archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Smittevern for arbeidstakere - hygiene og rengjøring - Regelhjelp.no
  av smittefaren på arbeidsplassen Det vil som minimum være nødvendig med daglig renhold for å holde mengden av mikroorganismer så liten som mulig Det kan også være nødvendig å fjerne mikroorganismene ved desinfeksjon Det bør lages skriftlige rutiner for renholdet Arbeidslokaler Arbeidslokaler der det kan være smittefare skal være lette å rengjøre Det må ikke være vanskelig tilgjengelige områder Materialene som velges må eventuelt tåle de desinfeksjonsmidlene som brukes Matservering Som arbeidsgiver må du sørge for at arbeidstakerne ikke spiser og drikker i arbeidsområder hvor det kan være smittefare Desinfisering Arbeidsgiver må også sørge for at egnede desinfeksjons vaske og toalettmuligheter stilles til rådighet for arbeidstakere som utsettes for smittefare Håndvask Håndvask er spesielt viktig Arbeidsgiver må derfor legge forholdene til rette for at håndvasken blir enklest mulig å gjennomføre og at arbeidstakerne følger rutinene Håndvasker må være tilgjengelig på hensiktsmessige steder i arbeidslokalet og kranene må være berøringsfrie eller kunne opereres med albuen eller foten Det samme gjelder såpe og hudkrembeholdere Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning om biologiske faktorer kap 6 Vernetiltak Publikasjoner Veiledning om biologiske faktorer på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsplassforskriften 8 2 hygiene og rengjøring Forskrift om utførelse av arbeid 6 9 om hygiene og rengjøring ved eksponering

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Smittevern-for-arbeidstakere---hygiene-og-rengjoring/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Hørselskontroll - Regelhjelp.no
  Skadens omfang avhenger først og fremst av støyens styrke og varighet men også av personens følsomhet Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utsettes for støy som overskrider LEX 8h 80 dB eller LpC peak 130 dB gjennomgår helseundersøkelse som omfatter hørselskontroll Hørselsskader kan ikke helbredes En hørselsskade skyldes ødeleggelse av sanseceller i det indre øret Skaden kan ikke helbredes og ut over det fysiske handikap kan den føre til sosial isolasjon Med en hørselsskade følger ofte tilstanden tinnitus som er ringing eller susing i ørene Tinnitus kan være periodisk eller bli kronisk og tilstanden er ofte en stor psykisk belastning Helserisiko Støy virker inn på flere ting enn hørselen og kan være helsefarlig selv når den ikke medfører hørselstap Støy kan påvirke hjerte karsystemet og gi høyere blodtrykk Støy kan bidra til muskelspenninger fordøyelsesbesvær m m Høye støynivåer kan påvirke ufødte barn Støy kan bidra til stress selv når lydnivået er relativt lavt Støy kan virke irriterende og trettende og redusere konsentrasjon og aktsomhet Støy øker også risikoen for ulykker Krav om egnet helseundersøkelse med hørselskontroll Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakere får tilbud om egnet helseundersøkelse med hørselskontroll når risikovurderingen viser at støynivået kan være skadelig for helsen Helseundersøkelsen skal utføres av eller under kontroll av kompetent lege Legen avgjør hyppigheten av og innholdet i undersøkelsen på bakgrunn av type nivå og varighet av eksponering og på bakgrunn av arbeidstakerens helsetilstand Arbeidstakeren skal informeres om resultatet av helseundersøkelsen Omplassering Når det er nødvendig av hensyn til arbeidstakers helse skal arbeidsgiver så langt det er mulig sørge for omplassering til annet arbeid i virksomheten der de ikke blir utsatt for helsefarlig eksponering fra støy Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 14 6 om krav til leges kompetanse Forskrift om utførelse av arbeid 14 11 om helseundersøkelse

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Horselskontroll/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Hørselvern - Regelhjelp.no
  hørselvern er påbudt dersom arbeidstakerne utsettes for støy som er lik eller overskrider de øvre tiltaksverdiene LEX 8h 85 dB eller LpC peak 130 Still hørselvern til rådighet Som arbeidsgiver skal du stille hørselvern til rådighet dersom støynivået overskrider LEX 8h 80 dB eller hvis arbeidstakeren opplever at lydnivået er sjenerende Hørselvern må tilfredsstille krav til personlig verneutstyr Det må være CE merket Merk arbeidsområder Hvis støynivået overskrider visse grenser må du i tillegg sørge for merking av arbeidsområder med varselsskilt Du må også påse at hørsesvernet gir tilstrekkelig beskyttelse og at det blir brukt Hørselvern aksepteres normalt bare som et midlertidig hjelpemiddel til å beskytte arbeidstakerne mot støy Primært skal støyen reduseres slik at hørselvern blir unødvendig Eksempler på støykilder og støynivåer Lydnivå db A Lydkilde 60 Vanlig samtale 75 Sterk trafikk 90 Rusing av motor 100 Trebearbeidende maskiner og rondellslipemaskiner 105 Trykkluftblåsing støyende industrimaskiner mutter trekker 115 Luftmeisling Regelverk Arbeidsplassforskriften 5 12 om støysoner Forskrift om utførelse av arbeid 14 10 om krav om hørselsvern Forskrift om utførelse av arbeid 14 6 om særskilte tiltak mot støy ved overskridelse av tiltaksverdiene Bransjer som har tilleggsinformasjon Bensinstasjoner Vedlikehold og reparasjon av motorvogner Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Horselvern/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Høytrykksspyling - Regelhjelp.no
  skal du også instruere om at strålerøret på stråleinnretningen med eller uten væskestråle aldri skal rettes mot egen eller andres kropp under bruk Ved bruk av håndbetjent stråleinnretning skal det tas hensyn til rekylkraftens virkning for operatøren Ved angitt eller beregnet rekylkraft over 250 N skal arbeidsgiveren instruere om at det brukes anordning for mekanisk føring av stråleinnretningen Utløserventil må ikke blokkeres Som arbeidsgiver skal du instruere om at avtrekkeren eller utløserventilen aldri skal bindes opp eller blokkeres på annen måte Stråleinnretningen skal aldri slippes eller plasseres slik at den kan falle ned Når stråleinnretningen ikke brukes skal avtrekkeren eller utløserventilen være sikret Gruppearbeid Når forholdene tilsier at operatøren har redusert tilsyn med pumpeaggregatet eller arbeidsoperasjonen ellers krever det skal en annen hjelpeoperatør ha tilsyn med aggregatet Operatøren som har tilsyn med og betjener pumpeaggregatet skal ha muligheter til å kommunisere med eller helst ha visuell kontakt med operatøren som betjener stråleinnretningen Operatøren som betjener stråleinnretningen skal fungere som gruppens leder og kommunisere med hjelpeoperatøren etter avtalte signaler Rørspyling Ved bruk av slange med direkte påmontert spyledyse skal væsketrykket ikke økes til arbeidstrykk før spyleinnretningen er plassert inne i røret eller operatørene er tilstrekkelig beskyttet med avskjerming Verneutstyr skal brukes Det må benyttes egnet verneutstyr for øyne hender og kropp samt sklisikkert fottøy Aldersgrenser Arbeidsgiveren skal ikke sette arbeidstaker under 18 år til selvstendig bruk av anlegg for høytrykksspyling med arbeidstrykk på 250 bar eller mer Opplæring kan skje fra fylte 17 år For anlegg med maksimalt arbeidstrykk under 250 bar kan arbeidsgiveren benytte arbeidstakere som er under 18 år men ikke under 15 år Som arbeidsgiver må du da foreta en risikovurdering av arbeidet samt iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhet og helse Merking og avgrensing Som arbeidsgiver skal du sørge for at området hvor arbeid med høytrykksvæskestråleutstyr

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Hoytrykksspyling/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Import av nye tobakksvarer er forbode - Regelhjelp.no
  ikkje nikotinhaldige produkt som blir marknadsført til røykeavvenning og som er klassifisert som legemiddel Rapportering av ingrediensar Frå myndigheitene har importørar pålegg om å sende inn lister med opplysningar om innhaldet i tobakksvarene dei importerer Slike lister skal dei sende inn kvart år Listene frå importørane skal innehelde opplysningar om alle ingrediensane i tobakksvarene og eksakt mengd av ingrediensane som er nytta ved fremstilling oppdelt per merkenavn og type Regelverk

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Import-av-tobakksvarer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Import av radioaktivt avfall - Regelhjelp.no
  til import av radioaktivt avfall kan bare gis dersom det er tungtveiende grunner til importen og det finnes miljømessig forsvarlige løsninger for å håndtere og behandle avfallet i Norge hos en virksomhet med ledig kapasitet og nødvendige tillatelser Regelverk Avfallsforskriften 16 12 om import av radioaktivt avfall Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Import-av-radioaktivt-avfall-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Import og engrossal av alkoholhaldig drikk - Regelhjelp.no
  ta kontakt med tollregionen din Rett til import og engrossal med avgiftspliktige varer er avhengig av at verksemda oppfyller vilkåra i særavgiftsforskrifta For nærare avklaring må du ta kontakt med tollregionen din Om du ønskjer å drive engrossal av alkoholhaldig drikk som det er betalt særavgift for kan du gjere det dersom du har registrert verksemda di for engrossal hos Tollvesenet For registrering må du ta kontakt med tollregionen din Engrossal av eigenprodusert alkohol Om de har statleg bevilling for tilverking av alkohol har de også rett til å drive engrossal med den type alkoholhaldig drikk bevillinga gjeld for Husk at de som produsent av avgiftspliktige varer må registrere dykk hos Tollvesenet Tilverkarar har også rett til å importere alkoholhaldig drikk Kjøpar må ha bevilling for skjenking eller sal av alkoholhaldig drikk Engrossal kan berre skje til bevillingshavarar eller registrerte importørar og grossistar De kan ikkje selge alkoholhaldig drikk engros til nokon som berre har bevilling for ei enkelt bestemt anledning eller ei ambulerande bevilling Særavgifter og alkoholregelverket Engrossal er regulert ut frå særavgiftsregelverket og skal utøvast i samsvar med bestemmingane i alkohollova Publikasjoner Rundskriv IS 5 2008 Håndbok i alkoholloven m v Regelverk Alkoholloven 1 4c og 2 1

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Import-og-engrossalg-av-alkoholholdig-drikk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Impregnert trevirke - Regelhjelp.no
  trevirke og kreosotimpregnert trevirke Krom eller arsenbehandlet trevirke CCA impregnert trevirke Det er forbudt å importere eksportere og omsette krom eller arsenbehandlet trevirke Eksisterende konstruksjoner med CCA impregnert trevirke kan fortsatt brukes Brukt trevirke kan bare gjenbrukes i næringsvirksomhet for nærmere spesifiserte bruksområder REACH vedlegg XVII post 19 og produktforskriften 2 11 Kreosotbehandlet trevirke Det er forbudt å importere eksportere omsette og ta i bruk eller gjenbruke kreosotbehandlet trevirke REACH vedlegg XVII post 31 Forbudet gjelder ikke kreosotbehandlet trevirke som skal benyttes i næringsvirksomhet av yrkesutøvere Forbudet gjelder heller ikke omsetning og gjenbruk av brukt trevirke som er kreosotbehandlet før 01 07 03 Det er uansett forbudt å bruke kreosotbehandlet trevirke inne i bygninger i leker eller på lekeplasser i parker hager og anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter dersom dette kan medføre risiko for hyppig hudkontakt i produksjon av utemøbler til beholdere til dyrkingsformål emballasje som kan komme i kontakt med matvarer eller fôr eller andre materialer som kan forurense slike produkter Publikasjoner REACH vedlegg XVII konsolidert versjon Regelverk Produktforskriften 2 11 om krombehandlet trevirke REACH forskriften Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Miljødirektoratet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Impregnert-trevirke/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive