archive-no.com » NO » S » STANDARD.NO

Total: 1231

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ny metode - EU-direktiv, forordning og norsk tilsynsorgan | standard.no
  og fiskeridepartementet Nasjonalforskrift Forskrift for Justervesenet Generell justerbestemmelse 10 94 om ikke automatiske vekter Ansvarlig tilsynsorgan Justervesenet Direktiv 90 385 EEC Implanterbare medisinske innretninger Nasjonalfagmyndighet Helse og omsorgsdepartementet Nasjonal forskrift Forskrift om medisinsk utstyr av 12 januar 1995 nr 25 Ansvarlig tilsynsorgan Helsedirektoratet Direktiv 2009 142 EC Gassapparater Nasjonalfagmyndighet Justis og beredskapsdepartementet Nasjonal forskrift Forskrift av 5 oktober 1994 om gassapparat og utstyr Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktiv 92 42 EEC Nye varmtvannskjeler med flytende eller gassformig brensel Nasjonal fagmyndighet Kommunal og moderniseringsdepartementet Nasjonal forskrift Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 1997 Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for byggkvalitet Merknad Kommunene har ansvaret fortilsyn i den enkeltebyggesakenfor fasteinnretningeri bygget Direktiv 93 15 EEC Eksplosive varer til sivilt bruk Nasjonalfagmyndighet Justis og beredskapsdepartementet Nasjonal forskrift Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktiv 93 42 EEC Modifisert i direktiv 98 79 EC 2000 70 EC 2001 104 EC og 2007 47 EC Medisinsk utstyr Nasjonal fagmyndighet Helse og omsorgsdepartementet Justis og beredskapsdepartementet Produktområde Medisinsk utstyr generelt Elektromedisinsk utstyr Nasjonal forskrift Forskrift om medisinsk utstyr av 12 januar 1995 nr 25 Forskrift om elektrisk utstyr nr 713 1995 Ansvarlig tilsynsorgan Helsedirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktiv 94 9 EC Utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser ATEX Nasjonal fagmyndighet Justis og beredskapsdepartementet Arbeids og sosialdepartementet Produktområde Utstyr sikkerhetssystemer sikkerhets innretninger kontrollinnretninger og betjeningsinn retninger som kan brukes i eksplosjonsfarlig område Nasjonal forskrift Forskrift om elektrisk utstyr nr 713 1995 og Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område bnr 543 Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område bnr 543 Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for arbeidstilsynet Direktiv 94 25 EC Modifisert i direktiv 2003 44 EC Lystfartøyer Nasjonalfagmyndighet Nærings og fiskeridepartementet og Klima og miljøverndepartementet Nasjonal forskrift Ansvarlig tilsynsorgan Sjøfartsdirektoratet Direktiv 94 62 EC Modifisert i direktiv 2005 20 EC Emballasje og emballasjeavfall Nasjonal fagmyndighet Klima og miljødepartementet Nasjonal forskrift Bransjeavtaler Ansvarlig tilsynsorgan Miljødirektoratet Direktiv 95 16 EC Heiser Nasjonal fagmyndighet Kommunal og moderniseringsdepartementet Nasjonal forskrift Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 1997 Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for byggkvalitet Merknad Kommunene har ansvaret for tilsyn i den enkelte byggesaken for faste innretninger i bygget Direktiv 2008 57 EC Samtrafikkevnen for høyhastighetstog Nasjonalfagmyndighet Samferdselsdepartementet Nasjonal forskrift Ansvarlig tilsynsorgan Direktiv 97 23 EC Trykkpåkjent utstyr Nasjonal fagmyndighet Justis og beredskapsdepartementet Produktområde Nasjonal forskrift Forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9 juni 1999 Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Oljedirektoratet Direktiv 2006 42 EC Modifisert i forordning EC nr 569 2009 og direktiv 2009 127 EC Maskiner Nasjonal fagmyndighet Arbeids og sosial departementet Justis og beredskapsdepartementet Klima og miljødepartementet Produktområde Maskiner som brukes i arbeidslivet Maskiner til privat bruk Støy i omgivelsene fra maskiner til utendørs bruk Nasjonal forskrift Forskrift om maskiner nr 522 Forskrift om maskiner Forskrift om maskiner nr 522 Ansvarlig tilsynsorgan Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Miljødirektoratet Direktiv 98 79 EC Medisinsk utstyr til in

  Original URL path: http://www.standard.no/standardisering/ce-merking/tilsynsorgan/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • EU-/EØS-nettverk | standard.no
  bedrifter og privatpersoner som støter på problemer når de er i kontakt med statsforvaltningen i et EØS land I Norge er det Nærings og fiskeridepartementet NFD som har ansvaret for det norske SOLVIT senteret SOLVIT senteret har følgende kontaktinformasjon Nærings og fiskeridepartement Postboks 8014 Dep 0030 Oslo mailto solvit norway nhd dep no Du kan også finne informasjon om Solvit på regjeringen no Informasjon om EU og EØS kan også fas ved henvendelse til Entreprise Europe Network www bedriftieu no Sist oppdatert 2014 07 24 Standardisering Komiteer Norsk Standard Norsk elektroteknisk norm CE merking ISO standarder IEC publikasjoner Eksempler på standarder Hvordan lages standarder Små og mellomstore bedrifter Kurs i standardisering Nøkkelmerket Suksesshistorier Standarder på høring Arbeidsprogram for Norsk Standard Forslag og nye standarder fra Standard Norge Arbeidsprogram for NEK Forslag og nye standarder fra NEK Kurs og arrangementer Oversikt over kurs Kursbetingelser Bedriftsinterne kurs Standard Morgen Fagområder Arbeidsliv Bygg anlegg og eiendom Elektro Elektronisk komm Ekom Energi og petroleum Fiskeri akvakultur og mat Forbruker Helse og omsorg IKT Kontrakter og blanketter Kvalitet og risiko Industri og maritimt Miljø og bærekraft Samferdsel og logistikk Nettbutikk Standarder Standardsamlinger eBlanketter Hjelp Produktkatalogen Veiledninger Nettprat Registreringsordninger Abonnement for skole utdanning NS 3420 Juridiske

  Original URL path: http://www.standard.no/standardisering/ce-merking/eu-eos-nettverk/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Stadiene i et prosjekt | standard.no
  teknisk komité innenfor området kan det opprettes en ny 3 Utarbeidelse av forslag Forslag til en standard utarbeides i en arbeidsgruppe bestående av eksperter på området Det skal være konsensus i arbeidsgruppen før forslaget sendes til den tekniske komiteen for kontroll Arbeidsgruppen har ansvaret for både det faglige innholdet i standarden og at standarden oppfyller visse formelle krav 4 Komitékontroll Den tekniske komiteen skal kontrollere at forslaget er i tråd med oppdraget og at retningslinjene er fulgt før forslaget blir oversendt sekretariatet i CEN CENELEC 5 Høringsrunde Forslaget til standard sendes på høring til alle medlemslandene Dette er første gang dokumentet er offentlig tilgjengelig Høringsforslaget skal foreligge på engelsk tysk og fransk Det enkelte medlemsland organiserer høringsrunden i eget land På elektroområdet NEK skjer høringsrunden i normkomiteen Det er viktig at forslaget blir sendt på høring til aktuelle fagmiljøer 6 Formell avstemming Etter at kommentarene fra høringsrunden er vurdert og innarbeidet sendes det endelige forslaget til alle medlemslandene til avstemming Medlemmenes stemmer er tillagt ulik vekt For at forslaget skal bli godkjent må det være simpelt flertall blant avgitte stemmer og minst 71 vektstemmer for forslaget Vektede stemmer knytter seg til folketallet i medlemslandet 7 Publisering Standarden klargjøres godkjennes ratifiseres og distribueres til alle medlemslandene Disse har plikt til å implementere standarden innen seks måneder Standarden EN gjelder ikke som nasjonal standard før den er implementert i medlemslandet 8 Implementering Implementering betyr i Norge fastsetting av den europeiske standarden som Norsk Standard NS EN eller Norsk elektroteknisk norm NEK EN Eventuelle motstridende nasjonale standarder er vi forpliktet til å trekke tilbake Nasjonale prosjekter En nasjonal standard utvikles etter tilsvarende modell men noen av punktene er justert og noen er tatt ut ettersom de ikke er aktuelle Sist oppdatert 2014 07 24 Standardisering Komiteer Norsk Standard Norsk elektroteknisk norm CE merking

  Original URL path: http://www.standard.no/standardisering/hvordan-lages-standarder/stadiene-i-et-prosjekt/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Delta i standardisering | standard.no
  i standardiseringsarbeid Deltakerne har mulighet til å være med på å påvirke rammebetingelsene og egne løsninger kan introduseres europeisk og globalt for kanskje å bli en del av en kommende standard De som deltar vil skaffe seg kunnskap om tekniske løsninger på et tidlig tidspunkt For en virksomhet kan det også være kompetanseoppbyggende å delta i internasjonalt arbeid og på den måten å skaffe seg internasjonale kontakter og bli kjent i markedet Representativ deltakelse Det er viktig å få en så bred deltakelse som mulig når et standardiseringsprosjekt skal startes opp Flest mulig ulike parter som kan ha nytte av en standard skal kunne delta i arbeidet Det er også viktig å få med riktig representasjon i arbeidet Ekstra betydningsfullt blir det i europeiske og globale prosjekter der det kanskje er mange aktører som melder sin interesse og det må gjøres et kvalitativt utvalg av hvem som skal delta Da det ble startet opp arbeid for å lage en standard for bindinger til langrennsski var det for eksempel viktig at Norge var repesentert i arbeidet fordi vi er en ledende nasjon på området En del prosjekter har oppnådd begrenset suksess og oppslutning fordi sentrale aktører som har den nødvendige ekspertisen og kompetansen på området av ulike grunner ikke har deltatt i arbeidet Deltakelse i standardiseringsarbeid må i utgangspunktet dekkes av den enkelte deltaker dvs den bedriften eller organisasjonen vedkommende deltar på vegne av Sist oppdatert 2014 07 24 Standardisering Komiteer Norsk Standard Norsk elektroteknisk norm CE merking ISO standarder IEC publikasjoner Eksempler på standarder Hvordan lages standarder Små og mellomstore bedrifter Kurs i standardisering Nøkkelmerket Suksesshistorier Standarder på høring Arbeidsprogram for Norsk Standard Forslag og nye standarder fra Standard Norge Arbeidsprogram for NEK Forslag og nye standarder fra NEK Kurs og arrangementer Oversikt over kurs Kursbetingelser Bedriftsinterne kurs Standard Morgen

  Original URL path: http://www.standard.no/standardisering/hvordan-lages-standarder/delta-i-standardisering/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Les mer om NEK Meddelelser | standard.no
  Norm vil fortsette å ha denne status til de blir erstattet av en ny utgave av normen Da vil den nye utgaven få status Publikasjon NEK vil også fra samme dato implementere alle CENELEC HD som NEK HD med status Norm unntak her er de normer som allerede inngår i en norm samling som f eks NEK 400 Dette unntak er opphevet fom 2008 04 01 hvoretter også alle CENELEC HD blir implementert som NEK HD NEK Meddelelser blir lagt ut i to forskjellige sorterings versjoner En versjon blir sortert etter type dokument og dokumentnummer og en annen versjon blir sorteret etter ICS koder De to versjonene kan åpnes lastes ned fra NEK Meddelelser i venstre kolonne Sist oppdatert 2009 02 17 Standardisering Komiteer Norsk Standard Norsk elektroteknisk norm CE merking ISO standarder IEC publikasjoner Eksempler på standarder Hvordan lages standarder Små og mellomstore bedrifter Kurs i standardisering Nøkkelmerket Suksesshistorier Standarder på høring Arbeidsprogram for Norsk Standard Forslag og nye standarder fra Standard Norge Arbeidsprogram for NEK Forslag og nye standarder fra NEK Kurs og arrangementer Oversikt over kurs Kursbetingelser Bedriftsinterne kurs Standard Morgen Fagområder Arbeidsliv Bygg anlegg og eiendom Elektro Elektronisk komm Ekom Energi og petroleum Fiskeri akvakultur og

  Original URL path: http://www.standard.no/toppvalg/nek/nek-produkter/nek-meddelelser/Forslag-og-nye-normer/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Standardisering | standard.no
  med det offentlige ikke minst fordi det på mange områder er nær sammenheng mellom offentlig regelverk og standarder Hvilke standarder som skal utarbeides bestemmes av markedsaktørene Det er også de som deltar i standardiseringsarbeidet og bestemmer innholdet i den enkelte standard Standardisering er en regulert prosess og Standard Norge har utviklet egne Regler for standardiseringsarbeid En standard utarbeides etter initiativ fra interessegrupper gir retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester regulerer for hvordan prøving sertifisering og akkreditering skal gjennomføres er et forslag til valg av løsning bidrar til utvikling av formålstjenlige og sikre produkter produksjonsprosesser og tjenester er ofte frivillig å bruke gir mer detaljerte beskrivelser til EU direktiver nasjonale lover og forskrifter Se også eksempler på standarder som finnes Definisjonen på standard Den formelle definisjonen ordet standard er Standard dokument til felles og gjentatt bruk fremkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ som gir regler retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av dem for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng Definisjonen er hentet fra NS EN 45020 2006 pkt 3 2 og ISO IEC Guide 2 2004 Organisering av arbeidet Standardiseringsarbeidet er delt opp i nasjonal Standard Norge Norsk Elektroteknisk Komite og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet europeisk CEN CENELEC og ETSI og internasjonal ISO IEC og ITU standardisering I Norge selges standardene gjennom salgsselskapet Standard Online AS Les mer om forkortelser som brukes i tilknytning til standardiseringsarbeidet Nasjonal strategi for standardisering I 2008 ble det utgitt en nasjonal standardiseringsstrategi Ett av målene med å lage strategien var å bidra til økt forenkling ved at produkter prosesser vekt mål og maskiner fungerer sammen les mer om nasjonal strategi for standardisering Fra idé til ferdig standard Her kan du se hvordan europeiske og internasjonale standarder lages Sist oppdatert 2015 03 03 Standardisering Komiteer Norsk

  Original URL path: http://www.standard.no/no/Standardisering/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Asker kommune: Økt kvalitet til våre kunder | standard.no
  god kvalitet som kan vokse frem i en bedrift ved å etterleve en godt utarbeidet standard Videre har jeg fått lære mye om samarbeid med mange forskjellige nasjoner og om hvor ulike de enkelte lands politikk og tankesett kan være Ved å engasjere seg i dette standardiseringsprosjektet mener Wiik at Asker kommune har fått delta i et viktig arbeid for et bedre kvalitetsprodukt for Europa Jeg velger å tro at jeg også har tatt med meg noe av dette tilbake til min egen virksomhet gjennom refleksjon og erfaring sier hun Personlig blir jeg veldig provosert av dårlige kundebehandlere Jeg har lenge savnet en standard på kundesentertjenester Engasjementet i dette arbeidet har gjort at jeg har blitt kjent med andre som driver kundekontaktsentre i Norge og jeg har knyttet kontakter i Europa Jeg har også blitt bedre kjent med Standard Norge Mette Wiik synes det skal bli spennende å se hvordan kundesentre i offentlig virksomhet kan etterleve standardens normer og retningslinjer I Asker kommune pågår for tiden et strategisk prosjekt kalt Medarbeiderutvikling og kulturbygging En viktig del av prosjektet dreier seg om service Hensikten er å få etablert en servicekultur som skal prege vårt møte med innbyggere brukere politikere og hverandre sier Wiik Nå gleder vi oss til å se på hva som kommer ut av den nye standarden for kundesentertjenester og se mulighetene for å etterleve den på sikt Jeg tror på at dette kan øke kvaliteten for våre kunder avslutter Mette Wiik Opprettet 2009 Fakta Asker kommune i Akershus fylke har 53 700 innbyggere per 1 januar 2009 og 2651 årsverk 2008 Kommunen har har et areal på 100 kvadratkilometer og ligger helt vest i fylket Visjon Asker mulighetenes kommune Verdier Troverdighet åpenhet og gjensidig respekt www asker kommune no Mette Wiik Sist oppdatert 2014 01 28 Standardisering Komiteer

  Original URL path: http://www.standard.no/standardisering/suksesshistorier/suksesshistorie-asker-kommune/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening: God standard - fruktbar kyst | standard.no
  kyst Standarden NS 9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg bidrar til å opprettholde det gode miljøet Den omhandler miljøovervåking av sjøbunnen under oppdrettsanleggene En egen forskrift henviser nå til standarden Næringen engasjerer konsu lentfirmaer som gjør omfattende jevnlige prøver og analyser Prøvene er et viktig verktøy for å vite at anlegget er plassert på egnet sted og for å dokumentere at produksjonen skjer i henhold til fastsatte kriterier Fokus på regelverk og miljø har bidratt til at Norge har kommet lengst i å utvikle standarder i næringen Samtidig støttes ikke havbruksnæringen med offentlige subsidier Produsentene betaler selv kostnadene ved innføring av standarder Det kan være dyrt for den enkelte aktør men over tid bidrar standardene positivt til den økonomiske utviklingen Ettersom aktørene betaler alt er det viktig at standardene er formålstjenelige Vi er opptatt av at de må testes ut før de fastsettes og at de revideres på grunnlag av erfaringene sier miljødirektøren God kommunikasjon I havbruksnæringen finnes mange standarder som er frivillige å følge og flere som er under utvikling og revidering FHL og representanter fra bedriftene deltar i utviklingsarbeidet og bidrar til å gjøre standardene kjent God kommunikasjon er viktig for å for ankre dem raskt i næringen Selv har jeg hatt faglig utbytte av å være med i standardiseringsarbeidet I tillegg har det utvidede nettverket vært positivt mener Aina Valland Både politikere forskere og næringen selv snakker om det store potensialet som ligger i framtidens havbruk forutsatt at utvik lingen er bærekraftig På min ferd langs kysten møter jeg mange entusiastiske produsenter som er opptatt av å lære nye ting og bli bedre i arbeidet sitt Standarder er viktig for å utvikle næringen sier miljødirektøren Tekst Siv Ellen Omland Empower Communication Fakta Fiskeri og havbruksnæringens landsforening FHL er en medlemsstyrt organisasjon tilknyttet NHO FHL dekker hele

  Original URL path: http://www.standard.no/standardisering/suksesshistorier/suksesshistorie-fiskeri--og-havbruksnaringens-landsforening/ (2016-02-03)
  Open archived version from archive