archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sikring ved gravearbeid - Regelhjelp.no
  som viser type jordart ned til minst 1 0 meter under grøft eller sjaktbunn Dersom noe skal avstives så skal dette vise på tverrprofiler Du må ha en plan for plassering av gravemassene og en instruks for arbeidstakerne som skal utføre arbeidet De samme krav gjelder for andre skråninger det skal arbeides inntil som for eksempel ved oppføring av kjellervegger Oppdragsgiver må planlegge Det er oppdragsgiveren som skal utarbeide planen For mindre oppdragsgivere som for eksempel husbyggere som ikke har utarbeidet plan må graveentreprenøren lage planen Det kan gjøres med enkle skisser Ta vare på disse og vis dem til andre som skal arbeide i grøften Husk at da har graveentreprenøren ansvaret for planleggingen og prosjekteringen av grøften Dype grøfter og avstivning For grøfter dypere enn 3 0 meter skal avstivningen dimensjoneres av faglig kvalifisert person Følg bruksanvisningen ved bruk av prefabrikkerte avstivninger eller annet personvern til bruk i grøft De skal klart vise til hvilken dybde og hvilke jordarter de er beregnet for Regelverk Arbeidsplassforskriften 6 3 om sikring mot ras innstrømming av vann mv Forskrift om utførelse av arbeid 21 2 om arbeidsinstruks og plan for arbeidet Forskrift om utførelse av arbeid 21 3 om graving av grøfter

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Sikring-ved-gravearbeid/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Graviditet og arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  den vanlige standarden for arbeidsmiljøet være slik at gravide kan arbeide der uten risiko for fosteret Omplassering og andre spesialordninger for gravide må bare være noe man griper til i unntakstilfeller Gravide risikerer å føde for tidlig eller at barnet har for lav fødselsvekt hvis de utsettes for langvarig stående arbeid Før begynnelsen av fjerde svangerskapsmåned bør arbeidsforholdene for gravide arbeidstakere tilrettelegges slik at de kan veksle mellom sittende stående og gående arbeid Gravide arbeidstakere skal også ha mulighet til å kunne ta pauser når de har behov for det Relevante lenker Faktaside om arbeidsmiljø og graviditet på arbeidstilsynet no Skjema om tilrettelegging omplassering p g a graviditet på arbeidstilsynet no Publikasjoner Veiledning om arbeidstakere som er gravide nylig har født eller ammer på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 3 1 c og g om krav til systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljøloven 4 2 2 b om krav til tilrettelegging medvirkning og utvikling Arbeidsmiljøloven 4 4 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 7 Arbeid med fare for forplantningsskader Bransjer som har tilleggsinformasjon Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av maskiner

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Graviditet-og-arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Grunnprinsipper for strålebruk - Regelhjelp.no
  Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut All strålebruk skal være berettiget og optimalisert Dere må alltid vurdere om det kan brukes alternativer som ikke innebærer bruk av ioniserende stråling Berettigelse For at strålingen skal være berettiget skal fordelene ved å tillate stråling være større enn ulempene strålingen medfører Optimalisering Optimalisering vil si at strålingen skal holdes så lav som praktisk mulig alle forhold tatt i betraktning ALARA prinsippet As Low As Reasonably Achivable Substitusjonsplikt Hvis det finnes alternativer som ikke innebærer bruk av ioniserende stråling skal dere velge dette alternativet hvis det kan skje uten urimelig kostnad og ulempe Dersom ioniserende stråling må brukes skal røntgenapparater velges fremfor radioaktive strålekilder når det er praktisk mulig Dersom radioaktive strålekilder må brukes skal disse ha så lav risiko som praktisk mulig dvs kapslede kilder fremfor åpen kilde og lavest mulig aktivitet Substitusjonsplikten gjelder kun ioniserende stråling Regelverk Strålevernforskriften 5 om berettigelse og optimalisering Strålevernforskriften 22 om valg av strålekilde subsitusjonsplikt Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge for at alle

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Generelle-krav-ved-stralebruk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Helse, hygiene og rengjøring i frisør- og hudpleiesalonger - Regelhjelp.no
  måte for å hindre overføring av smittsomme sykdommer Lokaler til bruk for for frisør og hudpleievirksomhet skal være utformet innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring desinfeksjon sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte Regelverk Forskrift om hygienekrav for frisør hudpleie tatoverings og hulltakingsvirksomhet m v Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Kommunen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Helse-hygiene-og-rengjoring-i-frisor--og-hudpleiesalonger/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Helse, hygiene og sikkerhet i dusj- og badeanlegg - Regelhjelp.no
  og badstu skal det være utformet og drives slik at dere ivaretar hensyn til helse hygiene og sikkerhet Før virksomheten tar i bruk badeanlegget og ved endringer i driften må dere sende en melding til kommunen Regelverk Forskrift for badeanlegg bassengbad og badstu m v Bransjer som har tilleggsinformasjon Drift av underholdningsvirksomhet Frisør kroppspleie og helsestudio Sport og idrett Undervisning Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Kommunen Nettsiden viser

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Helse-hygiene-og-sikkerhet-i-badeanlegg/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Helsefarlige og eksplosive stoffer i arbeidsmiljøet - Regelhjelp.no
  det installeres overvåkningsutstyr som automatisk og kontinuerlig registrerer gasskonsentrasjoner på bestemte steder automatiske alarmapparater automatiske strømutkoplingssystemer for elektriske anlegg og automatiske stoppsystemer for forbrenningsmotorer Når det er sørget for tiltak som trer i funksjon automatisk skal de målte verdiene registreres og oppbevares som fastsatt i HMS planen Forbud mot åpen ild og røyking Det er forbudt å røyke i områder som er utsatt for særlig brann eller eksplosjonsfare Det er også forbudt å bruke åpen ild samt foreta arbeid som kan medføre fare for antenning med mindre det er truffet tilfredsstillende forholdsregler for å hindre utbrudd av brann eller eksplosjon Ved arbeid under jord i gassfarlige gruver eller steinbrudd eller i gruver med eksplosjonsfarlig støv er det også forbudt å være i besittelse av røyketobakk samt enhver gjenstand som kan lage ild Særskilte tiltak ved varmt arbeid Ved arbeid under jord i gassfarlige gruver eller steinbrudd eller i gruver med eksplosjonsfarlig støv kan skjærebrenning sveising og liknende arbeider bare utføres i unntakstilfeller Disse arbeidene skal da være underlagt særskilte tiltak for vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse Regelverk Arbeidsplassforskriften 4 1 om alarm og varslingsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 27 18 om helsefarlige og eksplosive stoffer ved bergarbeid Tilsynsmyndighet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Helsefarlige-og-eksplosive-stoffer-i-arbeidsmiljoet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Helseundersøkelse - Oppsamling og behandling av avløpsvann - Regelhjelp.no
  Dette kan medføre ulike helseplager samt gi smittefare Må tilby helseundersøkelse Arbeidsgiver skal tilby arbeidstaker helseundersøkelse ved ansettelse og deretter med regelmessige mellomrom Det er legen som avgjør hyppigheten av kontrollene på bakgrunn av arbeidstakers helse i forhold til de faktorene vedkommende er utsatt for i arbeidet Spesielt må legen være oppmerksom på arbeidstakerens lunge nevrologiske forhold samt reaksjoner på grunn av biologiske faktorer Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning om biologiske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Helseundersokelse---Oppsamling-og-behandling-av-avlopsvann/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Helseundersøkelse ved eksponering for gass eller støv - Regelhjelp.no
  støv Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Dersom risikovurderingen viser at arbeidstakerne eksponeres for gass eller støv som kan medføre risiko for støvlungesykdom eller andre helseskadelige forhold skal du arbeidsgiver sørge for at de får gjennomgå helseundersøkelser tilpasset den risiko vedkommende er utsatt for Helseundersøkelsen skal utføres av kompetent helsepersonell og skal foretas før arbeidstakerne begynner med arbeid der eksponering kan finne sted Deretter skal undersøkelsen foretas regelmessig og minimum hvert femte år Innholdet og hyppigheten av undersøkelsen skal avgjøres av legen på bakgrunn av arbeidstakernes helsetilstand og eksponeringens art grad og varighet Ved arbeidsforholdets opphør avgjør legen om det er behov for helseundersøkelse Dersom det er behov for videre oppfølging skal arbeidstakerne ha skriftlig orientering om dette Ved risiko for støvlungesykdom skal det foretas røntgenundersøkelse ved arbeidets start og når legen anser det nødvendig Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 27 27 om helseundersøkelse av arbeidstaker ved bergarbeid Forskrift om utførelse av arbeid 27 28 om røntgenundersøkelse av arbeidstaker ved bergarbeid Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Helseundersokelse-ved-eksponering-for-gass-eller-stov/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive