archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Storulykketilsyn i 2015 - Regelhjelp.no
  dette arbeidet er forstått og fulgt opp i ulike nivåer i virksomhetens organisasjon Utskrift Utskrift Skriv ut foto Næringslivet sikkerhetsorganisasjon Aktuelle områder Myndighetene fokuserer på forskjellige områder avhengig av hva som er viktig å følge opp hos den enkelte virksomhet Eksempler på aktuelle områder er risikostyring inkludert kartlegging vurdering og oppfølging av tiltak vedlikehold arbeidstillatelser opplæring beredskap og øvelser kjemikalie og avfallshåndtering Dersom for eksempel virksomhetens oppfølging av vedlikehold blir valgt som tema vil det sjekkes ut hvordan dette planlegges gjennomføres registreres følges opp evalueres og forbedres I tillegg vil også de enkelte tilsynsmyndighetene følge opp relevante krav i eget fagregelverk hvordan virksomhetene har ivaretatt forhold som ble påpekt under forrige tilsyn Styringssystem Storulykkeforskriften stiller krav om at virksomhetene skal arbeide systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker Virksomhetene skal ha et styringssystem som ivaretar dette gjennom gode strukturer rutiner og prosedyrer for sitt arbeid blant annet innenfor områdene opplæring risikostyring driftskontroll styring av endringer og beredskap Fem tilsynsmyndigheter gjennomfører i år tilsyn med hvordan norske virksomheter underlagt storulykkeforskriften ivaretar det systematiske helse miljø og sikkerhetsarbeidet som forskriften krever LES MER Om storulykkevirksomheter og storulykkeforskriften på DSBs sine nettsider Storulykker på regelhjelp no Storulykkeforskriften på Lovdata Spørsmål Arbeidstilsynet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Storulykketilsyn-i-2015/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Mer oppmerksomhet på smittevern - Regelhjelp.no
  helse og unngå å få i seg farlige bakterier Arbeidsgiverne i hjemmesykepleien og i sykehjemmene har plikt til å vurdere risiko for smitte og forebygge sykdom for alle ansatte Utskrift Utskrift Skriv ut Hjemmesykepleien og sykehjemmene trenger mer oppmerksomhet og målrettede tiltak for å unngå sykdom som skyldes smitte fra multiresistente bakterier sier overlege Tone Eriksen i Arbeidstilsynet I Arbeidstilsynets fagblad Arbeidervern kan du lese om hvordan smitte kan forebygges

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Mer-oppmerksomhet-pa-smittevern/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Endringer i forskrift om industrivern - Regelhjelp.no
  Innhold A Å Nyheter Du er her Forsiden Nyheter Nyheter 2015 Endringer i forskrif Endringer i forskrift om industrivern Endringene i forskrift om industrivern er nå fastsatt Endringene vil tre i kraft 1 mars Utskrift Utskrift Skriv ut Du finner forskrift om endringene i forskrift om industrivern hos Lovdata Veiledningen vil også bli oppdatert og lagt ut på nso no så snart den foreligger Sist endret Oppdatert av Arbeidstilsynet Hold

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Endringer-i-forskrift-om-industrivern1/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Svake miljørutiner i byggebransjen - Regelhjelp.no
  kjent i byggebransjen Sammen med at de mangler rutiner for håndteringen innebærer det fare for at produkter med farlige stoffer blir tilgjengelige for forbrukerne i butikkene sier Bjørn Bjørnstad tilsynsdirektør i Miljødirektoratet Må kjenne regelverket Miljødirektoratet hadde spesiell oppmerksomhet mot lim fugemasse sparkel isolasjonsplater vinylbelegg og fliser i denne aksjonen Flere av disse kan inneholde miljøgifter som bromerte flammehemmere ftalater bly kadmium og bisfenol A Disse er skadelige for både mennesker og miljø Alle som importerer denne typen produkter må kjenne til regelverket og ha rutiner for å sjekke at reglene blir fulgt Det er ulovlig ikke å ha kunnskap om de produktene man importerer og selger sier Bjørn Bjørnstad Slurver med internkontroll 18 av 25 virksomheter hadde ikke gode nok rutiner for internkontroll Dette er et viktig hjelpemiddel for å forebygge for eksempel ulovlig omsetning av produkter med farlige stoffer Virksomhetene er pålagt å dokumentere at de har rutiner som viser hvordan de sjekker om produktene de importerer er i tråd med regelverket Over halvparten av de kontrollerte importørene hadde mangler og feil i etiketten for farlige kjemikalier Dette er alvorlig fordi det kan føre til at produktene blir brukt feil noe som igjen kan føre til skader på

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Svake-miljorutiner-i-byggebransjen-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nyttig informasjon til operatører av stasjonære kuldeanlegg - Regelhjelp.no
  til operatørene om håndteringen av slike kuldemedium Utskrift Utskrift Skriv ut De fluorholdige gassene f gasser hydrofluorkarboner HFK perfluorkarboner PFK og svovelheksaflourid SF6 ble tatt i bruk på midten av 1990 tallet som erstatning for ozonnedbrytende stoffer Redusere utslipp av fluorholdige gasser Forskriften som regulerer de fluorholdige gassene baserer seg på EUs f gassforordning Målet er å redusere utslippene av fluorholdige gasser Forordningen setter blant annet krav til håndtering av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Nyttig-informasjon-til-operatorer-av-stasjonare-kuldeanlegg-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Storkontroll i byggebransjen - Regelhjelp.no
  ca 10 mill kroner I tillegg vil det kunne komme restanser på merverdiavgift Det ble også foretatt 6 stansinger av all virksomhet grunnet farlige arbeidsforhold og det er så langt avdekket 7 saker knyttet til mulig misbruk av dagpenger og sykepenger sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet Oslo som har koordinert aksjonen på vegne av de seks samarbeidende etatene Målet for kontrollene var å sjekke identitet og arbeidsforhold hos arbeidstakerne som befant seg på byggeplassene Vi kontrollerte identiteten til de som var på byggeplassen og deres arbeidsforhold blant annet om de hadde lovlig arbeidsavtale og ID kort for bygg og anlegg byggekort Vi har også sjekket om arbeidstakere og virksomhetene er registrert i pliktige registre om de mottar stønad fra NAV og at de har lovlig opphold i landet sier Halmrast Foreløpige funn og resultater Ca 10 mill kroner er skyldig i skatter og avgifter 6 stansinger grunnet farlig arbeid 4 pågrepet og bortvist fra riket for overtredelse av utlendingsloven 20 personer av 150 kontrollerte manglet skattekort 10 virksomheter mangler registrering i mva register 100 arbeidstakere ikke meldt inn i NAVs arbeidsgiver og arbeidstakerregister Funnene er dessverre i samsvar med det vi har antatt på forhånd og vi ser at

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Storkontroll-i-byggebransjen-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidstilsynet på tilsyn i vinterferien - Regelhjelp.no
  andre etater skal vi gjøre det vanskeligere for de useriøse og drive i strid med reglene for arbeidslivet sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen Det er mange unge og utenlandske arbeidstakere som jobber i overnatting og serveringsbransjen Noen jobber deltid og mange er ikke medlem av en fagorganisasjon Det er viktig å bevisstgjøre både arbeidsgivere og ansatte om rettigheter og plikter i arbeidslivet Alle arbeidstakere skal ha verdige og lovlige arbeidsforhold understreker Finboe Svendsen Stortingsmelding nr 29 2010 2011 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv peker også på overnattings og serveringsnæringen som en næring både med flere helseplager og problemer med useriøsitet og sosial dumping Tema på tilsynene i år vil være Arbeidskontrakter arbeidstid arbeidsplaner innkvartering at lønns og arbeidsvilkår er i samsvar med vilkår for oppholdstillatelse overtidsbetaling informasjon opplæring og at virksomheten er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste I tillegg er ergonomi og psykososiale arbeidsbetingelser med blant annet vold og trusler et aktuelt tema Det er arbeidsgivers plikt å risikovurdere farer og problemer arbeidstakerne kan utsettes for Arbeidstilsynet er en forebyggende etat og arbeidsmiljøloven skal ivareta arbeidstakerne Det er bedre å starte med forebyggende tiltak før eventuelt noe uheldig kan skje Det kan være å gi arbeidstakerne i

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Arbeidstilsynet-pa-tilsyn-i-vinterferien-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Ny rapport om arbeidsforhold i gods- og turbilbransjen - Regelhjelp.no
  noe om innsatsen som er nødvendig fremover Utskrift Utskrift Skriv ut Rapporten ble presentert på en konferanse arrangert av treparts bransjeprogram transport den 12 februar Tema for konferansen var utvikling av gods og turbilbransjen med fokus på arbeidsmiljø sikkerhet og oppfølging av kabotasjerapporten Rapporten viser at hver tredje sjåfør opplever stressende arbeidsforhold Rapporten viser også at syv av ti arbeidsgivere ser på useriøse aktører i bransjen som en stor utfordring

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Ny-rapport-om-arbeidsforhold-i-gods--og-turbil-/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive