archive-no.com » NO » S » SBHK.NO

Total: 249

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Salten brukshundklubb
  retrievere og som kunne tenke seg å stille på jaktprøve Hundene som deltar på kurset bør beherske sitt og bli innkalling og fri ved fot for å få best utbytte av kurset Les mer Årsmøte 24 02 2015 Klubben avholder årsmøte lørdag 21 mars 2015 kl 18 00 Les mer Årets hund 2014 15 02 2015 Årets lydighetshund årets rallylydighetshund og årest brukshund er nå kåret Les mer Saltenutstillinga 2015

  Original URL path: http://sbhk.no/index.asp (2015-05-11)
  Open archived version from archive


 • Salten brukshundklubb
  Agility Brukshund Lydighet Jakthund Utstilling Funksjonsanalyse Rallylydighet Agility Brukshund Lydighet Jakthund Utstilling Aktivisering Dressurkurs Agility Spor Rundering Lydighet Jakthund Utstilling Rallylydighet Appellmerkekurs Startside Sitemap Startside Om SBHK Apport Medlemsfordeler Formål Lover Årsmøter Nytt klubbhus Styret Hovedstyret Brukshundgruppa Utstillingsgruppa Galleriet SBHK gratulerer Medlemmenes bilder Årets agilityhund Årets brukshund Årets lydighetshund Årets utstillingshund Årets rallylydighetshund Linker Klubber Medlemmer Bli medlem Medlemsskap Innmelding Konkurranser Agility Brukshund Lydighet Jakthund Utstilling Funksjonsanalyse Rallylydighet Treninger Agility

  Original URL path: http://sbhk.no/sitemap.asp (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Salten brukshundklubb
  Agility Spor Rundering Lydighet Jakthund Utstilling Rallylydighet Appellmerkekurs Om SBHK Om SBHK Salten Brukshundklubb ble stiftet i 1970 og har siden starten drevet med aktivt brukshundarbeid Klubben har i dag ca 500 medlemmer Klubbens formål er å Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former Legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund Bidra til å fremme utviklingen

  Original URL path: http://sbhk.no/Om_SBHK.asp (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Salten brukshundklubb
  Aktivisering Dressurkurs Agility Spor Rundering Lydighet Jakthund Utstilling Rallylydighet Appellmerkekurs Om SBHK Apport Apport Apport er klubbens medlemsblad Det kommer ut 6 ganger i året i ett opplag på ca 600 Manusfrist er 1 februar 1 april 1 juni 1 august 1 oktober 1 desember Medlemmene oppfordres til å sende inn stoff til Apport på e post apport sbhk no Nb Adresseforandring Medlemmer som flytter må melde om adresseforandring hvis

  Original URL path: http://sbhk.no/page-default.asp?main=2&id=6 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Salten brukshundklubb
  50 52 8014 Bodø Tilbud på våre Hundekasser Våre hundekasser kommer fra Morene Produkter og er godkjent for flytransport Ordinære utsalgspriser Pris til Salten brukshundklubb 10 rabatt innkl mva Cabin soft Cabin hard Small Medium I Medium Large X large kr 437 50 kr 295 00 kr 768 75 kr 962 50 kr 1418 75 kr 1612 50 kr 1900 00 Cabin soft Cabin hard Small Medium I Medium Large X Large kr 393 75 kr 266 25 kr 692 50 kr 866 25 kr 1277 50 kr 1451 25 kr 1710 00 Veterinærsenteret på Fauske gir SBHKs medlemmer 30 rabatt ved kjøp av Specific hunde og kattefor 15 rabatt på vaksinering og helsekontroll av voksne hunder for faste kunder og 15 rabatt på vaksinering helseattest og id merking av valpekull ved 6 8 ukers alder iPet gir SBHKs medlemmer 10 rabatt på kjøp av hundeutstyr Som medlem av SBHK er du også medlem av NKK Norsk Kennel Klubs medlemmer har tilgang på følgende medlemsfor deler Ditt medlemsnummer i NKK må oppgis ved bestillinger hos nedenstående adresser Som medlem i Norsk Kennel Klub får du 10 rabatt på Agrias forsikringspremier Les mer på www agria no Hundelitteratur Som medlem i Norsk Kennel Klub får du automatisk medlemskap i www hundelitteratur no og får medlemsrabatt på bøker som kjøpes via nettsiden Ingen kjøpeplikt Medlems Lånet NKK Som medlem i Norsk Kennel Klub får du tilbud spesielt gunstige lånebetingelser til finansiering av ny brukt bil bobil campingvogn båt og MC Spar tusenvis av kroner ved ditt neste lån Et samarbeid med Handelsbanken Finans Les mer Som medlem i Norsk Kennel Klub får du 1 2 pris på bildekk av kjente merker hele året hos CI Service Dekkvarehus På felger og slitedeler får du også rabatt Les mer Som Norsk Kennel Klub medlem

  Original URL path: http://sbhk.no/page-default.asp?main=2&id=7 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Salten brukshundklubb
  Dressurkurs Agility Spor Rundering Lydighet Jakthund Utstilling Rallylydighet Appellmerkekurs Om SBHK Formål Salten Brukshundklubb ble stiftet i 1970 og har siden starten drevet med aktivt brukshundarbeid Klubben har i dag ca 600 medlemmer Klubbens formål er å arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former legge muligheter og forhold til rette for medlemmene for aktiviteter med hund bidra til å fremme utviklingen

  Original URL path: http://sbhk.no/page-default.asp?main=2&id=8 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Salten brukshundklubb
  KAP 3 ORGANISASJON 3 1 Høyeste myndighet Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1 april Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak som krever 2 3 flertall og beslutning om oppløsning av klubben som krever flertall I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet Det kan alltid kreves skriftlig avstemning Et vedtak trer i kraft straks medmindre vedtaket selv angir noe annet 3 2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet Med medlem forstås kun person med gyldig medlemsskap Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg og skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet Ved innkallingen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivingen skal være hemmelig På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett men ikke stemmerett 3 3 Innkalling Årsmøtedato skal bekjentgjøres formedlemmene med minst 6 ukers varsel Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist Innkallingen skal sendes medlemmet direkte enten pr post e post eller i adressert medlemsblad Med innkallingen skal følge Dagsorden Årsberetning Regnskap med revisors beretning Budsjett for neste år Forslag til kandidater til valgene Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende poststemplet senest 5 uker før møtedato Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet Forslag fra medlemmene må være styret i hende poststemplet senest 5 uker før møtedato 3 4 Årsmøtets oppgaver Årsmøtets oppgaver er å Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer og forhåndsstemmer godkjenne innkalling og dagsorden samt gi observatører rett til å være til stede Oppnevne møteleder referent er tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet Behandle årsberetning Godkjenne regnskap med revisors beretning Godkjenne budsjett for neste år Opprette og nedlegge grupper Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden På dagsorden skal det i tillegg tilrettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent Benkeforslag er ikke tillatt Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet Behandle planer for drift og aktivitet neste år Velge leder for 2 år nestleder for 2 år sekretær for 2 år kasserer for 2 år 3styremedlemmer for 2 år 2varamedlemmer for 1 år leder nestleder sekretær kasserer og styremedlemmer til gruppene revisor med vararevisor for 1 år valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år samt 1 vararepresentant for 1 år Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret Personer som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevelferd kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemming ikke kreves Kun saker oppført på dagsorden kan behandles benkeforslag er ikke tillatt Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under

  Original URL path: http://sbhk.no/page-default.asp?main=2&id=9 (2015-05-11)
  Open archived version from archive

 • Salten brukshundklubb
  saksliste Sakslisten ble godkjent Sak 3 Konstituering Ordstyrer Alf Inge Johansen Referent Tone Eriksen Tellekorps Jorun Johansen Elisabeth Bryn Signering av protokoll Gry Helen Johansen og Kari Dobakk Sak 4 Årsberetning Hovedstyrets årsberetning ble godkjent Brukshundgruppas årsberetning ble godkjent Utstillingsgruppas årsberetning ble godkjent Sak 5 Ny lovmal Endringer i Lovmal ble godkjent og vedtatt Sak 6 Regnskap Hovedstyrets og gruppenes regnskap 2013 ble godkjent Sak 7 Budsjett Hovedstyrets og gruppenes budsjett ble godkjent uten anmerkninger Sak 8 Valg Hovedstyret Leder Silje Larsen gjenvalg 2 år Nestleder Alf Inge Johnsen ikke på valg Sekretær Tone Eriksen ikke på valg Kasserer Beate Fossem 2 år Styremedlem Rune Mattsson 1 år Julie Leirvik 2 år Kjell Gunnar Eggesvik ikke på valg Varamedlem Elisabeth Bryn 1 år Gry Helen Johansen 1 år Brukshundgruppen Leder Rune Mattsson 1 år Nestleder Elisabeth Bryn 2 år Sekretær Tori Ness ikke på valg Styremedlem Ann Kristin Pedersen ikke på valg Eva Nymo 1 år Elin Amalie Rønnåbak 2 år Karina Arhaug 2 år Utstillingsgruppen Leder Julie Leirvik gjenvalg 2 år Nestleder kasserer Gry Helen Johansen ikke på valg Sekretær Eva Nymo ikke på valg Styremedlem Snefrid Bruun Åsheim 2 år Renate Karlsen 2 år Lisbeth Annie Endresen gjenvalg

  Original URL path: http://sbhk.no/page-default.asp?main=2&id=10 (2015-05-11)
  Open archived version from archive •