archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Advarer mot useriøse steinleggere - Regelhjelp.no
  dukket opp rekordtidlig i år Felles aksjoner i 2013 og 2014 ga resultater Useriøse steinleggere forlot landet og flere ble utvist etter en felles innsats fra Arbeidstilsynet politiet og Skatteetaten Stor risiko Mange huseiere har fått tilleggskostnader på grunn av at steinleggerfirmaet de benyttet ikke betalte moms eller andre avgifter For beløp over 10 000 kroner blir kjøper ansvarlig med mindre det finnes en skriftlig kontrakt som viser at kjøper har handlet i god tro Forbrukere som benytter useriøse steinleggere risikerer dessuten å betale dyrt for et dårlig resultat Ber om tips Myndighetene erfarer at flere av aktørene er svært bevisste på å gjøre et minimum av det som skal til for å fremstå som seriøse At de er registrert i Brønnøysundregisteret er ingen garanti De oppretter selskaper og registrerer seg i Brønnøysundregisteret fordi de må men det er lite som tyder på at de har tenkt å bli seriøse Bankkontoene viser at pengene går ut av Norge så snart de er innbetalt Forbrukerne bør være bevisst på hva de kan bidra til hvis de kjøper svarte tjenester Skatte og avgiftsunndragelser skjer ofte i kombinasjon med annen kriminalitet som hvitvasking trygdesvindel falske identiteter bedrageri smugling menneskehandel trusler og vold Tips oss hvis du selv blir kontaktet eller om du ser aktivitet du mener ikke virker seriøs ber Lekve Dette bør du som forbruker vite Sjekk at steinleggerne har identitetskort kort som viser hvem de er og hvem de jobber for Alle ansatte i bygg og anleggsbransjen i Norge skal ha et Bygge ID kort merket med utstedelse fra Arbeidstilsynet Ikke betal kontant Mange huseiere har fått tilleggskostnader pga at steinleggerfirmaet de benyttet ikke betalte moms eller andre avgifter For beløp over 10 000 kroner blir da kjøper ansvarlig med mindre det finnes en skriftlig kontrakt som viser at kjøper har

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Advarer-mot-useriose-steinleggere/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Invitasjon til seminar for importører av elektriske produkter 2015 - Regelhjelp.no
  vil bli servert Hensikten med seminaret er å øke forståelsen for regelverket og sikre at bare produkter som er i samsvar med regelverket blir plassert på markedet Programmet vil inneholde følgende tema Veien frem til påføring av CE merke Struktur i regelverk og rollefordeling vedrørende produktsikkerhet Sikkerhet satt i system internkontrollforskriften Teknisk dokumentasjon for det enkelte produkt Tollmyndighetenes håndtering av elektriske produkter Markedstilsynsmyndighetenes kontroll markedskontroll og systemrevisjon Erfaringer fra markedskontroll

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Invitasjon-til-seminar-for-importorer-av-elektriske-produkter-2015/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ingen nedgang i antall dødsulykker - Regelhjelp.no
  risikovurderingene er ikke gode nok Risikovurdering handler enkelt sagt om at arbeidsgiver må skaffe seg oversikt over hva som kan være farlig på arbeidsplassen iverksette tiltak for å hindre at farlige situasjoner oppstår og begrense skadeomfanget hvis ulykker likevel skjer sier Finboe Svendsen Typiske kjennetegn ved dødsulykkene er at kjøretøy er involvert i en stor andel av dødsulykkene i alle de fire næringene ulykkene skjer i forbindelse med avvikssituasjoner som for eksempel vedlikehold som gjøres etter at en feil eller problem oppstår med maskiner og utstyr Arbeidstilsynet skal bruke denne kunnskapen når vi planlegger innsatsen vår videre Det må også bransjene selv gjøre Jo mer vi vet om hva som forårsaker ulykkene desto bedre kan de forebygges sier Finboe Svendsen Setebelte kunne reddet liv I landbruket er traktor fortsatt involvert i halvparten av dødsulykkene Mange av ulykkene kunne fått et annet utfall dersom sikkerhetsbeltet var brukt Dagens regelverk er slik at det er arbeidsgiver som skal legge til rette for og stille krav om at sikkerhetsbelte skal brukes på lik linje med for eksempel hjelm vernesko hansker og vernebriller Arbeidsgivere må sikre at de ansatte bruker sikkerhetsbelte når de kjører truck traktor og anleggsmaskiner Og det er også viktig at arbeidstakerne følger opp og tar dette på alvor Beltebruk kan redde liv sier Finboe Svendsen Må forebygge bedre Det har ikke vært noen nedgang i antall dødsulykker siden årtusenskiftet Det er de samme bransjene som topper dødsulykkestatistikken nå som for noen år siden Dette er bransjer med risikofylt arbeid Derfor er det svært viktig at virksomhetene jobber enda mer og enda bedre for å forebygge at folk blir skadet eller mister livet på jobb sier Finboe Svendsen Arbeidstilsynet skal bidra med store satsinger i de mest risikoutsatte bransjene og det er tett samarbeid med partene Satsingen i Bygg og anlegg

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Ingen-nedgang-i-antall-dodsulykker-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • 28. april er verdensdagen for et godt arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  verdensdagen for et godt arbeidsmiljø 28 april er verdensdagen for et godt arbeidsmiljø Årets tema er forebygging Utskrift Utskrift Skriv ut Å forebygge er det viktigste vi gjør på arbeidsplassen Ingen har råd til å miste en kollega i sykdom skade eller dødsfall på jobb sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet Hvert år dør mellom 40 og 50 arbeidstakere som følge av arbeidsulykker Det er om lag 84 000 arbeidsskader hvert år Rundt 400 dør årlig som følge av kjemikalieeksponering 20 prosent av sykefraværet har sammenheng med arbeidsforhold Dette er store tall som både har betydning for den enkelte og for samfunnet Helsebelastninger på jobben kan forebygges hvis bedriftene følger kravene i arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet har bidratt til at flere arbeidstakere har fått tryggere arbeidsforhold og mange arbeidsplasser har blitt flinkere til å forebygge arbeidsrelaterte ulykker skader og sykdom Men det er fortsatt en jobb å gjøre både for virksomhetene selv og for oss som Arbeidstilsyn sier Finboe Svendsen I 2014 har Arbeidstilsynet økt innsatsen for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet Arbeidstilsynet er tungt inne i de delene av arbeidslivet som er mest utsatt Vi ser at innsatsen vår har effekt og vi fortsetter med økt styrke sier direktør

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/28-april-er-verdensdagen-for-et-godt-arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • «Virker tiltakene?» - konferanse om renholdsbransjen 28.april i Trondheim - Regelhjelp.no
  Hotel i Trondheim fra kl 11 30 16 00 Konferansen vil være en arena for å belyse og diskutere tiltak som skal medvirke til varig forbedring i renholdsbransjen Aktuelle spørsmål er vil tiltakene virke hvilke utfordringer ligger foran oss hvordan gjøre tiltakene enda bedre er det behov for nye tiltak hva kan bransjen selv gjøre hva bør myndighetene ta fatt i Treparts bransjeprogram vil være representert ved Anne Jensen NHO

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Virker-tiltakene---konferanse-om-renholdsbransjen-28april-i-Trondheim/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • 2 500 farlige produkter trukket fra EØS-markedet i 2014 - Regelhjelp.no
  antall av våre reaksjoner på andre lands meldinger om kjøretøyer forteller Svinterud Produkter fra Kina Flesteparten av de farlige produktene i systemet kommer fra land utenfor EØS og oftest fra Kina Kina er den største vareleverandøren til Europa Europakommisjonen og EØS landene samarbeider med kinesiske myndigheter og utveksler informasjon om farlige produkter Fra denne informasjonen skal kinesiske myndigheter kunne spore produsenter og andre markedsaktører Dette skjer når produkter meldes inn DSB er det norske kontaktpunktet for RAPEX Det innebærer blant annet at DSB overvåker og godkjenner alle meldinger fra norske myndigheter før de sendes til EU kommisjonen Når det oppdages et farlig produkt i et land registreres en melding om produktet inn i RAPEX systemet Deretter skal myndighetene i øvrige medlemsland bedømme meldingen og reagere på denne Den eller de ansvarlige myndighetene må først og fremst finne ut om det farlige produktet omsettes her i landet Dersom dette er tilfelle tar de kontakt med importør eller forhandler som igjen må vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes ut i fra risikoen ved produktet forklarer Svinterud Alvorlighetsgrad og tiltak Tiltakene er avhengig av hvor stor grad av risiko for en uønsket hendelse det er knyttet til produktet Ulike tiltak som kan gjøres av importør eller forhandler kan være å rette mangelen stoppe omsetningen trekke produktet tilbake fra markedet eller kalle produktet tilbake fra forbruker Hvis den ansvarlige virksomheten ikke oppfyller kravet til produktsikkerhet har vi som myndighet ulike reaksjonsmidler Vi kan treffe vedtak om merking forbud mot innførsel og omsetning og pålegge at produktet tilbakekalles fra forbrukere og eller gi tvangsmulkt for å sikre at produsent eller importør følger pliktene som er gitt i lover forskrifter og vedtak I alvorlige tilfeller kan vi anmelde forholdet til politiet sier Svinterud Oppfordrer til økt bruk I RAPEX databasen på Europakommisjonens hjemmesider kan man finne

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/2-500-farlige-produkter-trukket-fra-EOS-markedet-i-2014-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Skjerpede sikkerhetskrav til trampoliner - Regelhjelp.no
  europeisk sikkerhetsstandard NS EN 71 14 Hopping på trampoline er svært populært men vi ser dessverre at mange skader seg At sikkerhetskravene skjerpes ser vi positivt på og vi håper det får en god skadeforebyggende effekt sier Kari Ann Thon Kristiansen avdelingsleder i DSB Sikkerhetsstandarden stiller en rekke krav til produktet blant annet til trampolinens stabilitet og styrke Det er også krav til å forebygge stikk og knusningsskader og at

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Skjerpede-sikkerhetskrav-til-trampoliner/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Sikker drift hos storulykkevirksomheter - Regelhjelp.no
  involverer farlige kjemikalier Sikre anlegg Hovedinntrykket er at de fleste virksomhetene er opptatt av å drive anleggene sikkert Det er få uhell og ulykker hos disse virksomhetene Myndighetene avdekket i gjennomsnitt likevel fire avvik eller anmerkinger på hvert sted som er på nivå med tilsynet i 2013 De fleste mangler og svakheter var innenfor områdene dokumentasjon og styringssystem risikovurdering og dokumentasjon av oppfølging av disse vedlikehold og tilstandskontroll og tekniske mangler Slik har det vært i flere år Det store antall avvik og anmerkninger innenfor området beredskap i 2013 skyldtes at dette var obligatorisk tilsynstema dette året i 2013 Må dokumentere bedre Storulykkemyndighetene ser at de fleste arbeider godt på det praktiske planet men at de ikke i tilstrekkelig grad er opptatt av å dokumentere hvordan de arbeider og resultatene av dette arbeidet De fem etatene kontrollerer 88 nye virksomheter i år Fakta om storulykkeforskriften Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder er omfattet De skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker og skal ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre Arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB Miljødirektoratet Næringslivets sikkerhetsorganisasjon NSO og Petroleumstilsynet Ptil fører tilsyn med virksomhetene omfattet av forskriften

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Sikker-drift-hos-storulykkevirksomheter-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive •