archive-no.com » NO » S » SAMFUNDET.NO

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rådsmøte 25.08.2008 — Raadet
  Halvard Kaupang Sekretær Martin F Svarva Medlem Kari Anne Edvardsen Medlem Jan David Ytrehus Medlem Jon Forbord Sak 02 09 Kandidater til Finansstyret Rådet har diskutert saken Jan David Ytrehus følger opp i henhold til Rådets innspill Sak 03 09 Rapport fra disiplinærkomiteen Rådet tar Jon Forbords orientering til etterretning Jon videreformidler Rådets innspill til komiteen Rådet ber om at rapporten foreligger innen 19 april Sak 03 09 Diskusjon av

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20090225 (2014-09-28)
  Open archived version from archive


 • Rådsmøte 29.09.2008 — Raadet
  sakene Rådet ønsker videre et forslag til en oversikt som tydeliggjør hvordan personer med ulike roller henholdsvis medlem i Studentersamfundet gjengmedlem gjengsjef funksjonør og kontrollør plikter å reagere om de oppdager et brudd på disiplinærreglementet Rådet gir også komiteen fullmakt til å gå videre emd de foreslåtte spørsmålene i spørreundersøkelsen Komiteens rapport vil være unndratt offentligheten grunnet behandlingen av tidligere disiplinærsaker Det vil imidlertid bli utarbeidet et offentilg dokument på

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20080929 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 25.08.2008 — Raadet
  08 Lovforslag om oppheving av statutter for Under Dusken Studentradion og Student TV Vedtak Rådet har behandlet forslag til endringer av Studentersamfundets lover satutter for Under Dusken statutter for Studentradion og statutter for Student TV fremmet av Sigbjørn Lund Olsen Rådet finner at forslaget er formelt i orden Rådet påpeker at Samfundsmøtet ved å vedta lovforlsaget vil overdra sin nåværende makt over studentmediene til Finansstyret og styret i Mediastud AS Sak 18 08 Anonymisering av disiplinærvedtak Det er i dag cirka 100 personer som kan slå opp navn med utgangspunkt i medlemsnummer Dette vil øke når UKA begynner å ta opp mellomledere Husmann har spurt om medlemsnummer er tilstrekkelig anonymisering Vedtak Etter henvendelse har Rådet undersøkt dagens praksis rundt anonymisering av disiplinærsaker ved bruk av medlemsnummer På grunn av dagens praksis med elektronisk søkbart medlemsregister anser Rådet anonymiteten som ikke tilstrekkelig ivaretatt ved dagens prdning og ber om at medlemsnummeret ikke lenger offentliggjøres i protokoll eller på Samfundsmøtet Sak 19 08 Gjennomgang av disiplinærsystemet Rådet ønsker en liten komité som skal jobbe fort med konkrete oppgaver og god oppfølging I første omgang nedsetter Rådet en komité for å avdekke hva som oppleves som problematisk med dagens system sett fra Husmann

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20080825 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 26.05.2008 — Raadet
  Jon Forbord Halvard Kaupang Norvald Ryeng Martin F Svarva Forfall Bernhard Kvaal Sak 14 08 Diskusjon av FS Saker Saker til påfølgende FS møte ble diskutert Lenker Start Dette er kun en avskrift av protokollen Dersom det er uoverensstemmelser mellom

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20080526 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • E-post-vedtak 13.02.2008 — Raadet
  forslag til endringer av Samfundets lover Statutter for Under Dusken Statutter for Studentradioen og Statutter for Student TV n fremmet av Astrid Pihl Rådet finner at forslaget er formelt i orden Lenker Start Dette er kun en avskrift av protokollen

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20080426 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 14.04.2008 — Raadet
  både ferdigstilling av budsjett for 2009 innen utgangen av 2008 jfr Rådssak 05 08 og langtidsbudsjetter som strekker seg for eksempel fire og ti år fremover i tid Med bakgrunn i det foreliggende driftsresultatet er det etter Rådets syn viktig å kunne legge frem for Samfundet mulige løsninger på dagens situasjon i tillegg til en vurdering av situasjonen på lengre sikt Dersom det eksempelvis skal være realistisk å oppføre et

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20080414 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • E-post-vedtak 11.04.2008 — Raadet
  Instilling til FS Vedtak Rådet innstiller følgende medlemmer til Finansstyret Nestleder Marit Gjeset Medlem Trond Skjefstad gjenvalg Medlem Dag Herrem Begrunnelse legges frem på generalforsamlingen Lenker Start Dette er kun en avskrift av protokollen Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20080411 (2014-09-28)
  Open archived version from archive

 • Rådsmøte 25.02.2008 — Raadet
  mot endringer av statuttene med unntak av 2 6 og 8 til Mediastud AS kan nedlegge veto mot endringer av statuttene med unntak av 5 og 7 Statuttenes 8 endres fra Disse statuttene gjelder fra 2 februar 1996 til Disse statuttene gjelder fra 13 april 1996 Statuttene i sin helhet er som følger Statutter for Student TV n 1 Student TV n er et selvstendig organ som drives av selskapet Mediastud AS Student TV n tar spesielt opp stoff som gjelder Studentersamfundet studentorganene og det øvrige studentmiljø Student TV n skal samarbeide gjensidig med UKA slik at UKA får dekket sitt behov for videoproduksjon Det kan i samråd med Studentersamfundet etableres andre tiltakt f eks samarbeid om medieutdanning 2 Redaktøren velges av Studentersamfundet med funksjonstid ett år Redaktøren fastsetter i samråd med Mediastud AS og Studentersamfundet antall faste medarbeidere som sammen med redaktøren utgjør redaksjonen Redaksjonsmedlemmene har en funksjonstid på minst to år men opptak av nye redaksjonsmedlemmer skal skje årlig slik at ikke alle redaksjonsmedlemmene skiftes ut samtidig Redaktøren velger selv evt nye redaksjonsmedlemmer Medlemmer av redaksjonen må være medlemmer av Studentersamfundet Redaktøren kan også knytte til seg andre medarbeidere etter behov 3 Redaktøren skal arbeide i samsvar med statuttene for Student TV n konsesjonsvilkårene lover og forskrifter Redaktøren er ansvarlig for innholdet i Student TV ns sendinger Redaktøren står ansvarlig overfor Mediastud AS for Student TV ns økonomiske disposisjoner i forhold til budsjett gitt av Mediastud AS 4 Redaktørvalg Mediastud AS utlyser redaktørstillingen i Student TV n Studentradio n og i Under Dusken med minst 2 ukers frist til å søke Søknadsfristen skal videre settes slik at kandidatenes søknad og intervju kan trykkes i siste nummer av Under Dusken før valget Kandidatenes søknad skal inneholde opplysninger om hvilken redaksjonell linje redaktørkandidaten vil følge Den sittende redaksjonen skal innstille

  Original URL path: http://raadet.samfundet.no/protokoll/20080225 (2014-09-28)
  Open archived version from archive