archive-no.com » NO » S » SUNNEKOMMUNER.NO

Total: 308

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Danmark med offensiv nasjonal plan for folkehelsa
  levealder for personer med lang utdanning 2 Bedre psykisk helse hos barn Redusere antall barn med lav livstilfredshet med 6800 eller 15 3 Bedre psykisk helse for voksne Antall voksne med lav livstilfredshet vil bli redusert med 67 100 eller 10 4 Mindre røyk Andelen røykere til å bli redusert med 272 000 eller 33 5 Mindre alkohol Prosentandelen av danskene som drikker for mye til å bli kuttet med

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/danmark-med-offensiv-nasjonal-plan-for-folkehelsa (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Demokratiprosjekt i Sandnes
  uhelse var viktig funn ble Cyber bullying hovedtema i 2013 I år vil dette temat videreføres gjennom en felles ungdomsutveksling i EU regi mellom Labin og Sandnes Ungdommene skal diskutere ulike metoder og tiltak for å redusere nettmobbing I april er Ungdomsrådet vert før de i juni reiser til Labin Det er inngått en formell avtale om å utveksle erfaringer fra demokratibygging hvor kultur Lokal agenda og kriminalitetsorebygging vil være en del av prosjektet Demokratiskolering Hovedmålet for samarbeidet er å øve på demokrati grunnleggende regler prosedyrer og måter å tenke på som fremmer bygging av demokratiske prinsipper og prosesser Det har vært viktig å sørge for at tilgjengelig kunnskap om barn og unges ønsker og behov legges til grunn for prioriteringer og tiltak både i Norge og andre land Hele kommunen har et ansvar for å ivareta barn og unges rettigheter og behov Kommuneplanen 2007 2020 Organisering ressurspersoner nettverk Fritid har ansvar for organisering og gjennomføring av BUBS En arbeidsgruppe med representanter fra ulike enheter deltar i dette arbeidet Sunn By har ansvar for demokratiprosjektet og samarbeidet med Kroatia Stiftelsen Sandnes Dubrovnik og Sunn By samarbeider ift Bosnia Herzegovina Hvert år velges tema for BUBS og det utarbeides et hefte til alle elever i grunnskolen som arbeidsgrunnlag for å diskutere problemstillinger Fordeling av Sandnes kommunes 60000 fond Fordeling av nkr 100000 til mange små og et større tiltak Alle BUBS representanter har anledning til å stille spørsmål til ordfører Aktiviteter Forarbeid på den enkelte skole Gjennomføring av barn og unges bystyre i november Gjennomføring av strakstiltak på hver skole i løpet av våren Representanter for ungdomsrådet besøker Labin i Kroatia Representanter fra Bosnia Herzegovina besøker Barn og Unges Bystyre Resultat erfaringer evaluering den norske modellen slår an Alle forslag til tiltak som elevene foreslår blir gjennomgått og økonomisk beregnet i

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/demokratiprosjektet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Oppegård kommune lager gåstrategi
  sørge for at snarveier bevares og se at folk har tilgang til rekreasjonsområder grønne lunger og vann Samtidig skal det legges til rette for at innbyggerne enkelt kan velge aktive løsninger ved daglige gjøremål slik som transport til og fra jobb skole barnehage og butikk Oppegård skal være et attraktivt sted å bo for alle et sted å elske Gåstrategi I 2012 utga Statens vegvesen en nasjonal gåstrategi Strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet Målet med strategien er å legge til rette for for fotgjengere og gjøre det mer attraktivt å gå I kjølvannet av strategien oppfordret Vegdirektoratet til utarbeidelse av lokale strategier Bakgrunnen for dette er at lokale strategier har stor betydning for prioriteringen av fotgjengere i samfunnsplanleggingen Også i Folkehelsemeldingen trekkes helsefremmende transportløsninger fram som viktige tiltak i folkehelsearbeidet og det oppfordres også her til utvikling av lokale gåstrategier I Oppegård kommunes Handlingsprogram 2013 2016 er det vedtatt at det skal utarbeides en lokal gåstrategi med sluttbehandling i 2015 Målet er å utarbeide en lokal gåstrategi for Oppegård kommune med utgangspunkt i hovedmålene i den nasjonale gåstrategien Det skal være attraktivt å gå for alle Flere skal gå mer Ta kontakt Oppegård kommune ønsker å

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/oppegard-kommune-lager-gastrategi (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Danske SundBy-nettverket med prosjekt om medborgerskap
  for folkehelsearbeidet Målet er å sette fokus på medborgerens rolle og mulighet til å være med å skape og utvikle sammen med andre i et lokalsamfunn Ved å se styrkene og ressursene i alle som bor og lever i lokalsamfunnet kan man få enda mer robuste lokalsamfunn Nettverk for felleskapsagenter Som virkemiddel for å oppnå denne ambisjonen har de invitert landets kommuner til å være med å utvikle et nettverk av felleskapsagenter som skal være med å oppdage og skape community champions i lokalsamfunnet Felleskapsagentene skal bidra til å styrke de personlige ressurser hos mer eller mindre utsatte samfunnsborgere ved å gi dem adgang til de ressurser som allerede finnes rundt dem Nettverk for felleskapsagenter skal bidra til at kommuner og lokale samfunnsborgere samarbeider om å skape nærmiljøer hvor alle tar ansvar for hverandre og hvor den enkelte får mulighet til å bidra med det man kan Et sitat fra kronikken som oppsummerer budskapet på en treffende måte Jo mere vi kan støtte borgerne i at tage medansvar for hinanden og jo flere fællesskabsagenter vi får på banen jo mere kan vi gøre ved den voksende ulighed i sundhed På bundlinjen er gevinsten klar og tydelig Flere gode leveår fri

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/dansk-sund-by-nettverk-med-prosjekt-om-medborgerskap (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • "Fruktelig sunn" start på året i Oppegård
  frukt og grønnsaksbordet De er så vitebegjærlige og mange kan masse De sang grønnsaksspisevisa for full hals og det var ingen tvil om at de visste at det er smart å spise masse grønnsaker og frukt Dette var en flott premie og hvilken start på det nye året sier daglig leder Kaia Brækken Her i Rikeåsen barnehage er vi opptatt av hva som serveres og vi har hatt stor glede av å være en 5 om dagen barnehage Materiellet og kompetansehevingskurset har gitt oss inspirasjon i vårt arbeid med fokus på kosthold forteller hun Besøket var stor stas for barna De fikk smake og lukte på mange forskjellige sorter frukt og grønnsaker De koste seg og kom med kommentarer og forklaringer Alva synes fennikel luktet som pastill og flere var enige om at timian luktet som pizza 5 om dagen barnehage Opplysningskontoret for frukt og grønt OFG ønsker gjennom sitt konsept 5 om dagen barnehage å motivere og inspirere barnehager til å øke tilgjengeligheten til frukt og grønt Det tilbys gratis inspirasjonsmateriell bøker plakater epledeler lottospill forklær tegneark barne CD oppskrifter m m til alle barnehager og ikke minst gratis elektronisk kompetansehevingskurs til alle barnehageansatte Tilbudet er godt mottatt rundt

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/fruktelig-sunn-start-pa-aret-i-oppegard (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Kickoff for Marmot-prosjektet!
  om hva som skal til for å redusere lokale sosiale helseforskjeller i kommunenes politikkutforming Det tas også sikte på å prøve ut metodikk samt utvikle tiltak på lokalt nivå Et annet sentralt mål er å være et eksempel på beste praksis og spre kunnskap om hva som virker for å redusere sosiale helseforskjeller Østfold Fredrikstad og Innherred ønsker å sette fokus på strategiutforming og planlegging i samarbeidet med UCL I

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/kick-off-for-marmotprosjektet (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Aktivitet for moro skyld i Modum
  innslag på NRK Dagsrevyen Den organiserte idretten jakter på talenter og presset på å vinne skremmer vekk mange unge fra fysisk aktivitet Derfor startet Frisklivssentralen i Modum Aktivitet for moro skyld I oppstarten for halvannet år siden gikk det trått men nå deltar mellom femti og seksti ungdommer 2 kvelder i uken Lavterskelaktivitet åpent for alle og helt gratis Målet er at ungdom som ellers ikke er i aktivitet skal komme og ha det morsomt sammen med lek og ballaktiviteter Det stilles ingen prestasjonskrav og ungdommene bestemmer selv aktivitetene Det eneste frisklivssentralen gjør er å åpne dørene Tilbudet er gratis og ungdommene kan komme og gå som de vil Foregangskommune innen folkehelse Modum kommune er en foregangskommune innen folkehelse Og Aktivitet for moro skyld er et forebyggende tiltak innen helsearbeid blant barn og unge Tilbudet i Modum er blitt veldig populært og Frisklivssentralen anbefaler andre kommuner å tilby det samme opplegget Tiltaket fremmer folkehelse aktiviserer ungdommen og forebygger uønskede utfall Se innslag om Aktivitet for moro skyld på NRK Dagsrevyen her nyhetssak nr 6 kl 21 18 http tv nrk no serie dagsrevyen 21 nnfa21121013 10 12 2013 t 18m25s Se artikkel om tilbudet på NRK Buskerud her http www

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/aktivitet-for-moro-skyld (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • MIND-senteret i Bodø
  utfordringen er ungdoms overrepresentasjon i ulykkesstatistikkene I såvel fylkeskommunens som i Bodø kommunes trafikksikkerhetsplaner skal dette først skje gjennom holdnings og adferdsendring endring i kognitive prosesser derfor MIND senter MIND senter er blitt til gjennom et spleiselag mellom Bodø kommune som eier og driftsansvarlig og med investerings og årlige driftstilskudd fra Nordland Fylkeskommune Gjensidigestiftelsen og DA Bodø har også gitt betydelige bidrag I nært samarbeid med bl a institusjoner som

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/mind-senteret-i-bod (2015-09-15)
  Open archived version from archive