archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Personlig verneutstyr (PVU) for arbeidstaker - Regelhjelp.no
  at tiltak er iverksatt skal arbeidstaker benytte personlig verneutstyr for å fjerne gjenværende fare Kan ikke erstatte vernetiltak Personlig verneutstyr er ikke noen fullgod erstatning for andre vernetiltak og må ikke oppfattes som en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem Det vil imidlertid som tillegg til andre forholdsregler og som ekstrasikring være nødvendig i mange tilfeller Behov avgjør hvilket utstyr Innkjøp av riktig personlig verneutstyr er viktig men først må du som arbeidsgiver kartlegge hvilke spesielle krav det må oppfylle i din virksomhet Deretter kan tilbud innhentes fra anerkjente og kompetente produsenter eller forhandlere Virksomhetens arbeidstakere har plikt til å bruke påbudt verneutstyr Eget regelverk Det finnes et eget regelverk Forskrift om konstruksjon utforming og produksjon av personlig verneutstyr best nr 523 som gjelder for produsenter importører og forhandlere av personlig verneutstyr Du må forsikre deg om at leverandøren er kjent med det og at verneutstyret er CE merket Det skal følge med bruksanvisning på norsk Denne skal være tilgjengelig for arbeidstakerne Arbeidstakerne har plikt til å bruke påbudt verneutstyr Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning til kjemikalieforskriften Personlig verneutstyr på arbeidstilsynet no Faktaside om hansker ved håndtering av kjemikalier på arbeidstilsynet no Faktaside om personlig verneutstyr på arbeidstilsynet no Publikasjoner Orientering Åndedrettsvern på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 2 3 om arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsmiljøloven 3 2 2 om særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten Forskrift om konstruksjon utforming og produksjon av personlig verneutstyr Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 15 1 om gjennomgående krav om bruk av personlig verneutstyr Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 15 3 om krav til personlig verneutstyr Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering Forskrift om organisering ledelse og medvirkning kapittel 15 Bruk av personlig verneutstyr Bransjer som har tilleggsinformasjon Avfall og gjenvinning Avløpsbransjen Bensinstasjoner Bergverksdrift Bygging og reparasjon av skip båter

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Personlig-verneutstyr-for-arbeidstaker-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Personlig verneutstyr i landbruket - Regelhjelp.no
  isoleres eller avskjermes ved hjelp av tekniske installasjoner ved å utføre arbeidet på en annen måte ved å ta i bruk arbeidsutstyr eller velge annet arbeidsutstyr Hvis det fremdeles medfører en helsemessig fare å utføre arbeid etter at tiltak er iverksatt skal det benyttes personlig verneutstyr for å fjerne gjenværende fare Personlig verneutstyr løser ikke arbeidsmiljøproblemer Personlig verneutstyr er ikke noen fullgod erstatning for andre vernetiltak og må ikke oppfattes som en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem Det vil imidlertid som tillegg til andre forholdsregler og som ekstrasikring være nødvendig i mange tilfeller Hvilke krav gjelder din virksomhet Innkjøp av riktig personlig verneutstyr er viktig men først må du som eier eller driver kartlegge hvilke spesielle krav som må oppfylles i din virksomhet Eget regelverk for produsenter importører og forhandlere Det finnes et eget regelverk som gjelder for produsenter importører og forhandlere av personlig verneutstyr Se under regelverk Du må forsikre deg om at leverandøren er kjent med det og at verneutstyret er CE merket Det skal følge med bruksanvisning på norsk Den som arbeider har plikt til å bruke påbudt verneutstyr Regelverk Arbeidsplassforskriften 1 3 om hvem forskriften retter seg mot Forskrift om konstruksjon utforming og produksjon av personlig

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Personlig-verneutstyr-i-landbruket/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Personlig verneutstyr ved smittefare - Regelhjelp.no
  hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr i tillegg Arbeidstøy Hensiktsmessig arbeidstøy skal benyttes for å beskytte hud og evt privattøy Både forurenset arbeidstøy og personlig verneutstyr skal tas av når arbeidsområdet forlates og oppbevares atskilt fra annet tøy og utstyr Hansker skal benyttes ved alt arbeid som innebærer smittefare ved direkte hudkontakt Det er viktig at det velges riktig type hanske også ut fra eventuelle kjemikalier og fysiske påvirkninger som arbeidstakeren utsettes for i tillegg Det er også viktig å velge hansker som er minst mulig allergifremkallende Latekshansker gir generelt god beskyttelse mot smitte men kan medføre allergi Det kan også være aktuelt å bruke åndedrettsvern for å beskytte mot luftbåren smitte I de fleste situasjoner vil en filtrerende halvmaske med P3 filter gi god beskyttelse Kirurgisk munnbind gir ikke tilstrekkelig beskyttelse Oppbevaring renhold og opplæring Riktig oppbevaring renhold og vedlikehold er avgjørende for beskyttelse ved bruk av personlig verneutstyr Arbeidstakerne skal ha opplæring om dette Arbeidstakerne skal også ha opplæring om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot og når dette skal brukes Relevante lenker Arbeidstilsynets veiledning om biologiske faktorer kap 6 Vernetiltak Publikasjoner Veiledning om biologiske faktorer på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsplassforskriften 8 2 hygiene og rengjøring Forskrift om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Personlig-verneutstyr-ved-smittefare/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Personlig verneutstyr, annet sikkerhetsutstyr og skjerming av lokaler - Regelhjelp.no
  sikkerhetsutstyr og sikkerhetsfunksjoner fungerer etter hensikten Aktuelt sikkerhetsutstyr kan være Personlig verneutstyr som blygummiforklær transportable skjermer pipetellere m m Tekniske sikkerhetssystemer som avbryter bestrålingen dersom dør eller sperrer åpnes Nødstoppbrytere og varselskilt med opplysende tekst om at stråling genereres Strålevernmonitorer komtanimeringsmonitorer m m Spesialverktøy skjermingsbeholdere m m Dere skal planlegge og utøve strålebruken slik at ansatte og andre personer eksponeres for minst mulig stråling Eksponering til allmennheten fra deres virksomhet skal ikke føre til at individ blir eksponert for mer enn 0 25 mSv per år Kontorpersonell teknisk personell og andre arbeidstakere der eksponering ikke er en påregnelig del av yrkesutøvelsen regnes som en del av allmennheten Yrkeseksponerte arbeidstakere dvs de som har arbeidsoppgaver direkte knyttet til bruken av strålekildene kan ikke utsettes for stråledoser større enn 1 mSv per år utenfor kontrollert eller overvåket område se Klassifisering og merking av arbeidsplassen Stråleskjerming skal finnes der det er nødvendig For noen typer strålebruk innebærer dette at ekstra skjerming må bygges inn i vegger Andre steder kan det være nødvendig å skjerme benker avtrekkskap o l Dere må også vurdere behovet for skjerming av tak gulv dører og vinduer Bransjer som har tilleggsinformasjon Anleggsbransjen Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Personlig-verneutstyr-annet-sikkerhetsutstyr-og-skjerming-av-lokaler/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Personløfter - Regelhjelp.no
  løft av personer ved bruk av arbeidsutstyr Løft av personer skal som hovedregel bare skje ved hjelp av arbeidsutstyr og en plattform kurv som er beregnet for dette formålet Dette innebærer at arbeidsutstyret og plattformen skal oppfylle maskinforskriftens krav Unntaksvis kan løft av personer utføres med arbeidsutstyr som ikke oppfyller maskinforskriftens krav For slike løft forutsettes det at arbeidet medfører liten risiko og er av kortvarig karakter Dispensasjon Det skal søkes Arbeidstilsynet om dispensasjon hvis en skal bruke ikke godkjent utstyr til personløft og det ikke er tale om unntaksvis løft Du kan lese mer om hvilke vilkår som settes for dispensasjon på Arbeidstilsynets nettsider Må kunne betjenes enkelt Plattformen skal som hovedregel ha betjeningsinnretninger om bord Nødvendig opplæring Det er krav til dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr for løft av personer Personer som løftes skal også sikres ved at nødvendig informasjon og opplæring er gitt Krav om sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret Det er krav om årlig sakkyndig kontroll av personløftere og for ikke typegodkjent utstyr der dette er aktuelt Arbeidsgivers ansvar Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at det er fullt forsvarlig å foreta løft av personer Relevante lenker Faktaside om personløft på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om maskiner Vedlegg IV nr 17 Forskrift om utførelse av arbeid 10 1 om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk Forskrift om utførelse av arbeid 10 2 om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr Forskrift om utførelse av arbeid 13 1 om arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll Forskrift om utførelse av arbeid 18 4 om mobilt eller flyttbart arbeidsutstyr til løfting av last Forskrift om utførelse av arbeid 18 5 om bruk av arbeidsutstyr til å løfte fritt hengende last Forskrift om utførelse av arbeid 18 6 om tiltak ved løfteoperasjoner Forskrift

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Personlofter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Planlegging av varmt arbeid - Regelhjelp.no
  vurdere risiko ved alle påvirkninger som kan føre til helseskader hos arbeidstaker Eksempler er skadelig stråling farlig elektrisk spenning sprut og annet Arbeidsgivers ansvar Arbeidsgiveren skal skaffe seg kunnskap om hvilke stoffer som kan forurense arbeidsatmosfæren fra tilsettmaterialer grunnmaterialer overflatebehandling oksidasjonshindrende midler og gasser Som arbeidsgiver skal du planlegge arbeidsoperasjonene slik at man i størst mulig grad unngår arbeid i trange rom eller situasjoner hvor det er vanskelig å oppnå tilstrekkelig ventilasjon Må redusere luftforurensning Overflatebehandling arbeidsmetoder tilsettmaterialer rengjøring og annet skal velges slik at luftforurensningen så langt det er praktisk mulig reduseres Det må dokumenteres at slike forhold er vurdert herunder valg av verneutstyr Publikasjoner Kjemisk helsefare ved sveising på arbeidstilsynet no Veiledning om varmt arbeid best nr 560 Regelverk Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid 5 1 om risikovurdering ved arbeid hvor det nyttes eller utvikles varme ved utførelse av arbeid varmt arbeid Forskrift om utførelse av arbeid 5 2 om kartlegging av forurensninger i arbeidsatmosfæren ved varmt arbeid Forskrift om utførelse av arbeid 5 5 om planlegging og iverksetting av tiltak ved varmt arbeid Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Planlegging-av-varmt-arbeid/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Planlegging og overvåking ved bruk av tau - Regelhjelp.no
  to personer tilstede på arbeidsplassen Den ene kan være nede på bakken men må kunne ha kontakt med den som arbeider i tausystemet slik at vedkommende kan starte redning umiddelbart ved behov Nødvendig redningsutstyr skal være tilgjengelig Alle som kan komme opp i situasjoner hvor det kreves at de skal redde andre skal være opplært til dette med teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 17

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Planlegging-og-overvaking-ved-bruk-av-tau/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Planlegging og riggplan av byggeplassen - Regelhjelp.no
  på riggplanen for byggeplassen På riggplanen angis blant annet områder for oppstilling av maskiner og annet arbeidsutstyr områder for lagerbrakker verksted sted for brakkeriggen oversikt over ferdselsveier transportveier område for lasting og lossing mv Veier Ferdselsveier og transportveier bør holdes atskilt og angis på riggplanen Dersom det ikke er mulig å holde ferdselsveier og transportveier atskilt planlegges og iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak før arbeidene starter Tiltak kan være avsperring med gjerder

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Planlegging-og-riggplan-av-byggeplassen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive