archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Industrilakkering - vern av arbeidstakere - Regelhjelp.no
  isocyanatbaserte produkter som herder skal lakkeringen helst foregå i eget rom med tilpasset ventilasjon Verneutstyr nødvendig Personlig verneutstyr som riktige klær øyevern og åndedrettsvern er nødvendig Tørking av lakkert gods Godset plasseres i en avdunstingssone før plassering i tørkeovn eller tørkerom Sonen bør ha avsug Plasseringen av den og kapasiteten på avsuget bør være slik at ikke operatøren blir utsatt for løsemidler som fordamper Ved behov for åndedrettsvern bruk friskluftsmaske Blanding av lakk og rengjøring av utstyr For å hindre at løsemidler og andre forurensninger spres til arbeidsatmosfæren bør all blanding av lakk samt rengjøring av for eksempel sprøyteutstyr utføres på eget rom eller blandeplass hvor det er god ventilasjon På blandeplassen bør det være installert avtrekkskap eller boks Relevante lenker Faktaside om isocyanater polyuretan på arbeidstilsynet no Publikasjoner Brosjyre Herdeplast kan skade helsen din på arbeidstilsynet no Brosjyre Løsemiddelskader kan ikke helbredes bare unngås på arbeidstilsynet no Fremstilling og bruk av polyuretanprodukter Isocyanater på arbeidstilsynet no Orientering Åndedrettsvern på arbeidstilsynet no Veiledning til kjemikalieforskriften på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 11 1 om gjennomgående krav til arbeidsinstruks for utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 3 12 om krav om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Industrilakkering---vern-av-arbeidstakere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Kvalifikasjoner for industrivernpersonell - Regelhjelp.no
  Innsatsleder Innsatspersoner Redningsstab Personer i orden og sikring Industrivernleder Som industrivernleder har du en administrativ rolle og skal sørge for at virksomheten har et tilfredsstillende industrivern En viktig forutsetning er at du kjenner til regelverket og vet hva som kreves Som industrivernleder skal du ha kvalifikasjoner for å kunne organisere dimensjonere og drifte industrivernet i virksomheten og du må ha kunnskap om beredskap Det er en forutsetning at du som er industrivernleder er god på dokumenthåndtering Du må ha myndighet til å ta avgjørelser av betydning for industrivernet og bør disponere eget budsjett Innsatsleder Innsatsleder må ha lederkvalifikasjoner å være en god førstehjelper eller brannkonstabel er ikke tilstrekkelig i denne rollen Innsatsleders oppgave er å skaffe seg overblikk over situasjonen kunne prioritere tiltak og organisere innsatsen på skadestedet Innsatspersoner Innsatspersonene er tett på hendelsen og må derfor ha kvalifikasjoner i å redde liv begrense personskade og brann Ferdigheter i dette er derfor avgjørende Innsatspersoner som har erfaring fra Sivilforsvaret deltidsbrannvesen eller frivillige organisasjoner som Røde Kors eller Norsk Folkehjelp vil normalt ha kvalifikasjoner som gjør dem egnet til å delta i industrivernet Dersom virksomheten har spesielle skadeutfordringer må innsatspersonene få opplæring i å håndtere slike Redningsstab Personer i redningsstaben skal støtte innsatsleder og utøve kriseledelse ved en hendelse Det må utpekes personer som har gode kvalifikasjoner innen drift vedlikehold personelladministrasjon og informasjon De som ivaretar disse oppgavene under normal drift bør også delta med de samme oppgavene i redningsstab Orden og sikring Personer i orden og sikring må ha kvalifikasjoner i å bistå med avsperring sikring av skadested ta i mot nødetatene og sikre adkomstveier til skadestedet De bør også ha kvalifikasjoner i å kunne bistå ved samleplass for skadde og evakuerte Relevante lenker Lenke til skjemaer for handlingsplan for industrivernet på NSO Les mer om kvalifikasjoner på NSO Regelverk

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Naringslivets-sikkerhetsorganisasjon-NSO/Emner/Opplaringskrav-for-industrivernet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Organisering av industrivernet - Regelhjelp.no
  plan for øvelser og sørge for at disse blir gjennomført Grunnleggende krav Alle industrivernpliktige virksomheter må minimum tilfredsstille de grunnleggende kravene På grunnleggende nivå er det tilstrekkelig at innsatspersonellet har kvalifikasjoner til å yte innsats ved mindre kompliserte personskader og kunne bruke håndslokkerutstyr for å slokke en brann i startfasen Forsterket industrivern Virksomheter som kan få hendelser med alvorlige konsekvenser må forsterke industrivernets kapasitet De må organisere med redningsstab og ved behov også orden og sikring Forsterkning av industrivernet innebærer at de som skal gå i innsats må være kvalifisert til å gå inn i mer alvorlige situasjoner Innsatspersonellet må også ha personlig verneutstyr og annet utstyr tilpasset den situasjonen de skal inn i Disse er aktuelle forsterkninger Førstehjelp Brannvern Miljø og kjemikalievern Kjemikaliedykking Røykdykking Førstehjelp Dersom aktiviteten i virksomheten kan føre til alvorlige personskader må innsatspersonellet være kvalifisert og utstyrt for å håndtere disse skadene Hva som menes med alvorlige personskader kan du lese mer om i veiledningen til forskrift om industrivern 14 Brannvern Dersom en brann kan få stort omfang på grunn av brannfarlige stoffer eller bygningsmasse og anlegg med stor brannbelastning vil det være behov for forsterket brannberedskap Forsterket brannvern innebærer at virksomheten må ha tyngre slokkeutstyr og tilstrekkelig vannforsyning Innsatspersonellet må ha brannbekledning Miljø og kjemikalievern Industrivernpliktige virksomheter som benytter eller lagrer farlige kjemikalier i en slik mengde at de utgjør en risiko for personskade eller forurensning skal organisere et industrivern som kan håndtere uhell med de aktuelle stoffene De som skal gå i innsats må ha relevante kvalifikasjoner og tilpasset verneutstyr Kjemikaliedykking Kjemikalier som ved lekkasje kan føre til farlig atmosfære og hvor det er behov for å gå i innsats for å stenge lekkasjen må ha kjemikaliedykkere Kjemikaliedykkerne må ha nødvendige kvalifikasjoner og verneutstyr Det er særskilte krav til kjemikaliedykkere i veiledning om røyk

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Naringslivets-sikkerhetsorganisasjon-NSO/Emner/Organisering-av-industrivern/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Utstyr for industrivernet - Regelhjelp.no
  gå inn i De fleste vil trenge hjelm hansker og gode støvler Den som skal i mer krevende innsats mot brann kjemikalier eller gass må ha spesialutstyr Verneutstyret skal være CE merket Førstehjelpsutstyr Alle industrivernpliktige virksomheter vil ha behov for én eller flere bårer med tilhørende tepper Øvrig førstehjelpsutstyr må i størst mulig grad tilpasses de skadene som man anser som relevante og vil variere fra virksomhet til virksomhet I industrivernpliktige virksomheter med maskiner prosesser og produksjonsmidler som kan gi alvorlige personskader må det anskaffes førstehjelpsutstyr ut over heftplaster og små kompresser Brannslokningsutstyr Alle industrivernpliktige virksomheter må minimum ha det brannslukningsutstyret som følger av brann og eksplosjonslovgivningen For å begrense konsekvensene dersom det skulle inntreffe en alvorlig brann vil det være behov for tyngre slokkeutstyr som slangemateriell stråle og grenrør og slokkemidler som vann og skum Annet utstyr Alle i industrivernet bør ha hode eller håndlykt Øvrig utstyr må vurderes ut fra de kartlagte uønskede hendelsene og kan variere fra løfteputer oppsamlingskar for kjemikalier til spesialbårer Relevante lenker Les mer om materiell og utstyr for industrivernet på NSO Regelverk Forskrift om industrivern 1 Formål Forskrift om industrivern 16 Utstyr forsterket industrivern Forskrift om industrivern 8 Personlig verneutstyr Forskrift om industrivern

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Naringslivets-sikkerhetsorganisasjon-NSO/Emner/Materiell-og-utstyr-for-industrivernet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Øvelser for industrivernet - Regelhjelp.no
  måned Virksomheter med potensial for hendelser med alvorlige konsekvenser skal øve minimum fire ganger i året Personer i redningsstab og orden og sikring skal øve minimum en gang i året Som industrivernleder skal du lage en plan for avvikling av øvelsene Øvelsene må ha bakgrunn i virksomhetens uønskede hendelser og bidra til at innsatsleder og innsatspersoner tilegner seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter Øvelsene må være tilstrekkelig omfattende til at industrivernet får trening i å håndtere de utfordringene de kan møte i en reell situasjon Alle som skal gå i innsats ved en uønsket hendelse må øve tilstrekkelig antall ganger per år Husk å avslutte alle øvelser med evaluering der alle involverte deltar I øvelsesrapporten som du skriver i ettertid må du passe på at du får med all viktig informasjon blant annet hva som var mål for øvelsen hvem som deltok og forbedringspunkter Relevante lenker Lenke til aktuelle skjemaer for øvelser av industrivernet på NSO Les mer om øvelser for industrivernet på NSO Regelverk Forskrift om industrivern 1 Formål Forskrift om industrivern 12 Øvelser grunnleggende krav Forskrift om industrivern 18 Øvelser forsterket industrivern Sivilbeskyttelsesloven Sivilbeskyttelsesloven kap VIII om tilsyn håndheving og sanksjon med mer Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Naringslivets-sikkerhetsorganisasjon-NSO/Emner/Ovelser-for-industrivernet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Risikovurdering for industrivernet - Regelhjelp.no
  å kunne håndtere aktuelle uønskede hendelser Du må sørge for at det legges til rette for at kunnskap og ferdigheter skaffes vedlikeholdes og oppdateres Oversikten over de uønskede hendelsene må gjennomgås årlig og oppdateres ved endringer som kan ha betydning for organisering og dimensjonering av industrivernet Relevante lenker Lenke til skjema for risikovurdering i industrivernet på NSO Les mer om risikovurdering på NSO Regelverk Forskrift om industrivern 5 Oversikt over

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Naringslivets-sikkerhetsorganisasjon-NSO/Emner/Risikovurdering-for-industrivern/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Informasjon og opplæring ved tungt og ensformig arbeid - Regelhjelp.no
  og ensformig arbeid Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring i riktig arbeidsteknikk bruk av hjelpemidler og opplyse om fare for helseskader forbundet med arbeidet Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstakere som utfører tungt eller ensformig arbeid får informasjon og opplæring i god arbeidsteknikk bruk av hjelpemidler og utstyr hvordan de skal utføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte hva som kan medføre fare risiko hva som kan gjøres for å unngå faren mulige konsekvenser for helsen ved dette arbeidet Arbeidsgiver må også sørge for systematisk vedlikehold av kunnskapene Relevante lenker Faktaside om ergonomi på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 8 1 om gjennomgående krav til opplæring Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 9 1 om gjennomgående krav om informasjon til arbeidstakerne Forskrift om utførelse av arbeid 23 2 om opplæring om ergonomisk belastende arbeid Forskrift om utførelse av arbeid 23 3 om informasjon om risiko i tilknytning til ergonomisk belastende arbeid Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Informasjon-og-opplaring-ved-tungt-og-ensformig-arbeid/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Informasjonsplikt for produkter med stoffer som gir grunn til bekymring. - Regelhjelp.no
  Concern Når et stoff er kommet på kandidatlista innebærer det både visse plikter til informasjon og at stoffet kan bli inkludert på lista over stoffer som krever godkjenning Oversikt over hvilke stoffer som omfattes og hva det skal informeres om finnes på Miljødirektoratets hjemmesider Relevante lenker Informasjon om hvordan stoffer er regulert og hvilke stoffer som er oppført på ulike kjemikalielister Kandidatlista i REACH Veiledning for importører av kjemikalier og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Informasjonsplikt-for-produkter-med-stoffer-som-gir-grunn-til-bekymring/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive