archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ftalater i leketøy og småbarnsprodukter - Regelhjelp.no
  mot enkelte ftalater i leketøy til barn og andre småbarnsprodukter For ftalatene DEHP DBP og BBP er det et generelt forbud i leketøy og småbarnsprodukter Ftalatene DIDP DINP og DNOP er forbudt i leketøy og småbarnsprodukter som barn kan suge eller tygge på Eksempler på produkter som er omfattet av forbudet Alt leketøy til barn er omfattet av forbudet mot DEHP DBP og BBP For ftalatene DIDP DINP og DNOP gjelder forbudet bare leketøy som barna kan putte i munnen Som en hovedregel regner man med at dersom et produkt er mindre enn 5 cm i høyden bredden eller dybden så kan barnet putte det i munnen Oppblåsbare leker skal vurderes i tom tilstand Småbarnsprodukter er produkter som er laget for å lette barns søvn og avslapning som brukes til hygiene eller som barn kan mates med eller tygge på Barnevogner babystoler bilseter stellematter lekematter madrasser smekker biteringer narresmokker og regnvotter til små barn er eksempler på sped og småbarnprodukter som omfattes av forbudet Produkter som kan komme i kontakt med næringsmidler Produkter som for eksempel smokker til tåteflasker kopper og skjeer omfattes ikke av disse bestemmelsene men av bestemmelser om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler Dette regelverket

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Ftalater-i-leketoy-og-smabarnsprodukter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Fylling av løse gassflasker - Regelhjelp.no
  av brannfarlig gass kategori 1 og 2 over 400 liter skal meldes til DSB Før slik fylling kan skje skal nødvendige prosedyrer utarbeides Prosedyrene skal være skriftlige og tilgjengelige på fyllestedet Operatører som fyller løse gassflasker skal ha gjennomgått nødvendig opplæring Kunder har ikke lov til å fylle løse gassflasker I forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen er kravet om tillatelse erstattet av meldeplikt og samtykke Ta kontakt med DSB for oppdatert informasjon Informasjon om meldeplikten finnes DSB no I desember 2011 ble Temaveiledning om omtapping av farlig stoff utgitt denne gjelder for drivstoffanlegg og fylleanlegg for propanflasker Publikasjoner DSBs skjema på Altinn Skjema fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ikke ligger på Altinn Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel revidert juli 2015 Temaveiledning om omtapping av farlig stoff Temaveiledningen gjelder for drivstoffanlegg og fylleanlegg for propanflasker Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Bransjer som har tilleggsinformasjon Sport og idrett Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Kommunen ved brannvesenet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Nettsiden viser

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Fylling-av-lose-gassflasker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fyllplasser for gravingsmasse og andre lagre - Regelhjelp.no
  avfallshauger slagghauger og andre lagre samt avslammingsbassenger skal være konstruert anlagt drevet og vedlikeholdt slik at de er stabile og slik at arbeidstakernes sikkerhet helse og arbeidsmiljø sikres Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 27 8 om fyllplasser for gravingsmasse og andre lagre Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Fyllplasser-for-gravingsmasse-og-andre-lagre-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fyringsanlegg for rene brensler - Regelhjelp.no
  som oljer gass kull og biobrensel Forskriften regulerer ikke anlegg som brenner forurenset trevirke Dersom du skal starte et anlegg for rene brensler må du sende melding på eget skjema til Fylkesmannen Forskriftskapittelet fastsetter krav til utslipp av støv NOx og CO fra eksisterende og nye fyringsenheter Det stiller også krav til utslippsmålinger og journalføring Forbrenning av avfall Returtreflis er forurenset og kan ikke regnes som rene brensler Returtreflis som ikke er forurenset i en slik grad at den er omfattet av avfallsforskriftens kapittel 10 kan forbrennes etter tillatelse fra Fylkesmannen på særskilte vilkår Forbrenning av annet avfall krever tillatelse etter avfallsforskriftens kapittel 10 Eksempler på dette er treavfall som kan inneholde halogenerte organiske forbindelser eller tungmetaller som følge av overflatebehandling eller impregnering eller treavfall som er klassifisert som farlig avfall Les mer om forbrenning av avfall Oljekjeler har særskilte krav Om din virksomhet forbrenner tung fyringsolje i fyringsanlegg uten røkgassrensing skal ikke svovelinnholdet overstige 1 00 vektprosent For lettolje er grense for svovelinnhold 0 1 vektprosent Dersom svovelinnholdet er høyere må du søke om tillatelse etter forurensningsforskriftens kapittel 8 I Oslo og Drammen er det forbudt å forbrenne tung fyringsolje uten særskilt tillatelse Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 8 om svovelinnhold

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Fyringsanlegg-for-rene-brensler/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Fysisk sikring av strålekilder - Regelhjelp.no
  betyr bl a at antall personer som har adgang til de radioaktive kildene bør reduseres til et minimum reduser antall brukere rengjøringspersonell teknisk driftspersonale o l som har tilgang til kildene I tillegg må dere sørge for at kildene ikke er tilgjengelige for uvedkommende Sikring av radioaktive kilder mot tyveri og sabotasje må tilpasses kildetypen og de forholdende som utstyret brukes under Regelverk Strålevernforskriften 17 om risikovurdering og forebyggende tiltak

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Fysisk-sikring-av-stralekilder/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Førervern på traktor - Regelhjelp.no
  passasjerer hvis traktoren velter sideveis eller steiler og velter bakover Med førervern menes førerhus verneramme eller bøyle Når førervernet blir skadet må det repareres eller skiftes Arbeidstilsynet kan gi nærmere informasjon og retningslinjer for dette Førervern skal ha tilstrekkelig sterkt tak og det skal være typeprøvd Regelverk Produsentforskriften kapittel 3 Førervern på gamle traktorer Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Forervern-pa-traktor/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Førstehjelpsrom og -utstyr - Regelhjelp.no
  finnes hensiktsmessig og tilstrekkelig puste og gjenopplivingsutstyr Førstehjelpsrom Dersom arbeidsplassens størrelse arbeidets art og risikoen for ulykker gjør det nødvendig skal det innredes ett eller flere førstehjelpsrom som er utstyrt med nødvendig førstehjelpsutstyr I rommene skal det være satt opp en lett synlig førstehjelpsinstruks Førstehjelpsrom skal være hensiktsmessig merket og tilrettelagt for bruk av bårer Regelverk Arbeidsplassforskriften 3 10 om førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 27 24

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Forstehjelpsrom-og--utstyr-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Galvanisering - arbeidsmiljøtiltak - Regelhjelp.no
  riktig type verneutstyr Publikasjoner Brosjyre Løsemiddelskader kan ikke helbredes bare unngås på arbeidstilsynet no Orientering Åndedrettsvern på arbeidstilsynet no Veiledning Arbeid med elektrolytisk overflatebehandling på arbeidstilsynet no Veiledning til kjemikalieforskriften på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsplassforskriften 3 4 om garderobe Arbeidsplassforskriften 3 6 om vaskerom Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 11 1 om gjennomgående krav til arbeidsinstruks for utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Galvanisering---arbeidsmiljotiltak/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive