archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Endring i batteriregelverket - Regelhjelp.no
  batterireg Endring i batteriregelverket Regelverket for batterier har blitt endret Utskrift Utskrift Skriv ut Endringene innebærer en strengere grense for innhold av kvikksølv i knappecellebatterier fra 1 oktober 2015 og for kadmiuminnhold i batterier beregnet på bruk i bærbart elektroverktøy fra 31 desember 2016 I tillegg endres ordlyden i bestemmelsen om innebygde batterier i batteridrevne produkter Detaljene i den aktuelle batterireguleringen finnes i 2 17 og 2 18 i produktforskriften

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Endring-i-batteriregelverket-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Kontrollerte farlige stoffer i babysmokker - Regelhjelp.no
  smokkene inneholdt slike stoffer Utskrift Utskrift Skriv ut Miljødirektoratet valgte ut 18 smokker fra store leverandører til kontrollen Smokkene ble kjøpt inn fra butikker som selger dagligvare babyutstyrs leker helsekost og designprodukter og sendte de til kjemisk analyse Ingen av smokkene inneholdt kreftfremkallende stoffer Foto Ingun Larsen Miljødirektoratet Miljødirektoratet testet til sammen om 18 smokker laget av silikon eller latex inneholdt de kreftfremkallende giftstoffene N nitrosamin og N nitrosamindannende stoffer Miljødirektoratet er godt fornøyd med at babysmokkene ikke inneholdt de farlige stoffene Barn er særlig utsatt for farlige kjemikalier i produkter derfor har vi strenge regler på dette området Vi følger opp med nye stikkprøvekontroller av ulike produkttyper for barn sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet Fri for kreftfremkallende stoffer Smokker og biteringer kan være fremstilt av enten naturgummi latex eller syntetisk gummi silikon Når spytt kommer i kontakt med gummi som inneholder nitrosaminer eller nitroserbare stoffer enten det er latex eller silikon kan disse stoffene lekke ut i spyttet Mange av disse stoffene er kreftfremkallende Derfor er det fastsatt en grense for utlekking av disse stoffene i gummiprodukter som det er meningen at små barn skal putte i munnen Sjekket ulike butikker Miljødirektoratets kontroller ble gjennomført for å sjekke

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Kontrollerte-farlige-stoffer-i-babysmokker-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Avdekket flere brudd under storaksjoner - Regelhjelp.no
  Kriminalitet i arbeidslivet omfatter flere ulike former for lovbrudd for eksempel sosial dumping svart arbeid trygdesvindel og fiktiv fakturering Lervåg forklarer at kontrollene rettet mot proffmarkedet byggetjenester til profesjonelle oppdragsgivere skal gjøre det vanskeligere å drive ulovlig Proffmarkedet er mer organisert har større organisasjoner involverer flere og har mer avanserte og komplekse selskapsstrukturer sammenlignet med aktører som jobber i privatmarkedet Tverretatlige aksjoner mot proffmarkedet er viktig fordi samarbeid mellom etatene kan avsløre kriminalitet i slike store komplekse strukturer Resultatene av aksjonen viser at det er viktig at vi er ute på kontroller Der vi finner brudd på en etats regelverk finner vi ofte brudd på andres Når etatene samarbeider kan vi slå ned på arbeidsmarkedskriminalitet med større kraft og presisjon sier Lervåg Blir fulgt opp Gjennom tips felles analyser etterretning og målrettede kontroller avslører samarbeidsprosjektene foretak som driver med arbeidsmarkedskriminalitet De som ikke følger regelverket må forvente å bli fulgt opp av alle etatene i det tverretatlige samarbeidet sier Lervåg Foreløpige tall viser at 55 byggeplasser 189 foretak og 547 arbeidstakere ble kontrollert 111 arbeidstakere manglet eller fikk inndratt HMS kort arbeidet på sju byggeplasser ble stanset på grunn av fare for liv og helse det ble avdekket 40 1 millioner i skyldig skatt arbeidsgiver og merverdiavgift ett foretak er anmeldt for bruk av svart arbeid to foretak er anmeldt for bruk av ulovlig arbeidskraft fire personer er anmeldt for å arbeide uten oppholdstillatelse en person er utvist på grunn av ulovlig opphold i Norge NAV Kontroll skal utrede ti saker for mulig trygdesvindel Samarbeidsprosjektet jobber nå med videre kartlegging og undersøkelser av foretakene Bakgrunn Både i Bergen og Oslo er det opprettet tverretatlige samarbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet mellom Arbeidstilsynet Skatteetaten politi kemner og NAV Det finnes tilsvarende tverretatlig samarbeid i Stavanger Bergen og omegn Oslo og omegn Totalt Antall kontrollerte

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Avdekket-flere-brudd-under-storaksjoner-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Det koster å ha stressa ansatte - Regelhjelp.no
  i relasjonelle yrker innenfor helse sosial undervisning og i ulike serviceyrker at utfordringene merkes Flere jobbkrav i denne typen yrker er dokumentert å ha betydning for både psykiske og fysiske helseplager Muskel og skjelettplager og psykiske helseplager utgjør hele 60 prosent av det legemeldte sykefraværet og faktorer i arbeidsmiljøet forklarer en del av det totale sykefraværet Med en stadig større andel som arbeider i relasjonelle yrker er det viktig å identifisere hva som skaper arbeidsrelatert stress for å iverksette målrettede tiltak for å forebygge sykefravær og uførhet sier direktør Pål Molander ved STAMI Emosjonelt arbeid krevende kunder pasienter rollekonflikt og tidspress er blant årsakene til jobbrelatert stress i Norge Arbeidstilsynet har jobbet lenge for å bidra til forebygging av stress på norske arbeidsplasser og har blant annet utviklet en standardmodell for risikovurdering som også kan brukes på dette området Modellen handler om å skaffe seg en oversikt over hva som kan forårsake stress og hvilke grep man kan gjøre for å redusere risikoen Direktøren i Arbeidstilsynet understreker at for å forebygge arbeidsrelatert stress er det nødvendig å kartlegge og ta tak i årsakene til at arbeidstakerne blir stresset Skap en kultur på arbeidsplassen for å snakke om alle typer utfordringer Gode ledere involverer arbeidstakerne og slik medvirkning viser seg å være avgjørende for å avdekke og forebygge stress og uheldige hendelser på jobben Arbeidstakerne skal bidra til å identifisere problemer og å finne løsninger sier Finboe Svendsen og fortsetter Arbeidsrelatert stress oppleves av enkeltpersoner men må løses på organisasjonsnivå God ledelse god organisering av arbeidet og samsvar mellom oppgaver og ressurser må til for å forebygge arbeidsrelatert stress Slik kan du forebygge og håndtere arbeidsrelatert stress Standardmodellen for risikovurdering kombinert med en medvirkningsbasert tilnærming er den ideelle måten å identifisere risikoene og ta tak i problemet på Steg 1 Identifiser

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Det-koster-a-ha-stressa-ansatte/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • 12 dør på jobb i bygg- og anlegg hvert år - Regelhjelp.no
  mellom myndighetene og representanter for alle ledd i bygg og anlegg for at alle skal komme trygt hjem fra jobb Fallulykker dreper Fall er den ulykkestypen som fører til flest dødsfall og alvorlige skader Nesten halvparten av de som omkom i fallulykker i perioden 2011 til 2014 falt fra tak eller bygninger under oppføring I alle dødsulykkene fra tak manglet det sikringstiltak som kunne hindret alvorlige konsekvenser av fallet Også ved fallulykker fra stiger lift og annet løfteutstyr var sikringen mangelfull Gjennomgående funn når Arbeidstilsynet går bak alle typer dødsulykker er at det ofte ikke var satt inn gode nok tiltak for å ivareta sikkerheten Ofte er det ikke gjort risikovurderinger risikovurderingene er ikke gode nok eller den som omkom hadde ikke fått god nok opplæring De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått Mange liv kunne vært spart og det er ofte enkle grep som skal til Men det krever daglig fokus på sikkerhet i alle ledd sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet Mange ulykker med gravemaskin De siste årene har det vært et stort antall ulykker med store anleggsmaskiner som har ført til alvorlige skader og dødsfall En analyse av 65 slike ulykker viser at gravemaskiner dumpere lastebiler og hjullastere er de vanligste Gravemaskiner var involvert i mer enn halvparten av disse ulykkene Og den vanligste årsaken er at gravemaskina velter Veltene skjer oftest ved at grunnen under maskina svikter Vi ser klare forskjeller i ulykkestyper etter skadenes alvorlighetsgrad I de mest alvorlige ulykkene er det ofte store høyder store maskiner lasting og lossing og utfordrende terreng Dersom antallet alvorlige skader skal reduseres bør man øke bruken av fysiske skiller i slike arbeidssituasjoner En sperre som hindrer en dumper i å komme for nær kanten av en anleggsvei eller fylling kan redde liv sier Finboe Svendsen Viktig

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/12-dor-pa-jobb-i-bygg--og-anlegg-hvert-ar/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Farlege bilpleieprodukt blir selde utan åtvaringar - Regelhjelp.no
  importørar Seks av importørane selde produkt utan norsk åtvaringstekst Skal vere riktig merkte Alle kjemiske produkt som inneheld farlege stoff skal vere riktig merkte med norsk tekst Dette for at forbrukarane forstår risikoen og kan ta forholdsreglar ved bruk seier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet Miljødirektoratet sin kontroll avdekte også at fleire av produkta ikkje hadde sikker emballasje Dette er viktig for å unngå at barn kan opne produkta seier Bjørn Bjørnstad Vert selde over nettet Fleire av dei kontrollerte verksemdene importerer direkte frå USA og Asia og sel produkta gjennom nettbasert handel i reg Dei fleste importørane hadde mangelfull eller ingen kjennskap til regelverket for sal og merking Dei hadde heller ikkje kunnskap om produkta inneheld stoff som er skadelege og ulovlege å bruke Dersom ein sel slike produkt ikkje minst gjennom netthandel må ein sørgje for at kjøparen lett kan sjå informasjon om helse og miljøfarar ved produktet før kjøparen sender inn bestillinga seier tilsynsdirektør Bjørn Bjørnstad Må registrerast Miljødirektoratet avdekte også at produkt hadde feil informasjon om helse og miljøfare noko som kan føre til alvorlege uhell då brukaren blir villeidd om risikoen ved produktet Av dei 119 kontrollerte produkta hadde tre manglande følbar åtvaringsmerking for synshemma og tre produkt mangla barnesikker lukking Importørane må også overhalde plikta til å registrere faremerkte bilpleiemidlar i produktregisteret Alle importørar hadde manglar ved deklareringa til produktregisteret For fem verksemder mangla deklareringane heilt Tilrår svanemerkte produkt Miljødirektoratet vil følgje opp dei kontrollerte verksemdene for å sikre at dei rettar opp dei avdekte brotne på regelverket Det er viktig at alle som brukar bilpleiemidlar er merksame og ser etter faremerking Dei må også ta omsyn til åtvaringar og tilrådingar om bruk for å passe på eiga helse og på miljøet Det sikraste er å velje svanemerkte produkt seier Bjørn Bjørnstad Fakta om

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Farlege-bilpleieprodukt-blir-selde-utan-atvaringar-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Tidspress på jobben - Regelhjelp.no
  viktigste årsaken EUs arbeidsmiljøorgan EU OSHA presenterte nylig en ny europeisk bedriftsundersøkelse om nye risikoer i arbeidslivet kalt ESENER II Blant de 50 000 virksomhetene i undersøkelsen var det 1500 norske bedrifter Målet med undersøkelsen var å finne ut hvordan helse og sikkerhet på arbeidsplassen og særlig økende risikoer som psykososiale forhold håndteres i praksis Tidspress over tid kan føre til arbeidsrelatert stress Stress er nest vanligste årsak til sykefravær i Norge etter muskel og skjelettplager Dette er det fullt mulig å forebygge sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet HMS arbeid lønner seg Norske bedrifter oppgir at de viktigste årsakene til at de sørger for god HMS styring er at de vil overholde juridiske forpliktelser og at de vil møte forventningene til arbeidstakerne eller deres representanter Samtidig er det mangel på tid eller personell som oppgis hyppigst som årsak når norske virksomheter ikke prioriterer HMS arbeid Systematisk arbeid med helse miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er det mest grunnleggende for å skape et godt arbeidsmiljø Og godt arbeidsmiljø bidrar til å holde arbeidstakerne friske og produktive og bidrar til å redusere sykefravær En slik reduksjon vil igjen påvirke bedriftens bunnlinje Både arbeidsgivere og arbeidstakere har alt å vinne på

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Tidspress-pa-jobben/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Byggherreforskrifta tilgjengeleg på engelsk - Regelhjelp.no
  Lenker For tilsynspersonell English Personvern Forsiden Bransjer Tema Innhold A Å Nyheter Du er her Forsiden Nyheter Nyheter 2015 Byggherreforskrifta Byggherreforskrifta tilgjengeleg på engelsk Arbeidstilsynet har oversett byggherreforskrifta til engelsk Utskrift Utskrift Skriv ut Her finn du den engelske versjonen pdf fra arbeidstilsynet no Dersom du ønskjer å bestille ein papirkopi kan du bestille den her Sist endret Oppdatert av Arbeidstilsynet Hold deg oppdatert i regelverket Meld deg på vårt

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Byggherreforskrifta-tilgjengeleg-pa-engelsk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive