archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nyheter 2013 - Regelhjelp.no
  knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr fek 04 07 13 Produkter fjernet for å unngå barneulykker En landsomfattende kontroll av butikker som selger produkter med kjemikalier førte til at flere produkter måtte fjernes fra butikkhyllene fordi de ikke var barnesikra 04 07 13 Endringer i tobakksskadeloven fra 1 juli 2013 Flere nye bestemmelser i tobakksskadeloven trer i kraft 1 juli Endringene har i hovedsak som formål å forebygge at barn og unge begynner med tobakk og styrke vernet mot passiv røyking 03 07 13 Kjøp og salg av maskiner Enten du er kjøper produsent eller leverandør av maskiner til bruk i arbeidslivet er det viktig at du setter deg inn i kravene i regelverket og hvordan du oppfyller dem Arbeidstilsynet har nå oppdatert to brosjyrer om dette temaet én om salg og én om kjøp av maskiner 01 07 13 Du må kjenne kundane dine Nokre kjemiske stoff som blir handterte lovleg i Noreg og resten av Europa kan også misbrukast til å lage heimelaga bomber Alle verksemder som lovleg handterer slike kjemikal må derfor passe på at desse ikkje hamnar i urette hender 27 06 13 De fleste branndøde tilhører risikogrupper Så langt i år har 36 mennesker mistet livet i branner Langt de fleste av disse tilhører grupper med ekstra høy risiko for å omkomme i brann 25 06 13 DSB bekymret for sikkerheten blant fisketurister Om lag 30 prosent av de omkomne i fjorårets fritidsbåtulykker var fisketurister Dette bekymrer DSB og Sjøfartsdirektoratet som nå tar grep for å bedre sikkerheten for alle som leier båt 25 06 13 Forskriftsendring skal hindre stikkskader og infeksjoner Endringene skal blant annet hindre skader og infeksjoner ved bruk av kanyler i helsevesenet De nye kravene gjelder likevel alle bransjer hvor det er fare for smitterisiko ved bruk av spisse eller skarpe gjenstander 21 06 13 Over 9000 REACH registreringer mottatt av ECHA Den andre registreringsfristen i REACH var 31 mai 2013 og omfattet stoffer som fremstilles eller importeres i årlig tonnasje på 100 1000 tonn 17 06 13 Nye forordninger i REACH forskriften Seks nye forordninger er tatt inn i REACH forskriften 17 06 13 Norsk oversettelse av koder for bruksbeskrivelser i ECHA veiledning ECHA har utarbeidet en stor veiledningspakke Guidance on information requirements and chemical safety assessment som gir veiledning til virksomheter som bruker kjemikalier og som skal registrere kjemikalier 17 06 13 Ny app Forebygging og oppfølging av sykefravær Den nye app en NAV Sykefravær skal gjøre det enklere for små og mellomstore virksomheter å forebygge sykefravær følge opp sykmeldte medarbeidere og overholde fristene i oppfølgingsarbeidet 06 06 13 Foreslår nye kjemikalier på verstinglista Klif mener flere perfluorerte stoffer bør føres opp på prioritetslista over kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø Du finner stoffene i maling tekstiler impregneringsmidler skismøring og slippbelegg på kokekar 06 06 13 Strengare reglar for tungmetall i bilvrak Produktforskrifta har fått strengare reglar for kor mykje tungmetall som er tillatt i kjøretøy Målet er å hindre spreiing av miljøgifter 03 06 13 Husk registrering innen 31 mai 2013 Klima og forurensningsdirektoratet minner om registreringsfristen i REACH 31 mai 2013 Denne fristen omfatter alle norske virksomheter som importerer eller fremstiller planlegger å importere eller fremstille kjemiske stoffer i årlig tonnasje over 100 tonn 15 05 13 Flest meldinger om hørselstap i 2012 Arbeidstilsynet mottok i fjor 2762 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom Det ble meldt om flest diagnoser knyttet til hørseltap sykdommer i åndedrettsystemet sykdommer i muskel og skjelett og psykiske belastningslidelser 15 05 13 God kunnskap øker sikkerheten Norskekysten er lunefull med raskt skiftende vær men alle er ikke like forberedt på dette Båtutleiere og tilbydere av forbrukertjenester til sjøs må forsikre seg om at leietager har tilstrekkelig opplæring og informasjon for en sikker båttur 13 05 13 Brosjyre om utenlandsk arbeidskraft i landbruket Arbeidstilsynet har laget en ny brosjyre om utenlandsk arbeidskraft i landbruket Brosjyren omhandler ansettelsesvilkår lønn og arbeidstid 13 05 13 Globalt forbud mot ny miljøgift Det er nå enighet om at miljøgiften HBCD skal forbys globalt Klif har ledet det internasjonale arbeidet for et globalt forbud mot den bromerte flammehemmeren HBCD 10 05 13 Lettere å finne ut av kjemikalieregelverk Vanlige produkter som leker mobiltelefoner og vaskemidler kan inneholde farlige stoffer Klif har nå laget en veileder for å gjøre det lettere for importører av kjemikalier og produkter å følge de forskjellige kjemikalieregelverkene 29 04 13 Skjerpet kontroll med kuldeanlegg Store kuldeanlegg skal testes regelmessig for å forhindre lekkasje av miljøskadelige fluorgasser Fra 1 september må alt personell som utfører slike tester være sertifisert 29 04 13 Stort ansvar å leie ut båt Den som leier ut båt til turister påtar seg et stort ansvar for at sikkerheten er ivaretatt Utleier skal sørge for at leietager har nødvendig utstyr og kunnskap for en sikker tur på sjøen 25 04 13 Båteiere og havner må hindre forurensning Gammel olje bunnstoff og batterier fra båter kan være miljøskadelig dersom det ikke håndteres riktig Småbåthavner og opplagsplasser har en plikt til å hindre miljøskadelig forurensning sier Marit Kjeldby fungerende direktør i Klif 25 04 13 Skjerper kravene til sikkerhetsdatablad Et sikkerhetsdatablad gir viktig informasjon om kjemikalier slik at brukerne kan beskytte seg selv og miljøet Nå innfører Norge og EU nye skjerpede krav til hva slike sikkerhetsblad skal inneholde 25 04 13 Ny utgave av arbeidsmiljøloven på engelsk Den nye utgaven er ajourført med de siste endringene til arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1 januar 2013 25 04 13 Nytt søknadsskjema for bruk av utenlandske kompetansebevis For å bruke utenlandske kompetansebevis for truck kraner og masseforflyttingsmaskiner i Norge kreves det tillatelse fra Arbeidstilsynet 24 04 13 Mangelfull kjemikaliedokumentasjon fra industrien Kjemikalieregelverket REACH setter strenge krav til at europeisk industri dokumenterer at produktene deres kan brukes trygt Miljømyndighetene har nå gått gjennom industriens innmeldte opplysninger for 36 stoffer Klif mener det er nedslående at dokumentasjonen for 32 av dem er mangelfull 22 04 13 Arrangører må tenke sikkerhet Det hviler et stort sikkerhetsansvar på arrangører av store arrangement Hensynet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2013/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter 2012 - Regelhjelp.no
  kjøtt MUK og korleis skal det merkast Mekanisk utbeina kjøtt MUK blir framstilt ved at ein vinn ut restane av spiseleg materiale som er igjen på beina etter at nedskjæring utbeining er gjort Ny meir skånsam produksjonsmetode gir eit produkt som reint visuelt ikkje er lett å skilja frå kverna kjøtt men det er likevel framleis mekanisk utbeina kjøtt og skal derfor merkast som det 19 10 12 Temaveiledninger til forskrift om håndtering av farlig stoff Det foreligger nå syv temaveiledninger med utgangspunkt i forskrift om håndtering av farlig stoff 16 10 12 Storfe på utegang Utegang som driftsform setter store krav til dyreeieren Mattilsynet har funnet forhold som ikke er tilfredsstillende i 84 prosent av storfebesetningene på utegang 10 10 12 Endringer i hygieneregelverket Mattilsynet har fastsatt en forskrift som endrer animaliehygieneforskriften Endringen innebærer at driftsansvarlig for et næringsmiddelforetak må kunne dokumentere produksjonsdato og dato for frysing av produkter av animalsk opprinnelse 10 10 12 Ny innmeldingsrunde for registrering av produsenter til Kina Kinesiske myndigheter krever at alle utenlandske sjømatprodusenter må være registrert og godkjent før varer fra dem kan importeres til Kina Kravet gjelder utelukkende sjømat for humant konsum og ikke levende sjømat og fôr Frist for innmelding er 30 november 10 10 12 Alle sjømatprodusenter som skal eksportere til Vietnam må registrere seg på ny Nå er det ny runde med innmelding av produsenter av fisk og sjømat som skal eksportere til Vietnam Produsenter må fylle ut registreringsskjema og sende det til Mattilsynet innen 30 november 10 10 12 Eksport av fisk til Kasakhstan På tross av avtalen om omforent sunnhetsattest inngått mellom Norge og Kasakhstan er det fortsatt utfordrende å eksportere fisk og sjømat til Kasakhstan via Russland 10 10 12 Verkstedbransjen under lupen Klif og fylkesmannen kontrollerer denne måneden verksteder og bilpleiefirma over hele landet Tidligere kontrollaksjoner har vist at mange i bransjen ikke følger regelverket for hvordan kjemikalier og farlig avfall skal behandles 10 10 12 Endringer i regler om import av dyr sæd eggceller og embryo av dyr av hestefamilien fra Bahrain og Brasil Mattilsynet har fastsatt endringer i regler om import av dyr av hestefamilien og av sæd eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien fra Bahrain og Brasil Bakgrunnen for endringen er oppdatering av tiltak for å hindre spredning av snive 08 10 12 Fortsatt like irriterende Det velkjente oransje merket for irriterende kjemikalier er snart historie Heretter vil et utropstegn i rød ramme erstatte krysset som vi ofte finner på vaskemidler og maling 02 10 12 Analysemetoder for VOC i maling og lakk er endret Reviderte analysemetoder for løsemidler i maling lakk og billakkeringsprodukter er nå tatt inn i norsk regelverk 01 10 12 Mange arbeidsmiljøutfordringer hos smådyrveterinærer Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn hos smådyrveterinærer 84 av virksomhetene har fått pålegg 26 09 12 Overgangsordning til sertifikat som bergsprengningsleder meld deg på kurs innen 1 11 2012 Innehavere av sprengningssertifikat klasse A som kan dokumentere å ha drevet egen virksomhet eller kan dokumentere faktisk ledelse av sprengningsarbeidet kan byttet inn sertifikatet til et bergsprengningsledersertifikat 25 09 12 Klif kontrollerer tekstilprodusenter Klif gjennomfører en kontrollaksjon av alle tekstilbedrifter med tillatelse fra Klif denne høsten Klif skal blant annet kontrollere at bedriftene har god kontroll på utslippene slik at potensielt skadelige kjemikalier ikke havner i miljøet 20 09 12 Kontrollerer behandling av metallskrap Tolv store bedrifter som kverner opp metallskrap skal kontrolleres av forurensningsmyndighetene i september Ved forrige landsdekkende aksjon i 2007 ble det avdekket mange brudd på miljølovverket 18 09 12 Endringer i REACH vedlegg XIII og vedlegg XIV gjennomført i norsk regelverk Endringene som nå er gjennomført innebærer at kriteriene gir en bedre måte å fange opp alvorlige helse og miljøeffekter enn tidligere da det åpnes for å bruke flere data i vurderingen 18 09 12 Må trekke tilbake ulovlig leketøy Klif pålegger en rekke butikker å stanse salget av et krabbesnøre for barn fordi det inneholder helseskadelig bly Kunder som har kjøpt leketøyet bes returnere det til butikken 17 09 12 Slutt på hvite øremerker for storfe husk Husdyrregisteret Fra og med 1 januar 2013 vil det ikke lenger være nødvendig med ekstra merking av storfe som flyttes fra en besetning til en annen 17 09 12 Seveso III direktivet vedtatt i EU 26 juni 2012 vedtok EUs råd et nytt direktiv som vil erstatte det nåværende Seveso II direktivet Det nylig vedtatte direktivet skal tre i kraft i EU EØS landene innen 1 juni 2015 17 09 12 Fagseminar 2012 Nå kan du melde deg på Påmeldingssiden til NSOs Fagseminar for industrivern 2012 er nå klar 05 09 12 Ulovlig å vaske uten godkjenning Fra 1 september 2012 skal alle renholdsvirksomheter godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig 03 09 12 Alvorlige avvik ved kuldeanlegg DSBs gjennomførte i perioden 2006 2010 i alt 110 tilsyn ved kuldeanlegg hvor ammoniakk er kuldemedium Tilsynene påviste mer alvorlige avvik enn det som er vanlig på andre anlegg som håndterer farlig stoff 27 08 12 Meld deg på til årets største brannøvelse Nå er det på tide å melde seg på til årets store massemønstring for brannvern i Norge I fjor deltok mer enn en halv million mennesker i en av de 5 000 brannøvelsene som fant sted i forbindelse med Nasjonal brannøvelse 2011 Vi utfordrer bedrifter institusjoner skoler barnehager boligselskaper offentlige kontorer andre virksomheter og familier privatpersoner til å avholde en brannøvelse i september 27 08 12 Gass i campingvogn og båt De fleste campingvogner og fritidsbåter bruker gass og i sommerferien tas mange vogner og båter i bruk DSB minner om at gassanlegg skal være montert av fagfolk og må kontrolleres jevnlig for å avdekke eventuelle lekkasjer 27 08 12 Studenthybler skal være brannsikre Alle studenthybler og leiligheter skal ha røykvarsler og manuelt brannslokkingsutstyr Det er huseiers ansvar at slikt utstyr er på plass men leietageren selv må sørge for at utstyret fungerer og er klart til bruk 21 08 12 Smart mat er penger spart Omlag to tredjedeler av maten som kastes av storkjøkken kunne ha blitt spist Nå kommer gode råd til restauranter og andre storkjøkken som kan spare penger og klimagassutslipp ved litt bedre planlegging 15 08 12 Eksport av fisk og fiskevarer til Kina bruk manuell attest Mattilsynet har oppdaga feil i sunnhetsattest for eksport av fisk og fiskevarer til Kina som ligg i den elektroniske skjematenesta vår Fram til feilen er retta må ein nytte ein manuell variant som kan skrivast ut frå mattilsynet no 07 08 12 Endringer i næringsmiddelhygieneforskriften Mattilsynet har fastsatt forskrift om endring av næringsmiddelhygieneforskriften 07 08 12 Endring i forskrift om hold av svin vedtatt Endring til forskrift om hold av svin ble fastsatt av Landbruks og matdepartementet 28 juni 2012 07 08 12 Mattilsynet presiserer reglene for innførsel av gatehunder Det er blitt enklere å reise med kjæledyr over landegrensene i EU EØS etter at reglene ble endret ved årsskiftet Det har også medført økt innførsel av gatehunder fra Øst Europa Mattilsynet ønsker nå å presisere regelverket 07 08 12 Ny rapport om arbeidsmiljøet i hotell og restaurant Hotell og restaurantbransjen er en av de raskest voksende bransjene i Europa med nesten 8 millioner europeiske arbeidstakere Bransjen er karakterisert av mange unge kvinner og utenlandske arbeidstakere 07 08 12 Advarer mot ulovlige flasker med tennvæske Pass på at flasken med tennvæske er sort når du handler inn til grillkosen i sommer Gjennomsiktige flasker kan forveksles med drikkeflasker og er forbudt å selge Tidligere denne måneden fant Klima og forurensningsdirektoratet Klif de ulovlige flaskene i en dagligvareforretning i Oslo området 07 08 12 Forbud mot selvbetjent fylling av gassflasker Det er kun personell med spesialkompetanse som har lov til å fylle gassflasker 06 08 12 Garantier gir sikrere avfallsbransje Klif har de siste årene innført en rekke skjerpinger i regelverket for bedrifter som behandler farlig avfall Nå er en ny brikke på plass Bedriftene må stille økonomiske garantier for pengene det vil koste å behandle lagret avfall i tilfelle bedriften går konkurs 06 08 12 Nye retningslinjer ved påvisning av Leptospirose hos hund Leptospirose er en B sykdom som krever bestemte restriksjoner De nye retningslinjene åpner imidlertid for dispensasjon fra bekjempelsesforskriften siden dette dreier seg om kjæledyr Ved påvisning av sykdommen er eieren forpliktet til å følge bestemte smittehygieniske tiltak og skjerme omgivelsene for smitte 06 08 12 Forskriftsendringer om tilsetningsstoffer til næringsmidler Mattilsynet fastsatte 18 juni 2012 forskrift om endringer i forskrift 6 juni 2011 nr 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler 06 08 12 Nye mineralforbindelser tillatt Forordning EU nr 1161 2011 er tatt inn i norsk regelverk Mattilsynet fastsatte 19 juni 2012 en forskrift som endrer kosttilskuddforskriften forskrift om tilsetning av vitaminer mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler berikingsforskriften og særnærforskriften 06 08 12 Sikker lagring av gassflasker Virksomheter som selger gassflasker må oppbevare disse på riktig måte 06 07 12 Nye veiledere til regelverk på fôrområdet Veilederne gjelder for vedlegget om toleransegrenser i Forskrift om merking og omsetning av fõrvarer og import samhandel av fõrvarer 05 07 12 Regelendringer om importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler fra Japan Mattilsynet fastsatte den 28 juni 2012 en endringsforskrift til forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan Endringsforskriften gjennomfører forordning EU nr 561 2012 som endrer forordning EU nr 284 2012 Endringen trer i kraft 1 juli 2012 05 07 12 Endringer i regler om import av levende sau og geit fra Canada og ferskt kjøtt fra Botswana til EØS området EU har fastsatt endringer i kravene for utstedelse av helsesertifikater ved import av sau og geit fra Canada Det er samtidig fastsatt endringer i bestemmelser om import av ferskt kjøtt av hov og klovdyr fra visse deler av Botswana Det er i tråd med dette gjort oppdateringer i det norske regelverket 05 07 12 Storulykketilsynet 2011 En oppsummering av tilsynet med virksomheter underlagt storulykkeforskriften i 2011 avdekket total 97 avvik og 123 anmerkninger 05 07 12 Nytt regelverk for økologisk fôr har trådt i kraft i EU Nytt regelverk for fôr til dyr i økologisk produksjon har trådt i kraft i EU Norske virksomheter kan søke om dispensasjon i henhold til de nye reglene 29 06 12 Urovekkende asbestsanering Arbeidstilsynet er urolig for ulovlig asbestsanering i flere eldre bygninger Asbest kan gi alvorlige helseskader for de som blir utsatt av støv fra asbest Det er kun virksomheter med tillatelse fra Arbeidstilsynet som kan fjerne asbest og materialet skal leveres til godkjente deponier 26 06 12 Endringsforskrifter fra Mattilsynet 26 06 12 Sikkerhet ved store arrangementer Kaoset i forbindelse med Bieber konserten i Oslo viser svært tydelig behovet for risikovurdering av hva som kan skje og hvilke tiltak man skal iverksette sier avdelingsdirektør Torill Tandberg i DSB Hun presiserer at det er arrangøren som er ansvarlig for slike risikovurderinger 25 06 12 Enklere regler for gassflasker DSB har erfart at regelverket som gjelder håndtering av gassflasker for propan er omfattende uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig for de virksomheter som omtapper propan på gassflasker 25 06 12 Haster med å fornye sprengningssertifikat For å være sikret et gyldig bergsprengningssertifikat fra 1 januar 2013 må man sende søknad til DSB innen 1 juli i år 25 06 12 Ny forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr Forskriften regulerer hvilke farmakologisk virksomme stoffer som kan brukes til matproduserende dyr Det nye regelverket er gjennomført i forskrift av 30 mai 2012 nr 512 25 06 12 Veiledning til publikum og arrangører av Besøksgårder og Åpen gård Skal du arrangere Åpen gård eller driver Besøksgård bør du ta kontakt med Mattilsynets distriktskontor for råd og veiledning Det finnes noen formelle krav knyttet til framvisning av dyr og servering av mat og drikke 25 06 12 Gjennomføring av matinformasjonsforordningen i norsk rett hvilke krav skal og kan følges i overgangsfasen Mattilsynet åpner for å følge nye merkekrav også før ny forskrift om matinformasjon er vedtatt Matinformasjonsforskriften erstatter gjeldende merke og næringsdeklarasjonsforskrifter 25 06 12 Ny utgave av internkontrollforskriften Publikasjonen innholder forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter internkontrollforskriften veiledning og kommentarer 14 06 12 Over 40 prosent av dødsulykkene på veiene relatert til arbeid Over 40 prosent av dødsulykkene på norske veier involverer bilførere som kjører i jobben eller er på vei til eller fra arbeid Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt 14 06 12 Schmallenbergvirus påvist hos kalv i Danmark Den danske Fødevarestyrelsen melder at det for første gang er påvist Schmallenbergvirus i landet Viruset ble påvist hos en misdannet og dødfødt kalv fra Fyn Tidligere er det funnet antistoffer mot Scmallenberg i danske dyr 14 06 12 Flammesikkert arbeidsty kan vere farleg avfall Det er oppdaga eit ulovleg stoff i ein del flammesikkert arbeidsty Slikt arbeidsty må leverast godkjent mottak Eit nytt faktaark frå Klif framstiller i detalj korleis slikt ty skal behandlast 14 06 12 Endring i forskrifter som gjelder grensekontroll av sammensatte produkter Mattilsynet har 25 05 2012 vedtatt endringsforskrift som gjelder endringer i to forskrifter om grensekontroll av sammensatte produkter 14 06 12 Flere mobiler og sparepærer må samles inn Importører produsenter forhandlere og returselskaper må sørge for bedre innsamling av småelektronikk Tar de ikke ansvaret mer på alvor anbefaler Klif å vurdere en panteordning 13 06 12 Mange skader og dødsfall i industrien I Norge har 81 personer omkommet på jobb i industrien siden 2000 Flest døde innen metallvareindustrien Både internasjonalt og i Norge er industrien fortsatt en av hovednæringene med flest arbeidsskader og arbeidsskadedødsfall 13 06 12 Kampanje skal redusere ulykker i landbruket Norsk landbruk er en risikoutsatt næring Tre prosent av norsk sysselsetting jobber i landbruket og de står for over 20 av dødsulykkene I løpet av en 20 års periode omkom 182 bønder på jobb 12 06 12 Ny kontroll av avfallsmottak i havner Forurensningsmyndighetene kontrollerer også i år hvordan norske havner overholder sitt ansvar for mottak av avfall fra skip Tidligere kontroller har vist at mange havner har skjerpet rutinene men at det fortsatt finnes muligheter for forbedring 12 06 12 Tilsynsaksjon med farlig stoff I forskrift av juni 2009 om håndtering av farlig gods fikk brannvesenet ansvar for tilsyn med farlig stoff under visse mengder Dette er et nytt område for mange i brannvesenet og DSB gjennomførte derfor opplæring i perioden 2010 2012 12 06 12 Endringer i hygieneregelverket Mattilsynet har fastsatt forskrift som gir flere endringer i hygieneregelverket knyttet til vilt og Salmonellagarantien 11 06 12 Mer oppmerksomhet på sikkerhet ved båtutleie DSB vil ha mer oppmerksomhet på sikkerhet ved båtutleie Tilsyn med de som leier ut båt som en forbrukertjeneste avdekket mangelfull kjennskap til gjeldende regelverk og manglende dokumentering av utførte risikovurderinger for tjenesten 11 06 12 Fastsettelse av endringsforskrift tilsetningsstoffer til næringsmidler direktiv 2006 52 EF Helse og omsorgsdepartementet fastsatte 18 mai 2012 forskrift om endringer i forskrift 6 juni 2011 nr 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler 11 06 12 Kan du ta med barna på jobb under streiken Arbeidstilsynet mottar en del henvendelser om det er greit å ta med barna på jobb nå under streiken Temaet er ikke omtalt i regelverket vi forvalter men vi gir likevel en del konkrete råd 04 06 12 Advarer mot falske branninspektører En svindler har forsøkt å lure til seg penger ved å utgi seg for å være fra brannvesenet i Oslo 01 06 12 Sikker påfylling av bioetanol De siste to årene er det registrert 15 ulykker og en rekke nestenulykker med bioetanolpeiser De fleste ulykkene skjer i forbindelse med fylling av bioetanol i brennkammeret Nå kommer tydeligere krav fra DSB for å hindre antenning av gassene i emballasjen 31 05 12 DSB vil bedre sikkerheten for sportsdykkere Tilsyn med sportsdykkerbransjen avdekket mangelfull kjennskap til gjeldende regelverk DSB gir nå ut publikasjonen Sportsdykking som beskriver hva som kreves av virksomhetene for at de skal kunne ivareta sikkerheten for sportsdykkere og utstyr 25 05 12 Forbud mot kjøp fra ikke godkjente renholdsvirksomheter Arbeidsdepartementet har vedtatt en ny forskrift som sier at alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må godkjennes av Arbeidstilsynet for å drive lovlig I forskriften slås det også fast at det fra 1 desember 2012 vil bli forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjente 24 05 12 Nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot dyrehelsepersonell For å forberede veterinærer og svineprodusenter på prosjektet ønsker Mattilsynet å redegjøre for en del sentrale krav i regelverket innenfor tilsynsområdet og å skissere forventninger Mattilsynet har til veterinærer og svineprodusenter innenfor medsinforvaltning journalførsel rapporterings og meldeplikt 24 05 12 Nanoteknologi og arbeidsmiljø En ny veiledning fra Arbeidstilsynet gir oversikt over regelverk som gjelder for arbeid med nanomaterialer 23 05 12 Kontroll av pukkverk over hele landet Fylkesmannen og Klif kontrollerer i vår pukkverk og grusuttak med knuseverk Vi sjekker om bransjen følger miljøkravene spesielt at støv og støy fra anleggene i minst mulig grad påvirker naboene 21 05 12 Viktig informasjon til praktiserende veterinærer De siste ukene har det blitt påvist funn av tungeorm Linguatula serrata brun hundeflått Ripicephalus sanguineus og hjerteorm Dirofilaria immitis på tre gatehunder importert fra Romania Gjeldende regelverk stiller krav om rabiesvaksine og behandling mot revens dvergbendelorm ved innførsel til Norge men hundene kan også være smittet av andre sykdommer og parasitter Fredag 11 mai gikk Mattilsynet derfor ut med en oppfordring til alle hundeeiere som har importert denne typen hunder fra Øst Europa om å oppsøke veterinær for sjekk av hunden 18 05 12 Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler 18 05 12 Endring i kosmetikkforskriften Mattilsynet endret 16 mai 2012 generell forskrift for produksjon import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter kosmetikkforskriften Endringen medfører at stoffet etyllaurylarginat ELA nå tillates brukt Endringsforskriften gjennomfører direktiv 2010 3 EU 18 05 12 Viktig informasjon om prøvetaking av innførte gatehunder Mattilsynet er nå i dialog med Veterinærinstituttet om den praktiske oppfølgingen av prøvetagningen av innførte gatehunder fra Sør Euorpa Mer informasjon kommer i løpet av uken 16 05 12 Nye miljøkrav skal redusere bensinsløsing Fra 1 april gjelder en ny forskrift som vil føre til at rundt 1 7 millioner liter bensin årlig blir gjenvunnet Bensinen kan dermed gjenbrukes som drivstoff istedenfor at den slipper ut som

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/2012/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyheter 2011 - Regelhjelp.no
  igjen 19 10 11 Mangelfull oversikt kan true sikkerheten Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt over risiko for arbeidstakere samfunn og miljø Det viser resultatene av en felles tilsynsaksjon gjennomført av Klif Strålevernet DSB og Arbeidstilsynet i nær 800 virksomheter 12 10 11 Informasjonsmøter om CE merking Innovasjon Norge og Arbeidstilsynet inviterer til gratis lunsjmøter i Bodø Trondheim Bergen og Oslo om CE merking og samsvarserklæring 06 10 11 Hva vet du om risiko Test dine kunnskaper om risiko og vinn gavekort på bøker 05 10 11 Endring av forskrift om tiltak mot pærebrann Det er påvist pærebrann i flere kommuner i Møre og Romsdal I den forbindelse er det laget en endringsforskrift til pærebrannforskriften 13 09 11 Allmenngjøring i renholdsbransjen Tariffnemndas vedtak om allmenngjøring av Overenskomsten for renholdsbedrifter trådte i kraft 1 september 2011 08 09 11 Kontrollerer notvaskerier langs kysten For å redusere faren for miljøskadelig utslipp kontrollerer nå Fylkesmannen og Klif notvaskerier langs kysten fra Rogaland til Finnmark 07 09 11 Kontrollerer asfaltverk over hele landet Overholder asfaltverkene kravene til utslipp støy og kjemikalier Det er noe av det Klif og Fylkesmannen vil finne ut av når vi nå kontrollerer bransjen 05 09 11 Tilsynsmyndighetene med felles risikoaksjon 29 august til 15 september gjennomfører tilsynsmyndighetene en felles risikoaksjon Mer enn 300 inspektører over hele landet skal kontrollere hva virksomhetene gjør for å kartlegge og redusere risiko Målet med aksjonen er å øke sikkerheten på norske arbeidsplasser og for samfunnet og miljøet 25 08 11 Kurs i forskrift om opprydding i forurenset grunn og veileder for helsebaserte tilstandsklasser Miljøringen i samarbeid med Klif og NGI inviterer medlemmer og interesserte til kurs i forskrift om opprydding i forurenset grunn og veileder for helsebaserte tilstandsklasser torsdag 22 og fredag 23 september 2011 hos Klif i Oslo 18 08 11 Miljøkrav til flere forbrukerprodukt Det blir forbud mot miljøgifter i flere forbrukerprodukt som bruker strøm Dette er en konsekvens av endringer i EUs direktiv om regulering av farlige stoff i elektriske og elektroniske produkter 18 07 11 Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Nye regler fra 1 juli om oppfølging av sykmeldte innebærer endringer både for den som er syk for arbeidsgivere og for legene Kravene om tidligere og tettere oppfølging skjerpes Det gjør også reaksjonene overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet 01 07 11 Oppdatering av helsesertifikat Mattilsynet arbeider med noen mindre endringer i helsesertifikatet for kommersiell innførsel av humler og bier og i sertifikatet for hund katt og ilder Begge sertifikatene er vedlegg til forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr fugler reptiler amfibier bier og humler 30 06 11 Forbud mot å importere animalske næringsmidler fra tredjeland uten godkjent restkontrollprogram Tredjelandslistene for restkontrollprogram flyttes fra importforskriftene til restkontrollforskriften Det er forbudt å importere animalske næringsmidler fra tredjeland uten godkjent restkontrollprogram Forbudet og listene over tredjeland med godkjente restkontrollprogram har vært fastsatt i de særskilte importforskriftene 30 06 11 Nye regler for import av kjøkkenartikler i plast fra Kina og Hong Kong Importerer du kjøkkenartikler i polyamid eller melamin plast fra Kina eller Hong Kong må du være oppmerksom på at det kommer nye regler fra 1 juli i år 28 06 11 Avløpsarbeidere får helseplager Arbeidere på ulike avløpsanlegg i Norge har rapportert om høye støvnivåer og ulike symptomer på helseeffekter slik som irritasjoner og luftveisproblemer spesielt relatert til arbeidet med tørket kloakkslam 15 06 11 Unge menn mest skadeutsatte også i arbeidslivet Arbeidsskader utgjør om lag 12 prosent av alle skadetilfeller i Norge og unge menn i alderen 15 24 år er de som skader seg oftest Det er farligst å jobbe i bygge og anleggsnæringen eller i primærnæringene Risikoen for å bli skadet øker med skiftarbeid og lange arbeidsuker 15 06 11 DSB kontrollerer sikkerheten ved båtutleie Sikkerhet ved forbrukertjenester til sjøs er valgt ut som særskilt satsningsområde i 2011 Årsaken er at dette er et område det kan være knyttet stor risiko til og hvor det har skjedd flere dødsfall i de senere årene Spesielt har utenlandske turister vært involvert i dødsulykkene Det er et problem med turister som ikke har kunnskap og erfaring med båt og sjøliv samt risiko ved skiftende værforhold til sjøs 09 06 11 Setter fokus på sjåførenes sikkerhet I 2009 døde mer enn 1000 lastebilsjåfører i bilulykker i Europa Likevel er det en utfordring å gjøre sjåførene i veitransportsektoren oppmerksomme på risikoen de utsetter seg for både på veien og i forbindelse med lasting lossing og andre arbeidsoppgaver 09 06 11 Kjenner du regelverket Test deg selv på regelhjelp no Alle som svarer riktig og oppgir e postadresse blir med i trekningen om elektronisk gavekort som kan løses inn i bokhandelkjedene ARK og Norli Vi trekker ut fire gavekort til en verdi av kr 500 06 06 11 Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff DSB har utarbeidet en temaveiledning som utdyper og forklarer forskrift om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen forskrift om håndtering av farlig stoff 03 06 11 Endring i forskrift om regionale verneombud i renholds og hotell og restaurantbransjen Arbeidsdepartementet har fastsatt en justert forskrift om å etablere regionale verneombud i renholdsbransjen og i hotell og restaurantbransjen 18 05 11 Nye lønnssatser i allmenngjøringsforskriftene Med hjemmel i de tre allmenngjøringsforskriftene som ble vedtatt av Tariffnemnda høsten 2010 og med bakgrunn i lønnsoppgjøret 2011 er lønnssatsene endret fra 1 april 2011 10 05 11 Storkontroll av biloppsamlingsplasser Biloppsamlingsplasser over hele landet får besøk av miljøvernmyndighetene i juni Målet er å redusere forurensningsfaren fra behandlingen av kasserte kjøretøy 10 05 11 Inneklima i offentlige bygg på dagsorden Arbeidstilsynet starter i mai tilsyn med inneklima i skoler Et godt inneklima er en forutsetning for å unngå helseplager 06 05 11 Endring i avfallsforskriften Klima og forurensningsdirektoratet har fastsatt endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall avfallsforskriften 05 05 11 Endringer i id kortforskriften for bygg og anleggsbransjen Fra 1 juli må alle bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft til bygg og anleggsbransjen

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2011/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sprengstoffbransjen preges av slurv - Regelhjelp.no
  et sprengstofflager Foto DSB Klager over økonomi De fleste har hatt små avvik men er glade for at DSB er på tilsyn Sikkerhetstiltakene koster penger så for dem som driver seriøst er det viktig av konkurransehensyn at alle følger reglene På tilsyn i et sprengstofflager på Sørlandet møtte inspektørene en mann som drev et lite steinbrudd på egen hånd Sprengstofflageret befant seg langt inne i landet Jeg husker jeg sa at hvis alt er i orden her så tar jeg av meg hatten Vi fant ikke et eneste avvik Vedkommende tok sikkerheten som den største selvfølge Derfor gjør det meg betenkt når noen av de store selskapene klager over at de ikke har råd til å betale for sikkerheten sier Stensvik Avdelingsleder for eksplosivsikkerhet i DSB Siri Hagehaugen sier at aksjonen har gitt DSB mye nyttig informasjon å jobbe med videre Nå er det viktig å planlegge og gjennomføre tilsynsarbeidet videre så vi kan ta vare på det gode arbeidet som er gjort sier Hagehaugen SKREKKEKSEMPEL Her er det lagret tennere og dynamitt sammen Det er noe av det verste man kan gjøre Her måtte lagereier tømme lageret umiddelbart Saken ble videre fulgt opp av jurist Foto DSB Brå start Inspektørene fikk en brå start på oppdraget da de i februar stoppet sprengningsarbeidet i Eiganestunnelen i Rogaland med umiddelbar virkning Årsaken var at personene som ladet salvene ikke hadde sertifikater eller godkjenning DSB avdekket også flere alvorlige lovbrudd og politianmeldte én av entreprenørene Det viktigste vi ønsker å oppnå med denne aksjonen er å få aktørene til å forstå det endrede trusselbildet vi har i Norge Å hindre eksplosiver fra å komme på avveie er svært viktig sier Siri Hagehaugen avdelingsleder for eksplosivsikkerhet i DSB I hele Europa Norge inkludert er det innført strengere regler for hvem som kan få

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Sprengstoffbransjen-preges-av-slurv/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Foreslår endringer i regelverk om vold og trusler - Regelhjelp.no
  i arbeidslivet gjennomført en kartlegging av status i arbeidslivet når det gjelder vold og trusler i arbeidslivet På bakgrunn av kartleggingen vurderer Arbeidstilsynet det slik at det er hensiktsmessig med en tydeliggjøring og konkretisering i regelverket for å håndtere de særlige utfordringene knyttet til vold og trusler om vold som arbeidstakere kan utsettes for Arbeidstilsynet foreslår på denne bakgrunn en utdypende regulering av vold og trusler om vold i arbeidsmiljøforskriftene

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Foreslar-endringer-i-regelverk-om-vold-og-trusler-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tilsynspraksis ved vurdering av fagbrev, yrkesbevis og gulbøker - Regelhjelp.no
  utstedt før 1 januar 2001 Hvis den som har fagbrev kan dokumentere at han har opplæring i den aktuelle maskinkategorien kan eldre fagbrev godtas dersom personen i tillegg kan dokumentere sin identitet Eksempel på dokumentasjon som godtas er bekreftelse fra opplæringsinstitusjonen på hvilke maskiner vedkommende har fått opplæring i Yrkesbevis I perioden 1978 1988 ble det utstedt yrkesbevis på gjennomført opplæring som anleggsmaskinfører og kranfører Yrkesbevis godtas som dokumentasjon på

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Tilsynspraksis-ved-vurdering-av-fagbrev-yrkesbevis-og-gulboker/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Biocidforskriften endret i 2015 - Regelhjelp.no
  manuelt før de er overflatetørre Dette betyr at kravet om ikke manuell håndtering må inn i produktgodkjenningen som gis i de land der produktet er godkjent Forordning EU nr 492 2014 supplerer biocidforordningen når det gjelder regler om blant annet søknad og saksbehandling ved fornyelse av godkjenninger for biocidprodukter som omfattes av gjensidig godkjenning Hensikten er å standardisere og sikre mest mulig like vilkår i medlemslandene For å oppnå forutsigbarhet vil det europeiske kjemikaliebyrået ECHA supplere bestemmelsene i denne forordningen med retningslinjer for hvordan fornyelse av søknader skal behandles Retningslinjene vil kunne oppdateres jevnlig på grunnlag av erfaringene og den vitenskapelige eller tekniske utvikling Tre beslutninger 2014 756 EU 2014 757 EU og 2014 758 EU gjelder spesifikke produkter til trebeskyttelse Tyskland har klaget på flere godkjenninger av trebeskyttelses produkter der blant annet IPBC inngår som aktivt stoff To av beslutningene inneholder i likhet med 2014 402 EU se ovenfor begrensninger for trebeskyttelsesprodukter med IPBC ved at de bare tillates brukt i helautomatiske neddyppingsprosesser I tillegg ville ikke Tyskland godkjenne ett trebeskyttelses produkt med IPBC propikonazol og tebukonazol som aktive stoffer Denne klagen ble avvist men det ble vedtatt en tilleggstekst om begrenset bruk av produkter med disse stoffene som skal tas inn i produkt godkjenningen og krav om brukerveiledning Forordning EU nr 1062 2014 erstatter forordning EU nr 1451 2007 om biocidevaluerings programmet frister m m Den nye forordningen skal bl a sikre at aktive stoffer som blir omfattet av biocidforordningen EU 528 2012 men som ikke var omfattet av biociddirektivet 98 8 EF kommer inn i stoffvurderingsprogrammet med frister for levering av disse søknadene Dette gjelder bl a stoffer som produseres på bruksstedet in situ genererte stoffer Forordningen skal også sikre at eventuelle nanomaterialer av aktive stoffer meldes inn og at programmet videreføres i overenstemmelse med kravene i

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Biocidforskriften-endret-i-2015-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Dårleg miljøleiing hos biloppsamlarar - Regelhjelp.no
  forureining dersom dei ikkje blir tekne hand om på ein forsvarleg måte seier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet Ein del innhald i eit bilvrak er klassifisert som farleg avfall For eksempel inneheld bensin diesel motorolje og bremsevæske farlege stoff Dette må oppbevarast og bli merka som farleg avfall når det er teke ut av bilane Oppfølging av tidlegare kontrollar Kvart år blir det levert inn 140 000 bilar mot vrakpant her i landet Både importørar og produsentar av bilar har ansvar for å drive eit retursystem og sikre at kasserte køyretøy blir behandla forsvarleg og i tråd med regelverket 90 av dei 110 biloppsamlingsplassane i landet blei kontrollerte av fylkesmannen i samarbeid med Miljødirektoratet i vår Det vart kontrollert i alle fylke Årets kontroll er ei oppfølging av tidlegare aksjonar i 2005 og 2011 Må kjenne til risiko Alle biloppsamlingsplassar skal kjenne til risiko for helsefare og forureining frå verksemda si Ei risikovurdering skal resultere i tiltak som kan redusere risiko for skade på helse og ytre miljø 1 av 3 verksemder har for dårlege eller manglande risikovurderingar Dette er dårlegare enn ved førre kontroll i 2011 så dette er vi ikkje fornøgde med Det er altfor mange aktørar som ikkje tek miljøansvaret sitt på alvor seier Bjørn Bjørnstad Løyve med forpliktingar Alle behandlingsanlegg skal ha eit løyve frå fylkesmannen for verksemda si Eigarane må følgje forpliktingane og krava som ligg til grunn for løyvet dei har fått Det inneber blant anna å ha gode rutinar og å setje seg inn i regelverket Det er for dårleg at bransjen samla sett ikkje har betra rutinane sidan førre gong vi kontrollerte dei understrekar Bjørn Bjørnstad Fylkesmennene som har gjennomførd kontrollane vil følgje opp verksemdene for å sikre at feila blir retta opp Se kontaktpersonar for aksjonen hjå fylkesmannen miljødirektoratet no Fakta

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Darleg-miljoleiing-hos-biloppsamlarar-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive