archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sandblåsing - blåsemiddel og verneutstyr - Regelhjelp.no
  arbeidstaker Sandblåsing blir utført for å rense en metalloverflate før påføring av lakk maling plastbelegg eller metallisering Sandblåsing kan foregå på stålkonstruksjoner utendørs på eksempelvis skip oljeplattformer brukonstruksjoner eller innvendig i tanker eller rør på skip og oljeplattformer Verneutstyr Ved sandblåsing kan det forekomme forurensning i form av både støy støv og kjemikalier Det må derfor benyttes egnet åndedrettsvern eventuelt med tilførsel av friskluft Arbeidstakere som utfører sandblåsing skal ha sandblåsehjelm og egnet arbeidstøy som sandblåsedress eller støvdress hansker vernesko og hørselsvern Verneutstyret må gi tilstrekkelig beskyttelse selv om det brukes i kombinasjon Kreftfremkallende kjemikalier Blåsemidlet må ikke inneholde så store mengder kreftfremkallende kjemikalier at selve blåsemidlet blir å anse som et kreftfremkallende kjemikalie Dette gjelder for eksempel biologisk tilgjengelig nikkel Noen blyforbindelser er kreftfremkallende Andre blyforbindelser kan skade nervesystemet eller forplantningsevnen Sand og annet blåsemiddel skal derfor ikke inneholde så store mengder metallisk bly eller uorganiske blyforbindelser at blåsemidlet oppfyller kriteriene for klassifisering jf forskriftene om klassifisering merking mv av farlige kjemikalier Under blåsingen kan innholdet av kreftfremkallende kjemikalier krystallinsk silika og bly i blåsemidlet stige avhengig av overflaten på det sandblåste objektet Som arbeidsgiver skal du sørge for at blåsemidler som inneholder slike uønskede kjemikalier renses eller ikke brukes om igjen Eksempel på blåsemiddel med tilstrekkelig lavt innhold av kvarts eller andre krystallinske silika er stålsand olivinsand aluminiumsoksid glass metallurgisk slagg I noen slagg kan det være nødvendig å kontrollere metallinnholdet Blåsemidler som blir brukt om igjen må renses når det har vært brukt til blåsing av støpegods med overflate som inneholder kvarts eller andre krystallinske silika slik at innholdet av dette ikke overstiger én vektprosent Publikasjoner Brosjyre om åndedrettsvern på arbeidstilsynet no Veiledning til kjemikalieforskriften på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om tiltaks og grenseverdier 5 3 om grenseverdi for sand og annet blåsemiddel som blir brukt til

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Sandblasing---blasemiddel-og-verneutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Sertifisert sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  kontroll av arbeidsutstyret Videre at disse kunnskapene er sertifisert Sertifisert sikkerhetsopplæring skal blant annet gis for følgende utstyr bro og traverskraner dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse kraner med større kapasitet enn 2 tm montert på lastebil eller lastebilhenger Opplæring skal gis av virksomheter som er sertifisert til slik opplæring Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 10 3 om arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring Tilsynsmyndighet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Sertifisert-sikkerhetsopplaring-om-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Serveringsbevilling - Regelhjelp.no
  potetvogner puber og servering på bensinstasjoner Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering og også for selvbetjeningsservering Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen vil være et serveringssted Det samme gjelder kiosker som i tillegg til vanlige kioskvarer selger mat som varme pølser Når trenger du ikke serveringsbevilling Du skal ikke ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter For eksempel trenger du ikke serveringsbevilling for å selge vafler på skolekorpsets loppemarked eller basaren til idrettslaget Kravet til serveringsbevilling gjelder når serveringsstedet er forretningsmessig organisert Hvis du gjør deg næring av å reise fra sted til sted med et mobilt gatekjøkken el skal du normalt ha bevilling Gratis servering krever normalt ikke serveringsbevilling Hvor sender du søknaden Du sender søknad om serveringsbevilling til den kommunen hvor serveringsstedet ligger eller vil ligge Hva skal søknaden inneholde Søknaden må være skriftlig og den må inneholde navn og adresse på den som står økonomisk ansvarlig for driften av serveringsstedet lokaliseringen eller adressen til serveringsstedet navn og adresse på daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten dokumentasjon på at daglig leder har gjennomført en etablererprøve og skatteattest for den som står økonomisk ansvarlig for driften av serveringsstedet I tillegg kan kommunen kreve at dere legger fram leiekontrakt finansieringsplan driftbudsjett og likviditetsbudsjett Hvem gjelder serveringsbevillingen for Serveringsbevillingen gjelder kun for det serveringsstedet og den bevillingshaveren som er oppgitt i bevillingen Du kan ikke overdra serveringsbevillingen til andre Dersom du ønsker å åpne et nytt serveringssted i tillegg til det du allerede har bevilling for må du søkes om ny bevilling for det nye stedet Du kan ha flere serveringsbevillinger Hvor lenge varer en serveringsbevilling I motsetning til skjenkebevilling som kun gis for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/narings-og-fiskeridepartementet/Emner/Serveringsbevilling/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Setebelte i traktor - Regelhjelp.no
  krav om at setebelte i en traktor skal brukes i alle tilfeller Det er ikke påbudt å sitte fastspent når du kjører på flatt jorde langt fra grøftekanter og lignende Fordi kravet om setebelte ikke er hjemlet i vegtrafikkloven er det ikke et absolutt krav at det skal brukes ved kjøring på vei I praksis bør du likevel bruke beltet ved veitransport fordi statistikken for traktorulykker viser at veltefaren er

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Setebelte-i-traktor/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sikker adkomst inn og ut av silo - Regelhjelp.no
  ned i silo skal denne være utstyrt med ryggbøyle Ryggbøyle kreves når stigen er lenger enn 3 5 meter og skal sikre mot fall fra og med 2 5 meter over bunn nivå Regelverk Arbeidsplassforskriften 1 3 om hvem forskriften retter seg mot Forskrift om utførelse av arbeid 1 3 om hvem forskriften retter seg mot Forskrift om utførelse av arbeid 17 14 om vedlikehold av stillas Bransjer som har

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Sikker-adkomst-inn-og-ut-av-silo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sikkerhet ved arbeid i høyden - Regelhjelp.no
  setninger i grunnen og kompenser eventuelt dette med justerbare bein skal det graves i nærheten av stillaset er tilbakefylling foretatt der stillaset skal stå er det fare for påkjørsel nærheten til strømførende ledninger skal flere arbeidsgivere bruke stillaset er det åpninger som er større enn 30 cm mellom stillaset og bygningen stillasbyggers sikring av trafikanter under bygging vedlikehold og riving alle komponenter skal kontrolleres og sorteres hver gang de har vært brukt stillaset må tydelig skiltes med stillasets eier stillasbygger tillatte laster samt kontaktperson med telefonnummer og informasjon om siste kontrolldato og kontrollør er stillaset skikkelig fundamentert og forsvarlig forankret har stillaset rekkverk i form av håndlist knelist fotlist og ende rekkverk har stillaset sikker bekvem og hensiktsmessig atkomst stillaset kontrolleres med jevne mellomrom avpasset etter forholdene Arbeidsgiver skal sørge for at det skrives rapport om kontroll av stillas Stige Stiger skal brukes som atkomst men kan under visse forutsetninger brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden Dette gjelder kun dersom det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten og fordi bruken av stigen er kortvarig eller forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver Det skal i alle tilfelle ikke brukes frittstående stiger som er høyere enn seks meter Frittstående kombistiger skal ikke brukes høyere enn fire meter Viktig å tenke på før stigen tas i bruk riktig vinkel til vegg konstruksjon stigen settes på jevnt underlag stigen skal sikres mot utglidning velting sidelengs eller bakover stigen skal settes slik at den står stabilt stiger skal så langt det er praktisk mulig festes i toppen eller sikres på annen måte stiger som brukes til atkomst til tak avsats eller lignende skal rage minst én meter over dette Når stige benyttes som atkomst skal den alltid sikres i toppen Tau og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Sikkerhet-ved-arbeid-i-hoyden/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  farlige maskiner kreves sertifisert sikkerhetsopplæring før bruk Dokumentert sikkerhetsopplæring For at personer i din virksomhet skal kunne arbeide med noen typer arbeidsutstyr kreves det dokumentert sikkerhetsopplæring Det vil si at operatøren må kunne dokumentere at han eller hun har fått praktisk og teoretisk opplæring slik at han eller hun har kunnskaper om oppbygging betjening bruksegenskaper og bruksområde samt vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret For følgende arbeidsutstyr kreves dokumentert sikkerhetsopplæring for operatøren arbeidsutstyr for hengende last personløftere hengestillas vinsjer og vinsjutstyr bærbare kjedesager borerigger spikerpistoler og boltpistoler store vinkelslipere høytrykkspylere mobilt betongpumpeutstyr peleutstyr annet farlig utstyr Sertifisert sikkerhetsopplæring Personer i din virksomhet som skal operere en eller flere av maskinene som er oppført under må ha sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av utstyret bro og traverskraner tårnkraner mobilkraner portalkraner større lastebilkraner løfte og stablevogner for gods masseforflytningsmaskiner Opplæringen skal være gitt av en virksomhet som er sertifisert for dette av et sertifiseringsorgan Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 10 2 om krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr Bransjer som har tilleggsinformasjon Avfall og gjenvinning Veterinær og andre dyrehelsetjenester Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Sikkerhetsopplaring-om-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sikkerhetstiltak ved oppsamling og behandling av avløpsvann - Regelhjelp.no
  får nødvendig opplæring Arbeidsgiver må også sørge for oppgavefordeling og rutiner for beredskap ved ulykker Basseng og kummer skal være utstyrt med løs eller fast stige eller annen innretning som gjør det mulig å komme opp uten hjelp fra andre Det skal benyttes livline løftesele og flytevest ved arbeid i vannførende ledning eller på arbeidssted der det plutselig kan oppstå stor vannføring Luker dører og stengsler skal ha sikkerhetsinnretning slik at de kan sikres i åpen stilling De skal kunne åpnes fra begge sider Ved arbeid på vei eller område åpent for offentlig ferdsel skal det være advarselsmerking og sikring av arbeidsstedet Ved lavt oksygeninnhold helsefarlige og eksplosive gasskonsentrasjoner skal det ikke utføres arbeid utover det som er strengt nødvendig Det skal ikke utføres arbeid eller brukes verktøy som kan forårsake brann eller eksplosjon Arbeidstaker skal bruke åndedrettsvern som gir beskyttelse mot de aktuelle helsefarlige gassene Ved for lavt oksygeninnhold skal det alltid brukes åndedrettsvern med frisklufttilførsel Regelverk Arbeidsplassforskriften 2 5 om sikkerhet ved renhold vedlikehold montering mv Arbeidsplassforskriften 4 2 om rømnings og redningsutstyr Arbeidsplassforskriften 5 18 om helseskadelig atmosfære Arbeidsplassforskriften 6 4 om sikring av arbeid på eller nær vei FForskrift om utførelse av arbeid 8 1 om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Sikkerhetstiltak-ved-oppsamling-og-behandling-av-avlopsvann/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive •