archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kontrollintervall for propanflasker av stål - Regelhjelp.no
  nevnes som et av de store selskapene som praktiserer et 15 årsintervall for kontroll DSB ønsker å presisere at forvaltningspraksis på området har vært å tillate 15 årsintervaller Virksomhetene herunder AGA har således drevet i henhold til DSBs og tidligere Direktoratet for brann og eksplosjonsverns DBE forvaltningspraksis på området når det gjelder kontrollintervaller Nye regler for gassflasker for LPG gjeldende fra 01 07 15 åpner for 15 års kontrollintervall for stålflasker etter søknad Det vil således også i fremtiden kunne være mulig å ha kontrollintervaller på 15 år dersom betingelsene for dette er oppfylt DSB vil vurdere søknader om 15 års kontrollintervall for stålflasker konkret basert på opplysningene som fremkommer av søknaden Det er derfor for tidlig å konkludere med at kun gassflasker i industrien vil kunne klare å oppfylle betingelsene for å få innvilget 15 års kontrollintervall for stålflasker Når det gjelder sikkerheten knyttet til stålflasker med LPG er frekvensen relatert til ulykker som skyldes selve flasken lav DSB er ikke kjent med at det har skjedd ulykker med stålflasker hvor årsaken er at kontrollintervallet har vært mellom 10 og 15 år DSB gjør for ordens skyld oppmerksom på at ovennevnte gjelder stålflasker for LPG For gassflasker av kompositt

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Kontrollintervall-for-propanflasker-av-stal/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Forbudt stoff funnet i badeleker - Regelhjelp.no
  innhold av forbudte ftalater og tungmetaller Over 400 leker ble sendt til analyse Barn er særlig følsomme for påvirkninger av kjemikalier De minste barna er spesielt utsatte da de putter lekene i munnen Derfor er regelverket for leker til barn under 3 år særlig strengt forteller tilsynsdirektør i Miljødirektoratet Bjørn Bjørnstad Formålet med denne aksjonen var å kontrollere at lekene som importører og forhandlere selger i Norge overholder det strenge regelverket sier Bjørnstad Importøren har ansvaret Miljødirektoratet sendte 15 plastleker fra norske butikker til analyse for innhold av forbudte ftalater Det ble funnet ftalater i to produkter badering og badeball begge fra samme importør Produktene er hovedsakelig solgt i en rekke svømmehaller og badeland rundt om i landet Salget av lekene er stanset Importøren ble pålagt å informere kundene sine om at det var funnet ulovlige ftalater i badelekene Produktene er laget av plast og ftalatene er tilsatt for å gjøre plasten myk De ble importert til Norge for 5 10 år siden men har vært omsatt helt frem til Miljødirektoratet foretok kontrollen og fikk stanset salget Det er importøren som har ansvaret for at et produkt ikke inneholder helse og miljøskadelige stoffer Det er derfor viktig at forhandler og importør har kunnskap om varene som selges sier Bjørnstad Forbudt siden 1999 De første ftalatene ble forbudt i Norge allerede i 1999 Siden har flere av stoffene i denne stoffgruppen blitt forbudt I den europeiske kontrollen ble ftalater funnet i 27 av 228 kontrollerte plastleker Leketøy som ikke overholder regelverket blir meldt i et informasjonssystem RAPEX om farlige forbrukerprodukter i Europa Dermed kan myndighetene i alle europeiske land sikre at salget av produktene stanses Ingen leker med for mye tungmetaller er funnet i Norge I den samme kontrollen ble det sjekket om leketøy inneholder for mye tungmetaller Omlag 150 forskjellige

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Forbudt-stoff-funnet-i-badeleker-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Id-kort blir til HMS-kort - Regelhjelp.no
  kortene i bygge og anleggsbransjen og i renholdsbransjen til HMS kort Utskrift Utskrift Skriv ut Slik ser HMS kortene i bygge og anleggsbransjen ut Navnet på kortene blir dermed mer knyttet til kortenes formål og funksjon Samtidig vil endringen bidra til at kortene ikke feilaktig oppfattes som ordinære legitimasjonsdokument Som følge av nytt navn på kortene er det gjort endringer i de to forskriftene som regulerer ordningen i henholdsvis bygge

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Id-kort-blir-til-HMS-kort/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Endret regelverk for fylling av gassflasker for LPG (propan) - Regelhjelp.no
  konkrete krav til virksomhetene som fyller slike gassflasker knyttet til kontroll og merking i forbindelse med fylling samtidig som intervall for periodisk kontroll av gassflasker tydeliggjøres I tillegg oppheves kravet om at den som fyller og omsetter gassflasker for LPG skal delta i en flaskegassordning Nevnte flaskegassordning har aldri blitt etablert og opphevelsen av denne ordningen innebærer således ingen realitetsendring for aktørene De nye reglene er i stor grad videreføringer

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/ndret-regelverk-for-fylling-av-gassflasker-for-LPG-propan/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sommeraksjon i utelivsbransjen - Regelhjelp.no
  er høy aktivitet i bransjen sier direktør for Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen 2 000 tilsyn 2015 Arbeidstilsynet har nå en toårig satsing i overnatting og serveringsbransjen Næringen er valgt ut på grunn av at deler av bransjen har alvorlige og sammensatte arbeidsmiljøutfordringer Det er mange deltidsansatte utstrakt bruk av skift turnus og høy jobbintensitet Deler av restaurantnæringen preges også av useriøse virksomheter og sosial dumping Målet med satsingen er at arbeidsgivere i bransjen gjennom kontroll og veiledning både skal få økt kunnskap om reglene for norsk arbeidsliv og de skal følge reglene sier Finboe Svendsen Tilsammen har Arbeidstilsynet planlagt 2000 tilsyn i overnattings og serveringsbransjen i 2015 700 av disse tilsynene skal gjennomføres i løpet av sommersesongen Lange arbeidsdager Mange virksomheter i disse bransjene har bare åpent i høysesongen som ofte varer fra mai til september Dette fører ofte til at de ansatte jobber langt utover lovens rammer for ordinær arbeidstid og mange uten overtidstillegg Viktige tema under tilsynene vil derfor blant annet være arbeidskontrakt og vaktplan Mange restauranter har lange åpningstider og stor arbeidsbelastning for de ansatte særlig når det er mange gjester og godt vær Det er viktig at man likevel overholder reglene for arbeidstid og at det

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Sommeraksjon-i-utelivsbransjen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Endringer i arbeidsmiljøloven - Regelhjelp.no
  her Forsiden Nyheter Nyheter 2015 Endringer i arbeidsm Endringer i arbeidsmiljøloven I dag kommer det flere endringer i arbeidsmiljøloven Endringene som trer i kraft 1 juli gjelder midlertidige ansettelser arbeidstid aldersgrensene i arbeidsmiljøloven straff og kollektiv søksmålsrett Utskrift Utskrift Skriv ut Du kan lese mer om endringene på Arbeids og sosialdepartementets nettsider Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1 juli regjeringen no Lov om arbeidsmiljø arbeidstid og stillingsvern mv arbeidsmiljøloven lovdata no

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Endringer-i-arbeidsmiljoloven/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsmiljøforskriftene på engelsk - Regelhjelp.no
  oversatt arbeidsmiljøforskriftene til engelsk Alle de seks forskriftene kan du laste ned gratis fra www arbeidstilsynet no Utskrift Utskrift Skriv ut Her finner du de engelske oversettelsene 701 ENG Regulations concerning Organisation Management and Employee Participation 702 ENG The Workplace Regulations 703 ENG Regulations concerning the Performance of Work 704 ENG Regulations concerning Action and Limit Values 705 ENG The Producer Responsibility Regulations 706 ENG Regulations concerning Administrative Arrangements Arbeidsmiljøforskriftene

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/beidsmiljoforskriftene-pa-engelsk/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver - Regelhjelp.no
  eksplosiver kommer på avveie Utskrift Utskrift Skriv ut Hovedmålet med de nye reglene er at de skal være et sett med tiltak som skal bidra til å forebygge at disse kjemikaliene havner i feil hender og misbrukes til kriminelle handlinger terror Følgende kjemikalier er omfattet av regelverket Vedlegg 1 Hydrogenperoksid over 12 vektprosent Nitrometan over 30 vektprosent ca 23 25 volumprosent Salpetersyre over 3 vektprosent Kaliumklorat over 40 vektprosent Kaliumperklorat over 40 vektprosent Natriumklorat over 40 vektprosent Natriumperklorat over 40 vektprosent For stoffene i vedlegg1 og stoffblandinger hvor disse inngår over de oppgitte konsentrasjonsgrensene er det forbud mot salg til privatpersoner og andre uten yrkesmessigbehov og krav om rapportering av mistenkelige transaksjoner eller forsøk på slike tyveri og svinn til KRIPOS Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av de oppgitte konsentrasjonsgrensene i vedlegg 1 Vedlegg 2 Heksamin Svovelsyre Aceton Kaliumnitrat Natriumnitrat Kalsiumnitrat Kalsiumammoniumnitrat Ammoniumnitrat med 16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat For stoffene i vedlegg 2 og stoffblandinger hvor disse inngår er det krav om rapportering av mistenkelige transaksjoner eller forsøk på slike tyveri og svinn til KRIPOS REACH forskriften som stiller krav til begrensninger på omsetning av ammoniumnitrat har vært gjeldene i Norge siden 17 november 2011 Mistenkelige transaksjoner eller forsøk

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Utgangsstoffer-for-eksplosiver-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive