archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kompetansekrav for virksomheter som bruker laser klasse 4 eller IPL-utstyr - Regelhjelp.no
  ioniserende kilder der eksponering av mennesker er tilsiktet stilles det en del krav til helsefaglig kompetanse Avhengig av hvilken type kilde dere bruker skal følgende personell inngå Ved medisinsk behandling med laser klasse 4 eller IPL lege Ved medisinsk behandling med laser klasse 3B eller andre sterke ikke ioniserende kilder som kan føre til at gjeldende grenseverdier overskrides lege kiropraktor eller fysioterapeut Ved medisinsk behandling av munnhule med optiske kilder lege eller tannlege Ved behandling av øyne med laser lege med spesialistgodkjenning i øyesykdommer Ved lysbehandling av gulsott hos nyfødte lege med spesialistgodkjenning i barnesykdommer En utdyping av hvordan du må innrette deg for at kravet er oppfylt står beskrevet i veileder 8 se lenke nedenfor Krav til kompetanse for å betjene apparatur Du må være helsepersonell for å betjene visse sterke ikke ioniserende kilder for eksempel enkelte lasere Du må være helsepersonell for å betjene laser klasse 3B og 4 IPL lysbehandlingsapparatur for gulsottbehandling av nyfødte og andre sterke ikke ioniserende kilder Med helsepersonell menes autorisert helsepersonell med autorisasjon i henhold til helsepersonelloven Om adgang Publikasjoner Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Regelverk Strålevernforskriften 12 om meldeplikt Strålevernforskriften 15 om internkontroll kompetanse

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Solarier/Kompetansekrav-for-virksomheter-som-bruker-laser-klasse-4-eller-IPL-utstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Kontroll av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  arbeidsutstyret blir kontrollert med de tidsintervaller og i det omfang som er nødvendig for å ivareta sikkerheten Eventuelle kontrollinstrukser i produsentens brukerinformasjon må følges og gjøres kjent for den kvalifiserte personen Kun kvalifiserte kontrollører Som arbeidsgiver må du sørge for at den som utfører kontroll med arbeidsutstyret er kvalifisert Kvalifiserte personer vil vanligvis være bedriftens egne ansatte som har tilstrekkelig kunnskap og erfaring med det arbeidsutstyret som skal kontrolleres De kvalifiserte personene skal kunne bestemme typen av kontroll som må utføres identifisere kritiske deler og komponenter foreta feilsøking avgjøre hvilke tiltak som er nødvendig for fortsatt sikker drift rapportere mangler og skrive rapport Den kvalifiserte personen må få all relevant informasjon instrukser og øvelse slik at kontrollen kan utføres på rett måte og man unngår farlige situasjoner Sakkyndig kontroll For visse typer arbeidsutstyr er det krav om sakkyndig kontroll Når sikkerheten ved bruk av arbeidsutstyr avhenger av monteringen eller oppstillingen skal arbeidsgiver sørge for sakkyndig kontroll før det tas i bruk første gang og etter hver montering eller oppstilling på nytt sted Du kan lese mer om sakkyndig kontroll i forskrift om administrative ordninger og forskrift om utførelse av arbeid Se lenker under Regelverk nederst på siden Regelverk Forskrift om administrative ordninger 8 7 om sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 12 2 om krav til kompetanse for den som utfører montering kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 12 3 om krav til systematisk kontroll og vedlikehold Forskrift om utførelse av arbeid 12 8 om krav om dokumentasjon av kontroll og vedlikehold Forskrift om utførelse av arbeid 13 1 om arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll Forskrift om utførelse av arbeid 13 2 om tidspunkt for sakkyndig kontroll Forskrift om utførelse av arbeid 13 3 om arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll ved

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Kontroll-av-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kontroll og inspeksjoner av serveringssteder - Regelhjelp.no
  kommunen krever for å få bekreftet at virksomheten drives etter gjeldende regelverk Kommunen skal ha adgang til å inspisere serveringssteder Kommunen kan foreta den inspeksjonen av serveringsstedet som er nødvendig for å kontrollere at serveringslovens krav er oppfylt og at opplysninger gitt av bevillingshaver er korrekte og fullstendige Kommunens inspeksjon kan være forhåndsanmeldt Da bør inspektørene opplyse hva slags dokumentasjon de ønsker fremlagt Også uanmeldte inspeksjoner kan være nødvendige blant annet for å kontrollere at du følger loven Kommunen kan kreve dokumentasjon Kommunen kan til enhver tid kreve dokumentasjon for at de opplysninger som er gitt av bevillingshaver er korrekte og fullstendige Dokumentasjon kommunen ønsker fremlagt kan f eks være skatteattest bevis for bestått etablererprøve arbeidskontrakter regnskapsbøker bilag og årsregnskap Det er ikke krav om at dokumentasjonen må befinne seg ved serveringsstedet men om at den kan fremskaffes innen rimelig tid Bevillingshaver må få en rimelig frist til å fremskaffe dokumentasjonen Politiet har adgang til å inspisere serveringssteder Politiet kan foreta nødvendig inspeksjon av serveringssteder ved mistanke om lovbrudd knyttet til serveringsvirksomheten Relevante lenker Læremateriell for deg som skal ta etablererprøven hos stiftelsen VINN Regelverk Serveringsloven 13 Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Kommunen Politiet Nettsiden viser typiske krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/narings-og-fiskeridepartementet/Emner/Kontroll-og-inspeksjoner-av-serveringssteder/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Koordinering av arbeidet - Regelhjelp.no
  at denne følges opp i gjennomføringsfasen Hver virksomhet arbeidsgiver har ansvar for sikker gjennomføring av alle arbeidsoperasjonene Hver arbeidsgiver skal sørge for sin virksomhet og sine arbeidstakere og at deres arbeid utføres på en slik måte at egne og andres arbeidstakere ikke utsettes for fare SHA planen skal være til hjelp for å få en detaljert oversikt over hvor og når de forskjellige arbeidene skal utføres og hvor mye tid som er satt av til de enkelte arbeidene Eksempler på tiltak for å koordinere arbeidene som skal tas med i SHA planen organisasjonsplan og oppgavefordeling riggplan fremdriftsplan sikkerhetsbestemmelser for byggeplassen spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse Eksempler på mangelfull koordinering ulike faggrupper jobber samtidig og nærmest oppå hverandre stillas demonteres før alle arbeider er utført man får ikke gjøre jobben ferdig før man blir avbrutt av andre fagfolk arbeidet blir gjort i feil rekkefølge og må gjøres om Relevante lenker Arbeidstilsynets kommentarer til byggherreforskriften Skjema for samordning på arbeidstilsynet no Regelverk Byggherreforskriften Byggherreforskriften 8 om plan for sikkerhet helse og arbeidsmiljø Byggherreforskriften 13 om koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt Byggherreforskriften kap 4 om arbeidsgivernes og enkeltmannsforetakenes plikter Byggherreforskriftens kap 2 om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Koordinering-av-arbeidet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kosmetisk bruk av laser - generelle krav - Regelhjelp.no
  del andre generelle krav i strålevernforskriften som alle som benytter sterke kilder må oppfylle For å se hvilke andre krav som gjelder for din virksomhet som skriftlige prosedyrer strålevernkoordinator risikovurdering kildeoversikt og andre generelle krav se veileder 8 lenke nedenfor Publikasjoner Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Kosmetisk-laserbehandling---generelle-krav/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kraftoverføringsaksel - Regelhjelp.no
  robust konstruksjon og ikkje forårsake nokon ekstra fare Vernedekselet skal godkjennast av teknisk kontrollorgan jf vedlegg IV pkt 14 og 15 i maskinforskrifta Regelverk Forskrift om maskiner Vedlegg IV Forskrift om utførelse av arbeid 10 13 om fare i forbindelse med bevegelige deler Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Kraftoverforingsaksel/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kraftuttak på traktor - Regelhjelp.no
  traktor skal vere skjerma med eit fast vern Kraftuttak som er front side eller bakmontert på traktor skal vere skjerma med eit fast vern som saman med rørvernet for kraftoverføringsakselen til utstyret skjermar kraftuttak og kopling ved alle vinklar Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Kraftuttak-pa-traktor/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Kraner og krav om sertifisert opplæring - Regelhjelp.no
  at den dokumenterte tryggleiksopplæringa blir gitt som sertifisert opplæring Som arbeidsgivar har du plikt til å sørgje for sakkunnig kontroll av slikt kranutstyr Med sertifisert opplæring meiner ein opplæring gitt av ei sertifisert opplæringsverksemd Berre personar som er sertifiserte av eit sertifiseringsorgan kan gi sertifisert opplæring Utstyr som krev sertifisert opplæring bru og traverskraner dersom bruken kan føre til skade på liv eller helse tårnkraner mobilkraner portalkraner kraner med større kapasitet enn 2 tm tonnmeter monterte på lastebil eller lastebilhengar løfte og stablevogner for gods med permanent førarplass på vogna Med sakkunnig kontroll meiner ein kontroll som er utført av ei sertifisert sakkunnig verksemd I tillegg til arbeidsutstyret som er nemnt over krevst normalt sakkunnig kontroll av mellom anna løftereiskapar og arbeidsutstyr for løfting av hengande last Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 10 3 om arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring Forskrift om utførelse av arbeid 13 1 om arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll Forskrift om utførelse av arbeid 13 3 om arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll ved montering eller oppstilling Bransjer som har tilleggsinformasjon Drift av underholdningsvirksomhet Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Kraner-og-krav-om-sertifisert-opplaring/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive