archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Reingjeringsmiddel – innhald av helse- og miljøfarlege kjemikalier, merking og emballering - Regelhjelp.no
  skal i tillegg vere påført opplysningar om innhald av visse stoff jf produktforskrifta 2 14 Det er særskilde krav til merking av vaskemiddel som inneheld fosfor sjå nedanfor All merking på vaske og reingjøringsmiddel skal vere på norsk Krav til innhald Fosforinnhald Det er forbode å produsere importere og omsetje reingjeringsmiddel med fosfor utover fastsette grenser Det er ulike grenser for fosforinnhald for ulike typar vaskemiddel Vaskemiddel med fosfor skal merkjast med informasjon om fosfatinnhald jf produktforskrifta 2 12 og 2 13 Nonylfenol Det er forbode å produsere importere omsetje og bruke nonylfenol og nonylfenoletoksilat i konsentrasjonar på 0 1 vektprosent eller meir til reingjering Det er unntak for mellom anna reingjering for kjemisk reinsing i kontrollerte lukka system og i spesielle reingjeringssystem der reingjeringsmiddelet blir attvunne eller forbrunne jf REACH vedlegg XVII post 46 Oktylfenol Det er forbode å produsere importere omsetje og bruke reingjeringsmiddel med oktylfenol og oktylfenoletoksilat jf produktforskrifta 2 5 Tensid Det er forbode å produsere importere og omsetje reingjeringsmiddel med tensid som ikkje er fullstendig biologisk nedbrytbare jf produktforskrifta 2 14 Kjemikaliane DEGBE og DEGME e r strengt regulerte i reingjeringsmiddel til forbrukarar jf REACH vedlegg XVII post 54 og 55 Les mer om klassifisering

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/miljodirektoratet/Emner/Rengjoringsmidler--innhold-av-helse--og-miljofarlige-kjemikalier-merking-og-emballering-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Rekkverk - Regelhjelp.no
  måte Rekkverk skal bestå av håndlist og knelist Håndlist skal ha overkant 1 meter og knelist 50 cm over gulv Regelverk Arbeidsplassforskriften 1 3 om hvem forskriften retter seg mot Forskrift om utførelse av arbeid 1 3 om hvem forskriften retter seg mot Bransjer som har tilleggsinformasjon Jordbruk Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Rekkverk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Rengjøring av produksjonsutstyr - vern av arbeidstaker - Regelhjelp.no
  For eksempel når det gjelder innvendig rengjøring av tanker er det viktig å iverksette sikkerhetstiltak for å kontrollere om det er tilstrekkelig tilgang til oksygen og å vurdere om det er nødvendig å bruke sikkerhetsutstyr som sele åndedrettsvern med frisklufttilførsel osv Regelverk Arbeidsmiljøloven 3 2 1 a om særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten Arbeidsmiljøloven 3 2 2 om særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten Arbeidsmiljøloven 3 2 3 om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Rengjoring-av-produksjonsutstyr---vern-av-arbeidstaker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Rengjøring av tanker - Regelhjelp.no
  Ved rengjøring må du påse at tank rom rørledningssystem med ventiler slambokser coiler pumper filtre og eventuelt varmespiraler tømmes så omhyggelig som mulig og spyles med vann eller rengjøres på annen effektiv måte Da blir rester av brannfarlige varer slam og rustkaker jernsulfid i størst mulig omfang fjernet Deretter skal tankene gjennomluftes såkalt mekanisk ventilasjon Regelverk Forskrift om administrative ordninger 11 1 om registrering av kontrollører som utsteder av arbeidssertifikat

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Rengjoring-av-tanker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Reparasjoner, ombygging og vedlikehold av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  arbeidsutstyr bare utføres av spesielt utvalgte arbeidstakere som har fått nødvendig spesialopplæring til å utføre slikt arbeid Arbeidsutstyr skal ikke tas i bruk dersom feilen slitasjen eller skaden kan medføre fare ved bruk Arbeidsinstruks fra arbeidsgiver Reparasjoner ombygninger og modifikasjoner skal utføres av person som har dette som en del av sine arbeidsoppgaver De skal ha skriftlig arbeidsinstruks relevant instruksjon og øvelse i arbeidene som skal utføres Hvis arbeidene uføres ute på en anleggsplass må arbeidsgiveren ta hensyn til dette ved å stille nødvendige hjelpemidler til rådighet Det skal fremgå av arbeidsinstruksen hvordan arbeidet skal utføres Opplæring i vedlikehold All opplæring i bruk av arbeidsutstyr skal også omfatte opplæring i nødvendig vedlikehold Hvis vedlikehold medfører særlig fare skal du som arbeidsgiver sørge for å utarbeide en skriftlig arbeidsinstruks samt å treffe nødvendige tiltak Slike tiltak kan som for eksempel være verneinnretninger mot gjenværende farer Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 11 2 om arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare ved bruk Forskrift om utførelse av arbeid 12 3 om krav til systematisk kontroll og vedlikehold Krav til utførelsen av vedlikeholdsarbeid av arbeidsutstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Reparasjoner-ombygging-og-vedlikehold-av-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Reparasjoner, ombygging og vedlikehold av arbeidsutstyr i landbruket - Regelhjelp.no
  lenker Utskrift Skriv ut Som eier eller driver har du ansvar for at reparasjoner ombygging og vedlikehold av arbeidsutstyr bare utføres av spesielt utvalgte personer som har fått nødvendig spesialopplæring til å utføre slikt arbeid Arbeidsutstyr skal ikke tas i bruk dersom feilen slitasjen eller skaden kan medføre fare ved bruk Reparasjoner ombygninger og modifikasjoner skal utføres av personer som har dette som en del av sine arbeidsoppgaver De skal ha skriftlig arbeidsinstruks relevant instruksjon og øvelse i arbeidene som skal utføres All opplæring i bruk av arbeidsutstyr skal også omfatte opplæring i nødvendig vedlikehold Hvis vedlikehold medfører særlig fare skal du som eier eller driver sørge for å utarbeide en skriftlig arbeidsinstruks samt å treffe nødvendige tiltak Slike tiltak kan som for eksempel være verneinnretninger mot gjenværende farer Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 11 2 om arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare ved bruk Forskrift om utførelse av arbeid 12 3 om krav til systematisk kontroll og vedlikehold Krav til utførelsen av vedlikeholdsarbeid av arbeidsutstyr Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Reparasjoner-ombygging-og-vedlikehold-av-arbeidsutstyr-i-landbruket/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Risikovurdering knyttet til fare for eksponering for biologiske faktorer - Regelhjelp.no
  eksponeringen for biologiske faktorer som bakterier virus sopp mm og det skal vurderes hvordan eksponeringen finner sted På grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger skal dere foreta en risikovurdering der dere tar hensyn til hvilke biologiske faktorer som kan forekomme hvilke giftige toksiske allergiske eller andre skadelige stoffer de biologiske faktorene kan gi opphav til hvilke smitterisikogrupper de biologiske faktorene er plassert i opplysninger om sykdom forårsaket av de biologiske faktorer som arbeidstakerne kan pådra seg i forbindelse med arbeidet enten av smittsom infeksiøs allergisk eller toksisk art anbefalinger fra ansvarlig myndighet om det bør iverksettes spesielle verne og sikkerhetstiltak for å beskytte arbeidstakerne når de eksponeres eller kan bli eksponert for biologiske faktorer i sitt arbeidsmiljø sannsynligheten for at arbeidstakerne kan få helseskader av de biologiske faktorene kunnskap om at en sykdom som er påvist hos en arbeidstaker kan ha direkte forbindelse med vedkommendes arbeid Publikasjoner Veiledning om biologiske faktorer på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 5 særlig om kjemisk og biologisk helsefare Forskrift om organisering ledelse og medvirkning 7 1 om gjennomgående krav til risikovurdering Forskrift om utførelse av arbeid 6 1 om risikovurdering av fare for å utsettes for biologiske faktorer Forskrift om utførelse av arbeid 6 2

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Risikovurdering-knyttet-til-fare-for-eksponering-for-biologiske-faktorer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Risikovurdering og forebyggende tiltak - Regelhjelp.no
  vurdere de risikomomenter som er forbundet med strålingen Dere må iverksette nødvendige forebyggende tiltak Dere må ikke sette i gang nye aktiviteter som omfatter strålekilder før dere har vurdert risikoen og iverksatt nødvendige forebyggende tiltak Dere må dokumentere risikovurderingen skriftlig For nærmere beskrivelse av risikovurderinger se her Internkontroll Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Statens strålevern Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Risikovurdering-og-forebyggende-tiltak/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive