archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Meldeplikt for solariemodeller - Regelhjelp.no
  relaterte lenker Utskrift Skriv ut Alle solariemodeller som selges og brukes i Norge skal være meldt til Statens Strålevern Den som importerer eller forhandler solarier er ansvarlig for å gi melding med nødvendig dokumentasjon Alle solariemodeller skal meldes til Strålevernet Nye modeller kan ikke tas i bruk før de er offentliggjort på Strålevernets solarieoversikt på nettet Meldingen skal inneholde dokumentasjon med målinger av UV stråling teknisk dokumentasjon bruksanvisning på norsk med anbefaling om solingstider og merker på norsk i henhold til krav i strålevernforskriften Strålevernet skal også ha melding ved endringer på en solariemodell dersom det har betydning for strålingsnivået f eks nye rør og lampetyper i tillegg til endringer i navn eller annen identifikasjon av modellen Relevante lenker Elektronisk meldesystem EMS login tjeneste Solarieprøven Statens strålevern Nettside Statens strålevern solarier Publikasjoner Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soling i solarium Veileder 4 Veileder til solarieforhandlere og importører Regelverk Strålevernforskriften 36 Bransjer som har tilleggsinformasjon Frisør kroppspleie og helsestudio Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Solarier/Meldeplikt-for-solariemodeller1/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Meldeplikt for solarievirksomhet - Regelhjelp.no
  solstudio Meldeplikten gjelder alle som selger leier ut eller har gjort solarier tilgjengelige for publikum Det kan være rene solstudioer eller solarier ved siden av annen virksomhet som svømmehaller treningsstudio hoteller etc Meldingen skal minimum inneholde navn foretaksnummer og adresse på ansvarlig virksomheten Det må også fremkomme navn og adresse på virksomheten der solariene fysisk er plassert samt navn adresse og telefonnummer på eier og daglig ansvarlig Meldingen bør også inneholde navn og telefonnummer på en kontaktperson på stedet Ved utplasserte solarier kan eier av apparatet sende melding men virksomheten som har apparatene fysisk hos seg er ansvarlig for at melding blir sendt Meldingen skal i tillegg inneholde opplysninger om hvilke typer solariemodeller virksomheten har Virksomheten skal også melde endringer til Strålevernet slik som navneendring salg eller stengning av virksomheten Meldingen sendes elektronisk på meldeskjema se lenke nedenfor Fra 1 1 2016 skal meldingen inkludere en redegjørelse for systemet virksomheten har for alderskontroll Relevante lenker Elektronisk meldesystem EMS login tjeneste Nettside Statens strålevern solarier Regelverk Strålevernforskriften 12 om meldeplikt Strålevernforskriften 14 om nedleggelse driftsstans mv Strålevernforskriften 36 Bransjer som har tilleggsinformasjon Frisør kroppspleie og helsestudio Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Solarier/Meldeplikt-for-solarievirksomhet/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Meldeplikt for strålekilder og melding av endringer, nedleggelse, driftsstans mv. - Regelhjelp.no
  og e post er påkrevd ved registrering av ny virksomhet Virksomhetens adresse og annen kontaktinformasjon etterspørres også Når denne informasjonen er registrert kan dere melde inn strålekilder Innmelding av strålekilde i EMS Når virksomheten din er registrert kan du melde inn virksomhetens strålekilder Bruk meldeskjema for Teknisk røntgenapparat for innmelding av røntgenapparat og bruk meldeskjema for Kapslet radioaktiv kilde for innmelding av radioaktiv kilde Bruk ett skjema for hver strålekilde Ved registrering av strålekilder blir dere bl a bedt om å registrere opplysninger om fabrikat modellbetegnelse serienummer teknisk spesifikasjon av strålekilden årgang anskaffelsestidspunkt forhandler bruksområde plassering skjerming og returordning Endring av tidligere innsendte opplysninger om strålekilde i EMS Endringsmelding skal benyttes til å endre opplysninger om tidligere innsendte meldinger i EMS Bl a meldes følgende som endringsmelding Rette opp feil mangelfulle opplysninger som tidligere er registrert om en strålekilde Flytting av utstyr til et nytt monteringssted Utstyret tas ut av bruk eller lånes ut til andre for en lengre periode Salg av utstyr Avhending av utstyr eller retur til forhandler Ved feilregistrering slik at den opprinnelige innsendte meldingen skal utgå Endringsmeldinger sendes inn ved å bruke E en for aktuelt meldenummer se eksempel nedenfor Oppdatering av virksomhetsinformasjon i EMS Dere er selv ansvarlig for at informasjon som er registrert på dere i EMS alltid er oppdatert og korrekt Husk også å registrere adresseendringer og bytte av strålevernkoordinator i EMS i tillegg til at endringer om utstyret oppdateres se ovenfor Det anbefales en årlig gjennomgang av strålekildene slik at Statens strålevern og dere selv alltid har oppdatert informasjon tilgjengelig EMS kan benyttes som virksomhetens egen oversikt over meldepliktige kilder Navneendring nedleggelse driftsstans mv Dere må sende brev eller e post til Strålevernet ved navneendring overdragelse driftsstans eller nedleggelse av virksomhet Den som ønsker å starte opp igjen virksomhet som har vært

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Meldeplikt-for-stralekilder-og-melding-av-endringer-nedleggelse-driftsstans-mv/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Meldeplikt for virksomheter som bruker eller skal ta i bruk laserklasse 4 eller IPL-utstyr - Regelhjelp.no
  Utskrift Skriv ut Anskaffelse av laserklasse 4 eller IPL utstyr skal meldes til Statens strålevern før kilden kan tas i bruk Virksomheter som skal anskaffe eller ta i bruk laser klasse 4 eller IPL apparatur skal sende melding til Statens strålevern før kilden anskaffes Laser eller IPL kan ikke tas i bruk før dere har fått bekreftelse på at Strålevernet har mottatt meldingen Meldingen skal minimum inneholde navn foretaksnummer og adresse på ansvarlig virksomhet Meldinger skal fortrinnsvis sendes inn elektronisk se https kilderegistrering stralevernet no Bruk skjema for laser Virksomheten skal også melde endringer til Strålevernet slik som navneendring på virksomheten salg eller stengning Publikasjoner Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Regelverk Strålevernforskriften 12 om meldeplikt Strålevernforskriften 15 om internkontroll kompetanse instrukser og prosedyrer Strålevernforskriften 19 om varslingsplikt Strålevernforskriften 35 om bruk av sterke ikke ioniserende kilder Strålevernforskriften 42 om kompetansekrav Strålevernforskriften 43 om opplæring i strålevern og medisinsk strålebruk Strålevernforskriften 44 om kompetansekrav innen medisinsk fysikk Strålevernforskriften 45 om kompetanse for å betjene apparatur for medisinsk strålebruk Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Solarier/Meldeplikt-for-virksomheter-som-bruker-eller-skal-ta-i-bruk-laserklasse-4-eller-IPL-utstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Melding og godkjenning - solarier, frisør- og hudpleiesalonger - Regelhjelp.no
  til kommunen før dere tar i bruk lokaler Enkelte aktiviteter krever egen godkjenning Før dere tar lokaler i bruk til solarium frisør eller hudpleievirksomhet må dere melde fra til kommunen Tatovering og hulltaking krever egen godkjenning Regelverk Forskrift om hygienekrav for frisør hudpleie tatoverings og hulltakingsvirksomhet m v Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Kommunen Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Melding-til-kommunen---solarier-frisor--og-hudpleiesalonger/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Melding til kommunen - offentlig tilgjengelige forsamlingslokaler og andre virksomheter - Regelhjelp.no
  sende melding til kommunen Dersom virksomheten har et offentlig tilgjengelig forsamlingslokale skal dere før oppstart og ved vesentlige endringer og utvidelser sende melding til kommunen Det samme gjelder andre virksomheter lokaler og tiltak der offentligheten har tilgang og mange mennesker samles se 14 i forskrift om miljørettet helsevern Publikasjoner Veileder i miljørettet helsevern Regelverk Forskrift om miljørettet helsevern Bransjer som har tilleggsinformasjon Drift av underholdningsvirksomhet Hotell og restaurantvirksomhet Tilsynsmyndighet Har

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Helsetilsynet/Emner/Offentlige-forsamlingslokaler---melding-til-kommunen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Melding til kommunen om endringer ved serveringssteder - Regelhjelp.no
  oversikt over alle forhold ved serveringsstedet Uten ugrunnet opphold må du derfor melde fra om skifte av daglig leder endringer i den personkretsen som er omfattet av vandelskravet for eksempel ved salg av større eierandeler i et selskap som driver serveringsvirksomhet eller ved endringer i ekteskaps eller samboerforhold innstilt drift av serveringsstedet Meldingen skal inneholde nødvendig dokumentasjon for at kommunen skal kunne behandle endringen se søknad om bevilling Regelverk Serveringsloven

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/narings-og-fiskeridepartementet/Emner/Melding-til-kommunen-ved-endringer-ved-serveringssteder/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Mellombels tilsetjing - Regelhjelp.no
  tillate i desse hovudtilfella når typen arbeid tilseier det og arbeidet skil seg frå det arbeidet som ordinært blir utført i bedrifta sesongarbeid til dømes innan næringsmiddelindustrien og turistnæringa Mellombels tilsetjingar for å hauste frukt og bær guide turistar vere julenisse i desember eller servere på uterestaurantar om sommaren vil til dømes vere tillate Dei ordinære løpande oppgåvene i bedrifta skal ikkje utførast av mellombels tilsette Generelle svingingar i marknaden til dømes ordretilgang er ikkje tilstrekkeleg grunn til å kunne tilsetje nokon mellombels men dersom det skulle førekomme uføresette situasjonar som gir kortvarige toppar i arbeidsmengda vil mellombels tilsetjing for å dekkje opp dette vere i orden praksisarbeid opplæring i eit fag vikariat Det må vikarierast for bestemte personar til dømes ved sjukdom ferie eller permisjonar deltakarar i arbeidsmarknadstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeidsmarknadsetaten den øvste leiaren i verksemda kan tilsetjast på åremål enkelte stillingar innanfor idretten idrettsutøvarar trenarar dommarar og andre leiarar innan den organiserte idretten arbeid innanfor kunst forsking eller idrett etter tariffavtale inngått mellom ein landsomfattande arbeidstakarorganisasjon og ein arbeidsgivar Arbeidstilhøvet tek automatisk slutt når det avtalte tidsrommet er over eller arbeidet er utført med mindre det er avtalt noko anna Regelverk Arbeidsmiljøloven 14

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Midlertidig-ansettelse-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive