archive-no.com » NO » R » REGELHJELP.NO

Total: 1542

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Distribusjon av gass gjennom ledningsnett - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  Distribusjon av gass gjennom ledningsnett Bransjen omfatter transport og distribusjon av gass gjennom rørledninger salg av gass via rørledninger til forbruker og gassmeklere eller agenter som formidler salg av gass via distribusjonsnett drevet av andre Arbeidsmiljø Utskrift og relaterte lenker Velg Distribusjon av gass gjennom ledningsnett strålevern Andre krav Andre krav Krav alle arbeidsgivere må følge Arbeidstilsynet har utarbeidet faktaark brosjyrer og skjemaer med informasjon om viktige krav alle arbeidsgivere

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Distribusjon-av-gass-gjennom-ledningsnett---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive


 • Drift av underholdningsvirksomhet - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  som hovudregel tilsetjast i faste stillingar Oppsigelse Arbeidsmiljøloven har regler om hvordan oppsigelse skal skje og disse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere Overtid Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for den alminnelige arbeidstid er overtidsarbeid Arbeidsutstyr Bruk av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidsutstyret som stilles til rådighet for arbeidstakerne egner seg for det arbeidet de skal utføre Kraner og krav om sertifisert opplæring For den som opererer kraner skal arbeidsgivaren sørgje for at den dokumenterte tryggleiksopplæringa blir gitt som sertifisert opplæring Som arbeidsgivar har du plikt til å sørgje for sakkunnig kontroll av slikt kranutstyr Personløfter Som arbeidsgiver har du ansvaret for at løft av personer i hovedsak skjer med arbeidsutstyr som er konstruert og beregnet for dette dvs en personløfter Dette betyr at arbeidsutstyret skal være CE merket Arbeid i høyden Sikkerhet ved arbeid i høyden Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte Stillas og lift skal prioriteres fremfor sele og tau og kollektive vernetiltak som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige tiltak som fallsikringsutstyr Arbeidslokaler Innkvartering og husordensregler Innkvartering som arbeidsgiveren stiller til rådighet for arbeidstakeren skal være forsvarlig utført innredet og vedlikeholdt Eventuelle husordensregler skal fastsettes i samråd med representanter for arbeidstakerne Unge arbeidstakere Arbeid av barn som er under 15 år eller skolepliktige Som hovedregel skal barn under 15 år eller som er skolepliktige ikke utføre arbeid Arbeidstid for arbeidstakere under 18 år Når det gjelder arbeidstid og pauser er reglene for arbeidstakere som ikke har fylt 18 år annerledes enn for voksne arbeidstakere Personer under 18 år begrensning i arbeidsområder Ungdom under 18 år skal ikke settes til farlig arbeid Personer under 18 år kan ikke utføre arbeid hvor de utsettes for farlige kjemikalier og bruk av

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Drift-av-underholdningsvirksomhet---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Eiendomsdrift - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  samme anleggsplass skal disse samkjøre sine arbeider Byggherren har ansvaret for å koordinere sikkerhetsarbeidet ved å utarbeide en plan for sikkerhet helse og arbeidsmiljø SHA plan og sørge for at denne følges opp i gjennomføringsfasen Hver virksomhet arbeidsgiver har ansvar for sikker gjennomføring av alle arbeidsoperasjonene Godkjenningsordning for renholdsbransjen Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester i Norge skal være godkjent av Arbeidstilsynet og de ansatte skal bære ID kort Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent Arbeidsutstyr Bruk av arbeidsutstyr Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeidsutstyret som stilles til rådighet for arbeidstakerne egner seg for det arbeidet de skal utføre Høytrykkspyling Som arbeidsgiver skal du sørge for opplæring og øvelse i å bruke utstyr for høytrykksspyling Det skal stilles til rådighet egnet personlig verneutstyr Det er også aldersgrenser for bruk av slikt utstyr samt krav til instruks Personløfter Som arbeidsgiver har du ansvaret for at løft av personer i hovedsak skjer med arbeidsutstyr som er konstruert og beregnet for dette dvs en personløfter Dette betyr at arbeidsutstyret skal være CE merket Stiger arbeidsredskap Stiger skal brukes som atkomst men kan under visse forutsetninger brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden Arbeid i høyden Sikkerhet ved arbeid i høyden Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte Stillas og lift skal prioriteres fremfor sele og tau og kollektive vernetiltak som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige tiltak som fallsikringsutstyr Personlig verneutstyr Personlig verneutstyr for arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr Personlig verneutstyr skal være CE merket Kjemikalier Oppbevaring av kjemikalier Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig Stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter Som arbeidsgiver skal du

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Eiendomsdrift---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  utarbeide planen i samråd med arbeidstaker og fokusere på hvordan vedkommende kan komme tilbake i arbeid Oppfølgingsplanen skal senest være utarbeidet når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker Tilrettelegging av arbeidet ved redusert arbeidsevne og sjukdom Arbeidsgivaren skal så langt det er mogleg setje i verk nødvendige tiltak for at arbeidstakarar med mellombels eller varig redusert arbeidsevne skal kunne få eller behalde eit passande arbeid Arbeidsutstyr Arbeidsutstyr generelt Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyret som skal brukes er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det Det er krav til CE merking sikkerhetsmerking bruksanvisning og nødstopp Personløfter Som arbeidsgiver har du ansvaret for at løft av personer i hovedsak skjer med arbeidsutstyr som er konstruert og beregnet for dette dvs en personløfter Dette betyr at arbeidsutstyret skal være CE merket Stiger arbeidsredskap Stiger skal brukes som atkomst men kan under visse forutsetninger brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden Arbeid i høyden Sikkerhet ved arbeid i høyden Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte Stillas og lift skal prioriteres fremfor sele og tau og kollektive vernetiltak som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige tiltak som fallsikringsutstyr Arbeid ved dataskjermarbeidsplass Arbeid ved dataskjerm tilrettelegging av arbeidsplassen Arbeidsgiver skal sørge for god tilrettelegging av dataarbeidsplassen herunder valg av utstyr tid til hvile og restituering synsundersøkelser og synshjelpemidler Oppfølging av arbeidstakers syn Arbeidstaker som arbeider ved dataskjerm skal få tilbud om øyeundersøkelse og synsprøve Tungt og ensformig arbeid uheldige arbeidsstillinger Hjelpemidler for arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakerne har tilgang til nødvendige hjelpemidler for å hindre uheldige fysiske belastninger Informasjon og opplæring om tungt og ensformig arbeid Som

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Elektrisitets--og-fjernvarmeforsyning---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Forskning og utvikling - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  arbeidstakerne tas med på råd ved nyanskaffelser endringer i prosesser og annet som påvirker deres arbeidsmiljø Oppfølgingsplan for arbeidstaker ved sykefravær Som arbeidsgiver skal du utarbeide en oppfølgingsplan for sykmeldte arbeidstakere Dere skal utarbeide planen i samråd med arbeidstaker og fokusere på hvordan vedkommende kan komme tilbake i arbeid Oppfølgingsplanen skal senest være utarbeidet når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker Stress på arbeidsplassen Som arbeidsgiver skal du sørge for at det er minst mulig stress på arbeidsplassen Tilrettelegging av arbeidet ved redusert arbeidsevne og sjukdom Arbeidsgivaren skal så langt det er mogleg setje i verk nødvendige tiltak for at arbeidstakarar med mellombels eller varig redusert arbeidsevne skal kunne få eller behalde eit passande arbeid Arbeidsutstyr Arbeidsutstyr generelt Som arbeidsgiver skal du påse at arbeidsutstyret som skal brukes er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det Det er krav til CE merking sikkerhetsmerking bruksanvisning og nødstopp Kjemikalier Kjemikalier som er helseskadelige vern av arbeidstaker Hvis det er fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet på grunn av kjemikalier må du som arbeidsgiver gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå Inneklima og luftkvalitet Allmennventilasjon Som arbeidsgiver skal du sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig For å oppnå dette kreves normalt mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk Der farlige kjemikalier eller smittefarlige mikroorganismer avgis til inneluften er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon Temperatur i arbeidslokalet Arbeidslokalene skal ha tilfredsstillende temperatur Som arbeidsgiver må du sette i verk tiltak hvis de ansatte har plager under normale arbeidsforhold Arbeid ved dataskjermarbeidsplass Arbeid ved dataskjerm tilrettelegging av arbeidsplassen Arbeidsgiver skal sørge for god tilrettelegging av dataarbeidsplassen herunder valg av utstyr tid til hvile og restituering synsundersøkelser og synshjelpemidler Tungt og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Forskning-og-utvikling---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Frisør og skjønnhetspleie - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  sørge for at arbeidet søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten Arbeidstakers medvirkning Som arbeidsgiver skal du sørge for at arbeidstakerne tas med på råd ved nyanskaffelser endringer i prosesser og annet som påvirker deres arbeidsmiljø Kjemikalier Kjemisk helsefare i frisørsalonger Som arbeidsgiver har du plikt til å undersøke forekomsten av kjemiske stoffer i produkter som brukes og vurdere arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse Hvis det viser seg nødvendig må du iverksettes tiltak for å fjerne eller redusere helsefare som forårsakes av de kjemiske stoffene Oppbevaring av kjemikalier Kjemikalier skal oppbevares og lagres forsvarlig Opplæring i arbeid med kjemikalier Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring om kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen bruk av stoffkartoteket riktig håndtering av kjemikaliene og nødvendige vernetiltak Personlig verneutstyr for arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr Personlig verneutstyr skal være CE merket Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier Alle som leverer farlige kjemikalier skal informere om stoffenes egenskaper og anbefale hvordan brukerne kan beskytte seg selv og miljøet Stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter Som arbeidsgiver skal du påse at sikkerhetsdatablad for alle farlige kjemikalier som benyttes er samlet i virksomhetens stoffkartotek Før helsefarlige stoffer fremstilles pakkes brukes eller oppbevares i virksomheten skal arbeidsgiveren opprette stoffkartotek for disse stoffene Kjemikalier som er helseskadelige vern av arbeidstaker Hvis det er fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet på grunn av kjemikalier må du som arbeidsgiver gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå Inneklima og luftkvalitet Klima og luftkvalitet i frisørsalonger Arbeidsplassen skal ha tilfredsstillende klima og luftkvalitet Der helsefarlige kjemikalier avgis til luften er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon og som oftest prosesstilpasset avsug punktavsug i

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Frisor-og-skjonnhetspleie---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Grafisk produksjon - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  kjemikalier som benyttes er samlet i virksomhetens stoffkartotek Før helsefarlige stoffer fremstilles pakkes brukes eller oppbevares i virksomheten skal arbeidsgiveren opprette stoffkartotek for disse stoffene Vurdere fare for arbeidstakarar knytt til kjemikaliar Arbeidsgivaren skal kartleggje og dokumentere førekomsten av kjemikaliar og vurdere all risiko for helse og tryggleik hos arbeidstakarane som har samanheng med desse Måling av forureiningar i arbeidsatmosfæren Dersom du som arbeidsgivar ikkje kan dokumentere at forureiningar frå kjemikaliar i arbeidsatmosfæren er på eit fullt forsvarleg nivå skal du gjennomføre målingar Kjemikalier som er helseskadelige vern av arbeidstaker Hvis det er fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet på grunn av kjemikalier må du som arbeidsgiver gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå Merking av farlege kjemikaliar kva plikter arbeidsgivaren har Arbeidsgivaren skal sørgje for at behaldarar og emballasje for farlege kjemikaliar er merkte på norsk med namnet på kjemikalien faresymbol og åtvaringssetningar Opplæring i arbeid med kjemikalier Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får opplæring om kjemikalier som forekommer på arbeidsplassen bruk av stoffkartoteket riktig håndtering av kjemikaliene og nødvendige vernetiltak Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier Alle som leverer farlige kjemikalier skal informere om stoffenes egenskaper og anbefale hvordan brukerne kan beskytte seg selv og miljøet Nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen Det skal vere tilgang til nødvendig nødhjelpsutstyr på arbeidsplassen På arbeidsplassar der arbeidstakarane bruker kjemikaliar skal de plassere utstyret i nærleiken av brukarstaden for desse kjemikaliane Personlig verneutstyr for arbeidstakere Som arbeidsgiver skal du til enhver tid vurdere farene for skade på liv og helse og behovet for personlig verneutstyr Personlig verneutstyr skal være CE merket Inneklima og luftkvalitet Allmennventilasjon Som arbeidsgiver skal du sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig For å oppnå dette kreves normalt mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk Der farlige kjemikalier eller smittefarlige mikroorganismer avgis til inneluften er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon Prosessavsug ved bruk av kjemikalier Hvis det oppstår forurensninger i inneluften fra bruk av kjemikalier må dere fjerne forurensningene ved kilden Arbeidsgiveren må i så fall sørge for prosesstilpasset avsug for eksempel punktavsug Prosesstilpasset avsug kan også være nødvendig for å redusere smittefare eller for å fjerne overskuddsvarme fra varmekilder Drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg Som arbeidsgiver må du drifte og vedlikeholde ventilasjonsanlegget slik at dette virker som det skal Arbeid ved dataskjermarbeidsplass Oppfølging av arbeidstakers syn Arbeidstaker som arbeider ved dataskjerm skal få tilbud om øyeundersøkelse og synsprøve Arbeid ved dataskjerm tilrettelegging av arbeidsplassen Arbeidsgiver skal sørge for god tilrettelegging av dataarbeidsplassen herunder valg av utstyr tid til hvile og restituering synsundersøkelser og synshjelpemidler Tungt og ensformig arbeid uheldige arbeidsstillinger Vurdere tungt og einsformig arbeid uheldige arbeidsstillingar Ved planlegging utforming og utføring av manuelt arbeid skal arbeidsgivaren vurdere tungt og einsformig arbeid og uheldige arbeidsstillingar som kan føre til helseskade Arbeidsgivaren skal gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere førekomsten av belastande og helseskadeleg manuelt arbeid Tiltak mot tungt og einsformig arbeid Som arbeidsgivar skal du gjennomføre tiltak for å fjerne eller redusere førekomsten av belastande eller helseskadeleg manuelt arbeid Hjelpemidler for

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Grafisk-produksjon---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive

 • Handel med motorvogner samt deler og utstyr til motorvogner - arbeidsmiljø - Regelhjelp.no
  Dere skal utarbeide planen i samråd med arbeidstaker og fokusere på hvordan vedkommende kan komme tilbake i arbeid Oppfølgingsplanen skal senest være utarbeidet når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i fire uker Rutine for oppfølging av sykmeldte Arbeidsgiver skal utarbeide en skriftlig rutine for oppfølging av sykmeldte Stress på arbeidsplassen Som arbeidsgiver skal du sørge for at det er minst mulig stress på arbeidsplassen Val av verneombod Alle verksemder som går inn under arbeidsmiljølova må velje verneombod Inneklima og luftkvalitet Allmennventilasjon Som arbeidsgiver skal du sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig For å oppnå dette kreves normalt mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk Der farlige kjemikalier eller smittefarlige mikroorganismer avgis til inneluften er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon Luftkvalitet på arbeidsplassen Dei enkelte arbeidsplassane skal ha tilfredsstillande klima og luftkvalitet Der helsefarlege kjemikaliar går ut i lufta er det heilt nødvendig med mekanisk ventilasjon og som oftast prosesstilpassa avsug Tungt og ensformig arbeid uheldige arbeidsstillinger Informasjon og opplæring om tungt og ensformig arbeid Som arbeidsgiver skal du gi arbeidstakerne opplæring i riktig arbeidsteknikk bruk av hjelpemidler og opplyse om fare for helseskader forbundet med arbeidet Vurdere tungt og einsformig arbeid uheldige arbeidsstillingar Ved planlegging utforming og utføring av manuelt arbeid skal arbeidsgivaren vurdere tungt og einsformig arbeid og uheldige arbeidsstillingar som kan føre til helseskade Arbeidsgivaren skal gjennomføre nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere førekomsten av belastande og helseskadeleg manuelt arbeid Arbeidslokaler Arbeid i kassaområdet Som arbeidsgiver skal du tilrettelegge arbeidet ved utgangskassene Arbeidslokaler Arbeidslokaler og atkomsten til lokaler skal være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet Garderober og vaskerom på arbeidsplassen Det skal normalt være tilgang til atskilte garderober for kvinner og menn med tilstrekkelig plass til å skifte og

  Original URL path: http://regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Handel-med-motorvogner-samt-deler-og-utstyr-til-motorvogner---arbeidsmiljo/ (2016-01-04)
  Open archived version from archive