archive-no.com » NO » S » STANDARD.NO

Total: 1231

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nordic Choice Hotels: Etisk kart og kompass | standard.no
  spørsmålene Hva er viktig for oss og interessentene Hvordan påvirker vi hverandre og miljøet Hvor har vi en reell mulighet til å utgjøre en forskjell Deretter blinker vi ut satsingsområder Redusert matavfall er ett satsingsområde Gunhild Stordalens klimaorganisasjon GreeNudge samarbeidet med Cicero og Nordic Choice Hotels om en studie Syv utvalgte hoteller byttet ut sine buffettallerkener med en mindre størrelse Metoden reduserte matavfallet med 20 prosent og gjestene var fortsatt fornøyde Konklusjonen er at magen blir mett før øynene Hvis kjeden reduserer tallerkenstørrelsen på alle hotellene sparer de årlig 500 tonn matavfall Miljøgevinsten tilsvarer 900 tonn Co2 årlig Den økonomiske gevinsten er beregnet til 24 millioner kroner Miljøet skal vinne gjestene er fornøyde og hotellet reduserer kostnader Samfunnsansvar Maten påvirker helsen miljøet og dyrene Derfor satser vi nå mer helhetlig med mer frukt og grønt og mindre rødt kjøtt sier Cathrine Dehli Nyskaping Hun er særlig glad for at standarden vektlegger innovasjon Samfunnsansvar skal ikke bare handle om plikt Det handler om å se muligheter som vil skape en bedre gjesteopplevelse og en bedre arbeidsplass for de ansatte Fokus på mangfold er en forutsetning for å skape et inkluderende arbeidsmiljø Hotellkjeden har 26 prosent ansatte med etnisk opprinnelse utenfor Skandinavia Nordic Choice Hotels samarbeider med Navs introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og tilbyr praksisplasser på hotellene Til nå har kjeden gitt 75 prosent av deltakerne tilbud om fast jobb Dette er en vinnersituasjon for begge parter Deltakerne får viktig arbeidserfaring Hotellene får etterspurt arbeidskraft og mer mangfold på arbeidsplassen Flere hoteller tar lokalt ansvar Vanskeligstilte barn kan få en dag fylt med positive opplevelser eller barnefamilier på lokale flyktningemottak og krisesentre får en hyggelig julefest Miljøsertifisert Hotellkjeden er miljøsertifisert etter standarden ISO 14001 Den spesifiserer krav til miljøstyringssystem og anses som et konkurransefortrinn Sertifikatet legges ved når forretningsavtaler inngås Målet er

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-nordic-choice-hotels/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Celsa Armeringsstål: Miljø- og kvalitetssertifiseringene gir oss et konkurransefortrinn | standard.no
  samfunnet har blitt mer miljøbevisst sier miljøingeniør Monica Hagen I konkurranse med Kina og andre stålstormakter er det viktig at vi skiller oss ut og det gjør vi på kvalitet og miljø sier Hagen Besøk fra hele verden Miljøingeniøren sier at de er veldig glade for at de store investeringene i ny miljøteknologi ble foretatt før finanskrisen og at de nå opplever å være et utstillingsvindu for resten av stålindustrien Deltar også i komitéarbeid Men Celsa nøyer seg ikke bare med å ta i bruk standarder Som medlem i Standard Norge deltar de også i armeringskomiteen med to representanter Vi er eneste produsent av varmvalset armeringsstål i Norden Derfor er det veldig naturlig for oss å være med i komiteen som jobber med standarden for armeringsstål NS 3576 sier produktansvarlig Vegard Strand i Celsa Får tidlig vite hva som skjer Vi ser på det som bra å være med der standardene blir fastsatt for da er vi også med på å bidra til utviklingen av dem sier Strand Vi sitter med mye kunnskap om hvordan stålet blir produsert og driver også med en viss produktutvikling Dette er viktige ting å ha med inn i komitéarbeidet Dessuten får vi tidlig vite hva som skjer innenfor armering i resten av Europa og verden og ikke minst om nye standarder som er underveis sier Vegard Strand og nevner prøvingsstandarder og betongstandarder som eksempler på dette Delta i standardiseringsarbeidet Jeg vil anbefale andre produsenter av produkter som er standardisert å delta i standardiseringsarbeidet Også de som benytter seg av produktene som er standardisert bør delta Disse kan sørge for at standardene blir i henhold til kravene som til enhver tid stilles sier Vegard Strand i Celsa Armeringsstål Opprettet 2010 Fakta Celsa Armeringsstål i Mo i Rana er Nordens ledende produsent av armeringsstål og er

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-celsa-armeringsstal/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Rådgivande Agronomar AS: Standardiseringsarbeid skal fremje felles interesser på eit nøytralt grunnlag | standard.no
  så held standardiseringsarbeidet meg oppdatert og gjer at eg får god innsikt i standardane Erstad held fram at ein får meir kunnskap enn andre som ein konkurrerer om oppdrag med så det gir klart eit konkurransefortrinn å engasjere seg Samstundes gir det eit nettverk og dei kontaktane har ein nytte av i fagleg samanheng Det kan til og med vere med på å opne for sjansar til å finansiere vidare arbeid Den europeiske standardiseringa er ein god møteplass for fagpersonar Eg bruker mykje tid på standardisering men samstundes gir det grunnlag for nytt arbeid Eg må seie eg har god nytte av standardane sjølv om standardiseringsarbeidet til tider er krevjande Samla sett må ein sjå eit samfunnsansvar for å ta vare på interessene Det er mykje vi gjer for å utvikle samfunnet som ikkje er lønnsamt akkurat no men som vil vere lønsamt på lang sikt Utan nasjonal kompetanse kan vi bli avhengige av det andre finn for godt å meddele oss Når det gjeld vassverk og kjemikaliar har vi produsert opp mot 130 standardar og på landbruksområdet 30 Så det er ikkje noko å utsetje på produktiviteten kan Erstad fortelje Erstad er oppteken av at standardane må få ein posisjon i høve til lovgjeving Dei bør ikkje i så stor grad gjere bruk av valfrie standardar Standardane bør få ein sterkare status Styresmaktene må forstå at det ligg mykje fagleg arbeid bak mange standardar og då burde det ikkje være så lett å gå utanom Standardar kan effektivisere all sakshandsaming Offentlege styresmakter og industrien må ta ansvar saman Oppretta 2007 Fakta Rådgivande Agronomar AS består av tre faste personar Karl Jan Erstad Anne Erstad van der Vlugt og Helene Grøndalen Dei tek på seg ulike arbeidsoppgåver innanfor landbruksvitskap og forsking konsulentarbeid tilrettelegging av fagkunnskap og planteproduksjon Karl Jan og

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-radgivande-agronomar-as/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Overhalla kommune: Miljø har blitt en rød tråd i vårt arbeid | standard.no
  gir kontinuitet og den røde tråden i arbeidet som vi trenger for å hele tiden bli bedre Krevende men tilfredsstillende I Overhalla startet miljøsertifiseringen administrativt Deretter foregikk miljøsertifiseringsarbeidet med en styringsgruppe på fem personer ledet av personalsjefen som igjen fordelte oppgavene videre til et trettitalls andre ansatte med egne ansvarsområder innenfor standarden Det har vært krevende i en ellers travel hverdag å holde på med standardiseringen på toppen av alle andre arbeidsoppgaver men det gir så stor tilfredsstillelse å se at det kommer inn i et planverk at det definitivt har vært verdt det sier Overhalla rådmannen Lett å få det politisk vedtatt Vi har også fått miljøsertifiseringen behandlet politisk både miljøpolitikken og handlingsprogrammet så nå er det en integrert den av politikken og styringssystemene i kommunen Det gikk veldig greit å få dette vedtatt interessen for temaet er stor sier rådmann Stenvik Han forteller at miljøsertifiseringen har gitt kommunen positiv omtale i pressen og gitt kommunens ansatte en stolthet som de nå bruker aktivt i sitt arbeid med å bli enda bedre i sitt miljøarbeid De tiltakene som ligger i planverket for miljøstandarden stiller krav til at vi må levere gode miljøresultater og bli enda bedre på flere områder for å beholde sertifiseringen også etter neste gjennomgang nå til høsten Vi tar også sikte på at alle enheter i kommunen i løpet av et år skal sertifiseres i henhold til Miljøfyrtårnordningen sier rådmann Stenvik som forteller at de allerede er i gang med en egen klima og energiplan som er basert på arbeidet de gjorde med miljøsertifiseringen Opprettet 2008 Fakta Overhalla kommune i Nord Trøndelag er med sine 3 500 innbyggere og 300 kommuneansatte sannsynligvis mest kjent for sin lakseelv Namsen som renner gjennom kommunen På grunn av laksefisket er turisme en viktig næring i kommunen Ellers gjør godt

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-overhalla-kommune/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Statsbygg: Statens bygninger får klimagassregnskap | standard.no
  tomtevalg transport materialbruk og energibruk Metodikken er i tråd med prinsippene i internasjonale ISO europeiske CEN og norske NS standarder for klimagassberegninger Statsbygg tar klimaansvar for statens bygningsmasse Felles kjøreregler Statsbygg tok for et par år siden initiativet til å utvikle en ny Norsk Standard I Standard Norges mandat heter det at standarden skal definere en entydig metodikk for beregninger av klimagassutslipp fra bygninger Resultatene fra ulike modeller og beregningsverktøy skal være sammenlignbare Vi vil utvikle felles kjøreregler for hele byggebransjen Hensikten bak EUs bygningsenergidirektiv er å redusere klimagassutslipp fra bygg Da må klimagassutslipp for byggets livsløp dokumenteres Standardisering hjelper oss å oppfylle framtidens myndighetskrav sier Grimsrud Han mener byggenæringen må spørre seg selv hvilke konsekvenser har våre beslutninger Hva betyr materialvalget for klimaet Hvor bør bygget lokaliseres for å generere mindre transport og dermed mindre klimagassutslipp i levetiden Hvordan bruker vi standardisering for å forstå hele verdikjeden Tiltakene må sees i sammenheng Lavutslippsamfunn Statsbygg vil bidra til at Norge blir et lavutslippsamfunn Hovedgrepene i miljøstrategien fram til 2018 er å kutte klimagassutslipp fra nye bygg med minst 30 prosent Tiltakene settes inn der de har mest effekt Klimamålene skal være synlige i hele byggets verdikjede og livsløp og virksomheten skal feie for egen dør I strategien frem mot 2030 er målet å ha en klimanøytral eiendomsportefølje og levere nullutslippsbygg Det krever at det produseres fornybar energi på bygget eller tomten i bruksfasen Slik kompenseres utslippene gjennom hele levetiden I 2050 skal bygninger der Statsbygg er byggherre produserer mer energi enn de forbruker Statsbygg kompenserer allerede i dag miljøfotavtrykk fra energibruk Virksomheten kjøper opprinnelsesgarantier for 70 prosent av el forbruket i byggene Statsbygg forvalter sier Grimsrud Opprinnelsesgarantier er verdipapirer for elektrisitet De skal vise strømkundene at kraften er produsert ved bruk av fornybare energikilder Tekst og lite foto Siv Ellen

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-statsbygg1/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Vi lager spilleregler | standard.no
  er et viktig arbeid som har stor betydning for medlemmenes hverdag At det benyttes balanserte og gode kontrakter i bygge og anleggsprosjekter er essensielt sier advokat Thomas Kollerød i MEF Skal vi kunne bygge Norge enda mer sikkert og effektivt trenger vi gode og praktiske standarder som gjør arbeidet lettere Standarder gjør arbeidet lettere Mange MEF medlemmer bygger veier derfor deltar MEF også i komiteen for vegmaterialer Her sitter vi sammen med Statens vegvesen relevante riksentreprenører andre interesseorganisasjoner og konsulent og universitetsmiljøer og deltar aktivt i standardiseringsprosessen forteller sier Espen Alvestad i MEF Vi mener det er et veldig viktig at MEF er med på å lage reglene som gjelder for anleggsbransjen Til sjuende og sist handler det om at dersom vi skal kunne bygge Norge enda mer sikkert og effektivt trenger vi gode og praktiske standarder som gjør arbeidet lettere sier Alvestad MEF er med i hele prosessen Standardiseringsarbeid gjøres både nasjonalt og internasjonalt i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den globale ISO I dag har ca 95 av alle nye standarder internasjonalt opphav Derfor er MEF også med å lage standarder internasjonalt For eksempel sitter regionsjef Espen Alvestad i CEN TC 227 som er en teknisk komité i CEN Comitée Européen de Normalisation som arbeider med vegmaterialer Slik er MEF med på å lage de spillereglene som gjelder for alle aktørene i anleggsbransjen Vi kan sikre at ting som er viktige for maskinentreprenørene blir tatt hensyn til når standarder blir laget og vi kan komme med forslag til endringer i de som allerede eksisterer forteller Alvestad Fakta Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca 2000 små mellomstore og store bedrifter Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet men forbundet organiserer også skogsentreprenører brønnborere og gjenvinnings og avfallsbedrifter Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 65 5

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistoire-mef/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • AS Miljøbygg: Bruk standard – unngå konflikt | standard.no
  til standardene uansett Forrykker balansen Helge J Nakken er kritisk til at entreprenøren ved offentlige anbudskonkurranser ofte pålegges risiko som avviker fra hovedbestemmelsene i NS 8407 som er standardkontrakt for totalentreprise Avvikene er mer regelen enn unntaket Jeg har til gode å se at byggherrer frigjører seg helt fra standardene men noen offentlige byggherrer prøver å forrykke balansen mellom partene og overføre all risiko til entreprenøren Det krever god rygg i et vanskelig marked å ikke misbruke sin makt mener Helge J Nakken Eksempelvis sier standarden at partene har ansvar for forhold som gjelder dem selv Det betyr at byggherren som eier tomten skal ta risiko for grunnforholdene Entreprenørbransjen opplever at mange byggherrer fraviker prinsippet og overfører all risiko til entreprenøren For sistnevnte kan det være problematisk å ta forbehold om prosjektering Lov om offentlige anskaffelser sier at forbehold kan være grunn til å forkaste tilbudet Talsmann Helge J Nakken gjør seg gjerne til talsmann for bruk av standardene i byggebransjen Ønsket er at flere aktører gjør det sammen Han opplever at særlig små kommuner har lite kompetanse om standardkontrakter Innleide konsulenter utarbeider kontraktene Kommunens ledelse har ikke kompetanse til å vurdere dem I en kommune avtalte vi møte med rådmann og ordfører og spurte om de visste hva slags kontrakter kommunen opererte med Det gjorde de ikke Men etter møtet har denne kommunen blitt langt mer kompetent på standarder og kontrakter Det nytter å jobbe for bruk av standarder hevder Nakken og legger til at neste skritt må være at unntaksbestemmelsene brukes som unntak og ikke regelen som i dag Noen viktige standarder i byggebransjen NS 8404 standardkontrakt for uavhengig kontroll NS 8405 bygg og anleggskontrakt NS 8406 forenklet bygg og anleggskontrakt NS 8407 totalentreprisekontrakt Tekst Siv Ellen Omland Empower Communication Fakta AS Miljøbygg er en entreprenørbedrift med hovedkontor

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-as-miljobygg/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Statens vegvesen: Standarder sikrer sikre løsninger, effektivitet og kvalitet | standard.no
  ikke mange er klar over hvilke kreativitet som ligger i det å arbeide med standarder sier Krokeborg som med sine mer enn tretti år i etaten vet hva han snakker om Vi ser standardisering som en del av vårt FoU arbeid Prosessen kan gå to veier det avdekkes et behov for en ny standard eller det skjer en videreutvikling av en eksisterende standard I begge tilfeller kan det utløse et visst FoU arbeid NS 8141 Vibrasjoner og støt Veiledende grenseverdier for bygge og anleggsvirksomhet bergverk og trafikk For Statens vegvesen vil NS 8141 være til stor nytte både i byggefasen for vegprosjekter og i senere drifts og vedlikeholdsfaser for å sikre at hensynet til nærliggende byggverk og naboer blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte sier seksjonsleder Roald Aabøe i Geoteknikk og skredseksjonen på TMT Trafikksikkerhet Miljø og Teknologi i Vegdirektoratet Vi har derfor også bidratt økonomisk til arbeidet med å fremskaffe standarden Standarden er delt inn i tre deler hvorav del 1 foreligger mens del 2 og 3 er under arbeid Del 2 vil ta for seg virkning på byggverk av vibrasjoner fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning og fra trafikk og en ny del 3 vil omhandle virkning av vibrasjoner fra sprengning annen anleggsvirksomhet og trafikk på utløsing av skred og setninger Det skal også utarbeides veiledninger til alle tre delene samt at det i 2013 også vil bli arbeidet med tillegg til del 1 sier Aabøe Eurokoden NS EN 1991 1 7 Last på konstruksjoner Før eurokoden ble innført i Norge var det også krav til å beregne laster forårsaket av påkjørsel eller støt fra kjøretøy på konstruksjoner over veg sier fung seksjonsleder Bjørn Isaksen i Bruseksjonen Et typisk eksempel er overgangsbruer altså bruer som krysser over veg I Statens vegvesens regelverk het det tidligere at dersom det er

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-statens-vegvesen/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive