archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Produkter - Regelhjelp.no
  fra flere myndigheter i kategorien Produkter Kategorien inneholder informasjon om krav som skal sikre at produkter som blir omsatt ikke medfører helseskade eller miljøforstyrrelser Kravene er generelle produktkrav og produktspesifikke krav som gjelder fysiske kjemiske egenskaper avfall forurensning klima miljø helse og brannfare Kravene omfatter også aktsomhetsplikt kunnskapsplikt risikovurdering CE merking meldeplikt klassifisering og merking av farlige kjemikalier Under ser du hvilke bransjer som får regelverksinformasjon om produkter Vis kravene som gjelder for din bransje Fyll inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer for din virksomhet Vet du hvilken bransje du tilhører Velg bransje her Bensinstasjoner Detaljhandel Drift av underholdningsvirksomhet Frisør kroppspleie og helsestudio Reiseliv og fritidsvirksomhet Handel med motorvogner Hotell og restaurantvirksomhet Import engros og agentur Produksjon øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon Privat etterforskning og vakttjeneste Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av kontor og datamaskiner Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Produksjon av papir og papirvarer Produksjon av radio fjernsyn og kamerautstyr Produksjon av tekstiler lær og klær Reparasjon og handel med motorsykler Sport og idrett Trelastindustrien Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Felles-kategorier/Produkter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Servering - Regelhjelp.no
  Disse kraven gjelder etablering og drift av serveringsvirksomhet formelle krav for å drive serveringsvirksomhet melding til kommunen om endringer osv Vis kravene som gjelder for din bransje Fyll inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer for din virksomhet Vet du hvilken bransje du tilhører Velg bransje her Bensinstasjoner Hotell og restaurantvirksomhet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Etatenes-sider/narings-og-fiskeridepartementet/Kategorier/Servering/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Strålevern - Regelhjelp.no
  det gjelder strålekilder i hele kjeden fra innførsel tilvirkning besittelse bruk og annen håndtering til kassering og avfallsdisponering Inneholder også krav som skal hindre forurensing fra radioaktive stoffer Regelverket skal bidra til reduksjon av negative effekter av eksponering av mennesker og miljø fra strålekilder Du kan også finne informasjon om regler knyttet til strålevern under kategoriene Arbeidsmiljø og Miljørettet helsevern Vis kravene som gjelder for din bransje Fyll inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer for din virksomhet Vet du hvilken bransje du tilhører Velg bransje her Anleggsbransjen Avløpsbransjen Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Begravelsesbyråer krematorier og kirkegårder Bergverksdrift Byggebransjen Bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Eiendomsdrift Frisør kroppspleie og helsestudio Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon Overflatebehandling av metaller Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metaller Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Produksjon av næringsmidler og drikkevarer Produksjon av papir og papirvarer Produksjon av tekstiler lær og klær Veterinær og andre dyrehelsetjenester Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Etatenes-sider/Stralevernet/Kategorier/Stralevern/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Finn din bransje - Regelhjelp.no
  English Personvern Forsiden Bransjer Tema Innhold A Å Nyheter Du er her Forsiden Finn din bransje Finn din bransje Se kravene til din bransje Skriv inn navn eller organisasjonsnummeret til din virksomhet 9 siffer Vet du ikke ditt organisasjonsnummer Gå til Enhetsregisteret Sist endret Oppdatert av Arbeidstilsynet Hold deg oppdatert i regelverket Meld deg på vårt nyhetsbrev Regelhjelp no Forsiden Bransjer Tema Innhold A Å Nyheter Kontakt oss kontaktoss regelhjelp

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Finn-din-bransje/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Om bransjer, næringskoder og organisasjons-nummer - Regelhjelp.no
  i Brønnøysundregistrene og i Statistisk sentralbyrås bedrifts og foretaksregister NACE kodene NACE kodene er bygd opp med hovedgrupper og undergrupper Næringskoden som benyttes i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene tilsvarer NACE koden på laveste nivå Bransjeangivelser på Regelhjelp no kan omfatte NACE koder på et høyere nivå I Standard for næringsgruppering er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet Alle foretak er registrert i Enhetsregistret i Brønnøysundregistrene og identifiseres ved hjelp av et organisasjonsnummer Organisasjonsnummer er et unikt nummer på ni posisjoner som identifiserer enhetene entydig og tildeles ved nyregistrering i Enhetsregisteret Forholdet mellom foretak og bedrift Et foretak kan omfatte flere enheter dersom de har virksomhet med ulik geografisk lokalitet og eller driver virksomhet innen ulike næringer av noe omfang Med lokalt adskilt menes geografisk adskilt ulike adresser Dette betyr at hvis en enhet driver virksomhet på to eller flere ulike adresser skal det registreres en bedrift for hver adresse Dette gjelder selv om det er i samme kommune eller i samme by Dersom foretaket driver virksomhet innen ulike næringer deles det inn i flere enheter dersom virksomheten innen de ulike næringene er av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Om-nettstedet/Om-bransjer-naringskoder-og-organisasjonsnummer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lenker regelverk - Regelhjelp.no
  gjenvinning Avløpsbransjen Barnehager dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud Begravelsesbyråer krematorier og kirkegårder Bensinstasjoner Bergverksdrift Byggebransjen Bygging og reparasjon av skip båter oljeplattformer og moduler Detaljhandel Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Drift av underholdningsvirksomhet Eiendomsdrift Elektrisitets og fjernvarmeforsyning Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk Engroshandel med kjemiske produkter Frisør kroppspleie og helsestudio Grafisk produksjon Handel med motorvogner Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon Hotell og restaurantvirksomhet Import engros og agentur Informasjons og kommunikasjonsvirksomhet Interesseorganisasjoner Jordbruk Kontorvirksomhet Lagring lasting lossing parkering bom og kaianlegg Landtransport Overflatebehandling av metaller Post og distribusjonsvirksomhet Privat etterforskning og vakttjeneste Produksjon øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon Produksjon av dyrefôr Produksjon av elektriske maskiner og apparater Produksjon av glass sement gips betong med mer Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av kontor og datamaskiner Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metaller Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Produksjon av næringsmidler og drikkevarer Produksjon av papir og papirvarer Produksjon av radio fjernsyn og kamerautstyr Produksjon av tekstiler lær og klær Reiseliv og fritidsvirksomhet Renhold Reparasjon og handel med motorsykler Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk Sport og idrett Teknisk forskning prøving og analyse Trelastindustrien Undervisning Vannforsyning oppsamling distribusjon og rensing

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Lenker-regelverk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kontakt oss - Regelhjelp.no
  informasjon håper vi du sier fra Henvendelser rettes til Direktoratet for arbeidstilsynet Pb 4720 Sluppen 7468 Trondheim E post kontaktoss regelhjelp no Telefon 815 48 222 Åpningstider 08 00 15 45 Spørsmål om regelverket Har du spørsmål til lovverket eller kravene som gjelder din bedrift ta kontakt med den som er tilsynsmyndighet Hvem det er finner du ut når du går inn på emnesidene Er du usikker ta kontakt med

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Kontakt-oss/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Lenker - Regelhjelp.no
  med de fire HMS etatene på kjemisiden blant annet Statens bygningstekniske etat Statens helsetilsyn Arbeids og velferdsetaten NAV Forvalter blant annet regelverk som grenser opp mot Arbeidstilsynets i forhold til permisjon og sykdom Publikasjoner om HMS fra de ulike tilsynsetatene Direktoratet for Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Næringslivets sikkerhetsorganisasjon NSO Miljødirektoratet Noen relevante HMS lenker Absentia et senter for arbeidsmiljø Altinn Om å starte og drive en bedrift Arbeidsmiljøsenteret Bedriftsspesifikk miljøinformasjon EUs HMS database i Bilbao Grunnforurensning er din eiendom forurenset Helsebiblioteket nyttig på nett for helsepersonell Helse miljø og sikkerhet i petroleumssektoren HMS faglig forum HMS Online Idébanken Inkluderende arbeidsliv Landbrukets HMS tjeneste Norsk brannvernforening Norske brannvesen Produktregisteret statens register over kjemiske produkter Rådet for psykisk helse Standard Norge Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens strålevern Teknologisk Institutt Vitalt bedriftens veiviser Arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner Abelia Akademikerne Arbeidsgiverforeningen Spekter Bensinforhandlernes Bransjeforening BBF Byggenæringens Landsforening BNL Energibedriftenes Landsforening EBL Fellesforbundet Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening FHL Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon HSH Kommunenes Sentralforbund KS Landsorganisasjonen i Norge LO Lederne Logistikk og transportindustriens Landsforening LTL Mediebedriftenes Landsforening MBL NHO Grafisk NHO Handel NHO Idrett NHO Luftfart NHO Mat og Bio NHO Mat og Drikke NHO Reiseliv NHO Service Norges Bilbransjeforbund N B F Norsk

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Lenker/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive