archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kjemiske stoffer i leketøy - Regelhjelp.no
  visse grunnstoffer Leketøyforskriften inneholder grenseverdier for utlekking av en rekke grunnstoffer Denne standarden beskriver testmetoder for å måle utlekking av disse grunnstoffene fra leketøy NS EN 71 4 Sikkerhet for leketøy kjemisett Denne standarden omfatter leketøy der kjemiske stoffer eller stoffblandinger håndteres direkte og der stoffene skal blandes eller håndteres på en bestemt måte for å oppnå en effekt Eksempler på slikt leketøy er kjemiske eksperimentsett sett for å lage kosmetikk kremer og såpe eller krystalldyrkingssett Standarden inneholder grenser for maksimalt tillatt mengde av en rekke kjemikalier samt krav til merking sikkerhetsinformasjon og advarselstekster NS EN 71 5 Sikkerhet for leketøy kjemiske leketøysett unntatt sett til kjemiske forsøk Denne standarden omfatter produkter som herdende modellérmasse støpesett mm maling lim og lakk til hobbyprodukter moroartikler som nysepulver og stinkbomber Det stilles detaljerte krav til hvilke kjemikalier som tillates eller ikke hvordan produktene skal merkes og hvilke opplysninger og advarsler som skal stå i bruksanvisningen NS EN 71 7 Sikkerhet for leketøy fingermaling Denne standarden beskriver krav og prøvingsmetoder for fingermaling Det er listet opp både stoffer som er forbudt å bruke i fingermaling og eksempler på stoffer som er tillatt å bruke Det er krav om at fingermaling skal tilsettes et bitterstoff for å forhindre at barna spiser malingen og malingen skal merkes både med hvilket bitterstoff som er brukt og hvilket konserveringsmiddel som er brukt NS EN 71 9 10 og 11 Sikkerhet for leketøy organiske kjemiske stoffer Disse tre standardene beskriver henholdsvis krav ekstraksjonsmetoder og analysemetoder for en del organiske stoffer i leketøy Disse standardene er ikke publiserte i Official Journal of the EU under det gjeldende leketøydirektivet og er dermed ikke obligatoriske å bruke for testing av disse kjemiske stoffer i leketøy Dersom ikke disse standardene følges må det dokumenteres på annet vis at et leketøy ikke medfører

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Kjemiske-stoffer-i-leketoy/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Kjøreporter - Regelhjelp.no
  anordnes slik at de kan åpnes manuelt og forriglet slik at klemskader mellom kjøreport og gulv kan unngås Det skal også være dør for gående i umiddelbar nærhet av kjøreport Regelverk Arbeidsplassforskriften 2 21 om rømningsveier og nødutganger Arbeidsplassforskriften 2 9 om dører og porter Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Kjoreporter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Klassifisering og merking av arbeidsplassen ved risiko for stråling - Regelhjelp.no
  grenser Dere skal klassifisere arbeidsplasser som Kontrollert område dersom arbeidstaker kan utsettes for stråledoser større enn 6 mSv per år eller dersom dosen til hendene kan overstige 150 mSv per år Overvåket område dersom arbeidstaker kan utsettes for stråledoser større enn 1 mSv per år eller dersom dosen til hendene kan overstige 50 mSv per år Dere skal sørge for at yrkeseksponerte arbeidstakere utenfor kontrollert eller overvåket område ikke kan utsettes for stråledoser større enn 1 mSv per år Kontrollert og overvåket område skal merkes med skilt som angir at dette er kontrollert eller overvåket område Kontrollert område skal i tillegg være fysisk avgrenset eventuelt på annen måte tydelig avmerket der hvor fysisk avgrensning ikke er mulig Dette betyr at alle innganger adkomster til strålekilder som kan gi over 1 mSv i årlig stråledose skal merkes tydelig med fareskilt om ioniserende stråling strålepropellen samt teksten Ioniserende stråling og annen informerende tekst Eksempel på merking Ioniserende stråling Overvåket område Røntgenrom I dette rommet brukes røntgenutstyr Bruk av utstyret krever opplæring Kontaktperson Person X Regelverk Strålevernforskriften 29 om krav til klassifisering og merking av arbeidsplassen gjelder kun ioniserende stråling Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Klassifisering-og-merking-av-arbeidsplassen-ved-risiko-for-straling/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Klassifisering og merking av farlige kjemikalier - Regelhjelp.no
  for At kjemikaliene er klassifisert på grunnlag av de farlige egenskapene kjemikaliet eller det kjemiske produktet har Klassifisering av kjemikalier innebærer å vurdere kjemikalienes helse miljø brann og eksplosjonsfarlige egenskaper og med utgangspunkt i denne vurderingen plassere kjemikaliene i gitte fareklasser At emballasjen for farlige kjemikalier eller kjemiske produkter er påsatt en merkeetikett fareetikett med informasjon til bruker Klassifiseringen bestemmer hvilke faresymboler og advarselssetninger som skal være på etiketten merkingen At farlige kjemikalier som produseres eller innføres til Norge blir deklarert til Produktregisteret Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og produkter Mer informasjon på miljodirektoratet no På http www miljødirektoratet no CLP får du mer informasjon om kravene i regelverket om klassifisering og merking av kjemikalier Her kan du også lese mer om det nye regelverket CLP som trådte i kraft 16 juni 2012 CLP vil gjalt parallelt med forskrift om klassifisering merking m v av farlige kjemikalier fram til 1 juni 2015 Relevante lenker Klassifisering og merking av farlige kjemikalier informasjon på Miljodirektoratet no Produktregisteret Publikasjoner Emballasje for farlige kjemikalier barnesikret lukning og følbar advarselsmerking CLP Krav til emballasje Forbud mot import og omsetning av giftige kjemikalier til privat bruk Omsetningsrestriksjoner Bransjer som har tilleggsinformasjon Bensinstasjoner Tilsynsmyndighet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Klassifisering-og-merking-av-farlige-kjemikalier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Klima og luftkvalitet i frisørsalonger - Regelhjelp.no
  med punktavsug og med allmennventilasjon men på ulik måte Punktavsug fjerner store deler av kjemikaliene ved kilden der kjemikaliene blandes og der de påføres kundens hår Allmennventilasjon tynner ut de kjemikaliene som er sluppet ut i pusteluften Riktig kombinasjon av punktavsug ved hårbehandling blandekabinett med avsug for blanding av kjemikalier og allmennventilasjon gjør at få blir eksponert og at eksponeringstiden for alle i salongen blir kort med lav konsentrasjon Tester har vist at punktavsug kan fjerne det meste av kjemikaliene som avgis ved hårbehandling dersom de brukes riktig Dette har stor betydning for arbeidstakere som jobber tett opp til kunden eller blandeplassen Allmennventilasjon alene ville ha svært begrenset virkning for disse arbeidssituasjonene fordi kjemikaliene frigis direkte i pustesonen Punktavsug må finnes i så stort antall at all bruk av kjemikalier farging bleking permanent blanding kan utføres under avsug Behovet må altså vurderes for ulike typer salonger Luftmengden som trekkes av i hvert avsug er liten i størrelse 27 liter sekund 100 m 3 pr time Allmennventilasjon med mekanisk tilførsel og avtrekk av luft skal tynne ut forurensningene som unnslipper avsugene og ta hånd om forurensning fra mennesker inventar med mer I tillegg har ventilasjon betydning for å fjerne overskuddsvarme fra mennesker hårtørkere sol osv Et enkelt utgangspunkt for frisørsalonger kan være 7 liter sekund per person ansatte kunder og så minst 2 liter sekund pr m 2 gulvareal i tillegg Det forutsettes da at mesteparten av kjemikaliene fanges opp i punktavsugene Relevante lenker Ventilasjon av frisørsalonger pdf fra arbeidstilsynet Publikasjoner Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen på arbeidstilsynet no Veiledning til kjemikalieforskriften på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 2 1 om arbeidsgivers plikter Arbeidsmiljøloven 4 4 1 og 2 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Arbeidsplassforskriften 2 11 om belysning Arbeidsplassforskriften 2 13 om nødbelysning Arbeidsplassforskriften 2 14 om klima

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Klima-og-luftkvalitet-i-frisorsalonger/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tekstiler og utstyrsvarer, klær, skotøy og lærvarer – helse- og miljøfarlege kjemikalier - Regelhjelp.no
  og flammehemmingsmiddel blir nytta for å gi produkta ønskte eigenskapar og utsjånad Enkelte stoff som har alvorlege skadeverknader for miljø og helse er forbodne Azofargestoff og formaldehyd er regulerte i tekstil og lêrvarer som kan komme i langvarig kontakt med hud og i tekstilar for barn under to år jf REACH vedlegg XVII post 43 Enkelte flammehemmarar er regulerte i tekstilar jf REACH vedlegg XVII post 4 7 8 44 og 45 og produktforskrifta 2 7 Ftalat i mellom anna regnjakker og regnvottar til barn under 36 månader er forbode jf REACH vedlegg XVII post 51 og 52 Les meir Antimuggmiddelet dimetylfumarat er forbode i tekstilar og lêr jf produktforskrifta 2 28 Formaldehyd er forbode i tekstilar jf produktforskrifta 2 10 Nikkel Det er strenge grenser for nikkel i knappar spenner naglar glidelås metallmerke og liknande brukt i tekstilar Les meir Batteri Det er forbod mot visse typar batteri som er plasserte slik at dei ikkje lett kan fjernast av forbrukaren når dei er utbrukte til dømes i blinkesko Les meir Publikasjoner REACH vedlegg XVII konsolidert versjon Regelverk Produktforskriften REACH forskriften Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Miljødirektoratet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Tekstiler-og-utstyrsvarer-klar-skotoy-og-larvarer---helse--og-miljofarlige-kjemikalier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kompetanse og opplæring i strålevern - Regelhjelp.no
  stråling skal ha tilstrekkelig kompetanse innen strålevern Tilstrekkelig kompetanse innebærer også kjennskap til sikker håndtering av strålekilder og måle og verneutstyr Dere bør ha rutiner som sikrer at nyansatte ikke tar i bruk strålekilder uten å ha fått opplæring i sikker bruk på forhånd slik at man vet hvor strålingen kan komme fra hvor store doser man kan få hvordan man i praksis kan redusere eksponeringen o l En del av opplæringen av nyansatte bør inkludere en innføring i gjeldende instrukser og arbeidsprosedyrer Strålevernkompetanse til bruker av strålekilder må minimum inkludere de viktigste dosebegrensende faktorene Skjerming Eventuell bruk av blyfrakk og annet verneutstyr Stå bak en vegg o l Tid Ikke vær lenger til stede i nærheten av strålekilden enn nødvendig ikke bruk utstyret mer enn nødvendig o l Avstand Hold størst mulig avstand fra strålekilden gå ut av rommet o l Innblending kollimator Bruk minst mulig strålefelt for å redusere risikoen for å bli utsatt for persondoser fra spredt stråling Bransjer som har tilleggsinformasjon Anleggsbransjen Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Kompetanse-og-opplaring-i-stralevern1/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kompetanse og opplæring i strålevern - veterinærer - Regelhjelp.no
  strålevern Tilstrekkelig kompetanse innebærer også kjennskap til sikker håndtering av strålekilder og måle og verneutstyr Dere bør ha rutiner som sikrer at nyansatte ikke tar i bruk strålekilder uten å ha fått opplæring i sikker bruk på forhånd Regelverk Strålevernforskriften 15 om internkontroll kompetanse instrukser og prosedyrer Bransjer som har tilleggsinformasjon Veterinær og andre dyrehelsetjenester Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Kompetanse-og-opplaring-i-stralevern/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive