prosessavløpsvann utslippsledning måling og journalføring og et generelt krav om å forhindre sjenerende lukt Melding til Fylkesmannen Nye anlegg eller utvidelser endringer skal i god tid før oppstart endring meldes til Fylkesmannen på eget skjema Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 26 om forurensning fra fiskeforedlingsbedrifter Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Fylkesmannen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Forurensning-fra-fiskeforedlingsbedrifter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forurensning fra kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling - Regelhjelp.no
  gjelder forurensningsforskriftens kapittel 28 De som belegger eller driver kjemisk behandling av metall eller av plastoverflater med metall ved forbehandling rensing avfetting beising elektrolytisk eller kjemisk plettering passivering etterbehandling stripping fosfatering eller pulverlakkering er omfattet av reguleringen Reguleringen gjelder ikke varmforsinkning Det er satt utslippsgrenser blant annet for metaller tungmetaller i prosessavløpsvann krav til pH og krav til måling og utslippsberegning og til oppsamlingsbasseng for å sikre mot uhellsutslipp fra prosessbad og flytende kjemikalier avfall Melding til Fylkesmannen Nye anlegg eller utvidelser endringer skal i god tid før oppstart endring meldes til Fylkesmannen på eget skjema Anlegg som omfattes av den nye reguleringen men som driver uten tillatelse bør også sende melding til Fylkesmannen Overgangsbestemmelser Nye virksomheter kravene gjelder fra 1 januar 2010 Virksomheter som driver uten tillatelse kravene gjelder fra 1 januar 2011 Virksomheter med tillatelse med lempeligere krav kravene gjelder fra 1 januar 2011 Virksomheter med tillatelse med strengere krav kravene i tillatelsen gjelder til Fylkesmannen eventuelt har endret eller opphevet tillatelsen Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 28 om forurensning fra anlegg for kjemisk elektrolytisk overflatebehandling Forurensningsforskriften kapittel 29 om forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft Tilsynsmyndighet Har

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Forurensning-fra-kjemiskelektrolytisk-overflatebehandling/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstrukjsoner inkl. skipsverft - Regelhjelp.no
  overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft med faste installasjoner gjelder forurensningsforskriftens kapittel 29 Reguleringen gjelder anlegg som driver med høytrykkspyling blåserensing metallisering og sprøytemaling lakkering Store anlegg med kapasitet til å forbruke over 150 kg time eller over 200 tonn år av innsatsstoffer basert på organiske løsemidler må ha tillatelse etter forurensningslovens 11 Det er satt begrensinger til overflatebehandling i sjøen og til særskilt aktsomhet der blåserensing høytrykkspyling av begroingshindrene stoffer eller andre miljøskadelige stoffer utgjør fare for utslipp til vann Det er videre satt grenser for støvutslipp fra punktkilder og for nedfallsstøv Det er også krav om oppsamling av brukt blåsesand og avvirket materiale med levering til godkjent mottak Bedriftene har støykrav og skal gjøre målinger og føre journal Melding til Fylkesmannen Nye anlegg eller utvidelser endringer skal i god tid før oppstart endring meldes til Fylkesmannen på eget skjema Anlegg som omfattes av den nye reguleringen men som driver uten tillatelse bør også sende melding til Fylkesmannen Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 29 om forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Fylkesmannen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Forurensning-fra-mekanisk-overflatebehandling-og-vedlikehold-av-metallkonstrukjsoner-inkl-skipsverft/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fotokjemikalieholdig avløpsvann - Regelhjelp.no
  Fotokjemikalier som brukes innen foto røntgen og grafisk virksomhet brukte som ubrukte samt skyllevann inneholder en rekke komponenter som kan forårsake skader på miljøet Enkelte komponenter kan også føre til korrosjon på avløpsnettet og driftsproblemer for avløpsanlegget Bedrifter som genererer farlig avfall fra prosesser innen foto røntgen og grafisk virksomhet plikter å sørge for at avfallet blir håndtert på en forsvarlig måte Bedriftene må selv betale kostnadene ved avfallbehandlingen Det er forbudt å helle kjemikaliene i utslagsvasken Det er heller ikke tillatt å slippe ut fotokjemikalier som blekefiks fiks og blekebad i avløpet Disse kjemikaliene må leveres til godkjent mottaker av farlig avfall Med skyllevann menes alle utslipp herunder påslipp som inneholder sølv Dersom skyllevannet inneholder mer enn 0 1 mg sølv pr liter må det avsølves til under denne grensen før påslipp Fortynning er forbudt for å overholde denne grensen Kommunen kan fastsette tilleggskrav til virksomheter innen foto røntgen og grafisk industri som har påslipp til offentlig avløpsnett De virksomhetene som driver med innsamling mottak eller behandling av fotokjemikalier må ha tillatelse etter avfallsforskriften 11 6 Regelverk Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall Forurensningsforskriften 15 A 5 om fotokjemikalieholdig avløpsvann Bransjer som har tilleggsinformasjon Grafisk produksjon Tilsynsmyndighet Har du

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Fotokjemikalieholdig-avlopsvann/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fryserom - Regelhjelp.no
  Rømningsvei skal være utstyrt med nødlys tilstrekkelig til å dekke behovet dersom det er svikt i den ordinære belysningen Nødalarm Fryserommet skal også utstyres med nødalarm lys og lydsignal som kan utløses inne i rommet og varsle i den øvrige virksomheten Signalordningen må skille seg fra andre signalordninger i virksomheten Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Arbeidsplassforskriften 2 13 om nødbelysning Arbeidsplassforskriften 2 21 om rømningsveier

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Fryserom/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive