archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Krav for å kunne vere utleverar av alkoholhaldig drikk ved privat innførsel - Regelhjelp.no
  1 juli 2009 er forbodet om privat innførsel av alkoholhaldig drikk oppheva Om du er transportør og ønskjer å frakte alkoholhaldig drikk frå utlandet og inn i Noreg for privatpersonar kan dette berre skje om du har registrert verksemda di hos Helsedirektoratet Publikasjoner Informasjonsskriv til virksomheter som skal utlevere alkoholholdig drikk Registrering og egenerklæring for utleverer av alkohol Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Krav-for-a-kunne-vere-utleverar-av-alkoholhaldig-drikk-ved-privat-innforsel/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Krav om godkjenning for bruk av stoffer som er underlagt godkjenningsordningen i REACH - Regelhjelp.no
  tilstrekkelig kontroll og den vil bidra til at stoffene etter hvert erstattes av mindre skadelige stoffer eller alternative teknologier når det er økonomisk og eller teknisk mulig Industrien må søke kjemikaliebyrået ECHA om godkjenning før bruk av stoffer som er underlagt krav om godkjenning Ordningen gjelder uavhengig av i hvilke mengder stoffene framstilles importeres eller brukes det vil si også for mengder under registreringsgrensen på 1 tonn per år Mer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Krav-om-godkjenning-for-bruk-av-stoffer-som-er-underlagt-godkjenningsordningen-i-REACH/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Krav om informasjon ved solarier - Regelhjelp.no
  enkelte solariemodell med aktuelle rør lamper og filtre Plan som angir anbefalte solingstider skal være tilgjengelig ved hvert apparat i et solstudio Oppslag med advarselstekst og verneregler skal også inneholde informasjon og anbefalinger om soling og solingstider og om hvem som av risikohensyn ikke bør ta solarium Du finner utkast til en slik plakat på Statens stråleverns nettsider Fra 1 1 2015 gjelder et nytt krav i strålevernforskriften som sier at Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk Dette kravet ble vedtatt i desember 2014 og Strålevernet samarbeider med Helse og omsorgsdepartementet for å fastsette nærmere retningslinjer for informasjon til kunder Det forventes at de nye retningslinjene vil bli klare i løpet av tredje kvartal 2015 Fra 1 1 2016 skal ansvarlig for daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt skal ha bestått en kunnskapsprøve den såkalte Solarieprøven Prøven har en gyldighet på fem år Informasjon om Solarieprøven finner du på http www solarieprøven no Der finner du også Solarieopplæringen som er et frivillig nettbasert selvstudium som inneholder alt du trenger å kunne for å bestå Solarieprøven Relevante lenker Elektronisk meldesystem EMS login tjeneste Solarieprøven Statens strålevern Nettside Statens strålevern solarier Publikasjoner Veileder 3 Veileder

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Solarier/Krav-om-informasjon-ved-solarier1/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Krav om liste over arbeidstakarar under 18 år - Regelhjelp.no
  Arbeidsgivarar som sysselset personar under 18 år skal føre liste over dei Listene skal vere tilgjengelege for Arbeidstilsynet og for verneombod Relevante lenker Skjema for listeføring på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 12 12 om krav om listeføring av unge arbeidstakere Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Krav-om-liste-over-arbeidstakere-under-18-ar-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Krav til bioetanolpeiser/alkoholfyrte peiser - Regelhjelp.no
  farlig gods skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre Dette skal dokumenteres ved at bioetanolpeisen testes og tilfredsstiller kravene i den svenske SP metode 4160 eller annen standard for bioetanolpeiser Kontakt evt SINTEF NBL eller www sitac se Regelverk Brann og eksplosjonsvernloven 26 Bransjer som har tilleggsinformasjon Hotell og restaurantvirksomhet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Krav-til-bioetanolpeiseralkoholfyrte-peiser/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Krav til kompetanse og opplæring - tannlegetjenester - Regelhjelp.no
  apparatspesifikk opplæring og opplæring i strålevern på en systematisk måte Opplæring og kompetanse skal kunne dokumenteres Krav til kompetanse En dentalvirksomhet som driver med medisinsk strålebruk må ha Medisinsk kompetanse for å sikre at undersøkelsene er berettiget og optimalisert ut ifra den enkelte pasients individuelle forutsetninger I en dentalvirksomhet er det en som innehar medisinsk kompetanse som igjen også er medisinsk faglig ansvarlig og skal vurdere berettigelsen og sikre at undersøkelsene blir optimalisert Ved intraoral dentalradiografi er det en tannlege eller en tannpleier og ved ekstraoral dentalradiografi er det en tannlege med relevant og dokumenterbar kompetanse Spesiell kompetanse for å betjene apparatur Tannlege tannpleier og autorisert tannhelsesekretær kan bruke dentalapparat Ved bruk av Cone Beam CT CBCT se bransjespesifikk tekst Kompetanse i generelt strålevern Gjelder alle i virksomheten som er involvert i strålebruken Krav til Opplæring Kravet skal sikre at ansatte får apparatspesifikk opplæring med tanke på strålevern og opplæring i generelt strålevern Opplæring av den som skal bruke røntgenutstyr skal være systematisk og dokumentert Systematisk opplæring innebærer blant annet opplæring ved nyanskaffelser av apparatur opplæring av nyansatte og vikarer vedlikehold av den opplæring som allerede er gitt Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Tannleger/Krav-til-kompetanse-og-opplaring---tannlegetjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Krav til maskiner - Regelhjelp.no
  til bearbeiding av metallplater og profilar skal ha tryggleiksutstyr som hindrar skadar og ulykker ved ufrivillig berøring Det skal vere stoppinnretningar som skal hindre klem eller kuttskadar på hand eller fot Skal vere CE merkte Maskiner som er plasserte i EØS marknaden for første gong etter 1 januar 1995 skal vere CE merkte Maskiner og utstyr som er eldre skal likevel oppfylle krava til tryggleik i maskinforskrifta vedlegg 1 I prinsippet er kravet til tryggleik det same som for ei ny maskin For skjeremaskiner for termisk skjering som er tilkopla brenngass og oksygen gjeld også forskrift om sveising termisk skjæring termisk sprøyting kullbuemeisling lodding og sliping varmt arbeid Regelverk Arbeidsplassforskriften 7 1 om ventilasjon og prosessavsug Arbeidsplassforskriften 7 2 om resirkulering av luft i ventilasjonsanlegg Arbeidsplassforskriften 7 3 om utforming av prosessavsug Forskrift om utførelse av arbeid 10 5 om alminnelige plikter for arbeidsgiver ved bruk av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 12 4 om krav om systematisk kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg Forskrift om utførelse av arbeid 12 5 om krav om tiltak ved feil Forskrift om utførelse av arbeid 5 6 om iverksetting av tiltak mot brann og eksplosjonsfare ved varmt arbeid og iverksettelse av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Krav-til-maskiner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Krav til røntgenutstyret - tannlegetjenester - Regelhjelp.no
  relaterte lenker Utskrift Skriv ut Røntgenutstyret må kontrolleres og vedlikeholdes Det skal også være tilpasset bruksområdet Krav til røntgenapparatet Røntgenapparatet skal være tilpasset bruksområdet Det skal være CE merket og være i henhold til harmoniserte standarder fra Norsk Elektroteknisk komite NEK og Norsk Standardiseringsforbund Statens strålevern godkjenner ikke røntgenapparater De må oppfylle de nevnte kravene og det er den som anskaffer seg apparatet som må forsikre seg om at disse kravene er oppfylt Mottakskontroller og kvalitetskontroller Alt utstyr skal kontrolleres og vedlikeholdes Dere må gjøre mottakskontroll på utstyret før det tas i klinisk bruk I tillegg skal dere jevnlig utføre eller få utført kvalitetskontroller på røntgenutstyret En virksomhet må kunne dokumentere at kontrollene er utført på en systematisk måte Mottakskontrollen skal spesielt sikre at dosenivåer og bildekvalitet som er gitt i kravspesifikasjonene er oppfylt Statens Strålevern anbefaler at denne mottakskontrollen samkjøres med tilsvarende kontroll som gjelder for elektromedisinsk utstyr generelt Kvalitetskontrollene for røntgenapparater må inkludere kontroll av parametre som påvirker doser og bildekvalitet Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Tannleger/Krav-til-rontgenutstyret---tannlegetjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive