archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Innkvartering og husordensregler - Regelhjelp.no
  stoler med rygg seng og annet som er nødvendig av hensyn til arbeidstakerens velferd Normalt vil arbeidstakeren ha rett til enkeltrom å sove i Brakkerigger eller lignende vil vanligvis måtte innredes med tilstrekkelig sanitærutstyr spiserom og hvilerom Det må innredes slik at det også tas hensyn til at arbeidstakere av begge kjønn kan oppholde seg der Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4 4 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Bransjer som har

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Innkvartering-og-husordensregler/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Innretting av arbeidsplassen i hotell- og restaurantbransjen - Regelhjelp.no
  langt vekk fra arbeidsplassen Antall håndvasker med varmt og kaldt vann er avhengig av avdelingens størrelse Trapper og atkomstveier I kjøkkenavdelingen bør trappene være rette der hvor trapper er nødvendig Spiraltrapp som forbindelsesledd i kjøkkenavdelingen bør ikke anvendes Slike trapper øker risikoen for uhell ved transport Trapper bør ha rekkverk på begge sider Trapp eller ekstra trappetrinn skal ikke plasseres direkte utenfor en dør da dette lett fører til fallulykker Repos er nødvendig for å forebygge ulykker Sikkerhetstiltak for kjøle og fryserom Av sikkerhetsmessige hensyn skal ikke hengelås benyttes som låseanordninger på dørene til fryserom Dører i kjøle og fryserom skal på grunn av sikkerheten ha sammenhengende dørvrider både på inn og utsiden Det skal dessuten monteres nødvarslingslys eller nødringeklokke som sikkerhetsforanstaltning for personer som befinner seg i rommet Nødlys og nødringeklokke skal være plassert i nærheten den faste arbeidsplassen slik at lys og ringeklokke kan sees og høres Fryserommet kan bli en farlig felle hvis det ikke også kan åpnes fra innsiden Særlig om resepsjonsavdeling Passasjer fri gulvplass og døråpninger skal være så brede og store at bevegelseshemmede arbeidstakere kan sysselsettes i for eksempel kontorer resepsjoner og ved sentralbordet Særlig for husøkonom Gulv Alle gulv skal være slette og uten ujevnheter Gulvene skal være lett å holde rene Vask I etasje anretninger vaskeri og strykerom bør det være varmt og kaldt vann og utslagsvask I vaskeriet skal det være uttak eller mulighet for å tilkople spyleslange til varmt og kaldt vann Trapper Spiraltrapp som forbindelsesledd i avdelingen må unngås Trappene bør ha rekkverk med håndgelender på begge sider I større bedrifter bør det være heis som er stor nok til å romme sykebåre Særlig om serveringsavdeling Serveringslokalene bør være innredet slik at det er mulig for personale å bruke for eksempel rullebord ved utporsjonering Mellom anretning kjøkken og serveringslokalet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Innretting-av-arbeidsplassen-i-hotell--og-restaurantbransjen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Internkontroll – instrukser og prosedyrer for strålevern - Regelhjelp.no
  er involvert i bruken av strålekilden og også andre tilknyttede personer Andre tilknyttede personer kan være samarbeidspartnere innleid personell vedlikeholdspersonell leverandører o l Skriftlige rutiner må være i overensstemmelse med praksis knyttet til strålebruken For nærmere beskrivelse av internkontroll se her Regelverk Internkontrollforskriften 5 om innholdet i det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet Strålevernforskriften 15 om internkontroll kompetanse instrukser og prosedyrer Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Internkontroll--instrukser-og-prosedyrer-for-stralevern/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ioniserende stråling – tiltak for å hindre/begrense påvirkning - Regelhjelp.no
  lenker Utskrift Skriv ut Som arbeidsgiver må du påse at all stråleeksponering blir holdt så lav som mulig Det er satt grenser for høyest tillatte stråledose Risikovurdering og tiltak nødvendig Med ioniserende stråling menes stråling bestående av fotoner eller partikler som direkte eller indirekte er i stand til å danne ioner Slik stråling kan være røntgen alfa beta gamma og nøytronstråling Risiko for påvirkning må vurderes og på bakgrunn av risikovurderingen må arbeidsgiver iverksette nødvendige tiltak Eksempel på tiltak arbeidsgiver kan iverksette gi ansatte opplæring i hva som kan inneholde radioaktive elementer sørge for at radioaktive elementer fjernes på en forsvarlig måte slik at ansatte ikke blir utsatt for stråling Slik fjerning må skje på steder angitt av Statens Strålevern Bruk av blykrager blykapper for å beskyttes mot stråling Regelverk Forskrift om tiltaks og grenseverdier 4 1 om grenseverdier for ioniserende stråling Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 15 Ioniserende stråling Bransjer som har tilleggsinformasjon Avfall og gjenvinning Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon Veterinær og andre dyrehelsetjenester Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Ioniserende-straling--tiltak-for-a-hindrebegrense-pavirkning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kartlegging og måling av forurensing i arbeidsatmosfæren - Regelhjelp.no
  Skriv ut I arbeidslokaler der det utføres varmt arbeid skal du som arbeidsgiver kartlegge hvilke arbeidsoperasjoner som kan forurense arbeidsatmosfæren Arbeidsgiver har ansvar for å gjennomføre målinger slik at forurensningsnivået til enhver tid er kjent Målingene skal alltid gjennomføres på faste arbeidsplasser og ellers når det anses nødvendig Det skal foretas målinger ved endringer i prosesser i ventilasjonsanlegg arbeidslokaler eller annet som har betydning for forurensningsnivået eller eksponeringen Målingene skal gjennomføres på en slik måte at de til sammen viser den mengde forurensning alle arbeidstakerne som oppholder seg i arbeidslokalet utsettes for Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 2 om måling som grunnlag for risikovurdering Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 8 1 om gjennomgående krav til opplæring Forskrift om utførelse av arbeid 14 2 om måling av støy og mekaniske vibrasjoner som grunnlag for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid 5 2 om kartlegging av forurensninger i arbeidsatmosfæren ved varmt arbeid Forskrift om utførelse av arbeid 5 5 om planlegging og iverksetting av tiltak ved varmt arbeid Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Kartlegging-og-maling-av-forurensing-i-arbeidsatmosfaren/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kjemikalier som er helseskadelige - vern av arbeidstaker - Regelhjelp.no
  du få bistand hos noen i bedriftshelsetjenesten som har kompetanse om kjemisk helsefare når du skal utarbeide tiltak Tiltakene bør prioriteres i følgende rekkefølge organisere og tilrettelegge arbeidet for arbeidstakerne kartlegge og risikovurdere gi nødvendig informasjon og opplæring redusere bruk av kjemikalier og erstatte farlige kjemikalier med uheldige egenskaper etablere rutiner for kontroll og vedlikehold av maskiner utstyr bygge inn avskjerme prosesser som medfører eksponering for kjemikalier ventilasjon herunder prosesstilpasset avsug tildele og bruke personlig verneutstyr Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning til kjemikalieforskriften 1 Organisering og tilrettelegging Publikasjoner Veiledning til kjemikalieforskriften på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 4 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøloven 4 5 særlig om kjemisk og biologisk helsefare Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 11 1 om gjennomgående krav til arbeidsinstruks for utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 2 om måling som grunnlag for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid 3 1 om risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier Forskrift om utførelse av arbeid 3 2 om måling av forurensning i arbeidsatmosfæren som grunnlag for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid 3

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Kjemikalier-som-er-helseskadelige---vern-av-arbeidstaker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kjemisk helsefare i frisørsalonger - Regelhjelp.no
  stoffer Vanlige skader De vanligste skadene er irritasjon av hud og luftveier samt hud og luftveisallergi ved bruk av kosmetikkprodukter Kosmetika og metaller særlig nikkel gir hyppig kontakteksem Se mer om nikkel under kategorien Forurensning Undersøkelser viser at mange frisører utvikler kontakteksem Har du først fått eksem blir du som regel aldri kvitt den igjen Hva gir eksem Mye vått arbeid og spesielt i kombinasjon med såpe og sjampo gjør det lettere å få eksem Vann og vaskemidler ødelegger hudens naturlige beskyttende fettlag og gjør den mer mottakelig for irriterende og allergifremkallende stoffer Hva gir luftveisplager Mange frisører får luftveisplager av permanentvæsker fargestoffer blekemidler og hårspray Flere farlige produkter Produkter som brukes ved bleking farging og til permanent inneholder de farligste stoffene I permanent og fargeprosessen utvikles ammoniakkgass som virker irriterende på luftveiene Sammen med andre forurensninger kan det gi alvorlige luftveislidelser som astma Bleke og fargemidler inneholder stoffer som kan føre til astma og allergi Hårspray og lignende danner betydelige mengder ørsmå partikler eller dråper som kan holde seg svevende i arbeidsatmosfæren hele dagen Fordi de er så små kan de nå helt ned i lungenes bronkier og utgjør dermed en helsefare Publikasjoner Veiledning til kjemikalieforskriften på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 2 1 om arbeidsgivers plikter Arbeidsmiljøloven 4 4 1 og 2 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøloven 4 5 særlig om kjemisk og biologisk helsefare Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 11 1 om gjennomgående krav til arbeidsinstruks for utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 2 om måling som grunnlag for risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid 3 1 om risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier Forskrift om utførelse av arbeid 3 2

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Kjemisk-helsefare-i-frisorsalonger/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kjemiske stoffer i lekeplassutstyr - Regelhjelp.no
  fremst overflatebehandlet og impregnert materiale til lekeplassutstyr som kan avgi helsefarlige konsentrasjoner av kjemiske stoffer Bruk av kreosotimpregnert trevirke er forbudt på lekeplasser og andre steder hvor det kan komme i kontakt med hud Det er også forbudt å importere eksportere og omsette trevirke og produkter av trevirke som er behandlet med forbindelser av krom eller arsen Publikasjoner Barns kjemiske hverdag på lekeplassen på miljodirektoratet no Regelverk Forskrift om sikkerhet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Kjemiske-stoffer-i-lekeplassutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive