archive-no.com » NO » S » SUNNEKOMMUNER.NO

Total: 308

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Friluftslivets år Valg av både lokasjon og programinnhold synliggjør arrangørenes målsetting om å gjøre friluftslivet tilgjengelig for alle Les mer Publisert dato 27 11 2014 Temagrupper for folkehelse Sunne kommuner oppretter nå temagrupper som skal jobbe med sentrale emner på folkehelsefeltet Les mer Publisert dato 03 11 2014 Se til Healthy Cities Arbeidet til Sunne kommuner og Healthy Cities nettverket løftes fram i fersk kronikk Les mer Publisert dato 28 10 2014 HUNT og hva så Hvorfor er ikke nordtrøndernes helse bedre enn ellers i landet Nestleder i Sunne kommuner Dina von Heimburg har skrevet kronikk sammen med forskere fra HUNT Les mer Publisert dato 24 10 2014 WHOs Healthy Cities konferanse i Athen Byutvikling og lederskap var sentrale tema på WHOs Healthy Cities konferanse i Athen som også markerte nettverkets 25 årsjubileum Les mer Publisert dato 17 10 2014 Innspill til ny folkehelsemelding Et av hovedpunktene i Sunne kommuners innspill til ny folkehelsemelding er at sosial ulikhet i helse bør løftes fram som hovedtema Les mer Publisert dato 09 10 2014 Statsbudsjettet og folkehelsa Onsdag 8 oktober ble statsbudsjettet for 2015 lagt fram Her er Regjeringens forslag til tiltak for å styrke folkehelsearbeidet Les mer Publisert dato 02 10 2014 Aktivitet og utstyr til alle Nystartet forening ønsker piloter som vil bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller blant barn og unge Les mer Publisert dato 10 09 2014 Oppland på trivselstoppen Folk i Oppland trives bedre enn landsgjennomsnittet Det viser den største folkehelse og leverkårsundersøkelsen i fylket noensinne Les mer Publisert dato 21 08 2014 Administrativ samling 2014 Nå skal vi fremme medborgerskapet lokalt skape robuste lokalsamfunn og opprette temagrupper Les mer Publisert dato 13 08 2014 Nytt folkehelsesenter I Bergen opprettes det i disse dager et nasjonalt senter for mat helse og fysisk aktivitet Les mer Publisert dato 30 07 2014 Ny nettressurs om folkehelse Helsedirektoratet har opprettet en egen nettside som kommuner kan benytte seg av i folkehelsearbeidet Les mer Publisert dato 11 06 2014 Det viktige folkehelsevesenet Helse blir skapt der folk bor jobber trives elsker eller strir med utfordringene i dagliglivet sier styremedlem Arne Gotteberg til fylkesmagasinet Spor Les mer Publisert dato 28 05 2014 Modum med lavterskelsuksess Over 300 mennesker har det siste året fått hjelp av Rask psykisk helsehjelp teamet i Modum Les mer Publisert dato 26 05 2014 Flere livscafeer i Østfold I Østfold har flere kommuner hatt suksess med prosjektet Lyst på livet og såkalte livscafeer for eldre Nå vil fylkeskommunen og Østfoldhelsa at flere skal følge etter Les mer Publisert dato 09 04 2014 Ny nasjonal møteplass for folkehelse Frivillighet Norge og Helse og omsorgsdepartementet går sammen for å lage en ny nasjonal møteplass for folkehelse Les mer Publisert dato 11 10 2013 WHO Healthy Cities konferansen 2013 Dina von Heimburg og Årstein Skjæveland representerte Sunne Kommuner på den årlige Healthy Cities konferansen som WHO arrangerer Sted for konferansen var Izmir i Tyrkia Konferansen overordnede tema innovasjon gjennom lederskap og delt styring for helse og trivsel Les mer Publisert dato

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/tag/folkehelse/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive • til naturen er blant Bodøs største styrker i folkehelsearbeidet Les mer Publisert dato 07 07 2014 Bodø er årets trafikksikkerhetskommune Bodø får én million kroner av Samferdselsdepartementet for å ha utmerket seg i det lokale trafikksikkerhetsarbeidet Les mer Publisert dato 19 06 2014 Kafédialog om frivillighet Bystyret i Bodø har vedtatt at det skal utvikles en plan for frivillighetspolitikken i byen Et mangfoldig og engasjert foreningsliv var tilstede på møtet om planen 4 juni Les mer Publisert dato 14 04 2014 Bodø med langsiktig samfunnsplan En kommune som satser på helsefremmende og forebyggende strategier er en attraktiv kommune Det slår Bodø 2030 fast Les mer Publisert dato 17 12 2013 MIND senteret i Bodø I Bodø samler man lokale krefter til felles innsats for trafikksikkerheten i regionen og nasjonen Nytt trafikksikkerhetssenter ble i 2013 offisielt åpnet av ordfører i Bodø og fylkesråd for samferdsel i Nordland Fylkeskommune MIND senteret har kostet vel 25 mill kr og skal være et nasjonalt kompetanse formidlingssenter innen trafikksikkerhet rettet mot ungdom Les mer Publisert dato 15 02 2011 FRESKT BODØ Onsdag 9 februrar ble det avholdt FRESKT BODØ seminar i Bodø rådhus Freskt Bodø er en nettverkorganisasjon mellom bedrifter frivillige lag organisasjoner og offentlige

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/tag/bod%C3%B8/ (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Tar folkehelse på alvor
  og hva som kjennetegner de kommunene som organiserer folkehelsearbeidet godt I sin studie som er omtalt hos forskning no finner hun at god samarbeidskultur er det viktigste verktøyet for å skape gode liv for innbyggerne i norske kommuner I tillegg er det vesentlig at spørsmålene om folkehelse er plassert der beslutningene skjer Modum en foregangskommune Som eksempel trekker doktorgradsstipendiaten frem medlemskommunen vår Modum som opprettet folkehelsekoordinatorstilling i 2007 og plasserte denne i rådmannens stab Videre organiserte de et team med nøkkelpersonell fra alle etater Folkehelse på tvers Vi hadde et stort fokus på at dette ansvaret ikke bare måtte plasseres i helsesektoren sier rådmann Aud Norunn Strand Hun sier at de i Modum brukte mye tid på ledersamlingene på å formidle de utfordringer kommunen har og hvordan de enkelte sektorene kunne bidra Folkehelse ble fra da av et satsingsområde i vår kommune Les også Mange kommuner mangler folkehelsestrategier Rask psykisk helsehjelp Modum jobber aktivt med helsefremming forebygging og tidlig innsats i livets ulike faser Blant annet har de etablert et ressurssenter for forebyggende arbeid innen psykisk helse i samarbeid med Modum Bad og Buskerud fylkeskommune Ett av tilbudene under ressurssenteret er Rask psykisk helsehjelp som gir tilbud om psykisk helsehjelp

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/tar-folkehelse-pa-alvor (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Stedsutviklingstilskudd til Bodø, Brønnøy og Hamarøy!
  7 mill kroner av fylkesrådet Opparbeidingen av en allmenn tilgjengelig havnepromenade vil reetablere et viktig offentlig rom i Bodø og styrke havneområdet som et attraktivt urbant rekreasjonsområde sier fylkesråd for kultur miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Les også Bodø og Kristiansand skal inspirere Vil bidra til positiv sentrumsutvikling Brønnøy får tilskudd på 600 000 kroner til byscene og Hamarøy 533 000 kroner til området Oppeid syd Begge tildelinger skal bidra

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/stedsutviklingstilskudd-til-bod-brnny-og-hamary (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • WHOs Healthy Cities-konferanse i Kuopio
  Healthy Cities konferanse gikk av stabelen fra 24 til 26 juni i Kuopio Finland Stor norsk delegasjon Dina von Heimburg og Årstein Skjæveland representerte henholdsvis styret og sekretariatet på konferansen I tillegg bestod den norske delegasjonen av Ingrid Bergande som er folkehelsekoordinator i Hamarøy og Gøran Raade Andersen folkehelsekoordinator i Bodø Sandnes og Østfold er i tillegg til å være med i Sunne kommuner selvstendige bymedlemmer i Healthy Cities og var representert ved henholdsvis Hans Ivar Sømme og Sara Linnea Hovden Glade byer Et sentralt tema på konferansen var byplanlegging og trivsel Hvordan kan man utforme steder og byer slik at innbyggerne har det best mulig Kanadiske Christine McLaren fra prosjektet Happy City var her en sentral foredragsholder og flere workshops var dedikert til temaet A city should be an engine for human happiness and equity Helse i alt Et gjennomgående tema i Healthy Cities nettverket er også Health in All Policies Dette ble adressert av blant andre Kirsi Wiss fra det finske folkehelseinstituttet I tillegg ble det rettet fokus på viktigheten av å implementere folkehelse på tvers også på lokalt nivå Internasjonalt nettverk Tilknytning til vår internasjonale storfamilie er en av fordelene med å være med i Sunne kommuner

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/whos-healthy-cities-konferanse-i-kuopio (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Mange kommuner mangler folkehelsestrategier
  kommuner ikke etablert et systematisk samarbeid om folkehelse på tvers av sektorer Kommunene mener det er krevende å få god oversikt over folkehelseutfordringene og hvilke tiltak som virker Det er viktig å styrke systematikken i arbeidet for å kunne møte de store folkehelseutfordringene Statlige myndigheter bør bidra med tettere oppfølging og tiltak som kan hjelpe kommunene særlig rettet mot dem som har kommet kort i arbeidet uttaler riksrevisor Per Kristian Foss i en pressemelding fra Riksrevisjonen Ikke bare kommunene men også staten kan bli bedre på å samordne innsatsen for bedre folkehelse på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer Sosiale helseforskjeller Nesten halvparten av kommunene mener at at sosiale forskjeller og ulikheter i levekår er blant de største folkehelseutfordringene Samtidig ser kommunenes folkehelsetiltak bare i begrenset grad ut til å være innrettet mot dette For at folkehelsearbeidet skal bidra til å utjevne helseforskjellene er det viktig at Helse og omsorgsdepartementet bidrar til økt kunnskap om hvilke virkemidler og tiltak som er effektive mener Foss Lover å følge opp anbefalingene Dagens Medisin skriver at helse og omsorgsminister Bent Høie i sitt svar lover å følge opp anbefalingene og at regjeringen blant annet vil styrke kunnskapsgrunnlaget bistå i implementering av folkehelseloven i kommunene

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/mange-kommuner-mangler-folkehelsestrategier (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Nå er temagruppene i gang!
  Sigrid Undsets hjem la grunnlag for gruppenes videre arbeid Temagruppene Helsefremmende oppvekst Helsevennlig stedsutvikling Utjevning av sosiale helseforskjeller Kunnskapsgrunnlaget Fra oversikt til handling Levevaner friskliv og mestring Innovasjon på folkehelsefeltet Målet med temagruppene er ikke bare å utveksle erfaringer men å også utvikle ny kunnskap Hvilke tiltak kan medlemmene våre iverksette Kan man tenke nytt om de utfordringene vi står overfor på folkehelsefeltet Til å innlede idéverkstedet hadde vi derfor invitert Cathrine Skar fra SoCentral for å snakke om nettopp innovasjon på folkehelsefeltet I tillegg var Charlotte Petersen fra vårt danske søsternettverk Sund By til stede for å fortelle om deres erfaringer med temagrupper Idédokument og deltakere Resultatet av prosessen ble flere hundre ideer til samarbeidspartnere tiltak og prosjekter Disse er nå sammenfattet i egne idédokumenter og sendt ut til de respektive gruppene Hver gruppe har også en liste over deltakere og det er gledelig å se at det er stor og bred interesse for de respektive temaene i våre medlemskommuner og fylkeskommuner Veien videre Temagruppene skal ha sitt første møte over sommeren Deretter arrangeres det en møteplass med speed dating på Folkehelsekonferansen 26 oktober hvor temagruppene kan møte aktuelle organisasjoner forskningsinstitusjoner sosiale entreprenører etc I slutten av desember skal

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/na-er-temagruppene-i-gang (2015-09-15)
  Open archived version from archive

 • Time er nytt medlem i Sunne kommuner
  Søknaden ble behandlet av nettverkets styre 1 juni som med stor begeistring ønsker Time velkommen som nettverksmedlem Trygg og framtidsretta Visjonen for Time kommune er Trygg og framtidsretta På bakgrunn av denne visjonen er det bestemt at Helse i alt vi gjør skal ligge til grunn for alt planarbeid og all videre samfunnsutvikling i kommunen Dette er også bakgrunnen for at kommunen nå ønsker å være med i et nettverk av andre dedikerte folkehelsekommuner Ser fram til erfaringsdeling og inspirasjon Rådgiver Anne Reidun Garpestad som blir Times administrative kontakt ser fram til å få et større faglig nettverk og til at hun og andre hun samarbeider med kan delta på samlinger i regi av Sunne kommuner Det blir nyttig å bli kjent med korleis andre kommunar arbeidar med folkehelse dele erfaringar og bli inspirert sier Garpestad Gode nettverkserfaringer Time kommune har god erfaring med å være med i ulike nettverk både regionale og nasjonale Blant annet var kommunen med i den nasjonale satsingen på universell utforming i perioden 2005 2013 noe som var nyttig for både ansatte og politikere Både Garpestad og flere politikere i kommunen deltok også på Folkehelsekonferansen i 2014 og utbyttet herfra satte i gang prosessen mot

  Original URL path: http://sunnekommuner.no/nyheter/velkommen-time (2015-09-15)
  Open archived version from archive