archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Workshop: Logistikk på byggeplassen - Regelhjelp.no
  Hvilke grep kan byggherren entreprenøren eller leverandøren gjøre for å bidra til en sikker arbeidsplass Hvordan kan du være trygg på utstyr som leies inn Arbeidstilsynet inviterer til workshop den 17 mars 2015 i Statens hus i Trondheim Målsettingen med workshopen er å legge til rette for deling av erfaringer og øke kunnskapen for å skape trygge og sikre byggeplasser Arrangementet er aktuelt for byggherrer prosjekterende entreprenører verneombud leverandører av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Workshop-Logistikk-pa-byggeplassen/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Seminar om EUs kjemikalieregelverk 3. mars - Regelhjelp.no
  om EUs kjemikalieregelverk 3 mars Regelverkene for kjemikalier er komplekse og i stadig endring Er du usikker på hvilke regler som gjelder for kjemikalier og produkter som brukes i din bedrift Vi inviterer til seminar i Trondheim tirsdag 3 mars klokken 12 15 Utskrift Utskrift Skriv ut Miljødirektoratet og Innovasjon Norge Enterprise Europe Network inviterer til seminar om EUs kjemikalieregelverk På seminaret får du en kortfattet innføring i kjemikalieregelverkene svar på de vanligste spørsmålene og en veiledning i hvor man kan søke svar og hvordan man kan holde seg oppdatert Det er helt eller delvis forbud mot bruk av visse farlige stoffer både i kjemikalier og i faste produkter Samtidig kan det være en utfordring å finne fram til hvilke plikter man har etter regelverket og til å holde seg oppdatert Produsenter importører forhandlere og brukere av kjemikalier har ulike plikter I tillegg er reglene forskjellig om du importerer fra EU eller fra resten av verden Målgruppe Produsenter importører forhandlere og brukere av kjemikalier lakk maling innen varehandel oljerelatert industri avfall renovasjon maritim industri høgskoler og universitet Aktuelt Kjemikalieregelverkene REACH og CLP sikkerhetsdatablader deklarering av kjemikalier til Produktregisteret og presentasjon av ulike verktøy Vel møtt Frist for påmelding er 25

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Seminar-om-EUs-kjemikalieregelverk-3-mars/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Miljødirektoratet stanser salg av bijouteri - Regelhjelp.no
  11 forhandlere I fem av billigsmykkene var innholdet av helse og miljøskadelige stoffer over grensen for hva som er tillatt Forhandlerne er pålagt å stanse salget av alle disse smykkene og informere kunder i butikkene og på egne nettsider Har du disse smykkene hjemme bør du slutte å bruke dem og ta de med tilbake til butikken hvor de ble kjøpt sier tilsynsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet Helseskadelig To av smykkene inneholder 20 25 prosent kadmium som er giftig og kan blant annet skade nyrene Ett av smykkene inneholder over 20 prosent bly som er skadelig for nervesystemet Innholdet av kadmium og bly i disse smykkene er så høyt at det særlig kan være farlig for barn som suger på dem Allergifremkallende Nikkel er den vanligste årsaken til kontaktallergi To av smykkene overskred nikkelgrensene det ene med inntil 800 ganger over det som er tillatt i Europa Grensene er satt med bakgrunn i kunnskap om hvor mye kroppen tåler før det utvikles allergi Disse to smykkene kan derfor i verste fall forårsake allergi hos brukerne Varsler flere kontroller Aksjonen viser at det meste som selges av smykker er lovlig og trygt men ikke alt slik det bør det være Vi

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Miljodirektoratet-stanser-salg-av-bijouteri/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Blir syke av rengjøringsspray - Regelhjelp.no
  problemstillingen i samarbeid med Helsedirektoratet partene i renholdsbransjen og fagmiljøene Målet er å forhindre at så mange renholdere blir syke på jobb Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk klor og andre desinfeksjonsmidler utgjør også en spesiell risiko Problemene har tiltatt de siste tjue årene Samtidig har det vært en teknologisk utvikling som gjør det mulig å gjøre rent med mikrofiberkluter uten bruk av rengjøringsmidler Likevel vet vi at flertallet av profesjonelle renholdere i Norge bruker rengjøringsmiddel i sprayform sammen med mikrofiberklutene Tørre metoder har god rengjøringseffekt Forskning har vist at tørrere metoder har god rengjøringseffekt Ved å begrense bruk av rengjøringsmidler og vann vil man også redusere risikoen for luftveis og hudplager blant renholderne Tørrere metoder er mer effektive for å fjerne støv noe som resulterer i et bedre inneklima Begrenset kjemikaliebruk vil også bidra til dette Tørrere metoder er også tidsbesparende Man slipper tapping av vann utblanding av rengjøringsløsning og tørking Reduserte utslipp av rengjøringsmidler vil også ha en positiv effekt på miljøet Mikrofiberkluter kan rengjøre overflater helt uten bruk av renholdskjemikalier Mikrofiberkluter fjerner bakterier dersom de brukes på riktig måte Ved fjerning av vanskelige flekker og ved rengjøring av toaletter og dusjanlegg kan det være behov for å bruke rengjøringsmidler

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Blir-syke-av-rengjoringsspray/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Høy skaderisiko for midlertidige arbeidere i ulykkesutsatte næringer - Regelhjelp.no
  arbeidsulykker Dette gjelder også virksomheter som benytter midlertidig arbeidskraft Utskrift Utskrift Skriv ut Forskning peker i retning av at midlertidig arbeid kan være fysisk og psykisk skadelig men noen studier viser til behovet for mer kunnskap for å trekke klare konklusjoner om midlertidig arbeid og helseutfall I artikkelen beskrives skaderisiko for midlertidige ansatte i ulike bransjer Fire faktorer som svekker sikkerheten for arbeidstakere i midlertidig arbeid er beskrevet Du kan

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Hoy-skaderisiko-for-midlertidige-arbeidere-i-ulykkesutsatte-naringer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • 43 omkom på jobb i 2014 - Regelhjelp.no
  arbeidstakere mangler oppæring De mangler nødvendig verneutstyr og språk og kommunikasjonsproblemer utgjør en reell risiko En rapport fra Arbeidstilsynet 2012 avdekket også at utenlandske arbeidstakere har betydelig større risiko for å bli skadet eller dø på jobb Risikofylte jobber språkproblemer dårlig opplæring og mangel på verneutstyr er en farlig kombinasjon Konsekvensen er at disse arbeidstakerne verken klarer å ivareta sin egen eller andres sikkerhet Dette kan få store og alvorlige følger både for dem selv og andre sier direktør Ingrid Finboe Svendsen og understreker at dette er noe de som ansetter eller leier inn utenlandske arbeidstakere må ta inn over seg Må forebygge bedre Vi har solid kunnskap om at utenlandske er mer risikoutsatt Arbeidsgivere må bli mye mer bevisst på hvilke farer de utenlandske arbeidstakerne utsettes for på arbeidsplassen og de må bruke den kunnskapen som finnes for å forebygge og redusere risiko sier Finboe Svendsen Arbeidstilsynet bidrar med tilsyn og veiledning spesielt rettet mot bransjer der det jobber mange utenlandske arbeidstakere Statistikken for arbeidsskadedødsfall i 2014 viser hvor viktig det er at vi holder trykket oppe i vår innsats for bedre forebygging og sikkerhetskultur sier direktøren i Arbeidstilsynet Flest arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg De utenlandske omkomne hadde arbeidsgivere som tilhørte næringene jordbruk skogbruk og fiske 4 arbeidsskadedødsfall bygg og anlegg 4 arbeidsskadedødsfall transport og lagring 2 arbeidsskadedødsfall og forretningsmessig annen tjenesteyting 3 arbeidsskadedødsfall Ser vi på alle arbeidsskadedødsfall så er de fire næringene med flest arbeidsskadedødsfall i 2014 bygg og anlegg 11 jordbruk skogbruk og fiske 8 transport og lagring 8 og industri 5 Regionene med flest arbeidsskadedødsfall var Indre Østland 12 Vestlandet 10 Østfold og Akershus 7 og Midt Norge 7 Vedlegg Tabeller med oversikt over arbeidsskadedødsfall etter statsborgerskap arbeidsgivers næring og regionvis Tabell 1 Statsborgerskap for døde i arbeidsulykker landbasert arbeidsliv 2014 Statsborgerskap Antall Norge

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/httpwwwarbeidstilsynetnonyhethtmltid250577/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Transportkonferanse 12. februar - Regelhjelp.no
  Resultatene legges fram på en konferanse 12 februar Utskrift Utskrift Skriv ut Treparts bransjeprogram for transport ønsker velkommen til konferanse om arbeidsforholdene i gods og turbilbransjen med fokus på arbeidsmiljø sikkerhet og oppfølging av kabotasjerapporten Formålet med konferansen er presentasjon av en rapport Fafo TØI nylig har ferdigstilt om dette Statsråd Robert Eriksson åpner konferansen Konferansier og debattleder er Erik Wold Program for konferansen 12 februar Praktisk informasjon Konferansen holdes

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Transportkonferanse-12-februar/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Vil bli kvitt useriøse aktører - Regelhjelp.no
  på eksplosivene Store deler av bransjen jobber godt og tar sikkerheten på alvor mens andre tar snarveier sier Hagehaugen Dan Stensvik og Morgan Kvilten er DSBs utsendte og skal være på veien i tre av fire uker per måned De skal oppsøke forhandlere og brukersteder i hele landet på uanmeldte tilsyn De kommer begge fra sprengstoffbransjen Bransjen etterlyser tilsyn Det blir spennende å se hvilke konkrete tiltak som gjøres hos forskjellige aktører De fleste har nok ting på stell men noen må nok tenke seg om Det er fort gjort å bli for vant med jobben sin Man må ha respekt for eksplosiver sier Stensvik Siri Hagehaugen sier at bransjen selv har etterlyst mer tilsyn fra DSB De mener det må til for å få bukt med de useriøse aktørene Det skal imidlertid ikke være trusselen om tilsyn fra DSB som skal motivere til å følge regelverket men bevisstheten om skaden eksplosiver kan gjøre både i ukyndige og urette hender sier Hagehaugen Tilsynspersonellet vil ha med seg DSBs tilsynsfullmakter som gir rett til å kreve opplysninger som er nødvendige for utøvelsen av tilsynet samt Rett til adgang til ethvert sted og enhver innretning og kjøretøy som tilsynsmyndigheten finner nødvendig for å føre tilsyn De kan også om nødvendig kreve bistand fra politiet Rett til å innhente prøver For mer informasjon ta kontakt med DSBs pressevakt på 992 52 200 Til deg som driver handel med eksplosiver Hvordan vet du at det er rett person som rekvirerer eller mottar eksplosivene Har du sjekket om ervervstillatelsen fortsatt er gyldig Vil du reagere dersom du blir bedt om å levere eksplosivene på et uvanlig sted og tidspunkt Har du kontroll på nøklene til eksplosivlageret og hvem som har tilgang til dem Hvilken sjekk gjør du ved nyansettelser Hvor godt kjenner du transportør og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Vil-bli-kvitt-useriose-aktorer/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive