archive-no.com » NO » S » SAMFUNDET.NO

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rådsmøte 13.01.2011 — Raadet
  konstituerer seg på følgende måte Leder Halvard Kaupang Nestleder Martin Svarva Sekretær Eivind Birkedal Medlem Øydis Flateby Jan David Ytrehus Sak 2 11 Budsjett for 2011 Rådet diskuterer saken og videre samtale vil bli tatt med GRIF og GSK for å informere og hente inn synspunkt Sak 3 11 Innstilling til FS Halvard kontakter mulige kandidater GRIF og GSK høres også med om sine syn og erfaringer med FS Lenker

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20110113 (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Rådsmøte 18.11.2010 — Raadet
  følger opp saken videre i forhold til vaktene og Husmann Sak 29 10 Innstilling til FS Rådet har diskutert saken og vil gå i dialog med Finansstyret og representanter for gjengene for å kartlegge videre prosess Sak 30 10 Tolkning av instruks om funke og følgerett Gjengsjefkollegiet har henvendt seg til Rådet vedrørende rutiner for midlertidige inndragelser av funke og følgeretten ved spesielle anledninger Rådets oppgave er å tolke Samfundets

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20101118 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 20.10.2010 — Raadet
  det også GSK På bakgrunn av dette anbefaler Rådet at en instruks for GRIF vedtas av FS etter innstilling fra GSK Dette innebærer at instruksen kan ikluderes i FS boka den vil dermed også være tilgjengelig og synliggjort for Samfundets medlemmer Sak 26 10 Disiplinærskriv Rådet anser seg nå som ferdig med disiplinærskrivet Halvard Kaupang distribuerer det til relevante mottakere Sak 27 10 Ansattes representasjon i Finansstyret Finansstyret FS har bedt Rådet om en uttalelse i forbindelse med at Samfundet har vedtatt å opprette et eget heleid vaktselskap Spørsmålet er hvorvidt dette gjør det nødvendig med en presisering av lovene på de punktene som gjelder ansattes representasjon Svar Rådet ser ikke behov for å endre dagens lovtekst for at ansatte i et selskap heleid av Studentersamfundet skal kunne representere de ansatte i Finansstyret Rådet gjør imidlertid oppmerksom på at følgende gjelder for et konsert eller i vårt tilfelle en gruppe av selskap med felles ledelse Valgordninger som sikrer ansatte i hel eller deleide datterselskaper representasjon i moderselskapets styre i vårt tilfelle FS krever godkjenning av Kongen v bedriftsdemokratinemda Det er derfor Rådets holdning at en slik praksis kun bør gjennomføres etter å ha fått innvilget en søknad om godkjenning Dersom

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20101020 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 09.09.2010 — Raadet
  fra Gjengsekretariatet GS vedrørende fristen for avholdelse av generalforsamling GS mener eksisterende frist har medført et hastearbeid i forberedelsene de ønsker derfor å endre 8 i Samfundets lover slik at fristen flyttes fra april til mai Rådet vil ikke anbefale en slik endring av friten men vil naturligvis behandle et eventuelt lovforslag på vanlig måte Sak 22 10 Lovfesting av gjengsekretariatets rett til å ha en observatør i Finansstyret Gjengsekretariatet GS har spurt Rådet om hvorfor GS ikek har en lovfestet observatør i Finansstyret FS Dagens praksis er at GS er til stede med en representant GS er et organ som opererer på mandat fra FS og er underlag føringer fra FS GS skal derfor ikke ha lovfestet rett til å møte i FS de gjør det tvert i mot så lenge FS ønsker det I henhold til lovenes 22 kan FS opprette og legge ned gjenger ut fra Studentersamfundets behov til enhver tid En eventuell nedleggelse av GS er derofr ikke en sak for Storsalen og skal kunne gjøres uten at det er nødvendig å gjøre lovendringer Sak 23 10 Offentliggjøring av vedtak fra styremøter Styret har henvendt seg til Rådet for å få en redegjørelse for hva som skal offentliggjøres fra Styrets møter og hvordn man kan tolke begrepet styrevedtak Følgende saker skal det gjøres vedtak på og vedtaket skal inn i styreprotokollen Formell korrespondanse henvendelser hvor Styret svarer på vegne av Samfundet som sådan Disiplinærsaker Søknader Styret har utover dette selv ansvar for å vurdere hvilke vedtak som er av en slik art at de bør gjøres allment tilgjengelige Styreprotokollen skal refereres på samfundsmøtet og er dermed offentliggjort ettersom Samfundets beslutningsprotokoll som henges opp på Greip refererer styreprotokollen som eget punkt Sak 24 10 Saksbehandlingsfeil i forbindelse med valg til Rådet I forbindelse med valg til Rådet

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20100909 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 27.05.2010 — Raadet
  forventer å kunne ferdigstille arbeidet i løpet av høsten 2010 Sak 15 10 Lovforslag Det ble under årets generalforsamling stilt spørsmål ved hvordan følgende linje i 17 i Studentersamfundets lover skal tolkes Ethvert medlem har plikt til å ta i mot valg som tillitsrepresentant Alle kan si fra seg gjenvalg for like lang tid som de har tjenestegjort Slik Rådet ser det er det to tvetydigheter knyttet til denne formuleringen 1 Hvordan tolker man tillitsrepresentant I vid forstand gjelder dette alle verv på hele Huset i snever forstand kan dette tolkes til å gjelde kun de vervene som er helt nødvendige for å opprettholde foreningsdriften 2 Hvordan tolker man gjenvalg Gjelder dette generelt gjenvalg som tillitsrepresentant eller gjenvalg til akkurat samme stilling som man har hatt tidligere som besettes av frivillige Er det nødvendig at man er pliktig til å ta på seg alle verv Intensjonen med denne formuleringen er å sørge for at man alltid har besatt de tillitsvervene som er helt nødvendige for at Studentersamfundet skal kunne opprettholde foreningsdriften Vi mener derfor at tillitsrepresentant må tolkes i snever forstand det vil si helt nødvendige verv Det har ingen hensikt at lovene skal tvinge noen til å ta på seg et verv som ikke er avgjørende for videre drift Følgelig må også gjenvalg tolkes som et gjenvalg til styrende organer Vedtak For å klargjøre gjeldene praksis ønsker Rådet en mer presis formulering av lovteksten og fremmer forslag til endring av 17 i Studentersamfundets lover Dagens tekst Medlemmer med gyldig medlemskort er stemmeberettigede og valgbare i Studentersamfundet Ethvert medlem har plikt til å ta imot valg som tillitsrepresentant Alle kan si fra seg gjenvalg for like lang tid som de har tjenestegjort Ingen har plikt til å sitte med mer enn et tillitsverv av gangen Forslag til endring Medlemmer med

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20100527 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • E-post-vedtak pr. 28.04.2010 — Raadet
  Godkjenning av Studentersamfundets regnskap for 2009 Rådet har behandlet Studentersamfundets regnskap for 2009 Rådet finner regnskapet formelt i orden og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet for 2009 Lenker Start Dette er kun en avskrift av protokollen Dersom det er uoverensstemmelser

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20100428 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 07.04.2010 — Raadet
  10 Svar på Styrets henvendelse Rett til å møte sin anklager Rådet har mottat en videresendt henvendelse fra Samfundets styreleder om en anklaget har rett til å møte sin anklager dersom man har blitt anklaget for å bryte en hybelregel dersom denne personen ikke er LØK sjef eller Husmann Svar Rådet kan ikke finne tilstrekkelig grunnlag for en slik rett til å vite hvem som har observert og eventuelt rapportert

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20100407 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 25.02.2010 — Raadet
  disiplinærkomiteen Vedtak Rådet har mottatt komiteens rapport og anser med dette komiteens arbeid for avsluttet Vi takker komiteen for arbeidet Rådet vil basert på rapporten forfatte et dokument som kan distribueres Sak 05 10 Kandidater til Finansstyret Rådet har diskutert saken Jan David Ytrehus og Halvard Kaupang har ansvar for videre oppfølging Sak 06 10 Diskusjon av FS saker Rådet har diskutert saker til neste Finansstyremøte Halvard Kaupang formidler Rådets

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20100225 (2014-09-28)
  Open archived version from archive