archive-no.com » NO » S » STANDARD.NO

Total: 1231

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alloc AS: Deltar i utvikling av internasjonale standarder for laminatgulv | standard.no
  vedtatt standard ISO 24334 Laminate floor coverings Determination of locking strength for mechanically assembled panels Vårt engasjement viser at også små land som Norge kan ha stor innflytelse i internasjonal standardisering og det er vi stolte av fortsetter Rasin Å delta i internasjonal standardisering gir oss en unik mulighet til å sammenlikne våre produkter med andre produkter under like omstendigheter Vi får også anledning til å utveksle erfaringer og diskutere de siste internasjonale trendene Vårt engasjement viser at også små land som Norge kan ha stor innflytelse i internasjonal standardisering Dette er selvfølgelig avgjørende for den kontinuerlige utviklingen av våre produkter Standardisering er av stor strategisk betydning for bedriftens ledelse og vi anser vår deltakelse i standardiseringsprosessene som en svært god investering Alloc har i følge Rasin oppnådd mer gjennom standardiseringsdeltakelsen enn de først hadde regnet med Men vi har også lagt ned betydelige ressurser sier han Nytte for små og mellsomstore bedrifter Rasin tror imidlertid at små og mellomstore bedrifter generelt kan ha større nytte av å delta i standardisering enn store bedrifter De viktigste fordelene dreier seg om økt kunnskap om gjeldende og framtidige standarder og direkte innflytelse i utformingen av standarder som gagner næringen eller enkeltbedriften avslutter Rasin Tekst Jakob Berg Fakta Alloc AS skriver sin historie tilbake til 1952 da Fibofabrikken ble etablert med det formål å produsere plater med slitesterke overflater Alloc AS har sitt hovedkontor og fabrikk i Lyngdal i Vest Agder Fabrikken produserer laminatgulv av høytrykkslaminat og laminerte produkter og har en kapasitet på 6 millioner m2 Bedriften har 3 gulvlinjer og ca 170 ansatte Alloc AS er i dag eneste produsent av laminatgulv med høytrykkslaminat i Norge og ca 80 av produksjonen går til eksport Alloc har også et heleid datterselskap Alloc Inc som ligger i Wisconsin USA Alloc Group omsetter for

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-alloc/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • Rolf Simpson AS: Unngå konflikter – bruk Norsk Standard | standard.no
  retningslinjer i komiteen Standarden revideres stadig oftere fordi produktutvikling og byggemetoder endres raskere Derfor må bransjen bli flinkere til å oppdatere sin kunnskap om standarden Rettsdokument Simpson mener for mange aktører i bryggebransjen ikke ser viktigheten av å inngå NS kontrakter for å sikre partsforhold avtaler og kvalitet En god del av bransjens utøvere som juridisk defineres som profesjonelle unngår bevisst å nevne standarden i kundeforhold De tror de unngår å binde seg til kvalitetskrav og forpliktelser men erfaringer viser at konfliktsaker ofte utløses på grunn av uklare avtaleforhold sier Simpson Han benyttes jevnlig som sakkyndig i forlikssaker og rettstvister Der opplever han at rettsinstanser og advokater legger NS 3420 til grunn for den utførelse og avtaleformen som skulle ha vært mellom partene Standarden har flere ganger vært avgjørende referanse i prosedyrer og domsavsigelser I praksis har den fått rettslig betydning ved at retten plasserer partene i et kontraktsforhold med NS 3420 som norm Erfaringene viser at minst èn av partene risikerer store økonomiske tap når avtalegrunnlaget er dårlig dokumentert Privatrettslige lover gjelder ved tvister der privatpersoner leier inn fagbistand Men lovene har ikke egne referanser til hvordan det estetiske resultatet skal vurderes Mange vet ikke at privatpersoner kan legge NS 3420 til grunn ved overtakelsen og i en rettstvist Den beskriver hva som bør være normal utførelse og kvalitet og gjelder dersom ikke annet er avtalt Kundetilfredshet Simpson mener det er vanskelig for kundene å skille mellom de virksomhetene man normalt vil anse som seriøse og de useriøse Praksis viser at en del bedrifter framstår som seriøse men benytter billige håndverkere uten fagbrev og nødvendig kompetanse Vi må få fokus bort fra pris og over på kvalitet og kundetilfredshet Det krever innsatsvilje og holdningsendring over tid Hvis alle aktørene benytter NS 3420 reduseres konfliktene Det er verken tillitsskapende eller

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-rolf-simpson-as/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Dynea: Norsk ledelse av europeisk standardiseringsprosjekt for trelim | standard.no
  Dyneas utviklingsarbeid for nye limtyper og dermed være en rettesnor for arbeid i vår forskningsavdeling sier senioringeniøren Ved å delta i standardiseringsarbeidet vil vi få førstehånds informasjon om utviklingen innenfor limtrestandardisering i Europa og vi vil kunne ligge i front med å ta i bruk tidsriktige limtyper Dynea er opptatt av at det i standardene stilles realistiske krav til kvalitet og enkle prøvingsmetoder som ikke fordyrer produktene unødvendig Dette kan vi påvirke ved selv å delta og deltakelsen kan være et hjelpemiddel til å bringe nye limtyper på markedet fortsetter Ormstad Innenfor internasjonalt standardiseringsarbeid betyr det ingen ting at vi kommer fra et lite land når vi deltar aktivt i en standardiseringskomité eller arbeidsgruppe Der har vi like stor innflytelse som representanter fra større nasjoner Standardiseringen er derfor en strategisk viktig arena for oss avslutter Egil B Ormstad fra Dynea som skal lede det europeiske standardiseringsprosjektet for limtre Dynea finansierer selv den norske innsatsen i prosjektet deriblant store deler av Standard Norges oppgaver som sekretariat Det innebærer blant annet at Standard Norge står for nødvendig dokumentstyring korrespondanse redaksjonell behandling av standardforslag avstemninger rapportering og møteinnkallelser referater Uten Dyneas støtte vil ikke Standard Norge hatt anledning til å prioritere dette prosjektet Opprettet 2007 Fakta Dynea Lillestrøm har 236 ansatte og en omsetning på 650 mill kroner Bedriften produserer 120 000 tonn flytende lim og 12 000 tonn pulverlim per år og eksporterer lim til 58 land verden over Dynea Lillestrøm er en del av Dynea konsernet med hovedkontor i Finland Konsernet har totalt 2 900 ansatte fordelt på 52 fabrikker i 26 land og en omsetning på 1 milliard euro Egil B Ormstad Last updated 2014 01 24 Standardisation Committees Norsk Standard Norsk elektroteknisk norm CE merking ISO standarder IEC publikasjoner Eksempler på standarder Hvordan lages standarder Små og mellomstore bedrifter

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-dynea/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Statsbygg: Byggenæringens veiviser | standard.no
  eksempel på en IKT utvikling der det offentlige i Norge har gått foran og lykkes med sine utviklingsprosjekter i kontrast til enkelte andre utviklingsprosjekter på IKT i offentlig regi Øyvind Christoffersen begrunner suksess med den bevisste satsningen på utviklingen av bærekraftige standarder For Statsbygg som en offentlig byggherre var det avgjørende å satse på å utvikle denne teknologien basert på åpne standarder Derfor engasjerte vi oss samtidig i standardiseringsarbeidet forklarer Christoffersen Standardiseringen av de åpne formatene ga oss en trygghet for at våre utviklingskostnader ble brukt på programvare som var en del av de framtidige løsningene og ikke mulige blindveier Og siden vi var tidlig ute med å ta i bruk teknologien og aktivt med i standardiseringsarbeidet kunne vi fremme våre arbeidsmåter som eksempler og grunnlag for standardisering Det betyr at mulighetene for å anskaffe programvare som støtter opp om våre arbeidsprosesser øker og kostnadene ditto synker Standardiseringsarbeid et godt kort i rekruttering Jeg ser bare positive effekter av vår involvering i utvikling av standarder sier Christoffersen Det gjør det enklere for oss i prosjektgjennomføring og det er også et stort opplærings og utviklingspotensial av våre ansatte Det at vi har denne typen oppgaver å tilby ansatte er med på å tiltrekke seg de beste i næringen Statsbygg driver hele tiden aktiv rekruttering og organisasjonsutvikling Vi har imponerende lav avgang noe som vi håper og tror skyldes at vi kan tilby interessante oppgaver og utviklingsmuligheter Tenk bare på hva det koster å rekruttere en medarbeider og å drive opplæring de første årene Skal vi være en forkantbedrift er vi avhengig av å få de beste medarbeidere Så dette er ett av flere ledd i det å drive forretnings og bedriftsutvikling avslutter Øivind Christoffersen Tekst Leo Nygænen Fakta Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift og statens sentrale rådgiver i bygge og eiendomssaker

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standardisation/suksesshistorier/suksesshistorie-statsbygg/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Innhold i rapporten over nye forslag og standarder | standard.no
  komme opp på skjermen Det er mulig å skrive ut rapporten Standard Norge fastsetter Norsk Standard på de fleste områder med unntak av det elektrotekniske området Prosjekter og standarder innenfor dette området og på teleområdet er ikke med i denne oversikten Eventuelle spørsmål på elektroområdet kan rettes til Norsk Elektroteknisk Komite NEK Denne rapporten omfatter alle standardiseringsprosjekter der høringsfristen ikke er overskredet samt nye standarder og rapporter som er fastsatt de 2 siste månedene Alle publikasjonene er angitt med hvilken språkversjon de kan fås i no norsk og en engelsk Revisjon eller tilbaketrekking av eksisterende Norsk Standard er angitt der det er aktuelt Dersom det er ønske om å bestille noe av det som publiseres kan bestillingene gjøres til Standard Online Vi anbefaler å søke opp standarden e her på nettet og bestille via nettbutikken Oversikten er bransjeinndelt etter den såkalte ICS inndelingen internasjonalt klassifiseringssystem Oversikten er bygd opp på følgende måte innenfor hver ICS kode Standardforslag til høring nasjonale Standardforslag til høring europeiske CEN Standardforslag til høring internasjonale ISO Europeiske førstandarder ISO standarder CEN Workshop Agreements Rapporter fra CEN CR Rapporter fra ISO ISO TR Fastsatte norske standarder Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder Tilbaketrukne norske standarder Last updated 2013 12 11 Standardisation Committees Norsk Standard Norsk elektroteknisk norm CE merking ISO standarder IEC publikasjoner Eksempler på standarder Hvordan lages standarder Små og mellomstore bedrifter Kurs i standardisering Nøkkelmerket Suksesshistorier Standards for enquiry Arbeidsprogram for Norsk Standard Forslag og nye standarder fra Standard Norge Arbeidsprogram for NEK Forslag og nye standarder fra NEK Courses and events Oversikt over kurs Kursbetingelser Bedriftsinterne kurs Standard Morgen Sectors Arbeidsliv Bygg anlegg og eiendom Elektro Elektronisk komm Ekom Energi og petroleum Fiskeri akvakultur og mat Forbruker Helse og omsorg IKT Kontrakter og blanketter Kvalitet og risiko Industri og maritimt Miljø og bærekraft Samferdsel

  Original URL path: http://www.standard.no/en/standards-for-enquiry/forslag-og-nye-standarder/innehold-i-rapporten-over-nye-forslag-og-standarder/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Les mer om NEK Meddelelser | standard.no
  å ha denne status til de blir erstattet av en ny utgave av normen Da vil den nye utgaven få status Publikasjon NEK vil også fra samme dato implementere alle CENELEC HD som NEK HD med status Norm unntak her er de normer som allerede inngår i en norm samling som f eks NEK 400 Dette unntak er opphevet fom 2008 04 01 hvoretter også alle CENELEC HD blir implementert som NEK HD NEK Meddelelser blir lagt ut i to forskjellige sorterings versjoner En versjon blir sortert etter type dokument og dokumentnummer og en annen versjon blir sorteret etter ICS koder De to versjonene kan åpnes lastes ned fra NEK Meddelelser i venstre kolonne Last updated 2009 02 17 Standardisation Committees Norsk Standard Norsk elektroteknisk norm CE merking ISO standarder IEC publikasjoner Eksempler på standarder Hvordan lages standarder Små og mellomstore bedrifter Kurs i standardisering Nøkkelmerket Suksesshistorier Standards for enquiry Arbeidsprogram for Norsk Standard Forslag og nye standarder fra Standard Norge Arbeidsprogram for NEK Forslag og nye standarder fra NEK Courses and events Oversikt over kurs Kursbetingelser Bedriftsinterne kurs Standard Morgen Sectors Arbeidsliv Bygg anlegg og eiendom Elektro Elektronisk komm Ekom Energi og petroleum Fiskeri akvakultur og mat Forbruker Helse

  Original URL path: http://www.standard.no/en/toppvalg/nek/nek-produkter/nek-meddelelser/Forslag-og-nye-normer/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Standard Morgen: Skytjenester | standard.no
  og hvilke utfordringer og behov det er for standardisering Når tirsdag 9 februar kl 0830 1030 frokost fra 0800 Hvor Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo se vår reisebeskrivelse Program 0800 Frokost 0820 Velkommen Standard Norge Skytjenester fra et forbrukerperspektiv Finn Myrstad Forbrukerrådet Standarder om sikkerhet i skytjenester ISO IEC 27017 2015 Information technology Security techniques Code of practice for information security controls based on ISO IEC 27002 for cloud services Knut Lindelien Standard Norge Bruk av skytjenester i bank og finanssektoren Eivind Gjemdal Bruk av skytjenester i musikk og bilsektoren Dagfinn Bach Bach Technologies Bruk av skytjenester i undervisningssektoren Kristin Selvaag Uninett Byggenæringen i skyen Haavard Bell Catenda 1030 Avslutning Det er gratis å delta Påmelding Bærekraftig arrangement Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat Kontaktinformasjon Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon ta kontakt med Tove N Grønseth eller Trine Tveter per e post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00 Sosiale medier Bruk emneknaggen skytjenester dersom du vil legge ut meldinger eller bilder Last updated 2016 01 29 Standardisation Committees Norsk Standard Norsk elektroteknisk norm CE merking ISO standarder IEC publikasjoner Eksempler på standarder Hvordan lages standarder Små og mellomstore bedrifter Kurs i standardisering Nøkkelmerket Suksesshistorier Standards for enquiry Arbeidsprogram for Norsk Standard Forslag og nye standarder fra Standard Norge Arbeidsprogram for NEK Forslag og nye standarder fra NEK Courses and events Oversikt over kurs Kursbetingelser Bedriftsinterne kurs Standard Morgen Sectors Arbeidsliv Bygg anlegg og eiendom Elektro Elektronisk komm Ekom Energi

  Original URL path: http://www.standard.no/en/courses-and-events1/arrangement-standard-norge-og-nek/standard-morgen1/standard-morgen-skytjenester/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Standard Morgen: Energieffektiviseringsdirektivet | standard.no
  i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo se vår reisebeskrivelse Program 0730 Frokost 0755 Velkommen Standard Norge 0800 0830 Orientering om norske myndigheters arbeid med energieffektiviseringsdirektivet Foreløpige vurderinger for artikkel 8 i direktivet Energy Audits og Energy Management Systems Sadiya Kostøl Jama rådgiver i Olje og energidepartementet OED Hvordan tilpasser våre naboland seg i forhold til EED Ulrika Wising avdelingsleder i Energiseksjonen DNL GL London Nye markedsmuligheter for bedrifter innenfor energiledelse og energirevisjoner artikkel 8 i EED Ulrika Wising avdelingsleder i Energiseksjonen DNL GL London Resultater og erfaringer fra Enovas programtilbud om støtte til energiledelse SMB virksomheter og energiledelse Marit Sandbakk seniorrådgiver Enova SF Presentasjon av SN K 295 Energiledelse Standard Norge og Norsk Energi Debatt og oppsummering 1130 Avslutning Det er gratis å delta Påmelding Bærekraftig arrangement Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat For de som ikke er i Østlandsområdet på dette tidspunktet og ikke har anledning til å delta på frokostmøtet kan vi informere om at alle presentasjonene legges ut i etterkant her på nettstedet vårt såfremt foredragsholderne tillater det Kontaktinformasjon Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon ta kontakt med Tove N Grønseth eller Trine Tveter per e post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00 Sosiale medier Bruk emneknaggen energi dersom du vil legge ut meldinger eller bilder Last updated 2016 01 21 Standardisation Committees Norsk Standard Norsk elektroteknisk norm CE merking ISO standarder IEC publikasjoner Eksempler på standarder Hvordan lages standarder Små og mellomstore bedrifter Kurs i standardisering Nøkkelmerket Suksesshistorier Standards for

  Original URL path: http://www.standard.no/en/courses-and-events1/arrangement-standard-norge-og-nek/standard-morgen1/standard-morgen-energieffektiviseringsdirektivet/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive