archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hengende last - Regelhjelp.no
  Forbudt å være under hengende last Det er ikke tillatt å være under hengende last Ett tiltak for å hindre at arbeidstakere kommer under hengende last er å sperre av området som lasten befinner seg i eller flytter seg over Slik sperring skal være utformet som en klar og tydelig markering og med skilt som tydelig sier at området er avstengt på grunn av hengende last Andre tiltak kan være å organisere det aktuelle arbeidet slik at det stanses når det må foretas løft med hengende last Sikringstiltak ved montering av last Kun i unntakstilfelle skal det være nødvendig å oppholde seg under hengende last og da kun for å montere lasten Sikringstiltak kan være at lasten sikres spesielt med stropper avstivninger støtter eller liknende Det kan også bygges en konstruksjon som tåler belastningen fra lasten Sikkerhetskonstruksjoner og lignende som skal monteres må igjen være utformet slik at det ikke er nødvendig å være under disse for å montere dem Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 18 4 om mobilt eller flyttbart arbeidsutstyr til løfting av last Forskrift om utførelse av arbeid 18 6 om tiltak ved løfteoperasjoner Bransjer som har tilleggsinformasjon Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk Veterinær og andre

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Hengende-last/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Hjelpemidler for arbeidstakere - Regelhjelp.no
  belastninger For å lette arbeidet skal nødvendige hjelpemidler stilles til arbeidstakerens rådighet Dette forutsetter at arbeidssituasjonene er analysert og risikovurdert Arbeidsgiver og arbeidstaker må vurdere hjelpemidler i fellesskap Arbeidsgiveren og arbeidstakerne må i fellesskap vurdere hjelpemidler som finnes på markedet eller som lanseres og vurdere om det er nødvendig å skaffe disse for å gjøre de fysiske belastninger mindre eller fjerne dem helt Regulerbarhet viktig for optimal arbeidsstilling Arbeidstakerne har forskjellig legemsbygning Innredning og tekniske hjelpemidler må derfor så langt det er mulig være regulerbare På denne måten får den enkelte arbeidstaker en naturlig arbeidsstilling Hjelpemidlene bør være lette å bruke og ikke være til hinder for arbeidet utformet med tanke på belastningen de skal redusere tilpasset arbeidstaker som skal bruke dem gitt tilstrekkelig plass slik at de kan brukes funksjonelt lett tilgjengelig etter behov selv i akutte situasjoner godt vedlikeholdt støysvake vibrasjonssvake Det skal også gis informasjon opplæring og mulighet til å trene praktisk på å bruke hjelpemidlene Relevante lenker Faktaside om ergonomi på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4 2 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Bransjer som har tilleggsinformasjon Hotell og restaurantvirksomhet Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Hjelpemidler-for-arbeidstakere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • HMS – helse, miljø og sikkerhet - Regelhjelp.no
  og kompetanse må vedlikeholdes Dette er en viktig forutsetning for å få et systematisk arbeid med helse miljø og sikkerhet til å fungere Gjelder HMS forskriften vår bedrift Forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid internkontrollforskriften i virksomheter gjelder den som er ansvarlig for virksomheten arbeidstakere og tillitsvalgte både i offentlige og private virksomheter dersom dine produkter eller tjenester kan skade kunder eller brukere De fleste virksomheter er dermed underlagt krav om å drive systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid Forskriften kan også gjelde for enmannsbedrifter Den gjelder ikke for privatpersoner eller forbrukere HMS arbeidet må tilpasses den enkelte virksomhet Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann forurensning arbeidsulykker osv Men selve kravet til systematisk HMS arbeid er det samme for alle virksomheter Hvem har ansvaret Du som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for å ta initiativ motivere og legge forholdene til rette for innføring og oppfølging av arbeidet med helse miljø og sikkerhet Arbeidstakere og deres representanter Arbeidstakerne har en sentral rolle i arbeidet med helse miljø og sikkerhet For å oppnå et godt resultat er det nødvendig at arbeidstakerne deltar i planleggingen den daglige driften i kartlegging og med å finne gode løsninger Dette kan skje gjennom verneombud VO arbeidsmiljøutvalg AMU tillitsvalgte eller andre ansatte Hvordan går vi fram med HMS arbeidet Arbeidet med systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid kan legges opp på følgende måte Igangsette ta initiativ til arbeidet informere medvirke og motivere sette mål og beskrive ansvar og myndighet organisere og planlegge innføringen Kartlegge skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter finn HMS reglene for din bransje her kartlegge eksisterende rutiner for helse miljø og sikkerhet systematisere og oppbevare dokumenter kartlegge problemområder les mer om risikovurdering her Planlegge og prioritere tiltak lage en plan for gjennomføring Følge

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/HMS--helse-miljo-og-sikkerhet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • HMS - Helse, miljø og sikkerhet og risikovurdering - Regelhjelp.no
  kan være alt fra å finne ut hvordan medarbeiderne trives og samarbeider til undersøkelser av fysiske forhold Eksempel på risiko kan være belastningslidelser personalkonflikter risiko for brann forurensning av ytre miljø og personskader på arbeidstakere eller andre I en enkel risikoanalyse stiller du tre spørsmål Hva kan gå galt hvor sannsynlig er det og hva er konsekvensene Hva kan vi gjøre for å hindre dette eller redusere sannsynligheten for at det skjer Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom noe skjer Etter kartlegging kreves handling Kartleggingen og vurderingen av risikoområder gir oversikt over hva som bør forbedres Leder arbeidstakere og deres representanter må planlegge og prioritere tiltak Benytt gjerne verneombud og arbeidsmiljøutvalg der det finnes Lag skriftlig handlingsplan Hva skal gjøres hvem skal gjøre det når skal det gjøres Følg opp HMS arbeidet Leder har ansvar for å gjennomføre handlingsplanen og for at det systematiske HMS arbeidet fungerer Alle arbeidstakere har plikt til å melde fra om feil og mangler De kan også komme med forslag til forbedringer Dokumentasjon kreves Kartleggingen risikovurderingen handlingsplanen og oppfølgingsplanen må lages skriftlig og oppbevares for eventuelt tilsyn fra HMS etatene Les mer om tilsyn og om virksomhetens rettigheter ved tilsyn Relevante lenker

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Risikovurdering---HMS/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Internkontroll - Regelhjelp.no
  skal du gjøre Du eller virksomheten må kjenne til de myndighetskravene som gjelder for virksomheten ha mål for HMS arbeidet i virksomheten kartlegge farer og problemer i virksomheten Hvor detaljert kartleggingen skal være avhenger av virksomhetenes art størrelse og risikoforhold Her kan du lese mer om risikovurdering innen HMS lage en plan med tiltak for å redusere risikoen for uakseptable farer og problemer Les mer om handlingsplan for å redusere risiko ha rutiner for å avdekke rette opp og forbygge overtredelser av krav i HMS lovgivningen Virksomheten må kunne vise til at mulige årsaker til de enkelte overtredelsene er kartlagt og at det er gjort tilstrekkelige tiltak for å hindre gjentagelse sørge for at arbeidstakerne har kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å utføre arbeidsoppgavene sine slik at alle relevante helse miljø og sikkerhetskrav overholdes arbeide systematisk med å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt Hva skal være dokumentert skriftlig Selve gjennomføringen av tiltakene er den viktigste delen av helse miljø og sikkerhetsarbeidet Deler av virksomhetens HMS arbeid skal være dokumentert skriftlig Det skal gå klart fram av dokumentasjonen når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres og hvordan virksomheten forebygger avdekker og retter opp feil Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet Virksomheten skal dokumentere skriftlig hvilke mål virksomheten har for helse miljø og sikkerhet hvordan virksomheten er organisert blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS hvordan kartlegging av risiko er gjennomført brev rapporter måleresultater og lignende hva som skal gjøres når og av hvem for å fremme helse miljø og sikkerhet handlingsplan rutine for å oppdage forebygge og håndtere regelbrudd hvordan HMS rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten Hvor omfattende skal HMS arbeidet være Internkontrollen skal tilpasses virksomheten både når det gjelder omfang og innhold Små bedrifter med lite risikofylt aktivitet behøver ikke noe omfattende system Men det er viktig at du tenker gjennom alle ledd og tilpasser systemet til akkurat den virksomheten og de forholdene som er aktuell hos dere Dette er de viktigste trinnene i utviklingen av et system for å følge opp helse miljø og sikkerhet i bedriften Hvordan gå fram for å lage et system for internkontroll i din virksomhet Arbeidsgiver har ansvaret for HMS og skal sørge for at virksomheten innfører og utøver internkontroll Det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne Sett mål for arbeidet med HMS i deres bedrift og skriv ned hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS spørsmål Skaff dere internkontrollforskriften med veiledning Der står det mer om hvordan HMS arbeidet kan organiseres om regelverket rundt og myndighetene som forvalter det Se lenkene under Skaff oversikt over hvilke regelverkskrav som er aktuelle for virksomheten På Regelhjelp no finner du de viktigste kravene bransjene må forholde seg til på de områdene som er dekket av Regelhjelp no Velg din bransje og se hvilke krav som gjelder Kontakt tilsynsmyndighetene hvis du er i tvil Skaff oversikt

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Internkontroll/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • HMS-erklæring - Regelhjelp.no
  miljø og sikkerhet er overholdt Dette gir en signaleffekt om at leverandører ikke skal kunne skaffe seg konkurransefordeler ved å bryte generelle lover og regler Dette bidrar også til å sikre at den leverandør som velges ut har evne og vilje til å overholde sine forpliktelser Send sammen med tilbud HMS erklæringen skal sendes sammen med tilbudet og det er adgang for oppdragsgiver til å opprette et register over leverandører

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/HMS-erklaring/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • HMS-kort i bygge- og anleggsplasser - Regelhjelp.no
  og utenlandske virksomheter Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge og anleggsplasser i Norge må også bære HMS kort Dette gjelder også kortvarige oppdrag Enkeltpersonforetak også de som driver alene skal ha HMS kort Virksomheter håndverkere som kun tilbyr sine tjenester i forbrukermarkedet er også omfattet av plikten til å utstyre sine arbeidstakere og eller seg selv med HMS kort Kravet om å bære HMS kort gjelder også de som utfører støttefunksjoner som renhold kantinedrift osv når de er fast etablert innenfor anleggets område Personer som transporterer varer til bygge og anleggsplasser skal utstyres med HMS kort dersom arbeidet skjer regelmessig Dersom du har HMS kort for en virksomhet som du periodevis er ansatt i men også tar byggeoppdrag i andre virksomheter eller din egen virksomhet må du ha et HMS kort for hver virksomhet Hensikten er å identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for Kravet til HMS kort gjelder all bygge anleggs og monteringsarbeid som foregår under bygge og anleggsperioden Relevante lenker Bestillingsinformasjon for identitetskort på bygge og anleggsplasser på arbeidstilsynet no Faktaside om identitetskort i bygge og anleggsnæringen ID kort på arbeidstilsynet no Regelverk Byggherreforskriften 4 om definisjoner Forskrift om identitetskort id

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Identitetskort-i-bygge--og-anleggsplasser-ID-kort/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • HMS-plan og vurdering av risiko ved bergarbeid - Regelhjelp.no
  oppbevares så lenge sikkerhetshensyn gjør det nødvendig HMS planen skal ajourføres regelmessig og være utformet på en slik måte at den er forståelig for den enkelte arbeidstaker være utarbeidet før arbeidet starter og skal revideres dersom arbeidsplassen gjennomgår betydelige endringer utvidelser eller ombygninger Kartlegg farer og finn tiltak Av HMS planen skal det fremgå at farene som arbeidstakerne utsettes for på arbeidsplassene er kartlagt og vurdert og hvilke tiltak som skal iverksettes for å forebygge skader og ulykker Det skal særlig fremgå av planen at utforming bruk og vedlikehold av arbeidsplass og utstyr er sikkerhetsvurdert Planen skal inneholde oversikter over bergrom i en målestokk som gir en forståelig fremstilling Eksempler tunneler og brytningsområder og kjente elementer som kan påvirke driften og sikkerheten opplysninger om de sentrale forhold ved ventilasjonsanlegget og beskrive det utstyret og de tiltakene som er påkrevd for forebygging av eksplosjoner beskrivelse av de tiltakene som skal treffes for å hindre oppdage og bekjempe utbrudd og spredning av brann Ved fare for skadelig gass i luften skal HMS planen beskrive hva slags verneutstyr som er tilgjengelig og hvilke forebyggende tiltak som er truffet Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/HMS-plan-og-vurdering-av-risiko-ved-bergarbeid/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive •