archive-no.com » NO » S » SUNNEKOMMUNER.NO

Total: 308

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hvorfor medlemskap?
  i seg selv en god signaleffekt nettverkets sekretariat jobber også aktivt med konkret synliggjøring av medlemmenes folkehelsearbeid Dette gjøres blant annet på nettsiden overfor nasjonale myndigheter og ved utstrakt bruk av sosiale medier Politisk forankring og politikeropplæringen Ta vare på velgerne dine En av Sunne kommuners styrker er at medlemskapet krever en politisk viljeserklæring som støtter opp under nettverkssamarbeidet Ordfører eller fylkesordfører deltar inn i nettverket som politisk kontakt noe som av våre medlemmer fremheves som en stor styrke i deres helhetlige folkehelsearbeid Sunne kommuner tilbyr også politikeropplæringen Ta vare på velgerne dine som understøtter viktigheten av dette og synliggjør folkehelse som politisk valg Rabattert deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser Sunne kommuner er en av hovedarrangørene av Folkehelsekonferansen som er den største av sitt slag i Norge Alle ansatte og politikere i våre medlemskommuner får lavere deltakeravgift på denne konferansen I tillegg arrangerer Sunne kommuner årlig en egen nettverkskonferanse og tilbyr medlemmer å representere nettverket på WHOs internasjonale Healthy Cities konferanser Mulighet til å delta i nasjonale og internasjonale prosjekter Sunne kommuners sekretariat jobber aktivt med å koble medlemskommuner sammen med spennende aktører innenfor forskning organisasjonsliv eller sosialt entreprenørskap Vi igangsetter og bidrar også med søknadsbistand til bilaterale samarbeid gjennom WHO nettverket og EU EØS midlene Påvirke nasjonale myndigheter Sunne kommuner har jevn dialog med nasjonale myndigheter og har en stemme som blir hørt i saker som angår lokalt og regionalt folkehelsearbeid Vi løfter frem våre medlemmers perspektiver og jobber for å bedre rammevilkårene for å forvalte det ansvaret kommuner og fylkeskommuner er gitt på folkehelsefeltet Delta i temagrupper Under årets nettverkssamling 2015 ble det opprettet temagrupper i nettverket etter modell fra vårt søsternettverk i Danmark I gruppene kan alt fra politikere planarbeidere frivillige administratorer forskningsaktører og kulturarbeidere være med og målet er at gruppene skal være utviklingsaktører og

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/om-oss/hvorfor-medlemskap/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • Frokost mot frafall
  av tiltaksmidler til forebygging av frafall Ferskt brød godt pålegg og frisk frukt møter nå videregående elever over hele Nordland Frokostprosjektet har kommet i stand etter at fylkestinget i juni bevilget penger til en prøveordning fra tiltaksmidlene til forebygging av frafall Felles frokost er relasjonsskapende Et sunt måltid er en god start på dagen gir bedre konsentrasjon og vil bidra til bedre læring for ungdommene Felles frokost er i tillegg relasjonsskapende og kan derfor gi effekt på frafall sier fylkesråd for utdanning Grete Bang Ap Hun får støtte fra fylkesråd for kultur miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Krf Dette er et veldig konkret og målretta tiltak som vi håper kan gi elevene både mer trivsel helse og gode forutsetninger for å lære Fortjener en god start Fylkesrådet har fått støtte i saken fra SV og Senterpartiet i fylkestinget Wilfred Nordlund i Senterpartiet sier til Nordland fylkeskommune at ordningen vil motivere flere ungdommer til å spise frokost et måltid mange dessverre dropper Elevene våre fortjener å få en slik god start på dagen sier han Prøveordningen har en prislapp på litt i overkant av tre millioner kroner og varer i første omgang ut 2015 Tags nordland videregående opplæring helsefremmende oppvekst skolemat

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/frokost-mot-frafall (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Matkunnskap til førsteårselever
  vår Nærøy Anne Lene Gregersen og folkehelsekoordinatoren i Vikna Trond Stian Jenssen Prosjektet er en del av kommunenes folkehelsearbeid Nærøy kommune er veldig opptatt av å rette fokus på barn og unge og ved å jobbe opp mot skolene når vi mange sier Gregersen Teori og praksis Etter en teoretisk innføring i viktigheten av sunn mat fikk VG1 elevene bruke kunnskapen til å løse caser Deretter tilberedte elever fra restaurant og matfag sunne matretter og elevene fikk krysse av på hvilke av rettene de kan tenke seg å få servert i skolens kantine Oppskriftshefte for hybelboere Det ble også utarbeidet et oppskriftshefte med rettene slik at elevene skal ha mulighet til å lage dem selv Dette er spesielt viktig for hybelboerne sier Gregersen Vi vil gi elevene en god start på videregående skole og voksenlivet Sunn kantine I etterkant av dagene blir det sendt ut en spørreundersøkelse til skolens elever som gir dem mulighet til å påvirke tilbudet i skolekantina Et av spørsmålene i unersøkelsen er hva kantina kan tilby for at eleven skal kjøpe frokost der dersom eleven ikke spiser frokost hjemme Vi er veldig fornøyd med dagene og håper dette kan bli en fast rutine når skolen mottar

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/matkunnskap-til-frstearselever (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Parkløft for bolyst og folkehelse!
  å bidra til trivsel og bevegelse sier enhetsleder for kommunalteknikk i kommunen Øyvind Nybakken Det er lagt stor vekt på at parken skal være attraktiv for et mangfold av brukere både barn unge og eldre Parkens nærhet til sykehuset i Levanger og boligene i sentrum gjør området til en viktig nærpark og rekreasjonsområde I tillegg får særlig ungdom en arena tilrettelagt for uorganisert aktivitet Folkemøte med idédugnad Det ble tidlig i prosessen arrangert et folkemøte med idédugnad der innbyggerne i Levanger kunne komme med innspill og forslag til hva parken kunne romme Medvirkning i prosesser som angår utvikling av lokalsamfunnet er en essensiell verdi i nettverket vårt og for Levanger kommune Skating og skotthyll Når parken nå står ferdig rommer den blant annet en minivelodrom med sykkelsti for de minste sitteplasser lekeskulpturer skotthyllbane balløkke turnapparat og skate anlegg Dette er et stort løft for bolyst og folkehelse i Levanger sier folkehelsekoordinator Dina von Heimburg som også er nestleder i Sunne kommuner Vi har sett det som viktig å skape en park som også er attraktiv for et mangfold av brukere både barn unge og eldre Fremhever områdets historie Folkehelseperspektivet har vært helt sentralt i utviklingen av parkplanen I tillegg er

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/parklft-for-bolyst-og-folkehelse (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • 4 råd til kommuner som vil satse på frivilligheten!
  få til et tettere samarbeid skriver generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke i bloggen trikketanker Der presenterer hun også 4 råd til kommuner som vil etablere frivillighetspolitikk 1 Kartlegg den lokale frivilligheten Frivillighetspolitikk må baseres på kunnskap Mange kommuner tror de kjenner det lokale foreningslivet men gjør de Hvor mange foreninger finnes hva driver de med hvor gamle er deltakerne hvordan skaffer de ressurser til driften hvor holder de til og hvilke planer har de for fremtiden Trenger kommunen hjelp med kartleggingen av frivilligheten kontakt Frivillighet Norge 2 Etablér en møteplass For å fremme samarbeid mellom kommunen og foreningslivet og mellom de lokale foreningene bør kommunen invitere alle lag og foreninger til informasjons og samrådsmøte en eller to ganger årlig Møtet må ta utgangspunkt i at kommunen og foreningslivet er nærmiljøbyggere som sammen bidrar til trygge tillitsfulle aktive og inkluderende nærmiljøer Trenger kommunen hjelp med å finne en god møtestruktur eller komme i dialog med foreningene kontakt Frivillighet Norge Les også Kafédialog om frivillighet i Bodø 3 Hjelp foreningene med byråkrati og steder å være Kommunen bør etablere en servicefunksjon som kan hjelpe foreningene med registrering og vedlikehold av informasjon i offentlige registere regnskapføring å søke momskompensasjon og lotteritillatelser osv Foreningene bør kunne henvende seg ett sted i kommunen med alle spørsmål som berører kommunalt byråkrati Kommunen bør tilby foreningslivet å benytte kontorplass på bibilotek servicetorg eller liknende og bidra til at foreningslivet får egnede lokaler og uteområder til sine aktiviteter 4 Anerkjenn at samarbeid med frivilligheten har en merverdi Kommunens styringsdokumenter må pålegge ansatte å kjenne lokalt foreningsliv og anerkjenne at samarbeid med frivilligheten har en merverdi Det styrker demokratiet og velferden bygger tillit og tilhørighet styrker folkehelsa og bidrar til mer inkluderende nærmiljøer Kommunen må anerkjenne at det verken er spesielt enkelt eller gratis å drive frivillig forening

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/4-rad-til-kommuner-som-vil-satse-pa-frivilligheten (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Blir 2015 et folkehelsevalg?
  rolle i det lokale og regionale folkehelsearbeidet I Trondheimserklæringen som ble utarbeidet på Nordisk Folkehelsekonferanse i fjor blir det fremhevet at en samfunnsutvikling for helse og trivsel krever sektorovergripende samarbeid kunnskapsbasert planlegging og god styring Folkehelse er et politisk valg heter det der Ryggraden i folkehelsearbeidet I den samme erklæringen blir det lokale og regionale nivået beskrevet som selve ryggraden i folkehelsearbeidet Det er der mennesker lever og bor vi kan forme de kvaliteter som fremmer helse trivsel og tilhørighet Kommunene og fylkeskommunene er da også gitt et stort ansvar i folkehelseloven De skal fremme befolkningens helse og trivsel forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller 2 av 3 mener lokalpolitikere gjør for lite I en fersk undersøkelse som YouGov har utført for Helsedirektoratet kommer det fram at 73 prosent av befolkningen mener kommunen sin er et godt sted å vokse opp Men kun en tredel mener at lokalpolitikerne er opptatt av å legge til rette for god helse der de bor I Riksrevisjonens ferske rapport kommer det også fram at over halvparten av norske kommuner mangler mål og strategier for folkehelsearbeidet Ta vare på velgerne dine Det er med andre ord på tide at flere lokalpolitikere tar ansvar for sine velgeres helse I Sunne kommuners politikeropplæring som revitaliseres nå i år er vi blant annet opptatt av å formidle at folkehelse ikke er noe som bare angår helsepolitikere Siden folkehelsearbeid handler om å forhindre at folk blir syke er det helt essensielt å bruke folkehelsebrillene i alle politiske saker Stedsutvikling skole og transport er eksempler på sentrale folkehelsesektorer God helse skapes alle andre steder enn i helsesektoren Folkehelsevalget Derfor støtter vi Lisbet Rugtvedt generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen når hun i et innlegg håper på en valgkamp der partiene konkurrerer like ivrig om forebygging av sykdom som de gjør om

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/blir-2015-et-folkehelsevalg (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • nettverket løftes fram i fersk kronikk Les mer Publisert dato 24 10 2014 WHOs Healthy Cities konferanse i Athen Byutvikling og lederskap var sentrale tema på WHOs Healthy Cities konferanse i Athen som også markerte nettverkets 25 årsjubileum Les mer Publisert dato 21 08 2014 Administrativ samling 2014 Nå skal vi fremme medborgerskapet lokalt skape robuste lokalsamfunn og opprette temagrupper Les mer Publisert dato 10 04 2014 Koordinatorsamling i København Health 2020 og overgangen til fase 6 var sentrale tema på årets koordinatorsamling i det europeiske Healthy Cities nettverket Møtet gikk av stabelen 2 4 april i København Les mer Publisert dato 04 12 2013 WHO rapport om forebygging og kontroll av ikke smittsomme sykdommer i Europa Ikke smittsomme sykdommer fortsetter å være ledende årsak til sykelighet og dødelighet i den europeiske regionen Medlemsstater har gjort betydelig fremgang i gjennomføringen av forebyggende og kontrollaktiviteter i tråd med de mandater fastsatt av Helse 2020 og Handlingsplan for implementering av European Strategy for forebygging og kontroll av ikke smittsomme sykdommer 2012 2016 Les mer Publisert dato 11 10 2013 WHO Healthy Cities konferansen 2013 Dina von Heimburg og Årstein Skjæveland representerte Sunne Kommuner på den årlige Healthy Cities konferansen som WHO arrangerer

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/tag/who/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive


 • tankespire til viktig nettverk Vi har begynt å blogge hos Samfunnsinnivatørene Den første posten handler om hvordan Sunne kommuner ble til og viktigheten av å betrakte helse som et samfunnsansvar Les mer Publisert dato 12 12 2014 Sunnhet i St Petersburg Sturla Ditlefsen representerte nylig Sunne kommuner på et seminar om helsefremming i St Petersburg Les mer Publisert dato 27 11 2014 Temagrupper for folkehelse Sunne kommuner oppretter nå temagrupper som skal jobbe med sentrale emner på folkehelsefeltet Les mer Publisert dato 03 11 2014 Se til Healthy Cities Arbeidet til Sunne kommuner og Healthy Cities nettverket løftes fram i fersk kronikk Les mer Publisert dato 17 10 2014 Innspill til ny folkehelsemelding Et av hovedpunktene i Sunne kommuners innspill til ny folkehelsemelding er at sosial ulikhet i helse bør løftes fram som hovedtema Les mer Publisert dato 21 08 2014 Administrativ samling 2014 Nå skal vi fremme medborgerskapet lokalt skape robuste lokalsamfunn og opprette temagrupper Les mer Publisert dato 17 03 2014 Ny medarbeider i sekretariatet Oppmerksomheten rundt og henvendelser knyttet til nettverkets folkehelsearbeid er økende Derfor er det gledelig å kunne introdusere Ingrid O Volden som ny rådgiver i sekretariatet Les mer Publisert dato 12 03 2014 Sunne kommuner med i internasjonalt prosjekt Sunne Kommuner har deltatt i et forprosjekt sammen med andre nordiske og baltiske land Prosjektet heter Healthification og har resultert i en statusrapport om farankring av folkehelse på tvers av sektorer i de ulike landene Les mer Publisert dato 05 03 2014 Nettverkskonferanse om samfunnsplanlegging i Oppegård Nettverkskonferansen 2014 avholdes på Mastemyr hotell i Oppegård 12 13 mai Hovedtema for konferansen er samfunnsplanlegging i et folkehelseperspektiv Les mer Publisert dato 20 02 2014 Oppland fylkeskommune er nytt medlem Oppland er nytt medlem i nettverket Dette ble markert i fylkestinget 19 februar med nestleder Dina von

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/tag/sunnekommuner/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive