archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nikkel i produkter - Regelhjelp.no
  overholdes Strengere regler for nikkel før sår gror Det er strengere regler for stikkere som settes i nylagde hull i ørene eller andre deler av kroppen enn for pynt til å bruke i hullene når såret har grodd For stikkere som skal settes i nylagde hull gjelder en migrasjonsgrense utlekkingsgrense på 0 2 m g Ni cm2 per uke For ørepynt som skal brukes etter at hullet er leget kan utlekkingen maksimalt være 0 5 m g Ni cm2 per uke Denne siste utlekkingsraten gjelder også andre produkter som kan komme i langvarig kontakt med huden som for eksempel andre smykker knapper glidelåser klokker og brilleinnfatninger Produkter som ikke overholder disse grensene er forbudt Produkter med annet belegg enn nikkel For produkter som er dekket med et annet belegg enn nikkel gjelder at belegget må sikre at det i minst to år ved normal bruk ikke avgis mer nikkel enn 0 5 m g cm2 per uke Enhver som produserer importerer selger eller yrkesmessig bruker denne type produkter må kunne dokumentere ved hjelp av analysebevis at produktene overholder bestemmelsene For produkter uten ekstra belegg skal analysemetode NS EN 1811 benyttes For produkter med belegg skal analysemetode NS EN 12471 NS

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Nikkel-i-produkter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen - Regelhjelp.no
  brukarstaden for desse kjemikaliane Verksemda må velje nødhjelpsutstyr ut frå kva kjemikaliar de nyttar på arbeidsplassen og aktivitetane i verksemda Nødhjelpsutstyret må vere plassert lett tilgjengeleg og vere kjent for alle arbeidstakarar som kan få bruk for det Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Bransjer som har tilleggsinformasjon Vaskeri og renseri Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Nodhjelpsutstyr-pa-arbeidsplassen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen i landbruket - Regelhjelp.no
  for desse kjemikaliane Aktuelt nødhjelpsutstyr kan vere nøddusj utstyr til å skylje auga med og andedrettsvern Eigaren eller drivaren må velje nødhjelpsutstyr ut frå kva kjemikaliar som blir nytta og aktivitetane i verksemda Nødhjelpsutstyret må vere plassert lett tilgjengeleg for alle som kan få bruk for det Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Nodhjelpsutstyr-pa-arbeidsplassen-i-landbruket/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nødstopp - arbeidsutstyr og maskiner - Regelhjelp.no
  lett tilgjengelige betjeningsinnretninger Den skal stanse den farlige prosessen så raskt som mulig Det skal ikke være mulig å sperre nødstoppen uten at stoppfunksjonen utløses Nødstoppen skal bare kunne frigjøres ved en tilsiktet handling Frigjøring av nødstoppen skal ikke føre til at maskinen begynner å gå igjen men gjøre det mulig å starte maskinen på nytt Regelverk Forskrift om maskiner Vedlegg 1 pkt 1 2 4 3 om nødstopp Forskrift

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Nodstopp---arbeidsutstyr-og-maskiner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Oljeholdig avløpsvann og vaske- og avfettingsmidler - Regelhjelp.no
  at også andre lignende virksomheter med utslipp av oljeholdig avløpsvann skal omfattes av dette regelverket Hva er oljeholdig avløpsvann Med oljeholdig avløpsvann menes spillvann og overvann som inneholder motorolje smørefett parafin white spirit bensin og lignende Du må søke kommunen om utslipp Hvis du har utvidet bygget om eller startet en ny virksomhet som gir utslipp av oljeholdig avløpsvann og som omfattes av regler om utslipp av oljeholdig avløpsvann skal du søke kommunen om tillatelse til utslipp Hvis du har installert oljeutskiller eller tilsvarende renseutstyr skal det kun brukes vaske og avfettingsmidler som gir hurtigseparerende oljeemulsjon Hvis du ikke har slikt renseutstyr kan fylkesmannen nekte bruk av petroleumsbaserte avfettingsmidler dersom avfettingsmidlene føres til avløp Hvis det etter en samlet vurdering gis tillatelse til utslipp skal denne dersom ikke annet blir bestemt gis i henhold til retningslinjer for dimensjonering utførelse og drift av renseanlegg for oljeholdig avløpsvann Ta kontakt med fylkesmannen hvis du er i tvil om hvem du skal henvende deg til i ditt tilfelle Endringer i regelverket Fra 2007 gjelder nye regler i forurensningsforskriften kapittel 15 Konsentrasjonen av olje i avløpsvannet skal være maksimalt 50 mg l Det skal søkes kommunen om tilltatelse til påslipp se forskriften for detaljer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Oljeholdig-avlopsvann-og-vaske--og-avfettingsmidler/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Omstilling på arbeidsplassen - Regelhjelp.no
  for arbeidstakernes arbeidssituasjon Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon skal arbeidsgiver sørge for den informasjon medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 2 3 om omstillingsprosesser Bransjer som har tilleggsinformasjon Vannforsyning oppsamling distribusjon og rensing av vann Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Omstilling-pa-arbeidsplassen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Oppbevaring av kjemikalier i landbruket - Regelhjelp.no
  Kjemikalier skal lagres på et luftig avlåst merket rom eller i skap Oppbevaring omfatter også håndtering av kjemisk avfall Beholdere med kjemikalier bør holdes lukket slik at det ikke blir avdunsting til omgivelsene Det er også viktig at lorester filler eller annet som kan inneholde kjemikalier ikke ligger åpent Oppbevaring i arbeidslokaler og lagerrom Det bør ikke oppbevares større mengder kjemikalier i arbeidslokalene enn dagsbehovet Det bør derfor være lagerrom eller lagerskap for kjemikalier ved virksomheten Lagerrommet bør være mekanisk ventilert I lagerrommet bør det bare utføres arbeid som har tilknytning til lagerhold Som eier eller driver må du vurdere spesielle behov for emballering mengdebegrensninger avlåsing med mer Du må også vurdere eventuelle farer ved samlagring av kjemikalier Kjemikalier som lagres utendørs bør beskyttes mot nedbør og mot uvedkommende Noen aktuelle spørsmål Er HMS databladets pkt 7 vurdert Trenger virksomheten eget lagerrom Består emballasje og hyller av egnet materiale Er det tatt hensyn til reaksjoner giftighet og brann eksplosjonsfare ved samlagring av ulike kjemikalier Bør kjemikaliene i virksomheten oppbevares innelåst Er kjemikalier som lagres utendørs avlåst for uvedkommende Bransjer som har tilleggsinformasjon Jordbruk Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Oppbevaring-av-kjemikalier-i-landbruket/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Oppbevaring av radioaktive kilder - Regelhjelp.no
  på oppbevaringsplassen Oppbevaringsplassen skal være sikret mot adgang fra uvedkommende Oppbevaringsplassen skal være merket med fareskilt mot ioniserende stråling strålepropellen Strålenivået utenfor oppbevaringsplassen ikke overstiger 7 5 µSv t Radioaktive kilder ikke oppbevares sammen med eksplosiver sterkt brennbare stoffer eller i korrosivt miljø Regelverk Strålevernforskriften 24 om oppbevaring av radioaktive strålekilder inntil de kasseres Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Oppbevaring-av-radioaktive-kilder/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive