archive-no.com » NO » S » SUNNEKOMMUNER.NO

Total: 308

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kafédialog om frivillighet
  inneholde og over 80 personer fra hele 47 forskjellige organisasjoner var til stede for å si sin mening Konstruktiv kafédialog En sentral del av miniseminaret var en såkalt kafédialog hvor organisasjonene kunne komme med sine innspill Gjennom dialogene ble det klart at organisasjonene i Bodø svært gjerne vil bidra mer både som nærmiljøbyggere fagkompetanse og dugnadsarbeidere samt i arbeidet med å inkludere sårbare grupper Videre vektla organisasjonene viktigheten av at kommunen er en god tilrettelegger for arbeidet som gjøres av lag og foreninger I denne sammenheng ble betydningen av både tilskuddsordninger og gratis møtelokaler fremhevet Flere politikere var også tilstede på møtet noe som var viktig både praktisk og symbolsk Det at politikerne deltar aktivt i dialogen med lag og foreninger på denne måten gir et viktig signal om at de tar frivilligheten på alvor sier generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke Referansegruppe for videre planarbeid En god relasjon mellom kommunen og foreningslivet er av stor betydning for hvordan man kan skape gode og robuste lokalsamfunn Det er derfor essensielt å ha med seg de frivilliges stemme også i den videre planprosessen I etterkant av møtet blir det derfor opprettes en referansegruppe som skal sikre at viktige innspill fra kafédialogen

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/kafedialog-om-frivillighet (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Nettverkssamling 2014
  var den danske arkitekten og byplanleggeren Bianca Hermansens innlegg med tittelen Hva er et godt sted Byen er menneskets habitat sa Hermansen før hun definerte kultur som noe som skjer når mennesker laver noe sammen Det viktigste budskapet fra denne presentasjonen er altså å sette menneskets behov for utfoldelse og fellesskap i sentrum for all stedsutvikling Både Hermansens presentasjon og de øvrige innleggene finner du nederst Workshop om veien videre I år går det europeiske Healthy Cities nettverket som Sunne kommuner er en del av inn i en ny fase for det lokale folkehelsearbeidet og fokusområdene i denne fasen tar utgangspunkt i Helse 2020 strategien De nasjonale nettverkene er oppfordret til å definere sine egne fokusområder og på dag to av nettverkssamlingen hadde vi en workshop hvor temaene medborgerskap inkludering og medvirkning var sentrale Det skal jobbes videre med operasjonalisering av disse begrepene på høstens samling for administrative kontakter Jubileumsmiddag på Ingierstrand bad Vårens nettverkssamling markerte også at det i år er 20 år siden vi ble etablert som Norsk nettverk av helse og miljøkommuner Dette ble feiret på høytidelig vis mandag 12 mai på ærverdige Ingierstrand bad Både medlemskommuner samarbeidspartnere og tidligere sekretariats og styremedlemmer var til stede på middagen for å feire tjue år med viktig nettverkssamarbeid og pionérinnsats på folkehelsefeltet Generalforsamling Nettverkssamlingen ble avsluttet med generalforsamling hvor sedvanlige generalforsamlingssaker som årsrapport regnskap og årsplan ble gjennomgått I forbindelse med sistnevnte ble det gjort vedtak om at nettverket i enda større grad skal jobbe utadrettet med kommunikasjon og rekruttering Ordfører i Oppegård kommune Ildri Eidem Løvaas ble valgt til ny styreleder mens tidligere styremedlem og konstituert nestleder Dina von Heimburg ble valgt som ny nestleder Brynjar Høidebraaten Kjell Hjelle og Arne Gotteberg ble gjenvalgt som medlemmer av styret Presentasjoner på nettverkskonferansen Arne Gotteberg om Sunne kommuner pptx Asle

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/sunne-kommuners-nettverkssamling-2014 (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Vellykket dialog i Våler!
  Våler Helse i alt vi gjør Våler er en liten kommune som nettopp har bikket 5000 innbyggere Formålet med dialogmøtet var å diskutere viktige veivalg kommunen står overfor framover på områder som oppvekstmiljø sosiale møteplasser og frivillig arbeid Dette er sentrale folkehelsetemaer og det overordnede prinsippet for dialogen var da også Helse i alt vi gjør Stort engasjement Etter Skavlans foredrag som levde opp til forhåndsannonseringen og vel så det ble det gjennomført gruppeprosesser med rundt 10 deltakere på hvert bord Kommunen hadde også sørget for å ha ressurspersoner på hvert av bordene og disse fungerte som sekretærer og veiledere i diskusjonen Det var et voldsomt engasjement i gruppearbeidene etterpå sier Brynjar Høidebraaten som er politiker i Våler og styremedlem i Sunne kommuner Andre kommuner har absolutt noe å lære av dette arrangementet Kommuneoverlege Rune Davidsen og kommunalsjef Heidi Bye var minst like fornøyde og sier gruppeinnspillene er viktige for å stake ut kommunens videre folkehelsearbeid Medvirkning Å invitere innbyggerne med på dialog er også i seg selv et viktig folkehelsetiltak Som medlem av WHOs europeiske Healthy Ciities nettverk går Sunne kommuner nå inn i fase 6 som for medlemskommunene betyr økt fokus på medborgerskap inkludering og deltakerorientert styring Det

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/vellykket-dialog-i-valer (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Det viktige folkehelsevesenet
  til Fylkesmagasinet Spor I forbindelse med Møre og Romsdals medlemskap i nettverket har magasinet intervjuet Gotteberg som under overskriften Sunne folk i Sunne kommuner snakker om viktigheten av et bredt fokus i det lokale folkehelsearbeidet Viktig vesen Mens helsevesenet skal behandle sykdom og gjøre oss friske er det et annet vesen som skal holde oss friske sier Gotteberg til magasinet Dette vesenet er selvsagt summen av alle faktorer som er av betydning for at folk skal kunne leve gode og sunne liv der de bor Kort sagt alt fra enkeltmennesker til frivillighet til kommunal og fylkeskommunal tilrettelegging Kommuneoverlegen snakker om fylkeskommunenes og kommunenes sentrale rolle i den sammenheng og fremhever betydningen av godt planarbeid samarbeid med frivillige organisasjoner og det å frigjøre ressurser både i og utenfor kommuneorganisasjonen til arbeid med folkehelse Helhetstenkning og nettverkstilhørlighet Fram til 2012 var helsefremming et ansvar for kommunehelsetjenesten ved kommuneoverlegen eller helsesjefen sier Gotteberg og påpeker at folkehelseloven har endret på dette Nå er det rådmannen som er folkehelsesjef og folkehelsearbeidet er et ansvar for alle sektorer i kommunen Styremedlemmet fremhever selvsagt også det viktige arbeidet nettverket gjør for å fremme helhetstenkning i det lokale folkehelsearbeidet Saken kan leses i siste utgave av Spor

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/det-viktige-folkehelsevesenet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tobakksfri skole- og arbeidstid
  en bekreftelse på at det vi gjør er riktig sier fylkesråd for kultur miljø og folkehelse Hild Marit Olsen Ap etter å ha fått kommunal og moderniseringsdepartementets vurdering Endringer i tobakkskadeloven I 2013 ble det gjort omfattende endringer i tobakksskadeloven og fra 1 juli i år trer også lovbestemmelsen om tobakksfri skoletid for alle elever i kraft Denne bestemmelsen gjelder imidlertid ikke for ansatte som ifølge loven fortsatt kan røyke og snuse i arbeidstiden utenfor skolens område Nordland fylkeskommune går i sitt vedtak lenger enn regjeringen da vedtaket gjelder alle ansatte ved alle fylkeskommunale virksomheter i arbeidstiden Barn og ungdom har rett til et tobakksfritt miljø i skoletiden Tobakk er en av de største truslene for folkehelsa og jeg er stolt av det arbeidet fylkeskommunen har gjort over mange år for å sikre et tobakksfritt arbeidsmiljø for elever og ansatte på videregående skoler og andre institusjoner som drives av fylkeskommunen sier Olsen Hjelp til å slutte I forbindelse med vedtaket vil fylkeskommunen arrangere kurs for tobakksavvenning gjennom frisklivssentralene Det utarbeides informasjonsmateriell til alle fylkeskommunens ansatte og elever og etableres en nettressurs med informasjon om og hjelp til snus og røykeslutt Det er også opprettet en e postadresse hvor de som

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/tobakksfri-skole-og-arbeidstid (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Modum med lavterskelsuksess
  Helsedirektoratet med oppfølging av pilotkommunene i prosjektperioden Lavterskeltilbud Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud som skal være lett tilgjengelig uten ventetid og uten egenandel Tilbudet retter seg mot mennesker med lett til moderat depresjon og angst og behandlingen tar utgangspunkt i veiledet selvhjelp og kognitiv terapi I tillegg til å hjelpe den enkelte skal tiltaket også bidra til å utvikle kompetansen til helsepersonellet i kommunen I forkant av det første pilotåret viste kommunens folkehelseprofil at det var et klart behov for et slikt tilbud Likevel var det knyttet spenning til om folk ville benytte seg av det og det ble derfor lagt stor vekt på å informere via mange kanaler Både lokalavisa lokal TV og kommunens og Modum Bads nettsider ble tatt i bruk I tillegg har også legene i kommunen informert pasientene sine godt om Rask psykisk helsehjelp Kompetansespredning NAPHA trekker i også fram at Modum har et eget ressurssenter for psykisk helse nemlig Kildehuset Der trekker ulke aktører veksler på hverandres kunnskap noe som ifølge Strand bidrar til at kompetansen på psykisk helse blir bedre også i andre tjenester i kommunen Rask psykisk helsehjelp teamet i Modum består av to psykiatriske sykepleiere to psykologer en vernepleier en ledende

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/modum-med-lavterskelsuksess (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Flere livscafeer i Østfold!
  Østfold til å opprette såkalte livscafeer Ideen er hentet fra Sverige Der har Lyst på livet eller Passion för livet som det heter der blitt rene folkebevegelsen med over 1300 grupper sier prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Trulte Konsmo til Østfoldhelsa Enkelt effektivt og populært Konseptet er enkelt Eldre mennesker møtes kartlegger egne helseutfordringer setter seg egne forbedringsmål og møtes deretter månedlig for å dele erfaringer Frivillige fungerer som sirkelledere og koordinatorer fra kommunen legger til rette og gir støtte Noen grupper nekter å slutte fordi de trives så godt sammen og ser nye temaer de vil utforske sier Konsmo som også påpeker at gruppene er et godt botemiddel mot ensomhet Livscafeene er dermed dobbelt helsefremmende De bidrar til å skape samhold livsglede og trivsel samtidig som de legger til rette for forandringer i den enkeltes liv Gruppene har særlig fokus på de områdene som Verdens Helseorganisasjon har definert som ekstra viktige for eldres helse sikkerhet og trygghet sosiale nettverk kosthold fysisk aktivitet Bevilger penger Hittil er det livscafeer i Østfold kommunene Fredrikstad Halden Rakkestad Sarpsborg Spydeberg og Våler Nå gir fylkeskommunen og Østfoldhelsa 50 000 kroner til livscafeer i Indre Østfold i håp om at flere kommuner følger

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/flere-livscafeer-i-ostfold (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ut i sola med solvett!
  steder i landet har man de siste dagene kunnet nyte de første varme solstrålene Sola er en etterlengtet energi og D vitamin kilde men uten solvett kan den også bidra til utvikling av hud og føflekkreft Norge ligger på verdenstoppen i antall tilfeller av føflekkreft pr innbygger og rundt 90 prosent av tilfellene har sammenheng med solbrenthet og mye intens sol eller solarium Risikoen for hudkreft kan reduseres betraktelig ved å bli bedre på solbeskyttelse Som på andre folkehelsefelt er tidlig innsats viktig og barnehager som lærer barna gode solvaner kan bidra til å få Norge ned fra den lite ønskelige topp plasseringen Kreftforeningen inviterer derfor enda flere barnehager til å bli Solvennbarnehager for slik å inspirere til enkle tiltak og morsomme solvett aktiviteter for barn Barnas solvettregler Ha mulighet for å leke i skyggen for ikke å bli solbrent Bruk klær solhatt og briller Bruk solkrem med minst faktor 15 Hvordan bli en Solvennbarnehage Det er både enkelt og gratis å bli en Solvennbarnehage Hittil har over 1450 barnehager blitt med og Kreftforeningen ønsker flere velkommen Gå inn på Kreftforeningens nettsider og registrer din barnehage Her finnes det også tips om UV stråling og solbeskyttelse informasjonsmateriell og forslag til

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/ut-i-sola-med-solvett (2015-09-15)
  Open archived version from archive