archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oppdatert regelverk for transport av farlig gods - Regelhjelp.no
  er revidert og gjeldende fra 1 januar 2015 Utskrift Utskrift Skriv ut Landtransport av farlig gods reguleres av forskrift 1 april 2009 nr 384 om landtransport av farlig gods landtransportforskriften som inkorporerer den norske oversettelsen av vedleggene til den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods ADR og det internasjonale reglementet for transport av farlig gods på jernbane RID Dette regelverket kommer i ny utgave annet hvert år som følge av blant annet den teknologiske utviklingen og endringer i FNs anbefalinger om transport av farlig gods På grunn av EØS avtalen og direktiv 2008 68 EF er Norge forpliktet til å anvende dette regelverket også for transport som kun foregår i Norge Ettersom mesteparten av bestemmelsene i ADR og RID er felles for de to transportmåtene har DSB valgt å samle disse to internasjonale regelverkene i en norsk bok ADR RID 2015 gjelder fra 1 januar 2015 Elektronisk utgave er tilgjengelig som PDF og blabar PDF ADR RID 2013 tidligere utgave Elektronisk utgave er tilgjengelig som PDF og blabar PDF ADR RID 2011 tidligere utgave Elektronisk utgave er tilgjengelig som vanlig PDF og blabar PDF Utskriftsklar versjon av de skriftlige instruksjonene til fører i henhold til ADR og RID

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Oppdatert-regelverk-for-transport-av-farlig-gods/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Søknad om godkjenning for bedriftshelsetjenester - Regelhjelp.no
  Søknad om godkjenning for bedriftshelsetjenester Godkjenningen til mange bedriftshelsetjenester løper snart ut derfor må mange søke om ny godkjenning Utskrift Utskrift Skriv ut Utløpsdato finnes i vedtaket om godkjenning og på godkjenningsbeviset Søknaden må dokumenteres med vedlegg og all dokumentasjon må være oppdatert Søknadsskjema for godkjenning finnes her digiforms Les mer om godkjenningsordningen hos arbeidstilsynet no Godkjenning av BHT og hvilke virksomheter har plikt til å være tilknyttet BHT Faktaside

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Soknad-om-godkjenning-for-bedriftshelsetjenester/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nytt om alkoholloven – endringer og nye verktøy - Regelhjelp.no
  og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i gebyrsatsene i alkoholforskriften 6 2 som trer i kraft fra 1 januar 2016 Alle gebyrene er inflasjonsjustert Gebyrene for skjenking er i tillegg til inflasjonsjusteringen økt med 5 prosent fordi skjenkekontroller fra 1 januar 2016 skal utføres med to kontrollører Endringene er meddelt Lovdata for kunngjøring i Norsk Lovtidend Se endringsforskrift på Lovdata Endringer i alkoholforskriften nytt prikktildelingssystem ved brudd på alkoholloven Forskrift om endringer i alkoholforskriftens bestemmelser om inndragning av salgs og skjenkebevillinger ble vedtatt 26 oktober 2015 Endringene vil tre i kraft 1 1 2016 oginnebærer normerte regler for kommunenes inndragning av bevillinger i form av et prikktildelingssystem Se endringsforskrift på Lovdata Kunnskapsprøven krav om prøve for kontrollører og elektronisk avleggelse Alkoholforskriften 5 1 er endret slik at det fra 1 januar 2016 er et krav om at kontrollører som skal kontrollere steder med salgs og skjenkebevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne Dette innebærer at kontrollører må ha bestått en kunnskapsprøve Helsedirektoratet har utarbeidet en ny kunnskapsprøve for kontrollører Denne er tilgjengelig og klar til bruk fra 1 januar 2016 Det vil være en overgangsordning på et halvt år Dette innebærer at i løpet

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Nytt-om-alkoholloven--endringer-og-nye-verktoy-/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Én av tre produkter med farlige stoffer for dårlig merket - Regelhjelp.no
  Det er derfor viktig at produktene brukes og behandles riktig Informasjon om farer og bruk står på emballasjen sier seksjonsleder Ragnhild Orvik i Miljødirektoratet Spesielle krav om barnesikret lukning For enkelte farlige kjemikalier som selges til forbrukere gjelder i tillegg spesielle krav om barnesikret lukning Dette kravet gjelder for produkter som for eksempel er giftige etsende eller som er farlige å svelge Barnesikker lukning skal sikre at barn ikke får tak i innholdet og for eksempel drikker eller søler innholdet på huden Oppfyller ikke regelverket Miljødirektoratets kontroll avdekket at 150 av de 500 kontrollerte produktene ikke oppfylte kravene i det nye regelverket for merking For noen var det feil eller mangler ved faremerkingen og det manglet informasjon om hvilke stoffer produktene inneholder Innføringen av de nye reglene har gått ganske bra Men vi er ikke fornøyd med at vi finner feil ved én av tre kontrollerte produkter Vi følger derfor opp med nye kontroller når overgangstiden er over sier Ragnhild Orvik i Miljødirektoratet Nytt regelverk fra 2017 De nye reglene for CLP merking klassifisering merking og emballering av farlige kjemikalier trådte i kraft 1 juni i år i hele EU EØS området I en overgangsperiode fram til 2017 kan enkelte

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/En-av-tre-produkter-med-farlige-stoffer-for-darlig-merket-/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Bilvaskerier kjenner ikke miljøkravene - Regelhjelp.no
  at olje som skulle vært samlet opp isteden føres videre ut på avløpsnettet I tillegg vil bruk av oljebaserte avfettingsmidler kunne bidra til økt utslipp av olje Det er alvorlig at over 60 prosent av de kontrollerte anleggene ikke har vurdert hvilke konsekvenser kjemikaliene de bruker har for miljøet og om det finnes bedre alternativer sier Bjørn Bjørnstad Bruk svanemerkede vaske og bilpleiemidler Bilvaskerier har substitusjonsplikt som betyr at de skal velge de kjemikaliene som er best for miljø og helse 60 prosent av de kontrollerte anleggene hadde ikke vurdert å bytte ut kjemikaliene med mer miljøvennlige produkter Bruk av svanemerkede vaske og bilpleiemidler er en enkel måte for bilvaskerier å oppfylle substitusjonsplikten på Disse er like effektive for å få bilen ren og er i tillegg mye bedre for miljøet Miljødirektoratet oppfordrer forbrukere til å etterspørre svanemerkede vaske og bilpleiemidler Dette gjelder både når de vasker bilen selv hjemme og når de får den vasket på et bilvaskeri sier Bjørn Bjørnstad I tillegg må bransjen selv bli langt flinkere til å informere kundene om hvor de kan få bilvask der det bare benyttes svanemerkede vaske og bilpleiemidler Vurderer strengere krav Vi vurderer om bilvaskebransjen bør få strengere miljøkrav Det kan blant annet være aktuelt å innføre et ekstra rensetrinn for store bilvaskeanlegg for å redusere utslippene av metaller Dette er for eksempel vanlig i Sverige sier Bjørn Bjørnstad Hovedfunn i tilsyn med bilvaskerier Kommunen er forurensningsmyndighet for bilvaskerier og gir tillatelser til utslipp av oljeholdig avløpsvann Fylkesmannen er myndighet for håndtering lagring og levering av farlig avfall substitusjon bruk og håndtering av farlige kjemikalier 70 prosent av de kontrollerte bilvaskeanleggene hadde ett eller flere brudd på krav til funksjon og drift av oljeutskilleranlegg 52 prosent lagret kjemikalier uten oppsamlingsmulighet slik at søl og uhellsutslipp kan gå til avløpsnett eller

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Bilvaskerier-kjenner-ikke-miljokravene-/?printmode=true (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Nye arbeidsmiljøforskrifter - Regelhjelp.no
  at bestemmelser som regulerer samme forhold er slått sammen Hvor finner jeg forskriftene Du finner forskriftene på lovdata no følg lenkene nederst på siden under overskriften Regelverk Trykte forskrifter kan bestilles her se bestillingsside for forskriftene på arbeidstilsynet no Velger du din bransje og temaet Arbeidsmiljø får du en oversikt over de viktigste kravene for din bedrift Hvorfor får vi nye arbeidsmiljøforskrifter Hensikten med denne endringen er at det skal bli enklere for virksomheter arbeidsgivere arbeidstakere verneombud bedriftshelsetjenester m fl å få oversikt over pliktene og rettighetene de har etter arbeidsmiljøloven Før var kravene spredt i flere forskrifter Nå er kravene samlet og satt i en sammenheng Det gjør det enklere for arbeidsgivere å holde oversikt over hvilke krav som er aktuelle for sin virksomhet følge regelverket og jobbe systematisk med HMS Opplæring Se opplæringsvideoen fra Arbeidstilsynet på nett tv Opplæringen ble gjennomført for bedriftshelsetjenester og NAV Arbeidslivssentre Mer informasjon Veiledning foilserie forskriftsspeil og mer informasjon kan lastes ned fra arbeidstilsynet no Regelverk Forskrift om organsering ledelse og medvirkning Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler arbeidsplassforskriften Forskrift om utførelse av arbeid bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav forskrift om utførelse av arbeid Forskrift om tiltaksverdier og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Nyheter/Nyheter-2013/Fokussak/Nye-arbeidsmiljoforskrifter/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsmiljøloven - Regelhjelp.no
  samfunnet å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet å bidra til et inkluderende arbeidsliv Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i loven

  Original URL path: http://regelhjelp.no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Regelverkslenker/arbeidsmiljoloven/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Akvakultur - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  velter sideveis eller steiler og velter bakover Høytrykkspyling Som arbeidsgiver skal du sørge for opplæring og øvelse i å bruke utstyr for høytrykksspyling Det skal stilles til rådighet egnet personlig verneutstyr Det er også aldersgrenser for bruk av slikt utstyr samt krav til instruks Kraftoverføringsaksel Det skal vere vern på kraftoverføringsakselen Kraftuttak på traktor Kraftuttak på traktor skal vere skjerma med eit fast vern Kraner og krav om sertifisert opplæring For den som opererer kraner skal arbeidsgivaren sørgje for at den dokumenterte tryggleiksopplæringa blir gitt som sertifisert opplæring Som arbeidsgivar har du plikt til å sørgje for sakkunnig kontroll av slikt kranutstyr Opplæring i bruk av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver skal du gi nødvendig opplæring og øvelse i sikker bruk av arbeidsutstyret Jo mer komplisert arbeidsutstyret er desto mer omfattende skal opplæringen være Som arbeidstaker skal du lære å beherske de farene som bruken av arbeidsutstyret kan medføre Setebelte i traktor Dersom det er fare for at en bruker som befinner seg på traktoren skal kunne bli knust mellom deler av arbeidsutstyret og bakken ved velt skal det finnes en fastspenningsinnretning for disse brukerne Truckar arbeidsutstyr Som arbeidsgivar skal du sørgje for at truckar blir brukte slik at arbeidstakarane er verna mot skadar på liv og helse Truckar og anna mobilt arbeidsutstyr tekniske krav Truckar og anna mobilt arbeidsutstyr skal vere utrusta slik at det ikkje oppstår fare for arbeidstakarar som oppheld seg på arbeidsutstyret Personlig verneutstyr Personlig verneutstyr for arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr Personlig verneutstyr skal være CE merket Verneutstyr for arbeidstakarar ved høgtrykksspyling Som arbeidsgivar skal du påby arbeidstakarane å bruke formålstenleg personleg verneutstyr til vern av auge hender og kropp i tillegg til sklisikkert fottøy når anlegg for høgtrykksspyling er i bruk Når arbeidstilhøva krev det skal du også påby dei å bruke anna nødvendig verneutstyr Kjemikalier Ensilering Ved ensilering skal du som arbeidsgiver legge til rette for at arbeidstaker unngår etseskader Merking av farlege kjemikaliar kva plikter arbeidsgivaren har Arbeidsgivaren skal sørgje for at behaldarar og emballasje for farlege kjemikaliar er merkte på norsk med namnet på kjemikalien faresymbol og åtvaringssetningar Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen Det skal vere tilgang til nødvendig nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen På arbeidsplassar der arbeidstakarane bruker kjemikaliar skal de plassere utstyret i nærleiken av brukarstaden for desse kjemikaliane Oppbevaring av kjemikalier Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig Opplæring i arbeid med kjemikalier Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring om kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen bruk av stoffkartoteket riktig håndtering av kjemikaliene og nødvendige vernetiltak Stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter Som arbeidsgiver skal du påse at sikkerhetsdatablad for alle farlige kjemikalier som benyttes er samlet i virksomhetens stoffkartotek Før helsefarlige stoffer fremstilles pakkes brukes eller oppbevares i virksomheten skal arbeidsgiveren opprette stoffkartotek for disse stoffene Biologisk helsefare smittevern Biologiske faktorar som er helseskadelege tiltak for vern av arbeidstakarar Dersom biologiske faktorar utgjer ein fare for helsa og tryggleiken til arbeidstakarane må arbeidsgivaren gjennomføre tiltak for å

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Akvakultur---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive