archive-no.com » NO » S » SUNNEKOMMUNER.NO

Total: 308

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Styret
  er i morspermisjon Epost ingrid bergande hamaroy kommune no Tlf 75 76 50 48 Politisk kontakt Ordfører Rolf Steffensen Epost rolf steffensen hamaroy kommune no Tlf 75 76 50 09 Kristiansand kommune Administrativ kontakt Nelly M Grapendaal vikar for Stine B Sagen som er i morspermisjon Epost Nelly M Grapendaal kristiansand kommune no Tlf 92 68 58 26 Politisk kontakt Per Sigurd Sørensen Ordfører Epost ordforer kristiansand kommune no Tlf 47 38075042 47 91119264 Kvinesdal kommune Administrativ kontakt Randi Larsen Epost randi larsen kvinesdal kommune no Tlf 954 57 228 Politisk kontakt Lena Rannestad Kloster Epost Lena Rannestad Kloster kvinesdal kommune no Levanger Administrativ kontakt Dina von Heimburg folkehelsekoordinator Epost dina von heimburg verdal kommune no Politisk kontakt Robert Svarva ordfører Epost robert svarva levanger kommune no Melhus kommune Administrativ kontakt Elisabeth Heggheim Virksomhetsleder Epost elisabeth heggheim melhus kommune no Tlf 47 72858535 47 90869370 Politisk kontakt Jorid Jagtøyen Epost jorid jagtoyen melhus kommune no Modum kommune Administrativ kontakt Hege Fåsen Epost Hege Fasen modum kommune no Tlf 32 78 93 09 Politisk kontakt Terje Bråthen Epost terje brathen modum kommune no Tlf 3278 9304 901 26 962 Møre og Romsdal Fylkeskommune Administrativ kontakt Svein Neerland Epost Svein Neerland mrfylke no Tlf 47 900 99 507 71 25 88 32 Politisk kontakt Kristin Marie Sørheim Epost kristin marie sorheim mrfylke no Tlf tlf 95 28 60 60 Nordland fylkeskommune Administrativ kontakt Kjell Hjelle Rådgiver folkehelse Epost kjell hjelle nfk no Tlf 47 75650458 47 416 82 377 Politisk kontakt Ingelin Noresjø Epost ingnor1 nfk no Tlf 95 76 38 66 Nærøy kommune Administrativ kontakt Anne Lene Fadnes Gregersen Epost Anne Lene Fadnes Gregersen naroy kommune no Politisk kontakt Steinar Aspli Epost Steinar aspli naroy kommune no Odda kommune Administrativ kontakt Rolf Bøen Rådgiver Epost rolf boen odda kommune no Tlf

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/om-oss/kontaktpersoner/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Strategi 2015-2019
  Utvikle og dele kunnskap om samfunnsfaktorer som påvirker utjevning av sosiale helseforskjeller Etablere og videreutvikle samarbeidsarenaer og mekanismer for å styrke medlemmenes evne til å være kunnskapsbaserte nyskapende og innovative i sitt folkehelsearbeid Bygge et omdømme gjennom kommunikasjon som synliggjør nettverket som troverdig vitalt nyttig og toneangivende på folkehelsefeltet Samarbeide tett med aktuelle aktører på folkehelsefeltet slik som frivillige organisasjoner samfunnsinnovatører forskningsinstitusjoner og statlige myndigheter Synliggjøre og videreutvikle nettverkets operasjonalisering

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/om-oss/strategi/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Vedtekter
  Den består av ordførere eller den ordføreren bemyndiger 2 Generalforsamlingen avholdes årlig før 1 juli gjerne i tilknytning til nettverkssamlingen 3 Innkalling med saksdokumenter sendes ut til medlemmene fire uker før forsamlingen 4 I samsvar med utsendt innkalling og dagsorden skal generalforsamlingen behandle følgende saker 1 Valg av møteleder og sekretær 2 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 3 Årsrapport med revidert regnskap 4 5 årsstrategi og handlingsplan 5 Orientering om årets budsjett 6 Fastsette medlemskontingent 7 Velge leder nestleder styre og en valgkomité på tre medlemmer etter forslag fra styret 8 Vedta styrehonorar etter forslag fra valgkomiteen 9 Innkomne forslag Forslag som skal behandles må sendes til sekretariatet senest to måneder før generalforsamlingen 10 Fastsette tidspunkt og sted for neste års generalforsamling 5 I forbindelse med generalforsamling skal det også arrangeres en konferanse 6 Medlemmene bytter på å være vertskap for generalforsamlingen og tilhørende konferanse 7 Vertskommunen eller fylkeskommunen har ansvar for planlegging og gjennomføring i samarbeid med sekretariatet og etter godkjenning av styret 5 Styret 1 Styret består av 5 medlemmer med to varamedlemmer og velges for 2 år korresponderende med den kommunale valgperioden Henholdsvis to og tre av medlemmene er på valg hvert år for å sikre kontinuiteten Varamedlemmer er på valg hvert år 2 Styret skal bestå av både politiske og administrative kontaktpersoner representanter fra både kommuner og fylkeskommuner og ellers hensynta demografiske faktorer som kjønn alder og geografi 3 Andre viktige samarbeidsaktører som statlige myndigheter Kommunenes sentralforbund KS forskningsinstitusjoner frivillige organisasjoner interesseorganisasjoner og stiftelser inviteres inn til styremøter og generalforsamlinger som observatør ved behov 4 Styrets oppgaver a Ansette daglig leder b Fastsette arbeidsbetingelser arbeidsavtale og lønn for daglig leder og evt andre medarbeidere c Vedta budsjett d Være ansvarlig for nettverkets drift og utvikling herunder å bestemme sekretariats sted e Ansvar for

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/om-oss/vedtekter/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Arrangement Folkehelsekonferansen 2015 26 27 oktober 2015 Folkehelsekonferansen 2015 har Det nære friluftslivet som tema Den finner sted i Oslo 26 og 27 oktober 2015 Les mer Nettverkskonferansen 2015 29 april 2015 Sunne kommuners årlige nettverkskonferanse arrangeres i år 29

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/arrangement (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Folkehelsekonferansen 2013
  og utjevne sosiale ulikheter blant barn og unge og hvordan man kan tilrettelegge for økt inkludering og deltakelse Sosiale ulikheter blant barn og unge må forebygges og utjevnes både politisk faglig kunnskapsbasert og praktisk Vi må skape et inkluderende samfunn der alle kan delta Barn er vår viktigste framtidskapital som må forvaltes på best mulig måte Målgruppe Politikere rådmenn rådgivere planleggere folkehelsekoordinatorer helsepersonell samt ansatte i sentralforvaltningen forskere lærere på

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/folkehelsekonferansen_2013 (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • mot frafall Nå får alle elever på videregående skole i Nordland gratis frokost Prosjektet finansieres av tiltaksmidler til forebygging av frafall Les mer Publisert dato 31 08 2015 Matkunnskap til førsteårselever En grundig innføring i sunt kosthold møtte førsteårselevene ved Ytre Namdal videregående skole i år Bak prosjektet står folkehelsekoordinatorene i Nærøy og Vikna Les mer Publisert dato 22 09 2014 Tilskudd til psykolog Ønsker din kommune å rekruttere psykolog

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/tag/videreg%C3%A5ende+oppl%C3%A6ring (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • på videregående skole i Nordland gratis frokost Prosjektet finansieres av tiltaksmidler til forebygging av frafall Les mer Publisert dato 31 08 2015 Matkunnskap til førsteårselever En grundig innføring i sunt kosthold møtte førsteårselevene ved Ytre Namdal videregående skole i år

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/tag/helsefremmende+oppvekst (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Nyheter merket med skolemat Publisert dato 02 09 2015 Frokost mot frafall Nå får alle elever på videregående skole i Nordland gratis frokost Prosjektet finansieres av tiltaksmidler til forebygging av

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/tag/skolemat (2015-09-15)
  Open archived version from archive