archive-no.com » NO » S » STANDARD.NO

Total: 1231

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hydro Høyanger Metallverk: Ledelsen må vise engasjement | standard.no
  energireduksjon er satt i system og at virksomheten satte seg store mål Ledelsen prioriterte å bruke tid på å jobbe med forståelsen i organisasjonen Hver enkelt må se potensialet for at implementeringen skal bli vellykket Alle enhetene hadde en prosjektgruppe Den skulle finne alle tiltak men prioritere tiltakene som var enkle å gjennomføre kostet lite og ikke krevde store investeringer De ansatte fikk opplæring i å måle energiforbruket i detalj Vi satte oss tøffe mål og er opptatt av å følge opp resultatet månedlig i forhold til måltallet sier fabrikksjefen Fra 2011 til 2015 skal forbruket av strøm og trykkluft reduseres med ti prosent Produksjon av elektrisitet til å drive fabrikken og forbruket av gass og diesel skal reduseres med fem prosent Fabrikken gjenvinner energi fra ovnene til å forvarme kaldt metall Hydro Høyanger Metallverk har riktig nok jobbet med energibesparelse i mange år Forskjellen er at de ansatte nå jobber mer systematisk og målrettet De må være bevisste på hva i produksjonsprosessen som påvirker miljøet Avvik rapporteres automatisk forbedringer gjøres kontinuerlig og internrevisjoner følges opp på ledernivå Tiltakenes rekkefølge er viktig De ansatte er ivrige positive og bevisste i arbeidet med energireduksjon Det er en styrke at Hydro har lang tradisjon når det gjelder å jobbe med systemer kultur og bevisstgjøring Jeg møtte ingen motstand i arbeidet med sertifiseringen bare positiv støtte sier Wenche Eldegard Hydro Høyanger Metallverk er i tillegg til ISO 50001 også sertifisert etter NS EN ISO 14001 miljø For metallverket betyr det at avfall gjenvinnes og selges som produkt framfor å måtte betale for deponering NS EN ISO 9001 kvalitet For metallverket betyr det at et overordnet mål for kvalitet brytes ned i ti delmål i hver avdeling og hvert team Null feil filosofi fører til presisjon i alle ledd SN BS OHSAS 18001 helse

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-hydro-hoyanger-metallverk/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Dr. techn. Olav Olsen AS: Nedgang i oljebransjen skaper nye forretningsmuligheter | standard.no
  involvert i de fleste store riggprosjektene i Nordsjøen og samtlige betongplattformer Lave oljepriser og lavere utbyggingstakt i petroleumsbransjen gjør at de om lag 80 ansatte omstiller seg til nye forretningsområder De fleste av oss er bygningsingeniører som nå erfarer at vår kompe tanse har stor verdi innenfor mange felt Omstillingen har resultert i flere spennende prosjekter sier forretningsdirektøren Nedturen i oljeindustrien gir nye oppturer i mange bransjer Offshore var den viktigste inntektskilden Nå er de øvrige forretningsområdene like betydningsfulle bygg kai og havneanlegg brokonstruksjoner fornybar energi og analyser Firmaet jobber med internasjonale prosjekter verden over Signalbygg Offshorekompetansen brukes til å prosjektere spennende nyvinn inger som heisen Tjuvtitten på Tjuvholmen 54 meter over bakken kan du nyte utsikten over hele Oslo Under ligger det spektakulære taket på Astrup Fearnley Museet skapt bl a ved hjelp av firmaets mangeårige erfaring med takkonstruksjoner Det er mulig å se over til den nye bydelen Sørenga som får en attraktiv badeplass takket være firmaets kunnskap fra riggprosjektering På den flytende betongkonstruksjon i havnebassenget blir det svømmebasseng for store og små Du kjører kanskje til Oslo via Bjørvikatunnelen Den hviler på hav bunnen et resultat av offshorekompetansen Nå utreder de ansatte på oppdrag fra Statens vegvesen hvordan samme teknologi kan brukes til å lage ny rørbro over Bjørnafjorden som del av et ferjefritt samband mellom Stavanger og Trondheim Broen kan få et spenn på 4550 meter og flyte under vann Innovasjon Norsk havbruk er industrieventyret med utfordringer som lakserømming og lakselus Offshorekompetansen kommer til nytte ved prosjektering av mer robuste merder som kan slepes lenger ut i havet Olav Olsen har bl a studert ulike løsninger på vegne av Marine Harvest og Fishfarming Innovation AS På Svalbard har samarbeidsprosjektet med arkitektfirmaet Snøhetta resultert i spennende tegninger av en ny cruiseterminal Firmaet har også utviklet løsninger både

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-dr-techn-olav-olsen-as/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Universitetet i Stavanger: Standardisering er et samfunnsansvar | standard.no
  utvikling Det gjør vi ved at studentene er i stand til å bruke standardene og det bidrar til at sikkerheten er på topp og at ting er konsistente og henger sammen mener Gudmestad Vi har en utfordring i at industrien forventer at studentene kan bruke standardene men industrien vil ikke betale for det Kravene til lærestedene blir større og større Alle ansatte i et firma får tilgang til standarder men det gjør de ikke nødvendigvis på universitetene på grunn av kostnadsnivået og fordi antall standarder er så høyt Studentene har selvsagt ikke råd til å kjøpe standardene selv om de strengt tatt burde det av læringshensyn Jeg har regnet på det og studentene burde ha standarder for 10 000 kroner Så her er det et visst avvik mellom forventninger og hva vi og studentene kan innfri Et kall å delta Gudmestad mener at utdanningsinstitusjonene må ta samfunnsansvar og delta i standardiseringsarbeid siden det er viktig for utdanningsinstitusjonene at de og industrien har felles grunnlag Standarder sikrer at bygninger har den ønskede sikkerhet og de gir klare regler for dem som prosjekterer Jeg ser på det å bidra inn i standardiseringen nærmest som et kall Som akademiker kan man da bidra positivt til samfunnsutviklingen og vi får kontinuerlig læring gjennom komitearbeid sier Ove Gudmestad som selv har deltatt i standardiseringskomiteer siden midten av 80 tallet Ikke et krav men et samfunnsansvar Vi som utdanningssteder skal forske og være innovative men at vi skal være med på å utvikle standarder er ikke et krav til oss Det gjør vi fordi det er vårt samfunnsansvar å bidra til høy sikkerhet Det går ut over andre ting selvsagt men dette arbeidet er så viktig at flere av oss likevel gjør det Det blir jo også en del reiser i forbindelse med utviklingen av standardene

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-universitetet-i-stavanger/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • MHWirth: Standarder er læring og deling | standard.no
  genialt Jeg er ydmyk og glad for å sitte i Sektorstyret Det er lærerikt å sitte sammen med den ypperste ekspertisen i olje og gassindustrien Slik lærer jeg å se bransjen i et fugleperspektiv Vi har lyktes med åfå økonomiske bevilgninger men den største verdien er vår egen dugnadsinnsats sier Jan Ole Opsahl Jan Ole Opsahl jobber for at MHWirth skal se på deltakelse i ekspertgruppene som et naturlig steg på den tekniske karrierestigen Her skal de beste av de beste sitte Han oppfordrer flere bedrifter til å melde inn deltakere Benyttes internasjonalt Sektorstyret for petroleumsstandardisering ønsker at flere NORSOK standarder skal omgjøres til internasjonale standarder Allerede nå benyttes de av flere internasjonale virksomheter Våre underleverandører bruker dem Som representant for kunden kan jeg stille krav om helse miljø og sikkerhet HMS hos underleverandøren i Polen Koreanske og kinesiske verft bruker NORSOK standarder sier Jan Ole Opsahl Foreløpig finnes det 95 NORSOK standarder og disse oppdateres jevnlig De dekker en rekke områder fra generell HMS og helt ned til valg av stålkvalitet Anbudsrundene blir enklere når det spesifiseres hvilke standarder som skal ligge til grunn i kontrakten Ett eksempel er viktigheten av å bruke standarder for valg av riktig stål til borerigger sier Opsahl Dele kunnskap Standardene handler om hvordan virksomheten lærer og deler kunnskap Derfor må de ansatte ha den grunnleggende tryggheten i jobben sin for å dele kunnskapen Kunnskapsbedrifter som vinner terreng skjønner at mennesker i organisasjonen må blomstre De må få både utfordringer og støtte Kunnskapsformidling handler om å gjøre folk i stand til å snakke sammen og samhandle sier Jan Ole Opsahl Tekst og lite bilde Siv Ellen Omland Empower Communication Fakta MHWirth er en ledende global leverandør av førsteklasses boreløsninger og tjenester som er utviklet for å kunne tilby kundene tryggere mer effektive og pålitelige

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-mhwirth/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • FMC Technologies: Good standards improve safety | standard.no
  looking standards along with others in the field The goal is to influence the direction of the work High quality standards are necessary to prevent incidents and accidents in the oil industry Through standardization work suppliers and customers develop a useful community We acquire a common language and are able to solve common demands Project management becomes easier and customers are more satisfied We know which standards apply when we develop new products and our competitors face the same requirements We all need to step up says Mr Johansen He adds that in the short term standardization can be seen as expensive but in the long run the need for customization lessens when common standards are used Without standards more injuries and accidents may occur The consequences can be extensive and costly It is therefore quite necessary to set stringent requirement to loads on equipment Norway ahead When Norway entered its oil age there were new requirements with each new project The industry was fragmented Now there are more projects and the production volume is higher More standards and better quality has thus become a necessity Tried and trusted methods must be easy to repeat Internationally the Norwegian oil industry has become renowned for being on the cutting edge when it comes to testing new technologies and early harmonization requirements The supplier industry in Norway is regarded as competent to operate in difficult geographical conditions with the ability to adapt to strict demands Early in the 1990s the oil companies and suppliers made a joint effort in the standardization work Norwegian NORSOK standards have been used in international ISO standards The use of common standards makes it easier for oil companies to switch suppliers and products as solutions and services are more standardized The NORSOK U series contains many important

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/fmc-technologies-good-standards-improve-safety/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Statoil: Deltar for å påvirke og dekke egne forretningsmessige behov | standard.no
  i standardiseringsarbeid Vi får på den måten både påvirket standardene og får til internasjonal erfaringsoverføring Bredt kontaktnett viktig Ved å delta i standardiseringsarbeid får vi også et internasjonalt nettverk der vi knytter kontakter for utveksling av erfaringer og utvikling av prosjekter sier Per Eirik Fosen Han mener at det for et internasjonalt selskap som Statoil med prosjekter og interesser i store deler av verden er ekstra viktig med et bredt kontaktnett Det er interessant å sitte i standardiseringskomiteer for internasjonale standarder der det deltar sentrale fagfolk fra andre deler av verden og andre internasjonale selskaper Her diskuteres og utveksles det mange relevante erfaringer På den måten får vi oversikt over hvilken vei industrien går og hvordan de internasjonale standardene utvikler seg sier Neuenkirchen Også USAs president ønsker flere og bedre standarder De to fagfolkene peker på at Petroleumstilsynet i sitt regelverk refererer til internasjonale standarder for å oppfylle kravene Standardiserings arbeidet har følgelig en direkte innvirkning på subsea industrien i Norge For subsea standardene som nå består av 17 delstandarder inklusive de som er under utvikling har ISO arbeidet tett med American Petroleum Institute API i mange år Som et resultat av dette er flere av del standardene blitt adoptert som API standarder I sin tale til det amerikanske folket i juni 2010 etter oljelekkasjen i Mexico gulfen understreket USAs president Barack Obama nettopp viktigheten av nye og gode standarder innenfor petroleumsindustrien Norge har bidratt til å styrke subsea stardardene i ISO samt bidratt til et godt samarbeide med API For nye nasjoner på dette området betyr felles subsea standarder mellom ISO og API at argumentet for å adoptere ISO standarder som nasjonale standarder i stedet for å utvikle egne nasjonale standarder styrkes Store nasjoner som Russland og Kina adopterer nå et økende antall ISO standarder Dette er en prosess som er positiv for Statoil og norsk industri Derfor er det svært viktig for oss at standardiseringsarbeidet foregår på en god konsensusbasert måte sier Per Eirik Fosen Svært stort I Statoil har vi adoptert ISO TC 67s strategi Global standards used locally worldwide For oss betyr dette gradvis og planmessig å fase ut nasjonale standarder og heller benytte de internasjonale standardene forteller Per Eirik Fosen som også mener at internasjonal standard isering er en strukturert måte å sørge for erfaringsoverføring på Det er viktig for Statoils virksomhet at vi benytter vår gjennomslagskraft internasjonalt når det gjelder standardisering Det forbauser meg at ikke flere innenfor oljeindustrien ser hvor viktig det er å være med på å utvikle internasjonale standarder for å påvirke dem i en god retning De eneste som kan ha en kortsiktig gevinst av mange nasjonale avarter av standarder er industrien som på den måten lager egne løsninger for hvert enkelt land sier Jens Henrik Neuenkirchen Begge vil sterkt anbefale leverandører og operatørselskap å delta enda mer aktivt i standardiseringsarbeidet nettopp for å kunne påvirke og oppnå resultater både til beste for eget selskap og for Norge som petroleumsnasjon i et langsiktig perspektiv Tekst Jakob Berg Fakta Statoil er

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-statoil/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • | standard.no
  varme drivstoff kjemikalier og en rekke nyttige produkter Skogen erstatter fossile produkter og bidrar sterkt til landets klimaregnskap Skogen er Norges CO2 lager og en svært viktig kilde til klimavennlige produkter Det kan virke motsetningsfullt å hogge skog når skogen binder halve Norges CO2 utslipp Til det svarer Skjelhaugen Norge gror igjen Vi høster bare 40 prosent av tilveksten Gammel skog har lavere vekst og binder mindre CO2 enn yngre skog Derfor er bærekraftig hogst god klimapolitikk I begrepet bærekraft inngår både å ta hensyn til verneverdig skog biodiver sitet og økonomi Vi skal heller ikke hogge mer enn at våre barn kan hogge sammen mengde uten at skogen i Norge reduseres Mangfold av produkter Skjelhaugen mener det er viktig å spørre Hva er det smartest å bruke skogen til Siden vi kan høste biomasse av flere kvaliteter fra skogen er ett av svarene å bruke en gitt kvalitet til det den egner seg best til Et annet svar er å legge dokumentert klima påvirkning til grunn I slike vurderingene kommer bærekraftstandarder til nytte Skjelhaugen løfter fram ett av verdens mest avanserte bioraffineri Borregaard i Sarpsborg som produserer verdifulle kjemikalier av skog Vi kan være stolte av å ha en slik virksomhet i Norge Borregaard har kommet langt når det gjelder effektive utnyttelse av biomasse og er et godt eksempel på hva skogen kan brukes til Borregaard produserer alternativer til oljebaserte produkter blant annet ligninbaserte produkter spesialcellulose bioetanol og vanillin Biomassen fra Borregaard finnes med andre ord i alt fra sjokolade og iskrem til parfyme og tekstiler Skogen bidrar sterkt til å redusere klimagassproblemene Det hele dreier seg om å erstatte bruken av fossil energi Bioenergi fra skog egner seg godt som varme og drivstoff og kan med fordel kombineres med andre energibærere hevder Skjelhaugen Tekst og lite bilde Siv

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-norsk-senter-for-bioenergiforskning/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Grønn Hverdag: Dyktige arrangører sparer miljøet | standard.no
  til et bærekraftig arrangement Ledelsen bør sette miljømål og lage en handlingsplan Folk vil ha bærekraftige arrangementer Kjerstis råd Felles for de fleste arrangementer er behov for innkjøp avfallshåndtering energi og arbeidskontrakter Noen synes nok at det tar ekstra tid i starten å ha en detaljert sjekkliste men hvis de skal gjenta arrangementet går det selvfølgelig raskere når listen kan gjenbrukes Kjersti gir noen eksempler på hva standarden hjelper deg med Innkjøp Ikke gjør unødvendige innkjøp og det du kjøper bør være etisk forsvarlig Avfall Selg termokopper til bruk på arrangementer eller innfør pant på plastglass Sett ut mange stasjoner for kilde sortering De må merkes godt og du må engasjere menn esker som rydder Transport Publikum bør få enkel tilgang til kollektivtrafikk og sykkelstativer Reduser antall parkeringsplasser men legg til rette for elbiler og hybridbiler Legg ikke begrens ninger på utøvernes transport CO2 Bruk CO2 kalkulatoren og sjekk hvilket miljømessig fotavtrykk ditt arrangement setter Kjøp gjerne CO2 kvoter Sponsoravtaler Vær bevisst på at korrupsjon må unngås Sørg også for at sponsorene ikke forsøpler området med løpesedler Arbeidskontrakter Både ansatte og frivillige bør ha gode kontrakter Forsikring er viktig for alle Fordelene Kjersti mener fordelene ved standarden oppveier merarbeidet Økonomi Du sparer ikke bare miljøet Du sparer penger når du er god på innkjøp energireduksjon avfallshåndtering og kontraktinngåelser Omdømme Har du råd til å tape omdømme Det er en trend i tiden at folk vil ha miljøvennlige arrangementer Tenk på arrangementets gode navn og rykte Vær dyktig til å kommunisere at det er bærekraftig Sponsorer De tiltrekkes av arrangementer med god miljøprofil og godt omdømme Standarden NS ISO 20121 Bærekraftige arrangementer Krav med veiledning for bruk som er den formelle benevnelsen på norsk kan kjøpes på www standard no Tekst Siv Ellen Omland Empower Communication Fakta Grønn Hverdag Gir råd

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-gronn-hverdag/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive