archive-no.com » NO » S » SAMFUNDET.NO

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rådets protokoll
  Rådets protokoll Studentersamfundet i Trondhjem

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokollfoto/ (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Rådsmøte 07.04.2014 — Raadet
  2014 Vedtak Rådet har behandla Studentersamfundets regnskap for 2013 Rådet finner atdet er formelt i orden og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet for 2013 Lenker Start Dette er kun en avskrift av protokollen Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20140407 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 26.03.2014 — Raadet
  til Finansstyret Vedtak Rådet innstiller følgande medlemmer til Finansstyret Magne Mæhre nestleiar Steinar Bjørlykke medlem Lenker Start Dette er kun en avskrift av protokollen Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20140326 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Vedtak per e-post — Raadet
  Vedtak Medlem 067934 eksluderes fra Studentersamfundet i Trondhjem i seks måneder med umiddelbar virkning grunnet vold Vedtak gjort av Bernhard Kvaal Elisabeth Halle Jon Harald Grave og Marte Helland Norald Ryeng og Jan David Ytterhus vart holdt utanfor behandling av disiplinærsak i tilfelle ein eventuell anke Ein anke ville ha gått til Samfundsrett og Rådet fann det føremålstenleg å kunne stille med nøytrale representantar i eit slikt tilfelle Lenker Start

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20140317 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 29.01.2014 — Raadet
  er i tråd med gjeldande lovar og vedtak Rådet anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget Sak 5 14 Angåande behandling av budsjett Rådet har følgjande kommentarar til budsjettbehandlinga Tidspunkt for kunngjøring av budsjettet er ikkje overheldt Rådet ynskjer at balansen vert budsjettert i framtidige budsjett Rådet stiller spørsmål om kunngjeringa av årets budsjett tilfredsstiller medlemmane sin rett til informasjon I forkant av framlegginga av regnskapet for 2013 til Generalforsamlinga ynskjer Rådet

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20140129 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 14.01.2014 — Raadet
  Marte Helland Medlemmer Jan David Ytrehus Bernhard Kvaal Elisabeth Halle Sak 2 14 Samfundsmøter våren 2014 Rådet registrerer at det er uvanlig få Samfundsmøter på møteplanen for våren Leiar av Rådet følgjer opp denne saka Sak 3 14 Rådet har diskutert forslag til endring av 23 i lovane Vi har utarbeida eit forslag som vert sendt til FS og Studentmediene i Trondheim AS for kommentarer Lenker Start Dette er kun

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20140114 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 09.desember 2013 — Raadet
  8 13 Namneendring frå Mediastud AS til Studentmediene i Trondheim krev ei endring av dette i lovane Lovteksten per i dag er ikkje i samsvar med dagens organisering av Studentmediene Marte urarbeider eit forslag til flrste rådsmøte etter nyttår Sak 9 13 Rådet meiner Finansstyret må gjere greie for korleis ein handterer brukt utstyr som vert skifta ut Norvald tek dette med til FS møtet Lenker Start Dette er kun

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20131209 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 17.04.2013 — Raadet
  passe på at øvrige styrende organer og andre følger de lover og regler som gjelder i Studentersamfundet Samfundets høyeste organ er Samfundsmøtet Studentersamfundet har generalforsamling fordi omverdenen forventer at det finnes en generalforsamling som behandler årsregnskap årsmelding og andre formaliteter Rådets arbeidsoppgaver spenner videre enn de sakene som behandles av generalforsamlingen Det er derfor ingen grunn til at Rådet skal velges på generalforsamlingen fremfor et hvilket som helst annet Samfundsmøte Ved å flytte rådsvalget til generalforsamlingen vil halvparten av Finansstyrets medlemmer og halvparten av Rådets medlemmer være på valg samtidig I tillegg vil Styret byttes ut 2 6 uker senere Rådet vil fraråde at det legges opp til et så stort samtidig bytte av ledelse og anbefaler at man heller forsøker å spre valg av disse tre organene utover året Sak 6 13 Lovforslag om kunngjøring av innstilling til Finansstyret Vedtak Rådet har behandlet forslag til endring av Samfundets lover fremmet av Sigbjørn Lund Olsen og Nicolas Elvemo Rådet finner at forslaget er formelt i orden Sak 7 13 Lovforslag om stemming over Internett Vedtak Rådet har behandlet forslag til endring av Samfundets lover fremmet av Sigbjørn Lund Olsen og Nicolas Elvemo Rådet mener det foreligger en rekke uavklarte problemstillinger

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20130417 (2014-09-28)
  Open archived version from archive