archive-no.com » NO » R » ROMERIKE-KRISESENTER.NO

Total: 16

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Romerike Krisesenter - Det skal være lett å ta kontakt med oss!
  MENY Hjelp oss å hjelpe andre Ønsker du å gi en pengegave eller donere noe til senteret kan du ta kontakt med oss Gi gave donasjon Romerike Krisesenter Romerike Krisesenter IKS er et ressurssenter for kvinner og menn som er eller har vært utsatt for vold mishandling trusler fra en partner familie eller andre Vi tilbyr råd veiledning informasjon kartlegging av situasjonen bistå i å finne løsninger og bearbeiding Vi

  Original URL path: http://www.romerike-krisesenter.no/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Romerike Krisesenter - Det skal være lett å ta kontakt med oss!
  SENTERET DINE RETTIGHETER VANLIGE SPØRSMÅL SAMARBEID NYHETER OM OSS HVEM ER VI VÅR ORGANISERING GAVER DONASJONER DOKUMENTER KONTAKT MENY Hjelp oss å hjelpe andre Ønsker du å gi en pengegave eller donere noe til senteret kan du ta kontakt med oss Gi gave donasjon HVA ER ET KRISESENTER Romerike krisesenteret IKS er et ressurssenter for personer som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner og som trenger beskyttelse eller veiledning Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt Du trenger ingen henvisning for å komme til oss eller for å be om en samtale Kontakten med krisesenteret er frivillig Du kan være anonym når du henvender deg til oss Vi har taushetsplikt Vi kan tilby et trygt og midlertidig bosted Vi formidler kontakt til andre etater og hjelpeinstanser som politi advokat Nav og øvrig hjelpeapparat Vi tilbyr kartlegging og sikkerhetsvurdering Vi har adskilt tilbud til kvinner og menn Vi fokuserer på trygghet og hjelp til selvhjelp Har du behov for tolk ordner vi det Vi har ansatte med ulik kompetanse og lang erfaring innen fagfeltet Vi er der for å hjelpe deg når du opplever at du er i fare er redd for deg

  Original URL path: http://www.romerike-krisesenter.no/vare-tilbud (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Romerike Krisesenter - Det skal være lett å ta kontakt med oss!
  vi tilby Råd og veiledning vedrørende din situasjon Et midlertidig og trygt sted å bo Hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet Praktisk bistand og hjelp til å etablere deg på nytt Innholdet i samtalene kan være råd veiledning informasjon kartlegging av situasjonen bistand til å finne løsninger og bearbeiding Det å bli utsatt for kontroll trakassering krenkelser av egenverdi er svært nedbrytende De som lever ofte

  Original URL path: http://www.romerike-krisesenter.no/hva-kan-vi-tilby (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Romerike Krisesenter - Det skal være lett å ta kontakt med oss!
  til å kontrollere eller skremme deg handlinger som blir gjort eller ikke gjort for å skremme deg eller ha kontroll på deg og som gjør at du føler deg krenket og redd Det kan være sårende kritikk som blir gjentatt at du blir isolert ignorert anklaget forhørt utsatt for uriktige påstander truet eller indirekte truet m m Seksuell vold er det noen som gjør med deg for å ydmyke krenke og ha kontroll over deg seksuelt eller tvinger deg til å gjøre ting du ikke ønsker selv Materiell vold er vold som går ut over ting og gjenstander Det kan være å knuse eller ødelegge ting skade eller ødelegge en gjenstand som du er glad rasere møbler eller inventar Dersom den som utøver den materielle volden tidligere har utøvd psykisk eller fysisk vold vil den materielle volden oppleves særs skremmende Latent vold er den volden som du opplever fordi du vet at den kan skje eller kjenner til muligheten for den I nære relasjoner er det ofte denne formen for vold som er den mest dominerende Det å være redd for nye voldsopplevelser kan styre alt du gjør selv om det ikke foreligger noen aktiv trussel Det er ikke deg som er utsatt for vold som har ansvar for det du har blitt utsatt for Det er voldsutøver sitt ansvar Du skal ikke føle på skam eller skyld for de vonde opplevelsene du har vært utsatt for Det du har ansvar for er å begynne å ta tilbake kontroll over eget liv og beskytte eventuelle barn og det kan vi hjelpe deg med De fleste som har vært utsatt for vold i nære relasjoner opplever Å ha liten tro på seg selv Føler skam og skyld Opplever håpløshet Å ha mistet troen på å klare seg selv Miste nettverket sitt Dette er helt vanlige reaksjoner etter å ha vært utsatt for vold Er du utsatt for vold og trenger noen å snakke med Har du vært eller er du utsatt for vold mishandling fra en partner familie eller andre Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva det er som skjer Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger Mange spør Er jeg utsatt for vold mishandling Hva gjør jeg når jeg skal bryte forholdet Hvilke rettigheter har jeg f eks ved samlivsbrudd Trenger jeg advokat Innholdet i samtalene kan være råd veiledning informasjon kartlegging av situasjonen bistå i å finne løsninger bearbeiding Konsekvenser av vold Det har store helsemessige konsekvenser for den som blir utsatt for vold Det å være redd og på vakt over tid er skadelig både fysisk og psykisk og kan gi ulike utslag Mange sliter med hodepine muskelsmerter hjertebank og andre gjerne diffuse plager Mange sliter også med angst eller depresjon dårlig hukommelse dårlig konsentrasjon og har et dårlig selvbilde Uansett på hvilke måter plagene utarter seg fører det ofte til at en mister nettverket sitt og isolerer seg Man deltar ikke i vanlige samfunnsaktiviteter på lik linje med

  Original URL path: http://www.romerike-krisesenter.no/hva-er-vold (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Romerike Krisesenter - Det skal være lett å ta kontakt med oss!
  en del av beboerne Lenge var de bare noen som var med Heldigvis har dette endret seg de siste årene og barna har nå egne rettigheter som bosatt på krisesenteret Vi har fornyet kunnskap om konsekvensene av å leve med vold og kunnskapen forplikter Barna som kommer til oss er ofte redde forvirret og slitne De trenger ro og trygghet De har krav på å få vite hva som skjer nå men også fremover Vi etterstreber at de skal ha en samtale med barnefaglig i løpet av de to første døgnene på senteret Dette er en samtale som inneholder informasjon om hvordan det er å bo her og der barnet kan fortelle litt om hva som har skjedd i forkant av at de kom til oss Noen barn snakker mye mens andre ikke snakker i det hele tatt Det er viktig å skape tillit for å få barnet til å åpne seg Det brukes ulike samtalemetoder i løpet av oppholdet som for eksempel lek og tegning En barneaktivitør kommer et par ganger i uken enten på kvelder eller helger og tar med barna ut for å gjøre hyggelige ting Det er viktig å kartlegge sikkerheten rundt barna For noen kan det være greit å fortsette på sin egen skole I disse tilfellene kan vi bistå med å få i stand en taxiordning For andre er det ikke trygt og da kan vi tilrettelegge for et samarbeid med skolen i nærområdet Dessverre er det ingen barnehageplikt på linje med skoleplikt i Norge Dette resulterer i at veldig mange av førskolebarna som bor hos oss ikke har et tilrettelagt tilbud på dagtid Krisesenteret er et akutt tilbud og ingen optimal oppvekst arena Vi har fokus på at oppholdstiden skal bli kortest mulig Det beste for barnet er å få være i sitt

  Original URL path: http://www.romerike-krisesenter.no/barn-pa-senteret (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Romerike Krisesenter - Det skal være lett å ta kontakt med oss!
  09 kB Brosjyre med hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge Besøksforbud Vil si at en person forbys å oppholde seg på et bestemt sted eller å forfølge besøke eller på annet vis krenke en annen person Politiet kan gi besøksforbud dersom de har grunn til å tro at en person vil begå en straffbar handling forfølge eller på annet vis krenke en annens fred Besøksforbudet gjelder for et bestemt tidsrom Voldsalarm Du kan få voldsalarm dersom du er eller har vært utsatt for trusler og eller vold Søknaden om voldsalarm leveres det lokale politikammeret som avgjør om du får alarm Du trenger ikke anmelde voldsutøveren for å få alarm Dersom du utløser voldsalarmen vil du oppnå direkte kontakt med politiet og de kan se hvor du befinner deg Politiet rykker ut umiddelbart dersom de ikke oppnår kontakt med deg eller du befinner deg i fare Voldsalarm er gratis Fri rettshjelp Fri rettshjelp innebærer at staten helt eller delvis dekker dine utgifter til advokatbistand Dette kan være advokathjelp i saker som går for domstolene eller veiledning og hjelp som ikke skal opp i domstolene for eksempel utfyllelse av søknader og korrospondanse med motpart I saker som omhandler kvinnemishandling barnevern eller voldsoffererstatning kan du få fri rettshjelp uavhengig av inntekt Ved andre typer saker må bruttoinntekt være under 230 000 kr og formue under 100 000 kr Da holdes bolig utenom For å få fri rettshjelp kan du ta kontakt med fylkesmannen eller en advokat Offentlig påtale Når politiet får kjennskap til en volds mishandlingssak kan de forfølge saken uten anmeldelse fra deg Det betyr at du kan bli fritatt for ansvaret med å inngi påtalebegjæring og slipper også å føle press fra gjerningsmannen om å trekke anmeldelsen tilbake Voldsoffererstatning Kvinner som har blitt fysisk mishandlet

  Original URL path: http://www.romerike-krisesenter.no/dine-rettigheter (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Romerike Krisesenter - Det skal være lett å ta kontakt med oss!
  tegn på mishandling for å få hjelp på krisesenteret Den psykiske volden er mer usynlig og kommer snikende over tid Hva kan krisesenteret hjelpe med Vi kan tilby omsorg og støtte og noen å snakke med om problemene Vi kan bistå deg i kontakt med offentlige kontorer i den grad du har behov for det Vi kan hjelpe deg med søknader Du kan får råd og veiledning om rettigheter og muligheter ut fra din situasjon Må jeg bo på krisesenteret for å få hjelp Nei du kan også få tilbud om oppfølgning hos oss gjennom samtaler eller på telefon Hvordan er det på krisesenteret På krisesenteret vil du få plass på rom med tilhørende bad og deler kjøkken og stue med andre beboere Så langt det er mulig ønsker vi å kunne tilby våre beboere et eget rom men ved stor pågang deler våre beboere rom Beboere lager sin egen mat og alle bidrar til å gjøre det hyggelig i fellesskapet Det kan være utfordrende å bo mange i samme hus men også berikende å bo mange i samme hus Her er det alltid noen å snakke med For barn er det lekerom inne og trygt areal ute Er det uheldig for barn å bo på krisesenter Alle barn som lever i hverdager med vold preges av dette Å bo en periode på krisesenter betyr at du skjermer både deg selv og barna fra vold og fare Både barn og voksne skal bli sett møtt og ivaretatt når de bor på senteret Både barn og voksne får sin egen kontaktperson Barna på krisesenteret gir uttrykk for at her er det trygt og godt å være og det blir lagt vekt på at barn skal ha gode opplevelser under oppholdet Hva med jobb skole mens jeg er på krisesenteret Når det

  Original URL path: http://www.romerike-krisesenter.no/vanlige-sporsmal (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Romerike Krisesenter - Det skal være lett å ta kontakt med oss!
  senteret kan du ta kontakt med oss Gi gave donasjon Samarbeid Romerike Krisesenter IKS eies av 14 kommuner på Øvre og Nedre Romerike Når noen kommer til oss inviterer vi bostedskommunen til et samarbeidsmøte for å snakke om oppholdet og planlegge tiltak under og etter oppholdet hos oss Dette betyr at vi samarbeider med de instansene som er aktuelle i hver sak og forholder oss til de aktuelle tjenestene i bostedskommunen Viktige samarbeidspartnere er NAV barnevern bestiller kontor hjemmetjeneste og psykisk helsetjeneste Lov om krisesenter sier at det er fritt valg av krisesenter noe som betyr at de som bor hos oss også kommer fra andre kommuner enn de vi har avtale med Da vurderer vi aktuelle samarbeidsinstanser i hver sak I tillegg til de kommunale tjenestene samarbeider vi med politiet UDI og kan formidle advokattjenester Aktuelle linker for deg som er utsatt for vold Politiet www politiet no Reform er et kompetansesenter som jobber med fokus på menn http reform no ROSA for kvinner utsatt for menneskehandel http www rosa help no Voldsoffererstatning Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling http voldsoffererstatning no

  Original URL path: http://www.romerike-krisesenter.no/samarbeid (2016-02-03)
  Open archived version from archive