archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Solarier - andre krav - Regelhjelp.no
  hvilke andre krav du må oppfylle som krav til skriftlige prosedyrer strålevernkoordinator risikovurdering kildeoversikt og andre generelle krav se Veileder 3 dersom du er solstudioinnehaver eller Veileder 4 dersom du er forhandler Publikasjoner Veileder 3 Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soling i solarium Veileder 4 Veileder til solarieforhandlere og importører Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Stralevernet/Emner/Andre-krav---solarier/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Sprøytelakkering - verneutstyr - Regelhjelp.no
  Ved sprøytelakkering og maling skal arbeidstaker ha åndedrettsvern med frisklufttilførsel når risikovurderingen viser at det er nødvendig Ved sprøyting med maling og lakk som inneholder isocyanater skal det benyttes åndedrettsvern med frisklufttilførsel Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 3 12 om krav om personlig verneutstyr ved arbeid med isocyanater Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Sproytelakkering---verneutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Start og stopp av arbeidsutstyr - Regelhjelp.no
  å foreta en fullstendig og sikker stans Kravet til startfunksjonen gjelder også når maskinen skal startes på ny etter stans ved vesentlige endringer i driftsforholdene for eksempel fart eller trykk På hver betjeningsplass skal det være en betjeningsinnretning til å stanse maskinen eller deler av den Energitilførselen skal brytes Stoppfunksjonen skal overstyre startfunksjonen Regelverk Forskrift om maskiner Forskrift om utførelse av arbeid 10 8 om start og stopp av arbeidsutstyr

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Start-og-stopp-av-arbeidsutstyr/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Stiger - arbeidsredskap - Regelhjelp.no
  og fordi bruken av stigen er kortvarig eller forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver Det skal i alle tilfelle ikke brukes frittstående stiger som er høyere enn seks meter Frittstående kombistiger skal ikke brukes høyere enn fire meter Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid 17 21 om fundamentering av stillaser Forskrift om utførelse av arbeid 17 22 om forankring av stillaser Forskrift om utførelse av arbeid 17 23

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Stiger---arbeidsredskap/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Stillas og stige - Regelhjelp.no
  stilles også krav til at de som skal bruke stillaset har fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset herunder en gjennomgang av veiledningen for montering bruk og demontering Denne veiledningen utarbeides av en kvalifisert person som kjenner det aktuelle stillasets kompleksitet Viktig å tenke på for stillasmontører er monteringsveiledningen og den skriftlige arbeidsinstruksen fulgt og tilgjengelig for stillasmontørene er riktig stillas og belastningsklasse valgt kontroller jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen og kompenser eventuelt dette med justerbare bein skal det graves i nærheten av stillaset er tilbakefylling foretatt der stillaset skal stå er det fare for påkjørsel nærheten til strømførende ledninger skal flere arbeidsgivere bruke stillaset er det åpninger som er større enn 30 cm mellom stillaset og bygningen stillasbyggers sikring av trafikanter under bygging vedlikehold og riving alle komponenter skal kontrolleres og sorteres hver gang de har vært brukt stillaset må tydelig skiltes med stillasets eier stillasbygger tillatte laster og kontaktperson med telefonnummer og informasjon om siste kontrolldato og kontrollør er stillaset skikkelig fundamentert og forsvarlig forankret har stillaset rekkverk i form av håndlist knelist fotlist og ende rekkverk har stillaset sikker bekvem og hensiktsmessig atkomst stillaset kontrolleres med jevne mellomrom avpasset etter forholdene Arbeidsgiver skal sørge for at det skrives rapport om kontroll av stillas Stige Stiger skal brukes som atkomst men kan under visse forutsetninger brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden Dette gjelder kun dersom det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten og fordi bruken av stigen er kortvarig eller forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver Det skal i alle tilfelle ikke brukes frittstående stiger som er høyere enn seks meter Frittstående kombistiger skal ikke brukes høyere enn fire meter Viktig å tenke på før stigen tas i bruk riktig vinkel

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Stillas-og-stige/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter - Regelhjelp.no
  Sikkerhetsdatabladene skal være på norsk Et sikkerhetsdatablad skal inneholde 16 rubrikker med informasjon om farlige egenskaper ved kjemikaliet og anbefalte vernetiltak Informasjonen skal gjøre det mulig å sette i gang nødvendige tiltak for å ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen sikre trygg håndtering lagring og avhending av kjemikaliene Stoffkartoteket skal til enhver tid være oppdatert Det skal også være lett tilgjengelig for arbeidstakerne der arbeidsoperasjonen utføres Stoffkartoteket skal omfatte de helsefarlige stoffene som til enhver tid håndteres i virksomheten Det skal også opprettes stoffkartotek for helsefarlige stoffer som dannes under forskjellige prosesser i virksomheten Arbeidstakerne skal få opplæring slik at de kjenner innholdet i et sikkerhetsdatablad og blir i stand til å finne de opplysninger de trenger i stoffkartoteket Arbeidsgivers plikter Som arbeidsgiver skal du utarbeide informasjonsblad for helsefarlige kjemikalier som det ikke er krav om å ha sikkerhetsdatablad for Liste over hva informasjonsbladet skal inneholde fremgår av forskrift om utførelse av arbeid kapittel 2 Relevante lenker Faktaside om sikkerhetsdatablader på arbeidstilsynet no Faktaside om stoffkartotek på arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 2 Stoffkartotek Bransjer som har tilleggsinformasjon Avfall og gjenvinning Avløpsbransjen Frisør kroppspleie og helsestudio Grafisk produksjon Vaskeri og renseri Veterinær og andre dyrehelsetjenester Tilsynsmyndighet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Stoffkartotek-for-helsefarlige-stoffer-i-virksomheter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Storulykker - Regelhjelp.no
  til del 2 Kontroller om virksomheten håndterer kjemikalier som faller innenfor en eller flere av de fareklassene som er nevnt Fareklassen finner du på HMS databladet for kjemikaliet Dersom din virksomhet ikke har stoff eller en stoffblanding i en mengde som er lik eller større enn mengdegrensene angitt i vedlegg I del 1 eller 2 må dere beregne om virksomheten omfattes av forskriften Ved beregningen må du bruke formelen i vedlegg I del 2 nr 4 I veiledningen til forskriften finner du eksempel på hvordan du foretar denne beregningen Fareklassene og definisjoner av disse finner du i forskrift om klassifisering merking m v av farlige kjemikalier Vær oppmerksom på at noen av definisjonene i storulykkeforskriften avviker noe fra definisjonene i forskrift om klassifisering merking m v av farlige kjemikalier Når du leser storulykkeforskriften er det de eksakte definisjonene i vedlegg I som gjelder Lag system for å hindre storulykker Hvis din virksomhet er omfattet av storulykkeforskriften skal du sende melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hva meldingen skal inneholde finner du i storulykkeforskriftens 6 Virksomheten skal i samråd med de ansatte og deres representanter arbeide systematisk med forebygging av storulykker og iverksette nødvendige rutiner Dette er nærmere beskrevet i storulykkeforskriftens vedlegg III Virksomheter som har kjemikalier i slike mengder som angitt i vedlegg I del 1 og 2 kolonne 3 skal i tillegg utarbeide sikkerhetsrapport Se storulykkeforskriftens 9 samt vedlegg II og III for hva den skal inneholde Beredskap og informasjonsplikt Om din virksomhet er omfattet av storulykkeforskriftens 9 skal virksomheten ha beredskap for å redusere skadevirkningene hvis en ulykke skulle skje Virksomheter som er omfattet av forskriftens 9 11 og 12 må også utarbeide en intern beredskapsplan Beredskapsmyndigheter og andre berørte offentlige instanser må få nødvendig informasjon til å kunne etablere eksterne beredskapsplaner Tilsynsmyndighetene skal ha beskjed hvis

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Emner-A---A-/Storulykker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Stress på arbeidsplassen - Regelhjelp.no
  Utskrift og relaterte lenker Utskrift Skriv ut Som arbeidsgiver skal du sørge for at det er minst mulig stress på arbeidsplassen Arbeidsrelatert stress forårsakes ikke av enkeltpersoner men skyldes snarere problemer på organisasjonsnivå som for eksempel dårlig utformede arbeidsoppgaver og dårlig organisering tilrettelegging og ledelse Arbeidstakere opplever stress når det stilles større krav i jobben enn det de er i stand til å takle De som opplever stress i lange perioder på arbeidsplassen kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer For å diskutere viktige forhold for den enkeltes arbeidssituasjon bør virksomheten ha arenaer hvor uønskede situasjoner kan drøftes Eksempler på slike arenaer kan være personalmøter avdelingsmøter medarbeidersamtaler Finn mer informasjon om stress og hvordan det kan forebygges på Arbeidstilsynets faktaside se lenken nederst på siden Relevante lenker Faktaside om stress på arbeidsplassen på arbeidstilsynet no Regelverk Arbeidsmiljøloven 4 1 2 om generelle krav til arbeidsmiljøet Bransjer som har tilleggsinformasjon Handel med motorvogner Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon Hotell og restaurantvirksomhet Tilsynsmyndighet Har du spørsmål ta kontakt med Arbeidstilsynet Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer Opplistingen av krav er ikke uttømmende og det tas forbehold om at feil kan oppstå Den enkelte virksomhet må sørge for at alle

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Stress-pa-arbeidsplassen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive