archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Plassering og oppstilling av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  brukes uten fare for skade på liv og helse Arbeidssituasjonen skal være fullt forsvarlig for arbeidstakerne Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 1 om generelle krav til arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøloven 4 4 2 om krav til det fysiske arbeidsmiljøet Arbeidsplassforskriften 2 1 om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 10 1 om planlegging og tilrettelegging av arbeidet Forskrift om utførelse av arbeid 11 1 om plassering oppstilling

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Plassering-og-oppstilling-av-arbeidsutstyr-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Plassering og utforming av rørsystem for gass - Regelhjelp.no
  eier eller bruker av anlegget må fremlegge Det er gitt veiledning for hva slags utstrekning et område med arealmessige begrensinger har i forskrift om transport av petroleum i rørledning over land og i temaveiledning om transport av naturgass og lignende i rørledning av polyetylen Les mer om arealmessige begrensinger i veiledningene under Plassering av rørsystemet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler følgende overdekning av rørledninger 1 0 m i ubebygd område 0 8 m i gate i bebygd område 0 6 m i bebygd område også gang og sykkelstier samt for grøft utsprengt i fjell Ytterligere anbefalinger i tilknytning til nedgravingen finner du i temaveiledning om transport av naturgass og lignende i rørledning av polyetylen kap 3 Her finner du også informasjon om spesielle forholdsregner du må ta ved føring av gassledning under vann Publikasjoner Temaveiledning om transport og distribusjon av petroleum i rørledning over land Veiledning til forskrift 8 juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Regelverk Forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Nettsiden

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Direktoratet-for-samfunnssikkerhet-og-beredskap-DSB-/Emner/Brann--og-eksplosjonsvern/Plassering-og-utforming-av-rorsystem-for-gass/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Plastprodukter med helse- og miljøfarlige kjemikalier, omsetningsrestriksjoner - Regelhjelp.no
  forbudt i fargestoffer i svært mange ulike plasttyper og som stabilisator i PVC plast i en rekke produktgrupper REACH vedlegg XVII post 23 Kortkjedete klorparafiner Omsetning av produkter som inneholder mer enn 0 1 vektprosent kortkjedete klorparafiner er forbudt REACH vedlegg XVII post 42 Bromerte flammehemmere D et er forbudt å produsere importere eksportere og omsette produkter eller flammehemmende deler av produkter som inneholder 0 1 vektprosent eller mer av penta og okta BDE REACH vedlegg XVII post 44 og 45 og produktforskriften 2 30 Det er tilsvarende forbud mot bruk av deka BDE Produktforskriften 2 7 Plastemballasje Det er begrensninger til innhold av tungmetaller i emballasje Produktforskriften 2 15 Elektriske og elektroniske produkter Det er særskilt regulering av enkelte stoffer i EE produkter og krav til merking og informasjon Les mer Ftalater brukes som mykner i plast særlig i PVC Ftalater i leketøy og barneprodukter for barn under 36 måneder er forbudt Les mer Leketøy er også regulert gjennom leketøysforskriften Les mer om kjemiske stoffer i leketøy Oversikt over regulerte stoffer og produkter i produktforskriften og REACH vedlegg XVII På nettstedet miljodirektoratet no finner du en oversikt over stoffer stoffblandinger og produktgrupper som er regulert i produktforskriften og REACH

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Plastprodukter-med-helse--og-miljofarlige-kjemikalier-omsetningsrestriksjoner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Plikt til å unngå forurensning - Regelhjelp.no
  å hindre at den inntrer Har forurensningen skjedd skal den ansvarlige sørge for tiltak for å stanse fjerne eller begrense virkningen av den Med forurensning forstås tilførsel av fast stoff væske eller gass til luft vann eller i grunnen støy og rystelser påvirkning av temperaturen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet Regelverk Forurensningsloven 6 og 7 Bransjer som har tilleggsinformasjon Avløpsbransjen Jordbruk Produksjon av glass

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Plikt-til-a-unnga-forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Plikt til å unngå radioaktiv forurensning - Regelhjelp.no
  skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift Ved fare for radioaktiv forurensning skal den ansvarlige sørge for tiltak for å hindre at den inntrer Har forurensningen skjedd skal den ansvarlige sørge for tiltak for å stanse fjerne eller begrense virkningen av den Med radioaktiv forurensning forstås Stråling fra radioaktive stoffer til miljøet eller tilførsel av radioaktive stoffer som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet Regelverk

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Solarier/Plikt-til-a-unnga-radioaktiv-forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Plikt til å unngå radioaktiv forurensning - Regelhjelp.no
  ut Ingen har lov til å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til loven en tillatelse etter loven eller etter forskrift Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til loven en tillatelse etter loven eller etter forskrift Ved fare for radioaktiv forurensning skal den ansvarlige sørge for tiltak for å hindre at forurensning inntrer Har forurensningen skjedd skal den ansvarlige sørge for tiltak for å stanse fjerne eller begrense virkningen av den Med radioaktiv forurensning forstås Stråling fra radioaktive stoffer til miljøet eller tilførsel av radioaktive stoffer som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet Regelverk Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall 4 om tillatelse til radioaktiv forurensning Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall 6 om hva som forstås med forurensning Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall 7 om plikt til å unngå forurensning Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Plikt-til-a-unnga-radioaktiv-forurensning/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Plikter til den som håndterer radioaktivt avfall - Regelhjelp.no
  Videre skal gjenpart av utfylt deklarasjonsskjema oversendes Norsas innen den 15 i etterfølgende måned Den som håndterer radioaktivt avfall skal årlig rapportere om avfallet til Statens strålevern etter nærmere fastsatte retningslinjer eller i henhold til krav fastsatt i tillatelse Publikasjoner Retningslinjer for årlig rapportering til Statens strålevern for virksomheter som håndterer radioaktivt avfall Regelverk Avfallsforskriften 16 10 om plikter for den som håndterer radioaktivt avfall Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Plikter-til-den-som-handterer-radioaktivt-avfall-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Politiets stenging av serveringssted - Regelhjelp.no
  å stanse forstyrrelse av offentlig ro og orden eller for å ivareta folks sikkerhet Politiet kan også stenge stedet hvis det er nødvendig for å stanse eller forhindre et lovbrudd Politiet skal stenge et serveringssted som mangler bevilling Regelverk Serveringsloven 17 Politiets adgang til midlertidig stenging av serveringssted Serveringsloven 20 Politiets stenging av serveringssted Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Politiet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/narings-og-fiskeridepartementet/Emner/Politiets-stenging-av-serveringssted/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive