archive-no.com » NO » S » SUNNEKOMMUNER.NO

Total: 308

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bodø med langsiktig samfunnsplan
  gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende planperiode Hvordan bli en attraktiv hovedstad i nord Tidlig innsats og forebygging Samfunnsdelen slår fast at en kommune som satser på helsefremmende og forebyggende strategier er en attraktiv kommune God helse er essensielt og ettersom den yrkesaktive delen av befolkningen går ned er det viktig at disse er i jobb lengst mulig Bodø kommune vil derfor videreutvikle sin satsing på tidlig innsats og

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/strategisk-samfunnsdel-bod-2030 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Koordinatorsamling i København
  overgangen fra fase 5 til fase 6 i det europeiske Healthy Cities nettverket Fasene definerer fokusområder for femårsperioder av gangen og fase 6 som går fra 2013 til 2018 tar utgangspunkt i målene i WHOs Health 2020 strategi Dette er et dokument som knytter 53 land sammen i en felles strategi for folkehelse og trivsel i Europa Lokale myndigheter spiller en sentral rolle for å nå målene i denne strategien og Healthy Cities nettverket har valgt ut følgende mål for fase 6 Bedre helse for alle og redusere sosiale helseforskjeller Bedre lederskap og mer deltakende styring av helsefeltet Det årlige koordinatormøtet blir i stor grad brukt til å stake ut kursen videre og det var i år satt av mye tid til å diskutere de nasjonale koordinatorenes rolle i overgangen til en ny fase Basert på de overordnede målene for fase 6 skal de nasjonale nettverkene definere og konkretisere sine egne fokusområder Bokutgivelse med landprofiler Et annet sentralt tema på møtet var innholdet i og status for en bok som skal utgis for å presentere det europeiske Healthy Cities nettverket En lignende bok ble utgitt i 1996 og årets utgivelse skal som den forrige presentere nøkkelinformasjon om de nasjonale nettverkene

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/koordinatorsamling-i-kbenhavn (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ny nasjonal møteplass for folkehelse!
  ønsker å trekke flere gode krefter inn i folkehelsearbeidet og legge til rette for samarbeid mellom frivilligheten og myndighetene sier helse og omsorgsminister Bent Høie På møteplassen skal det blant annet arrangeres speed dating mellom offentlig ansatte og representanter fra organisasjoner for slik å legge til rette for flere gode partnerskap All deltakelse i foreningsliv er folkehelsefremmende Det forebygger ensomhet holder folk i aktivitet gir læring og glede Å satse

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/ny-nasjonal-mteplass-for-folkehelse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Portrett av vår nye medarbeider!
  kommuner så langt Daglig leder Årstein Skjæveland har stilt henne noen spørsmål etter den første arbeidsuka i ny jobb hvor hun blant annet skal følge opp prosjekter og ha ansvar for sekretariatets informasjons og formidlingsarbeid Hva er ditt inntrykk av Sunne kommuner så langt Udelt positivt Jeg ble jo kasta rett inn i den internasjonale forankringen til nettverket og det var en ekstremt gunstig arena for å få innblikk i det lokale folkehelsearbeidet i ulike land Jeg gleder meg veldig til fortsettelsen Du er utdannet statsviter og har jobbet flere år på Stortinget Hva gjorde at du fattet interesse for denne jobben Først og fremst muligheten til å kombinere fag med tekst og formidlingsarbeid På hvilken måte vil erfaringene dine fra Stortinget være nyttige for oss Jeg er blitt god på administrasjon Dessuten har jeg gjennom arbeid for helse og omsorgskomiteen fått innblikk i kommunenes helsepolitiske arbeid og økte ansvar på folkehelsefeltet ikke minst gjennom komiteens behandling av ny folkehelselov Dette er et spennende felt som bare vil øke i aktualitet i årene som kommer Du er også flink til å skrive Hva skriver du Offentlig skriver jeg først og fremst om musikk Jeg er musikkanmelder i Morgenbladet Du har jo formidable 3500 følgere på Twitter Er din kompetanse på sosiale medier noe Sunne kommuner kan dra nytte av Absolutt Jeg vil veldig gjerne bidra til å skape økt engasjement for Sunne kommuner både i og utenfor nettverket Ser du åpenbare forbedringspotensialer i Sunne kommuner Jeg er skikkelig imponert over politikeropplæringen og tenker at denne kan flagges enda høyere både her hjemme og internasjonalt Ellers er jeg opptatt av tydelig språkføring både på nettsider og i øvrige kommunikasjonskanaler Folkehelse er et potensielt ullent begrep da er det viktig med presise formuleringer Hva gjør du når du ikke er på jobb

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/portrett-av-var-nye-medarbeider (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Nasjonal kunnskapsoversikt om sosial ulikhet i helse
  har fått i oppgave å utforme en norsk kunnskapsoversikt om sosial ulikhet og helse Det er professor Espen Dahl i seksjon for Sosialforsk som har hatt ansvaret for å utarbeide kunnskapsoversikten Rapporten ble lansert 20 mars 2014 På denne nettsiden kan du lese mer om arbeidet og om forskningen rundt helseulikheter og sosiale determinanter Tags hioa sosialulikhet Nyheter Publisert dato 02 09 2015 Frokost mot frafall Publisert dato 31 08

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/norsk-kunnskapsoversikt-pa-sosial-ulikhet-i-helse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Ny medarbeider i sekretariatet!
  imøtekomme Generalforsamlingen gikk allerede i fjor inn for å se på muligheten for å ansette ny medarbeider i sekretariatet Styret tok dette videre på tampen av fjoråret og lyste ut en stilling som informasjons og organisasjonskonsulent rådgiver i sekretariatet Stor interesse for stillingen Stillingen ble annonsert på egne nettsider Finn no sosiale medier mm Og det skulle ikke stå på interessen hele 69 søknader mottok vi innen fristen At kvaliteten også skulle vise seg å være svært høy på veldig mange av søknadene gjorde jobben svært spennende og ditto tidkrevende Ansettelseskomiteen som bestod av styremedlem Brynjar Høidebraaten nestleder Dina von Heimburg og daglig leder Årstein Skjæveland jobbet iherdig med å komme ned på et passende antall søkere å gå i videre dialog med 11 kandidater ble innkalt til innledende gruppeintervju og fra disse gikk fire videre til en finalerunde Etter finalerunden var komiteen omforent på Ingrid Ovedie Volden som klart førstevalg Kort om Ingrid Ingrid har en mastergrad i statsvitenskap og har de siste 5 årene vært ansatt på Stortinget Der har hun hatt ulike stillinger i Stortingets administrasjon blant annet har hun jobbet for helse og omsorgskomiteen noe som har gitt henne et godt innblikk i det helsepolitiske arbeidet

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/ny-medarbeider-i-sekretariatet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Positiv omtale av Sunne kommuner
  på nettverkets internasjonale tilknytning til Verdens Helseorganisasjon og det at nettverket ønsker å være en spydspiss i folkehelsearbeidet På spørsmål om hvorfor Møre og Romsdal blir med i nettverket svarer han Å jobbe med folks helse er den viktigste ressursen vi har Å være god på og gjøre grep for at folk har god helse er det viktigste vi kan gjøre for samfunnet Folkehelse på tvers Neerland pekte videre på

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/svein-neerland-i-mre-og-romsdal-forteller-om-sunne-kommuner (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Sunne kommuner med i internasjonalt prosjekt
  i alle politikkområder på lokalt nivå for mer effektiv forebygging av ikke smittsomme sykdommer i Østersjøregionen Norden Prosjektet tar opp problemet med epidemier av ikke smittsomme sykdommer og lokale myndigheters evne til å takle slike Strukturelle rammeverk er på plass praksisk implementering mangler Flere land i Norden og Østersjøregionen har gjennomgått lovendringer de senere år noe som har økt kommunenes ansvar på folkehelsefeltet Mens de fleste land har nasjonale strategier på ikke smittsomme sykdommer ser man fremdeles at den konkrete implementeringen lokalt står overfor strukturelle begrensninger når det gjelder kapasitet og ressurser Praktisk talt alle land støtter HiAP Health in All Policies men overføringen på kommunenivå oppleves i samtlige land som utfordrende Healthification prosjektet er under utvikling Den første fasen av prosjektet ble realisert i perioden desember 2013 til februar 2014 Fasen ble finansiert av det tyske helsedepartementet gjennom sekretariatet for Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well being Resultatet av denne fasen er en statusrapport om implementering av HiAP på lokalt nivå for mer effektiv forebygging av ikke smittsomme sykdommer i Østersjøregionen og Norden Rapporten skal danne utgangspunkt for et mer omfattende Healthification prosjekt og synliggjør viktigheten av tilgjengelige pålitelige og oppdaterte helseopplysninger som kan brukes i

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/sunne-kommuner-med-i-internasjonalt-prosjekt (2015-09-15)
  Open archived version from archive